25

Over Eefje Rondeel Dr. Eefje Rondeel (1982) studeerde neuropsychologie en psychopathologie aan de Universiteit Maastricht en rondde vervolgens een onderzoeksmaster af aan de Radboud Universiteit. Ze promoveerde in 2013 op een proefschrift over de invloed van cognitieve controle op besluitvorming aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel werkt ze als zelfstandig docent voor verschillende onderwijsinstellingen en is ze als gastdocent verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit NOBCO is ze redactielid van het e-magazine en tevens betrokken als co-promotor bij het dissertatieonderzoek naar effectieve bestanddelen van coaching. Samen met sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra schreef ze het boek Evidence-based Coachen. Bronnen Boyce, L. A., Jackson, R. J., & Neal, L. J. (2010). Building successful leadership coaching relationships: Examining impact of matching criteria in a leadership coaching program. Journal of Management Development, 29(10), 914–931. Bozer, G., Joo, B. K., & Santora, J. C. (2015). Executive coaching: Does coach-coachee matching based on similarity really matter? Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 67(3), 218. Brooks, V. R. (1981). Sex and sexual orientation as variables in therapists’ biases and therapy outcomes. Clinical Social Work Journal, 9(3), 198-210. Chinn, A. T., Richmond, J. P., & Bennett, J. L. (2015). Walking a mile in an executive’s shoes: The influence of shared client-coach experience on goal achievement. International Coaching Psychology Review, 10(2), 149-160. de Haan, E., Duckworth, A., Birch, D., & Jones, C. (2013). Executive coaching outcome research: The contribution of common factors such as relationship, personality match, and self-efficacy. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 65(1), 40. Waargenomen gelijkenis in seksuele oriëntatie leek in sommige gevallen zelfs samen te hangen met minder diepgang tijdens de sessies Jones, M. A., Botsko, M., & Gorman, B. S. (2003). Predictors of psychotherapeutic benefit of lesbian, gay, and bisexual clients: The effects of sexual orientation matching and other factors. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 40(4), 289. Stracuzzi, T. I., Mohr, J. J., & Fuertes, J. N. (2011). Gay and bisexual male clients’ perceptions of counseling: The role of perceived sexual orientation similarity and counselor universal-diverse orientation. Journal of counseling psychology, 58(3), 299. Toegel, G., & Nicholson, N. (2005, August). Multisourde feedback, coaching, and leadership development: gender homophily in coaching dyads. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2005, No. 1, pp. F1-F6). Academy of Management. 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication