33

Meer en meer zorgorganisaties zien coaching als onderdeel van een antwoord op grote HR-vraagstukken (zie kader) en eigen regie.” Horn moet lachen: “Dit soort bewegingen zijn heel mooi. Hoe kan je nou tegen Positieve Gezondheid zijn? Maar door alle eerdergenoemde uitdagingen komen we er gewoon puur praktisch niet aan toe om deze veranderde manier van werken ook in de praktijk tot uitvoer te brengen terwijl we dat wel graag willen. Helaas zijn we er nog lang niet.” Horn ziet coaches als de begeleider van zorgpersoneel en management. Ze kunnen ondersteunen in het omgaan met uitdagingen en ze kunnen zorgpersoneel nog meer op weg helpen om de vorm te geven aan de zorgtransformatie. Coaches kunnen ondersteunen bij vragen als: hoe wil een afdeling een nieuwe werkwijze oppakken? Wat is de beste manier om de werkwijze in te voeren?” Denk commercieel Voor Horn verloopt dit altijd via het persoonlijk ontdekken van wat coaching voor een medewerker kan betekenen. “We weten allemaal dat van bovenaf opgelegde coaching niet werkt. Ga dus op zoek naar welke vaardigheden een medewerker onder de knie wil krijgen, over welke situatie hij nieuwe inzichten wil krijgen en waar zijn motivatie en betrokkenheid zit om alle nieuwe werkwijzen in de zorg onder de knie te krijgen.” En voor dit allemaal wordt er de laatste tijd steeds meer middelen uitgetrokken in zorgorganisaties, deelt Horn. “Bestuurders delen met mij hun ervaringen. Ze zien dat coaching de kwaliteit en effectiviteit van het werk vergroot.” Als tip geeft Horn aan coaches mee dat ze best wat commerciëler mogen denken en zich commerciëler mogen opstellen als ze in zee willen gaan met zorgorganisaties. “Denk er goed over na wat je ze te bieden hebt”, zegt Horn. “Neem in je communicatie duidelijk mee welke vraagstukken je voor ze kunt oplossen. Neem hierin ook de wetenschappelijke onderbouwing oftewel het bewezen effect van coaching mee. Die is er wel maar coaches zijn er niet altijd even goed in om deze onder het voetlicht te brengen terwijl het kunnen laten zien van effecten van interventies zoals coaching belangrijk is voor de zorg.” Volgens Horn kan de beroepsgroep hiervoor het beste gezamenlijk de publiciteit zoeken. “Blijven sturen op bekendheid van coaching en op dat gecertificeerde coaches wat anders zijn dan mensen die zich na een cursus van één dag coach noemen is belangrijk. Dus, echt de professionaliteit van het beroep coach neerzetten is de uitdaging. NOBCO doet dat naar mijn idee nu al ongelofelijk goed.” 33 Positieve Gezondheid is een stroming in de zorg waarbij ervan uitgegaan wordt dat gezondheid het vermogen van mensen is om om te gaan met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het leven. Hiervoor heeft de patiënt/cliënt zelfinzicht nodig en de zorgprofessional helpt door ‘het andere gesprek’ (een coachinggesprek) aan te gaan en hem te helpen op zoek te gaan naar de eigen motivatie en de eigen doelen en deze in de praktijk te brengen.

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication