15

‘Identiteit wordt duidelijk onderscheiden van je seksualiteit, tot wie je je aangetrokken voelt en de uiterlijke expressie. Voor ons coaches kan het handig zijn om er meer over te weten’ 15 In mijn coachingspraktijk ben ik de LHBTQIA+ discussie nog niet tegengekomen. Tegelijkertijd denk ik: ‘waarom eigenlijk niet? Intieme dingen zoals seks of geloofsbeleving komen wel ter sprake. Is het dan dat de setting van zakelijke coaching en begeleiding zich daar niet voor leent? Of is het dat ik er als coach nog te weinig van weet en daardoor te weinig oog voor heb?’ Ik werk ook met teams. Daar is het weleens voorgekomen dat ik me afvroeg hoe ik iemand aan kon of moest spreken omdat bijvoorbeeld naam en uiterlijk duidelijke verschillen te zien gaven die zouden kunnen wijzen op iemand die ‘in transitie’ is, is geweest of een andere genderidentiteit aanneemt. Niet in alle situaties en zeker niet in een groep is het gepast om iemand dat te vragen zodat ik er rekening mee kan houden. Want wat als het niet zo is? Hoe doe ik dat, als ik niet zeker weet hoe iemand zich naar buiten toe wil identificeren en ik ook niet weet of diegene daarover wil praten? Onderwerpen als gender kunnen erg gevoelig liggen. Moet ik in groepen dan altijd onspecifiek spreken en duidelijke polariteit zoals hij-zij en man/vrouw vermijden? Kan ik dat? Daar wordt gelukkig nu steeds meer over gepraat, ook ik ben daarin nog volop in ontwikkeling. Verwarrend Ik hou me redelijk op de hoogte, toch merk ik dat ik nog behoorlijk verward raakte na het lezen van het krantenartikel in De Volkskrant van Aimee Kiene: ‘Mooie portretten van mooie mensen’ (Kiene, 2022). Daar kwamen heel veel termen in voor die mij nog volledig vreemd waren. Mijn vrouw en ik probeerden wegwijs te worden in termen als: genderfluïde, non-binair, trans masculien, mannelijke gender expressie etc. Vooral combinaties als ‘non-binaire transman genderqueer’ waren erg verwarrend. Sommige termen leken andere termen ook weer tegen te spreken. Als oplossing riepen we onze dochter erbij. Zij zit op de HAVO en kon ons al veel meer informatie geven. Op school waren de diverse termen al eens besproken en onder elkaar hebben ze het er ook over. Over het bespreken was zij heel helder: ‘gewoon vragen!’ Natuurlijk wel op een moment en in een omgeving die veilig genoeg is om het erover te hebben. Haar ervaring was dat mensen het wel prima vinden om het erover te hebben. Zij kwam ook met een beeltenis die gemaakt is om e.e.a. duidelijker te maken: de ‘Genderkoek’ (Transgenderinfo, z.d.) of ‘Genderbread person’ (Dowshen et al., 2016). Dat gaf mij meer inzicht en overzicht. Het overzicht dat er meerdere aspecten zijn

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication