0

nieuws voor onze vrienden 34e jaargang 3e nummer 2018

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 05 Oranjefonds – Nldoet 2019 06 Advertenties 07 Uitstapje met de jeugdvrijwilligers 09 We zoeken nieuwe collega’s 10 Advertenties 11 Bezoek aan Sint Jan in Uden 12 Kerst 2018 13 Lampionnenoptocht en Leven Kerststal 15 Even voorstellen ….Wilma 16 Rabobank Clubkas Campagne 2018 17 Advertenties 18 Het volièreplein 20 Gift Marianne´s Boekwinkel 21 Een konijn / cavia lenen 22 Even voorstellen …. Anouk 23 Advertenties 24 Samenwerking met BrabantZorg een feit 25 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 34e jaargang – nummer 3 - 2018 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 550 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: kbuden@kpnmail.nl) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

Van de bestuurstafel Voor je ligt alweer nummer 3 van ons boekje “Nieuws voor onze Vrienden”. 2018 gaat voor de Kinderboerderij de geschiedenis in als een dynamisch jaar waarin veel gebeurd is. Belangrijk voor ons is de samenwerking met BrabantZorg. Hierdoor is bekwaam beheer van de Kinderboerderij geborgd, terwijl het karakter van de boerderij niet is veranderd. De samenwerkingsovereenkomst is ingegaan op 1 oktober en op 1 november officieel ondertekend. Het volièreplein krijgt steeds meer gezicht. Ook de bezoekers kunnen zich steeds beter voorstellen hoe het moet gaan worden. De reacties zijn gelukkig onverdeeld positief. De ploeg die hier het meeste werk verzet (Hans Lentjes, Ton Timmers, Ton van Es en Gerrit Kuijpers) is versterkt met Peter Houdijk. Ook de hulp van assistent-medewerkers van Carrousel Groen zorgt er voor dat er af en toe een inhaalslag gerealiseerd wordt. Daarnaast mag de hulp en het vele schilderwerk van Jan van den Heuvel niet onvermeld blijven. Zodra de linker- en achtervleugel van het plein klaar zijn, worden deze in gebruik genomen. De pauwen en andere dieren komen weer meer in het zicht. Dan zal er ook gewerkt worden aan de aankleding van het plein. De weides zullen hersteld worden, de paden zullen bestraat worden, maar het wordt zeker geen betegelde vlakte. En ook de aansluiting met de groentenen bloementuin krijgt de aandacht. Na de derde inbraak op de Kinderboerderij hebben we besloten een beveiligingsinstallatie aan te brengen. Het blijft natuurlijk jammer dat we onze beperkte financiële middelen deels moeten gebruiken voor een dergelijke investering. Er is cameratoezicht en een aantal ruimtes is beveiligd met melders. We hebben met “Van Boxtel Electro” een mooie deal kunnen sluiten. Bovendien hebben ze aangegeven dat zij een grote advertentie in ons boekje gaan plaatsen. Dat verzacht de investering toch weer enigszins. In ons vorige boekje heb ik aangegeven dat het gat tussen boekje 1 en 2 eigenlijk te groot is. Je kunt ook zeggen dat het gat tussen boekje 2 en 3 te klein is. Daarom hebben we besloten dat boekje 2 voortaan direct na de grote vakantie op de mat zal vallen. Ook willen we dierendag op de Kinderboerderij anders gaan invullen. Hoe precies weten we nog niet, maar we willen het wel concentreren op 4 oktober zelf. 2

Dit boekje zal deels weer in het teken staan van “Kerst op de Kinderboerderij”. Wat er allemaal georganiseerd wordt staat verderop beschreven. Het belooft weer een mooie gebeurtenis te worden: de opening met de Lampionnenoptocht op 8 december en de Levende Kerststal op 26 december. We hopen op 26 december, net als voorgaande jaren, weer ouders met baby bereid te vinden een uurtje in de stal te staan. Wij krijgen steeds te horen dat dit een onvergetelijke gebeurtenis is. Een alternatieve “babyshower”. Wil je zelf, of ken je iemand die mogelijk wil, geef het dan door op de Kinderboerderij. Daar kunnen we je meer vertellen over de gang van zaken. Ik hoop dat je na het lezen van ons boekje weer op de hoogte bent van het reilen en zeilen op de Kinderboerderij, dat we je vaak mogen begroeten op de Kinderboerderij en dat je hele prettige feestdagen hebt. Dan hoop ik ook dat 2019 voorspoedig zal verlopen. Luc van den Brule, Voorzitter 3

Van de penningmeester Vorig jaar schreef ik hier dat er veel geld nodig was voor de volières die verplaatst moesten worden. Intussen zijn er nieuwe volières gebouwd door vrijwilligers. Hierbij is deels gebruik gemaakt van bestaand materiaal. Wij denken dat de bouw in het eerste kwartaal van 2019 kan worden afgerond en dan officieel in gebruik wordt genomen. Maar zoals altijd zijn er tegenvallers die meer geld kosten. Daarom willen wij aan bedrijven, scholen, stichtingen en particulieren vragen om ons eenmalig te steunen met een bijdrage van minimaal € 1.000. Hiervoor krijgt men een bordje op één van de volières met daarbij de vermelding “Gesponsord door ...”. Ook het afgelopen jaar hebben velen van jullie een financiële bijdrage geleverd waarmee de Kinderboerderij weer veel dingen gedaan heeft. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk en dankbaar voor! Sinds 1 januari 2017 hebben wij de ANBIstatus. Dat wil zeggen, dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Jullie financiële bijdrage over 2018 is fiscaal aftrekbaar op je aangiftebiljet van de Belastingdienst dat je volgend jaar moet invullen. Dat kan dus een fiscaal voordeel bieden! Wij willen jullie daarom weer vragen om je donatie voor 2019 over te maken op bankrekening NL30INGB 0000 5408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Vermeld ook je naam en adres, zodat je verzekerd bent dat je ook het blad “Nieuws voor onze Vrienden” blijft krijgen. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de hoge portokosten. Wij danken jullie voor jullie steun in het afgelopen jaar en wensen jullie een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Thom Beuker, Penningmeester 4

Oranjefonds - NLdoet 2019 De Kinderboerderij Uden doet in 2019 weer mee met de actie NLdoet van het Oranje Fonds. Wij roepen nu alvast vrijwilligers op mee te helpen om een moestuin aan te leggen op de Kinderboerderij. In de directe omgeving van de nieuwe volières is plaats ontstaan die wij willen benutten voor een moestuin. Het idee is om bakken te plaatsen waarin planten, bloemen, maar ook kruiden en groenten kunnen groeien. Ook hopen wij op een financiële bijdrage van het Oranje Fonds om dit project te realiseren. Het Oranje Fonds stimuleert sociale initiatieven en brengt mensen dichter bij elkaar. Als u er iets voor voelt om mee te werken, noteer dan de datum van 15 en 16 maart 2019 reeds in uw agenda of neem nu al contact op met onze beheerder (Silvie Theunissen) via telefoon 0413-250047 of per mail: kbuden@kpnmail.nl Het bestuur en de overige vrijwilligers danken jullie voor jullie bezoek en financiële steun in het afgelopen jaar aan de Kinderboerderij Uden. 5

6

Uitstapje met de jeugdvrijwilligers Het was op een hele warme woensdag middag 17 oktober dat 13 jeugdvrijwilligers onder begeleiding van Paula en Diny op de fiets richting De Vrije Teugel in Vorstenbosch zijn getogen om een uurtje te bowlen, als dank voor hun inzet op de Kinderboerderij. Dat bowlen hongerig maakt was duidelijk te merken aan het “verwerken” van de pannenkoeken met kaas en/of spekjes, die in grote getalen door voorzitter Luc werden geproduceerd. 7

Gelukkig kreeg Luc assistentie van jeugdvrijwilligster Nikki, die als een volleerde kok de pannenkoeken wist om te keren in de koekenpan! Tot slot werden nog de prijswinnaars van de bowlingwedstrijd bekend gemaakt. De gelukkigen waren dit keer David (nummer 1) en Yente (nummer 2) met een troostprijs voor Nikki (Lemmers). Dat het uitstapje in de smaak is gevallen, blijkt uit de reacties van een paar jeugdvrijwilligers. Hoi, ik vond het bowlen en pannenkoeken eten super leuk en een goed idee 😋😋 bowlen was leuk met z’n alle we waren gezellig tegen elkaar en pannenkoeken eten was ook gezellig je mocht van alles op de pannenkoek doen: maar het was super leuk. Groetjes, Guusje Afgelopen 17 oktober ben ik samen met De Kinderboerderij op een superleuk uitje geweest. Ik was meteen na het ontvangen van de uitnodiging enthousiast. Op de dag zelf moesten we ons om 14:00 melden bij De Kinderboerderij om vervolgens om 14:30 te vertrekken richting Recreatiecentrum De Vrije Teugel. Daar gingen we bowlen. Het bowlen was super leuk en na de helft van een vermoeiend potje kregen we een lekker verfrissend drankje aangeboden door De Kinderboerderij. Vol nieuwe energie vervolgden we ons potje. Na 9 rondes had ik gewonnen en maakten we ons klaar om weer terug te fietsen naar De Kinderboerderij. Daar aangekomen stonden er heerlijke pannenkoeken op ons te wachten. Na meerdere pannenkoeken was het tijd voor de prijsuitreiking. De 1e, 2e en laatste plek kregen een goedgevulde Kinderboerderij mok vol met snoep. Langzamerhand nam iedereen afscheid en vertrok naar huis. Het was een gezellige en zeker geslaagde dag! Bedankt voor deze leuke dag! Groetjes, Yente Verweij, Jeugdvrijwilli

9

10

Bezoek aan Sint Jan in Uden In het kader van dierendag hebben op 4 oktober een paar medewerkers van de Kinderboerderij een bezoek gebracht aan Sint Jan. De meegebrachte diertjes, cavia’s, konijnen en kip Henry, vielen duidelijk in de smaak bij de kinderen van Kinderdagverblijf Humpie Dumpie, die op verzoek van Sint Jan ook aanwezig waren. De bewoners van Sint Jan hebben het bezoek ook zeer gewaardeerd en het zal in de toekomst zeker worden herhaald. Diny Rotteveel 11

12

Lampionnenoptocht en Levende Kerststal Op zaterdag 8 december vindt de welhaast traditionele lampionnenoptocht weer plaats op de Kinderboerderij. Met de kerstman voorop vertrekt om 18.00 uur de stoet met kinderen voor een rondje om de Kinderboerderij. Hieraan voorafgaand zal Gitaaronderwijs Gitarando kerstliedjes spelen in de serre om alvast in de stemming te komen. Als de stoet weer terug is op de Kinderboerderij wordt de verlichting in de kerststal ontstoken. Daarna worden er nog wat kerstliedjes gespeeld door Gitarando en kan er wat gedronken worden. Op de Kinderboerderij kunnen lampionnen gekocht worden voor € 2 per stuk (kostprijs). De toegang is - zoals gebruikelijk – gratis. Op 2e Kerstdag is er weer een levende kerststal. De Kinderboerderij is dan ook mooi versierd met kerstbomen en verlichting. De poort gaat om 11.00 uur open. Hopelijk zijn er ook dit jaar weer ouders die met hun pasgeboren baby een uurtje in de stal willen zitten. 13

Natuurlijk ontbreekt de kerstman niet op 2e Kerstdag. Hij zal regelmatig kerstverhalen voorlezen. Als de kinderen het willen, kunnen ze met de kerstman op de foto. Behalve koffie, thee en frisdranken is er ook glühwein en snert te koop. De Kinderboerderij sluit om 17.00 uur. Uiteraard is de toegang gratis maar ter bestrijding van de kosten stellen wij een vrijwillige bijdrage in de melkbus bij de uitgang zeer op prijs. Wij hopen weer op veel bezoekers! Diny Rotteveel 14

Even voorstellen …. Wilma Hoi allemaal! Mijn naam is Wilma en ik ben 67 jaar oud en ik woon op De Boterbloem in Zeeland. Ik ben een assistent-medewerker van BrabantZorg en werk al 2 jaar met veel plezier op de Kinderboerderij. Ik heb het hier goed naar mijn zin en ik vind het altijd gezellig hier. Wat ik het leukste vind om te doen is: de konijnen water geven, puzzelen, borduren, lekker eten en na het eten een dutje doen. De konijnen vind ik de leukste dieren van de Kinderboerderij. Ik vind het ook heel erg leuk om met de baby konijntjes te knuffelen. Ik ben vier en halve dag in de week aanwezig en hoop hier nog een lange tijd te mogen blijven! Betalen met PIN Regelmatig wordt er door bezoekers van de Kinderboerderij in de kantine gevraagd of er met de pinpas betaald kan worden. Deze vraag is in het bestuur besproken en verschillende mogelijkheden zijn onderzocht. Helaas hebben wij nog steeds geen oplossing gevonden omdat het enerzijds nog te duur is en anderzijds moeilijk uitvoerbaar. Wij moeten, naast de abonnementskosten per maand, ook nog € 0,15 per transactie betalen. Op een verkoopprijs van € 0,50 voor 1 voerbeker, ijsje of zakje chips zouden wij dus al € 0,15 moeten inleveren. En wij willen (voorlopig) ook niet deze extra kosten doorberekenen aan onze bezoekers. Dus vragen wij uw begrip voor de situatie dat er nog contant moet worden afgerekend voor uw consumpties in de kantine. Het bestuur blijft de nieuwe ontwikkelingen volgen. 15

Rabobank Clubkas Campagne 2018 Ook dit jaar heeft de Kinderboerderij Uden weer meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Uden Veghel steunt elk jaar stichtingen en verenigingen met een financiële bijdrage. De Kinderboerderij Uden heeft ingeschreven voor een bijdrage voor een beregeningsinstallatie. Vanwege de droge zomer waren dit jaar veel weides op de boerderij geel en verdroogd. Leden van de Rabobank hebben kunnen stemmen van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 19 oktober door middel van een inlogcode die u van de Rabobank hebt ontvangen. Op woensdag 14 november is tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt hoeveel stemmen we hebben gekregen. Dat waren er niet weinig, namelijk 616 stuks, en dat heeft ons maar liefst € 2.181,05 opgeleverd! Wederom een fantastisch resultaat! Graag willen wij iedereen bedanken die op de Kinderboerderij heeft gestemd. Ook een woord van dank gaat uit richting de Rabobank, die ook dit jaar weer een heel mooi bedrag ter beschikking heeft gesteld voor heel veel stichtingen en verenigingen! Het Bestuur 16

17

Het Volièreplein De bouw van de nieuwe volières vordert gestaag en de uiteindelijke vormen tekenen zich steeds meer af. Hierbij een paar recente foto’s van de nieuwbouw. De oude volières Mannen zonder hoogtevrees! 18

Nog een paar waaghalzen! De laatste stand van zaken! Het Bestuur 19

Gift Marianne’s Boekwinkel Op donderdag 4 oktober werden wij op de Kinderboerderij blij verrast met een bezoek van Marianne Roodbol. Zoals veel mensen weten, heeft zij bijna 20 jaar een boekwinkel gehad in het oude postkantoor aan de Violierstraat. Dit gebouw zal binnenkort worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Daardoor heeft Marianne Roodbol met haar stichting moeten stoppen met de verkoop van prachtige tweedehands boeken, glaswerk en servies. Uit de opbrengst van de boekenverkoop heeft zij in het verleden verschillende stichtingen die een goed doel nastreven bedacht met een schenking. Wij hebben ook enkele keren een geldbedrag gekregen dat wij goed besteed hebben voor educatieprojecten voor kinderen. Tijdens haar bezoek kwam ze met een voorstel dat er een kippenhok gemaakt zou kunnen worden van het geld wat zij ons wilde geven. Zij wilde namelijk dat het iets blijvends zou worden en dat het geld niet op zou gaan aan voer of hooi. Wij hadden echter een ander voorstel in gedachten. Confuus waren wij toen we hoorden dat we een gift van € 2.000 zouden krijgen. Dit geld willen wij gaan besteden aan de bouw van de volières. In de nieuwe volières, die de vrijwilligers momenteel aan het bouwen zijn, zullen naast kippen ook eenden, pauwen, duiven en een kalkoen gehuisvest worden. Als blijvende herinnering aan deze fantastische gift zullen wij een bordje op een van de volières hangen met daarop: Deze volière is tot stand gekomen met steun van Marianne’s Boekwinkel. Wij willen Marianne Roodbol en haar stichting heel hartelijk bedanken voor deze ruimhartige gift en wensen haar nog vele jaren in een goede gezondheid! Het Bestuur 20

Een cavia / konijn lenen Wij merken dat het kopen van een cavia of een konijn vaak een impuls aankoop is. In het begin wordt er dan ook ontzettend veel met het dier geknuffeld, maar in de loop van de tijd wordt de aandacht voor het dier steeds minder. Uiteindelijk besluiten sommigen zelfs om afstand te doen van het dier en brengen het naar de Kinderboerderij. Om dit te voorkomen hebben wij het uitleenplan voor een cavia of een konijn ingevoerd. Wij hebben besloten om het uitlenen van een cavia of een konijn voor een periode van 6 weken te doen. Dit doen wij speciaal voor mensen die twijfelen of ze een cavia of een konijn aan willen schaffen. Wanneer je bij ons een cavia of een konijn komt lenen, krijg je van ons van alles mee naar huis: een handleiding over de verzorging van het dier, een volledig ingerichte kooi en natuurlijk een cavia of een konijn. In de handleiding staat exact beschreven wat het dier nodig heeft aan verzorging, wat het dier graag eet, maar ook wat de meest voorkomende ziektes zijn. Zo weet je precies wat er bij de verzorging van een cavia of een konijn komt kijken. De kooi die je mee krijgt is volledig ingericht met een gevulde voerbak, waterfles en een geschikte bodembedekking. Meestal merk je na 4 weken of de interesse in het dier langzaam afneemt of dat deze constant blijft. Aan het einde van de 6 weken krijg je dan ook de keuze of je het dier wilt houden of dat het terug naar de Kinderboerderij komt. Hierdoor is de keuze weloverwogen. Aan het einde van de periode ontvangen de kinderen ook een diploma dat ze een echte cavia/konijnenverzorger zijn. Voor het lenen van een cavia of een konijn vragen wij € 15. Voor het lenen van de kooi vragen wij een borg van € 35. Mocht je nog vragen hebben over het lenen van een dier of wil je zelf thuis een cavia of een konijn te leen, dan kun je altijd terecht bij de beheerder. Silvie Theunissen, Beheerder. 21

Even voorstellen … Anouk Hallo, Graag wil ik mezelf even voorstellen aan jullie. Ik ben Anouk Centen, 29 jaar oud en woon in Grave. 10 Jaar geleden ben ik begonnen met de bbl opleiding verzorgende-IG. Mijn praktijkervaringen heb ik opgedaan bij de Nieuwe Hoeven in Schaijk. Na mijn opleiding ben ik ook blijven werken in Schaijk. Nu ben ik dus inmiddels 10 jaar werkzaam bij BrabantZorg. Sinds 1 oktober heeft de Kinderboerderij een samenwerkingscontract met BrabantZorg. Vandaar dat ik sinds 1 oktober begeleidster ben bij de Kinderboerderij; dit bevalt mij erg goed. Het werk is erg gevarieerd, geen dag is hetzelfde. Ook de combinatie met het begeleiden van mensen en het werken met dieren bevalt mij erg goed. We hebben nu een aantal deelnemers vanuit BrabantZorg werken bij de Kinderboerderij, maar we kunnen natuurlijk altijd extra handjes gebruiken!:). Soms ben ik ook te vinden achter de bar in de kantine, ook dit vind ik erg leuk om zo in contact te komen met bezoekers. Hopelijk zie ik jullie snel bij de Kinderboerderij! Anouk 22

Dagelijks geopend, Promenade 51 in Uden 23

Samenwerking met BrabantZorg een feit Zoals elders in dit blad vermeld, is de samenwerking met BrabantZorg inmiddels een feit. Op 1 november is de samenwerkingsovereenkomst getekend. In het midden Josta Augenbroe, Project Manager Carrousel Groen, rechts Peter Verkuijlen, Regio Manager. Op 6 november hebben de vrijwilligers kennis kunnen maken met Josta en Peter. Feestelijke ondertekening op 1 november 24

Voor al uw aan- en verbouwingen Klussenbedrijf BiBu Barry Kuypers Sterappel 39 5401 LV Uden 06-22512000 25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: kbuden@kpnmail.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden p/a: Orgellaan 51, 5402 PE Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Beheerder: Website: Luc van den Brule - telefoon 0413-261872 Diny Rotteveel Penningmeester: Thom Beuker Bestuurslid: Paula Kuypers Silvie Theunissen www.kinderboerderij-uden.nl Domeinnaam, website en webhosting wordt verzorgd door Ronald Bevers. Openingstijden Kinderboerderij Uden: Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.00 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 27 april (Koningsdag) 1e Paasdag 25 december (1e Kerstdag) 28 - zomertijd: 10.00 tot 17.00 uur wintertijd: 10.00 tot 16.30 uur - zomertijd: 13.00 tot 17.00 uur wintertijd: 13.00 tot 16.30 uur - telefoon 0413-269227 - telefoon 0413-331410 - telefoon 06 – 46 46 17 55

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication