17

NOBCO-nieuws NOBCO onderzoekt effectiviteit coaching met Coaching Monitor De coachwereld, het bedrijfsleven en onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. Mede daarom heeft de Nederlandse Orde van Beroepscoaches de NOBCO-Coaching Monitor ontwikkeld. Aan de hand van online vragenlijsten, die op vier verschillende meetmomenten worden ingevuld, kunnen coachtrajecten op een betrouwbare manier worden gemeten. Uit een deel van deze data kunnen een aantal voorlopige conclusies worden getrokken. Zo geven coachees aan dat zij zich tevredener over de kwaliteit van hun eigen leven voelen na het coachtraject. Ook geven zij aan zich competenter te voelen in hun functioneren. Daarnaast blijkt uit de eerste resultaten dat de positieve effecten van coaching groter zijn naarmate de coach en coachee het eens zijn over de doelen en taken van het coachtraject. Dit is overigens in overstemming met andere onderzoeken op deze onderwerpen. Evaluatie-instrument Hoewel de Coaching Monitor al een aantal jaar wordt ingezet, neemt het gebruik van het evaluatie-instrument de afgelopen twee jaren flink toe. “We zien dat steeds meer NOBCO-coaches gebruik maken van de monitor. Dat levert naast inzichten voor de coaches en coachees ook meer data op voor onderzoek naar coaching”, zegt coach en NOBCO-bestuurslid David Brode. De verzamelde data worden door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), onderdeel van de NOBCO, nog verder onderzocht. De CWO houdt zich onder meer bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en (wetenschappelijk) onderzoek over de toegevoegde waarde van coaching. Meedenken en winnen? Graag maken we voor ons onderzoek ook gebruik van jouw nieuwsgierigheid. Wat zou je willen weten? Waar vind jij dat wij onderzoek naar zouden moeten doen? Mail ons jouw onderzoeksvraag naar info@nobco.nl en wie weet win jij een scholingsvoucher van €150. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication