19

Toepassing in de coachpraktijk Als professional kom je veel verschillende soorten mensen tegen. In onze praktijken zien we een afspiegeling van de samenleving, een percentage daarvan moet dan ook met dit onderwerp te maken hebben, voor zichzelf of binnen de privé- of werkcontext met anderen. De genderdiscussie is breed en complex. In de maatschappij is het onderwerp nog relatief nieuw. Men is nog ‘zoekende’, wat voor de persoon die ermee te maken heeft kan voelen als veroordelend. Dat kan ertoe leiden dat ook coachees zich sterk op de vlakte houden als ze in hun zoektocht zitten naar hun genderidentiteit. ‘Onbekend maakt onbemind’, zegt het spreekwoord. Daarom is het zaak deze maatschappelijke ontwikkeling duidelijker op tafel te krijgen en er kennis over te hebben. Veiligere omgeving Inzicht hebben in de verschillende terminologieën geeft aanknopingspunten om het erover te hebben. Het kan voor de professional de drempel verlagen en de mogelijkheden verruimen. Niet met iedere coachee, maar wanneer dat gepast is. Als de coachee merkt dat de coach de verschillende aspecten kan ‘duiden’ en geïnteresseerd is in het onderwerp draagt dit bij aan een veiligere omgeving (Winnicot, 1953) en de werkrelatie. Het kan daarmee het resultaat van een coachingstraject verder versterken. Voor mij heeft het schrijven van dit stuk gebracht dat ik meer inzicht en overzicht heb, daardoor heb ik het gevoel dat ik het makkelijker kan bespreken. Ik ben er nog alerter op geworden. Mijn ontwikkeling van de traditionele denk- en spreekvormen is nog volop bezig, ik merk dat ik het spreken in neutrale en onzijdige termen lastig ‘eigen’ maak. De traditionele vormen hij/zij en man/ vrouw zitten erg stevig in mijn spreken ingebakken. Mijn voornemen is in ieder geval om er meer met mensen over in gesprek te gaan. De opgezochte informatie helpt me daarbij. Ik wens iedereen veel plezier met het bespreekbaarder maken van genderdiversiteit. Literatuurlijst Centrum Seksueel Geweld. (2021, 13 september). LHBTIQ+ voor professionals. https://centrumseksueelgeweld.nl/lhbtiq-voorprofessionals/ Dowshen, N., Meadows, R., Byrnes, M., Hawkins, L., Eder, J., Noonan, K. (2016). Policy perspective: Ensuring comprehensive care and support for gender nonconforming children and adolescents. Transgender Health. 1(1), 75-85. https://doi.org/10.1089/trgh.2016.0002 Genootschap Onze Taal. (z.d.). Sekse, geslacht en gender. https://onzetaal.nl/taaladvies/sekse-geslacht-en-gender Iedereen is anders. (z.d.). Cisgender. https://iedereenisanders.nl/ontdek-leer/gender/ cisgender Kiene, A. (2022, januari, 21). Gewoon mooie portretten van mooie mensen. De Volkskrant. https:// www.volkskrant.nl/foto/gewoon-mooie-portretten-van-mooie-mensen~bbf01a3a/ 19 NPO-kennis. (z.d.). Wat betekent lhbtqia+? https://npokennis.nl/story/225/wat-betekent-lhbtqia Rutgers (z.d.). Gender. https://seksualiteit.nl/onderwerpen/seksuele-en-genderdiversiteit/gender/ Transgender Infopunt. (z.d.). Concepten. https://transgenderinfo.be/m/identiteit/concepten/ Winnicott, D. W. (1953) Transitional objects and transitional phenomena—A study of the first not-me possession. International Journal of Psychoanalysis, 34(1), 89-97.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication