2

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 2, uitgave 1, maart 2021 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Janine Molin, Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker Eveline aan de Wiel, Chris Wolters VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Paul Tolenaar, Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 Wie waakt er over De CijferKamer? IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 De kop in het zand voor problemen 08 De ‘Next step’ voor elk NOAB-kantoor 10 Niet lullen maar poetsen! 12 In ondersteuning en advies ligt onze meerwaarde 16 De opmars van low-code software 18 Maak adviseren niet ingewikkelder dan het is 2 &GO magazine 20 Op naar een Hogeschool Houtstoken 24 Kantoren vóór versus ná corona 22 De dga is eenzaam op dit moment 26 Vitaliteit op kantoor én voor thuiswerkers 28 Samen werken aan een duurzame toekomst 30 Work hard, play hard 34 De dga is eenzaam op dit moment 36 Rente bij leningen tussen gelieerde partijen 30 Er samen doorheen 34 Eenzaamheid Niet lullen, maar poetsen! 10 INDEX

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication