42

Mocht de belastingplichtige ten tijde van de uitzending opnieuw gaan voldoen aan de voorwaarden van de uitzendregeling, blijft de woning een box 3-bezitting. Dit tot het moment dat aan het verblijf elders een eind is gekomen en de belastingplichtige weer in de betreffende woning is gaan wonen. In feite verhuist de woning pas terug als aan de hoofdregel wordt voldaan. In de tussentijd kunnen meerdere peilmomenten voor de vermogensrendementsheffing van box 3 gepasseerd zijn. In potentie dus een duur grapje. CONCLUSIE De uitzendregeling vormt een uitzondering op de hoofdregel van de eigenwoningregeling. De toepassing van de eigenwoningregeling blijft behouden in geval een woning wordt aangehouden in verband met een tijdelijke uitzending. In beginsel valt die woning namelijk onder de spelregels van box 3. De meest karakteriserende voorwaarde voor toepassing van de uitzendregeling is dat de woning gedurende de uitzending niet aan derden ter beschikking mag worden gesteld, bijvoorbeeld via verhuur of gedogen van bewoning. Enkel in geval gedurende de uitzending onder voorwaarden een kraakwacht wordt aangesteld, blijft de woning in box 1 en blijft gerelateerde kostenaftrek behouden. Eenmaal in box 3 wordt de woning voor de belastingplichtige opnieuw een eigen woning als aan de voorwaarden van de hoofdregel wordt voldaan: de woning is zijn eigendom en vormt zijn hoofdverblijf. NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl Advocatuur Dijkstra & Van den Ende Advocaten T: 06 - 22 56 85 66 Hilmar Dijkstra 06 - 53 45 92 98 Lilian van den Ende E: secretariaat@de-advocaten.nl W: www.de-advocaten.nl Accountancy KRC Van Elderen Accountants | Belastingadviseurs T: 038 - 4 231 583 E: info@krcvanelderen.nl W: www.krcvanelderen.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP 42 &GO magazine

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication