35

‘De grootste lesson learned is dat e-health eigen regie creëert in een horizontale coachrelatie’ Volgens Tim is e-health meer dan beeldbellen alleen en juist daarom valt ook binnen coaching winst te behalen. Coaches kunnen e-health als instrument inzetten, waarbij het gaat om een weloverwogen gebruik van verschillende onderdelen: beeldbellen, online modules, apps, biofeedback en virtual reality. “De filosofie achter e-health is dat de patiënt veel bepalender is als het gaat om keuzes binnen een behandeling of traject. Het is een totaalpakket en ook zeker te zien als toevoeging op face-to-face therapie. Er zijn tal van online modules beschikbaar via platforms. Denk daarbij aan onderwerpen als omgaan met gevoelens, vertrouwen ontwikkelen, leren ontspannen of slapen. Als professional stel je de menukaart op, waaruit de cliënt vervolgens keuzes maakt.” E-health creëert eigen regie Volgens Tim is de grootste lesson learned is dat e-health eigen regie creëert in een horizontale coachrelatie. Behandelingen worden volgens hem transparanter, intensiever, meer op maat en geïntegreerd in het dagelijks leven van de coachee: “Ik merk dat de vraag ‘wat ga jij zelf deze week doen’ meer lading heeft gekregen dan voorheen. Die vraag is heel actiegericht en past daardoor goed binnen veel coachingsmethodieken. Door het online karakter kan er in het dagelijks leven worden geoefend met de behandelvorm die je gezamenlijk opstelt. Ook wordt het transparanter: je kunt veel makkelijker persoonlijke documenten of informatie delen. Dat werd vroeger ook gedaan, maar het is nu veel toegankelijker.” Zoals bij een praktijkoefening, waarover Tim vertelt. “Iemand met rouw kan bijvoorbeeld een bepaald doel hebben die week. Zoals het graf van de overleden dierbare bezoeken. Vooraf kan ik een berichtje sturen om hem te steunen en aan te moedigen. Ook kan ik online feedback geven. Stel iemand is wel de deur uit gegaan, maar na een paar minuten toch weer terug naar huis gekeerd, dan schrijf ik: ‘Goed dat je het hebt geprobeerd. Blijkbaar was je er nog niet helemaal klaar voor. Dat geeft niet, we hebben het er in onze volgende sessie over.’ Door de online mogelijkheden wordt de therapie intensiever, krijgt het contact meer warmte en bovendien zijn er veel meer mogelijkheden. Het is heel makkelijk om tussen de sessies door informatie te delen, of bijvoorbeeld foto’s, brieven, ervaringen, noem maar op. Mensen gaan echt zelf aan het werk en creatief nadenken. Er is nu heel veel mogelijk.” Shared decision making In een behandelplan staat beschreven wat de wensen van de patiënt zijn, de doelen en hoe die doelen bereikt kunnen worden. “Dat plan heeft een centralere rol gekregen”, vertelt Tim. “We weten natuurlijk al langer dat mensen vaak wel een bepaald idee hebben bij een behandeling, doordat informatie toegankelijk is online. Daar profiteren we van bij het opstellen van het behandelplan.” In zijn eigen werk speelt shared decision making dan ook steeds vaker een rol. Zorgverlener en patiënt komen samen tot een besluit over de diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg. Door deze gezamenlijke besluitvorming kunnen zowel patiënt als hulpverlener beter inschatten wat het beste past bij de individuele situatie van de patiënt. Volgens Tim past dit helemaal binnen de tijdsgeest en is het ook voor coaches een effectieve aanpak. “Iemand komt bij je met een probleem. Als professional heb je al een idee over wat 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication