16

Ze toont empathie en biedt ondersteuning wat past bij de competentie vormgeven van de coachrelatie. Of het ethisch is om met anderen over de buurvrouw te praten is wel een aandachtspunt. Dan is er de manager, die doel- en actiegericht lijkt. Na een kort gesprek gaat de secretaresse blij de deur uit en weer aan het werk. Of de secretaresse haar angst voor lastige gesprekken heeft leren overwinnen weten we alleen niet. Degene die nog het meeste competenties zou kunnen beheersen is misschien wel de bouwvakker. Hij kent zichzelf, maakt duidelijke afspraken met de stagiairs, heeft oog voor het leerproces van de ander, heeft aandacht voor de werkrelatie en is gericht op het behalen van de stagedoelen. Zowel de manager, de buurvrouw, de nicht en de bouwvakker van de feestjes beheersen een of meer competenties van een professionele coach. Maar niet allemaal. En daar is het verschil met een beroepscoach te zien. De professionele coach beheerst alle competenties in voldoende mate en werkt daarmee als als coach aan: ‘een resultaatgericht en systematisch proces waarbij een coach, op basis van een gelijkwaardige relatie, een coachee faciliteert om zelf gestelde doelen te behalen en zijn/haar functioneren, ontwikkeling en welzijn te bevorderen (definitie NOBCO).’ Over Mariska Verduijn Mariska Verduijn is assessor NOBCO/EMCC voor EIA (certificering voor coaches). Ze is een gecertificeerde NOBCO-coach (EIA masterpractitioner) en werkt als zelfstandig coach vanuit haar eigen praktijk www.verduijncoaching.nl. Wat is een EIA-certificering? Een EIA-certificering laat zien dat een coach alle competenties in voldoende mate beheerst en bereid is zich te laten toetsen door vakgenoten op een van de vier niveaus. Hij toont hiermee aan ervaren te zijn in het vak en laat zien het vak ook bij te houden, door bijscholing, zelfreflectie en reflectie met anderen, zoals in supervisie en intervisie. De vier niveaus Het EIA-niveau van een coach geeft uiting aan het soort werk dat de coach doet in combinatie met werkervaring en complexiteit van de coaching. Er zijn vier niveaus: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. Elk niveau vraagt een bepaalde ervaring, expertise en reflectieniveau van een coach. 1. Een Foundation coach beschikt over de basisvaardigheden van coaching en begeleidt anderen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van vaardigheden of het leveren van prestaties. De doelgroep bevindt zich vaak binnen de eigen beroepsgroep of omgeving. 2. De EIA Practitioner coach is vaak vanuit een eigen praktijk of als interne coach aan het werk, binnen een afgebakende expertise, doelgroep en context. Veel voorkomende thema’s zijn: verhogen van prestaties, verhogen van zelfvertrouwen en (verder) ontwikkelen van capaciteiten. 3. De Senior coach richt zich meer op ontwikkelen van groei en omgaan met complexe en veeleisende relaties, onduidelijke kaders en veranderingsprocessen. Hij werkt met verschillende soorten coachees, contexten en organisaties met verschillende methodieken. Reflectievraag: Wat is jouw best ontwikkelde coachcompetentie? Welke competentie wil je meer aandacht geven de komende tijd? 4. De Master coach kenmerkt zich door werken met een breed scala aan modellen en kaders vanuit een eigen ontwikkelde coachbenadering. Hij werkt met uiteenlopende soorten (complexe) vraagstukken, coachees, contexten en organisaties. Hij draagt ook actief bij aan (verdere) professionalisering en ontwikkeling van het vak.

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication