7

7 en met de optimale inzet van IT bij het waarborgen van de kwaliteit van de informatie. Spoor drukt zijn studenten op het hart dat je als financieel professional bovenop de financiële cijfers ook andere data moet gebruiken in je analyse. “De informatiebron waar je uit kunt putten wordt steeds rijker. Er is echt sprake van een dataexplosie. Vroeger had je alleen de boekhouding, nu heb je ook afbeeldingen, film en tekst.” Als voorbeeld noemt hij social media. “Je moet alert zijn op discussies die online spelen over het functioneren van de organisatie. Is het onvrede over de producten of de service, of de leiding aan de top?” Deze kan ook signalen bevatten over problemen bij leveranciers en afnemers. De ‘ledger’ Het voordeel van blockchain is dat de vastlegging, de ‘ledger’, onomkeerbaar is. “Als de transactie wordt verwerkt, heb je de zekerheid dat dit correct wordt uitgevoerd. Essentieel is dat je afspraken maakt over wat je vastlegt en wat je gaat verifiëren. Als je daar uit bent, kan blockchain dat faciliteren.” In plaats van een papieren contract biedt blockchain de mogelijkheid tot het opstellen van een volledig digitaal contract, ook wel aangeduid als ‘smart contract’. Het smart contract bestaat feitelijk uit een computercode, waarin de afspraken zijn vastgelegd: de gegevens van de contractpartijen, wanneer het contract uitgevoerd dient te worden, wanneer de afspraken zijn vastgelegd, de betalingscondities et cetera. Louis Spoor Om bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op basis van afspraken in smart contracts te kunnen toetsen, zal de rol van de controller en accountant moeten veranderen. “Ze moeten nadenken ‘Wie is bevoegd om de contractinhoud te definiëren?’, ‘Welke checks willen we inbouwen in het smart contract?’, ‘Welke data worden gebruikt?’. In die stappen zullen ze zich moeten verdiepen. Daar zit ook het dilemma. In een traditioneel proces heb je nog menselijke interactie die kritisch kan zijn op waardeoverdracht. In een volledig geautomatiseerd proces zijn die interacties digitaal en gebaseerd op codering. Vooraf zullen risico’s beter moeten worden geanalyseerd en gedefinieerd om de systemen zo zelfstandig mogelijk te kunNOAB nen laten afhandelen. Controles verschuiven dus enerzijds naar de voorkant van dit type transacties (ontwerpproces) en anderzijds naar de digitale omgeving. Bias en abstractie kunnen daar de mens, ook de professional, parten spelen.” Vaktechnische uitdaging “In ons vak hebben we traditioneel als adagium dat het beheer van het systeem, het gebruik van het systeem en de ‘change’ fundamenteel gescheiden moeten zijn. Degene die het systeem lanceert en beheert, mag niet dezelfde zijn als degene die bijvoorbeeld de ontwikkelingen doorvoert. Het vraagstuk rond beheersbaarheid wordt dus totaal anders. De controle migreert naar de voorkant. Dat is een vaktechnische uitdaging.” Spoor verwijst naar de bestaande ERP-systemen om zijn punt duidelijk te maken. “In de digitale wereld hebben de gebruiActiva | Nummer 4 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication