29

Joppe Dubbeld wint NOBCO Thesisprijs Coaching 2021 Joppe Dubbeld is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2021. Hij won met zijn thesis ‘Avoiding problems or approaching solutions? Revealing the effects of both problem-/solution-focused questioning, and their interplay with approach/avoidance goal-orientations on coaching outcomes’. In zijn onderzoek kijkt Joppe Dubbeld naar het effect van de wijze van formuleren van coachingsvragen (oplossings-versus probleemgericht) en het formuleren van na te streven doelen (approach of avoidance) op uitkomsten van het coachproces, zoals gemoedstoestand, of self-efficacy en het behalen van doelen. Volgens de jury laat hij met zijn scriptie zien dat we als coaches voorzichtig moeten zijn met de veronderstelling dat een oplossingsgerichte benadering van coaching op alle fronten superieur is aan een meer probleemgerichte benadering. Zijn scriptie helpt ‘om stil te blijven staan bij de soms kritiekloze houding van coaches ten opzichte van de benaderingen uit de positieve psychologie’. Joppe studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, Master’s Degree Work and Organizatial Psychology. Joppe wint met de prijs een certificaat en een cheque van 1.000 euro. In een reactie op zijn prijs zegt hij: “Het is een grote eer voor mij om deze prijs te winnen. Coaching is een supermooi vak en ik hoop dat ik met mijn onderzoek heb kunnen bijdragen aan een verdere ontwikkeling binnen ons vakgebied.” Jury De vakjury, Dr. José Heesink, Dr. Rendel de Jong, Heleen Hordijk en Charlotte van den Wall Bake, baseerde haar beoordeling op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit en de variatie van de negen ingezonden theses. “Het lezen en beoordelen werd daardoor plezierig, maar uitdagend,” aldus juryvoorzitter José Heesink. NOBCO looft de prijs elke twee jaar uit. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication