0

nieuws voor onze vrienden 35e jaargang 2e nummer 2019

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 05 Rabo ClubSupport 06 Wat eten onze dieren? 08 Volièreplein Kinderboerderij Uden officieel geopend 10 Project M.E.N.S. 11 Even voorstellen: Leo Weekers 12 We zoeken nieuwe collega’s 13 Advertenties 14 Poster Dierendag 15 Dierendag op de Kinderboerderij 2.0 16 Bezoek aan Sint Jan 17 Pronkstuk van de Kinderboerderij 18 Advertenties 19 In memoriam Jan van Gennip 20 Wollige dames Kinderboerderij doen jas uit 22 Editorial Carrousel Groen 23 Kinderboerderij Uden zoekt assistent-beheerder 25 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 35e jaargang - nummer 2 - 2019 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 500 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: kbuden@kpnmail.nl) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

Van de bestuurstafel Wat eerder dan u gewend bent, valt “Nieuws voor onze Vrienden” bij u op de mat. Hierdoor is de periode tussen het 1e en 2e nummer korter geworden. Maar vooral de periode tussen 2e en 3e nummer (2 maanden) wordt ruimer. Omdat we gekozen hebben voor een andere opzet van “Dierendag op de Kinderboerderij” was dat mogelijk. Op dierendag wordt voortaan veel aandacht besteed aan het verwennen van dieren en dat kan goed op dierendag zelf. In dit nummer kun je hier meer over lezen. De opening van het volièreplein op 11 mei was druk bezocht. Er was veel waardering voor het vele werk van de vrijwilligers. Zonder de anderen tekort te willen doen, is het vooral dankzij de enorme inzet van Hans Lentjes, Peter Houdijk en Gerrit Kuypers dat wij deze enorme klus hebben kunnen klaren. Het resultaat mag er zijn. De boerderij lijkt hiermee een stuk groter. Het aantrekken van voldoende vrijwilligers blijft nog steeds een zorg. Een zorg die wij ook vaak aan de gemeente kenbaar gemaakt hebben. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons veel en dankbaar werk verrichten. Gelukkig is onze PR-man Peter Noy erg actief. Zijn publicaties over onze zoektocht naar vrijwilligers en een assistent-beheerder hebben een aantal veelbelovende reacties opgeleverd. De noodzaak van extra vrijwilligers werd onlangs nog duidelijker. Met de gemeente hebben wij een beheerovereenkomst voor het dierenparkje aan de Boekelsedijk. De verzorging van de dieren daar was al jaren in handen van vier vrijwilligers. Elke dag worden daar, volgens een vast ritme, de dieren door hen gevoerd en de stallen verzorgd. Nu kregen we half mei van Gerrit van Gennip, ook vrijwilliger op het dierenparkje, te horen dat zijn broer Jan ernstig ziek was. Samen verzorgden Jan en Gerrit op dinsdag, woensdag en donderdag de dieren. Heel snel daarna, op 3 juni, overleed Jan op 66-jarige leeftijd. Bij de crematie op 7 juni werd er aan de bezoekers gevraagd een donatie te geven voor de kinderboerderij. De opbrengst van € 345 willen we gebruiken om nieuwe varkentjes voor de boerderij aan te schaffen. De Kinderboerderij heeft ook dit jaar veel last gehad van de droogte, maar ook van de hitte. Vorig jaar hebben we, zoals gewoonlijk, weer meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. De opbrengst wilden we besteden aan extra sproeimogelijkheden. Onlangs hebben we een tweede pomp, nieuwe sproeiers en slangen aangeschaft. Nu zijn we in staat om tegelijkertijd op twee weides te sproeien en is het verplaatsen een stuk 2

eenvoudiger. Wij vinden dat de opbrengst ons in staat heeft gesteld te investeren in een goed bruikbare voorziening. Dit jaar doen we weer mee. De naam is veranderd in Rabo ClubSupport. Ons doel is het moderniseren van het voerhok. Het moet een hygiënische voerkeuken worden, die functioneel en goed schoon te houden is. Wij hopen dat jullie weer op ons zullen stemmen! Vorig jaar hebben we de slechte parkeergelegenheid bij de Kinderboerderij bij onze wethouder Maarten Prinssen aangekaart. Hij was het met ons eens dat dit geen uitnodigende situatie is en heeft zich sterk gemaakt voor de aanpassing. Het grondwerk is inmiddels gereed en hopelijk is de nieuwe, ruime parkeergelegenheid bij de Kinderboerderij op korte termijn gereed. Er wordt gebruik gemaakt van open betonsteen, zodat het regenwater niet het riool, maar ter plekke de grond in gaat. Daarnaast hebben we nog volop plannen en wensen. Wij vinden alles erg nuttig en belangrijk, maar we zullen prioriteiten moeten stellen. Uitvoering is afhankelijk van beschikbare vrijwilligers en beschikbaar budget. Vandaar mijn oproep: kom meehelpen op de boerderij en geef royaal. Dan kunnen de bezoekers blijven genieten van de gratis toegankelijke boerderij, waar het voor iedereen goed toeven is! Luc van den Brule, Voorzitter 3

Van de penningmeester Ieder jaar zien wij de inkomsten die wij van onze donateurs ontvangen helaas teruglopen. Wij zijn echter heel blij dat wij toch nog een groot aantal trouwe donateurs hebben die ons financieel steunen. Misschien hebt u wel familie, vrienden of kennissen in uw omgeving die ook donateur willen worden. De Kinderboerderij Uden is gratis toegankelijk en dat willen wij graag zo houden. Steeds meer opa’s en oma’s zien wij op de Kinderboerderij met hun kleinkinderen om te genieten van de dieren en natuurlijk de speeltuin. Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL30INGB 00005408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Vermeld ook uw naam en adres, zodat u ervan verzekerd bent dat u het blad “Nieuws voor onze Vrienden” driemaal per jaar blijft krijgen. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de hoge portokosten. Als u “Vriend van de Kinderboerderij” wilt worden kunt u een formulier invullen dat bij de beheerder verkrijgbaar is. U kunt contant afrekenen, of anders stuurt de penningmeester u een acceptgirokaart. Recentelijk hebben wij voor de derde keer van nabestaanden van een overledene een gift mogen ontvangen. Dat is een mooi gebaar en het bestuur was hier zeer dankbaar voor. De Kinderboerderij Uden is een Stichting met ANBI-erkenning. Dit biedt fiscale voordelen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Misschien is dit ook een suggestie voor anderen. Tot slot wil ik u erop wijzen dat er een melkbus bij de uitgang staat waarin u ook een gift kunt doen. Thom Beuker, Penningmeester 4

Rabo ClubSupport De Rabobank Uden Veghel steunt elk jaar Stichtingen en Verenigingen met een financiële bijdrage. Voorheen was het de Rabobank Clubkas Campagne, maar vanaf dit jaar wordt dit landelijk als Rabo ClubSupport georganiseerd. Ook dit jaar doet de Kinderboerderij Uden weer mee aan deze actie. Vanaf vrijdag 27 september tot vrijdag 11 oktober kunnen Rabobank-leden weer hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Leden ontvangen een code van de Rabobank waarmee vijf stemmen kunnen worden uitgebracht. Er mogen maximaal twee stemmen aan dezelfde Stichting of Vereniging worden gegeven. De Kinderboerderij Uden heeft ingeschreven voor modernisering van het voerhok voor de dieren. Het voerhok zoals we dit nu in gebruik hebben voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. In oktober zal tijdens een feestelijke bijeenkomst worden bekendgemaakt welke clubs in het zonnetje worden gezet en welk bedrag iedere club krijgt. Graag willen wij iedereen uitnodigen om op de Kinderboerderij Uden te stemmen. Wij vinden het een fantastisch initiatief van de Rabobank. En het is voor ons ieder jaar weer een geweldige opsteker! Het bestuur 5

Wat eten onze dieren? Benieuwd wat onze dieren op de kinderboerderij eigenlijk eten? Dat ga ik jullie nu vertellen! Iedere ochtend beginnen onze vrijwilligers met een voerronde en iedere middag sluiten zij af met een voerronde. Tijdens de voerronde krijgen al onze dieren een uitgebalanceerd dieet afgesteld op hun behoeftes. Voor iedere diersoort hebben wij speciale brokken, die het beste bij deze diersoort passen. Zo zit er in schapenbrokken minder koper dan in geitenbrokken, omdat de schapen hier minder goed tegen kunnen. En onze Nubische geiten krijgen speciale brokken met juist weer extra veel koper. Zo heeft iedere diersoort zijn eigen brokken. De hoeveelheid brokken die de dieren krijgen hangt van meerdere omstandigheden af, namelijk: de grootte van het dier, of het dier dragend is of dat het dier nog melk geeft. Aan de hand van de conditie van de dieren passen wij de hoeveel brokken continu aan om de dieren in optimale conditie te houden. Naast dat alle dieren brokken eten, krijgen sommige dieren ook nog brood en groente. 6

Ook met het voeren van brood moet goed opgelet worden. De herten kunnen bijvoorbeeld minder goed tegen wit brood, omdat dit kan gaan gisten. Daarom geven wij de herten enkel bruin brood. De groenten die wij van sponsoren krijgen worden verdeeld over de diersoorten die wij hebben. Dit is een erg precies werk, want niet alle dieren mogen alles hebben. Voor cavia’s is het bijvoorbeeld niet goed om heel veel sla te krijgen, omdat zij vanwege het vochtgehalte diarree kunnen krijgen. Aan de hand van een lijst wordt alles gesorteerd en verdeeld over de dieren. Dit alles gebeurt in ons voerhok. Hier staat onze voorraad aan brokken, brood en groente. Bij de voerronde aan het einde van de dag krijgen onze dieren ook nog hooi. Dit is namelijk belangrijk voor hun spijsvertering. Vanwege het feit dat het dieet van dieren zo uitgebalanceerd is vragen wij onze bezoekers om eigen meegebrachte etenswaren niet aan onze dieren te geven. Het is natuurlijk wel mogelijk om een voerbeker te kopen in onze kantine, waarmee je onze dieren kunt voeren. Hopelijk komen jullie snel een keertje een voerbeker bij ons halen! Silvie Theunissen, Beheerder 7

Volièreplein Kinderboerderij Uden officieel geopend Onder het toeziend oog van wethouder Maarten Prinssen is het volièreplein van de Kinderboerderij Uden zaterdagmiddag 11 mei officieel geopend. Jeugdvrijwilliger Luca Oliveira (11 jaar) mocht samen met voorzitter Luc van den Brule de openingshandeling verrichten. In zijn voorwoord memoreerde de voorzitter dat een aantal vrijwilligers het toch maar gefikst heeft om in anderhalf jaar tijd een compleet nieuw volièreplein te bouwen. “Hiermee zijn we voorbereid om in geval van dierziekten een deel van de Kinderboerderij voor het publiek af te sluiten. We zijn erg trots op het bereikte resultaat en zetten vandaag de bouwvrijwilligers in het zonnetje”. De bouwmedewerkers van het eerste uur zijn Ton van Es, Jan van den Heuvel, Peter Houdijk, Ben Klemann, Gerrit Kuijpers, Hans Lentjes, Mario da Silva en Ton Timmers. “Zonder hen hadden we dit nooit kunnen realiseren. Hun tomeloze inzet zou menig werkgever jaloers maken”, vertelt Luc met een knipoog. “Vooral dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers en uiteraard de financiële bijdragen van onze donateurs en sponsoren is de Kinderboerderij uitgebreid met een aantal prachtige volières, die een mooie aanwinst vormen voor de Kinderboerderij als geheel”, aldus Luc. Wethouder Maarten Prinssen reageerde na afloop via Facebook als volgt: “Wat hebben ze het daar echt fantastisch voor elkaar. Een heel groot compliment, bestuur ga zo door! Een voorbeeld hoe belangrijk het is dat iedereen in deze mooie samenleving er echt toe doet. Daar is voor iedereen een welkom. Graag daag ik iedereen in Uden en daarbuiten uit, breng a.u.b. een bezoek aan deze mooie kinderboerderij, het is meer dan de moeite waard!” Luca Oliveira opent het volièreplein Sponsoring Om de kosten van de nieuwbouw te dekken heeft de Kinderboerderij veel geld bespaard door nagenoeg alle werkzaamheden met eigen vrijwilligers uit te voeren. Daarnaast waren er schenkingen van onder anderen Marianne Roodbol van Marianne’s Boekwinkel. Zij heeft recent haar winkel opgeheven en schonk de Kinderboerderij een mooi geldbedrag. 8

Datzelfde deden Alex van den Hoogen en Ronald Verwegen van Ons Caffeej. Volgens Luc van den Brule zijn sponsoring en schenkingen noodzakelijk om de Kinderboerderij draaiende te houden. “We willen ook voor de komende jaren een mooie plek kunnen bieden voor de honderden bezoekers die wekelijks onze boerderij bezoeken”. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Kinderboerderij, telefoon 0413-250047, per e-mail kbuden@kpnmail.nl of website www.kbuden.nl Peter Noy 9

Project M.E.N.S. (Met Elkaar Nederlands Spreken) Wat een vrolijke bedoening was het zaterdag 22 juni op de Kinderboerderij! Mensen afkomstig uit allerlei landen bezoeken (soms voor het eerst) de Kinderboerderij. Een hele ontdekking dus voor vluchtelingen en migranten, die meedoen aan het Project M.E.N.S. van Vluchtelingenwerk. Samen met hun M.E.N.S.-maatje/vrijwilliger maken zij ieder jaar een uitstapje, meestal in het buitengebied van Uden. Koffie met appeltaart, limonade en later een ijsje staan klaar! De kinderen voeren vrolijk de dieren en zijn verbaasd als de pauw zijn mooie veren voor hen uitspreidt. Bovendien kunnen ze gezellig spelen met alles wat aanwezig is aan speelgoed. Zij zullen vast nog dikwijls terugkomen met hun ouders.! Het doel van Project M.E.N.S. is: * Mensen voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2) tegemoet komen in hun behoefte aan meer conversatie in het Nederlands en het oefenen van de taal ook buiten de school. * Ontmoetingen tot stand brengen tussen Nederlanders en mensen van buitenlandse afkomst ter bevordering van het onderlinge begrip voor elkaars cultuur. Het betreft informele gesprekken, dus geen les! Een veertigtal Nederlandstalige vrijwilligers voert iedere week, één op één, een gesprek van circa een uur met een gesprekspartner voor wie Nederlands de tweede taal is. Men kan natuurlijk ook gaan wandelen, fietsen, winkelen enz. Eenmaal per maand is er een koffie-uurtje voor vrijwilligers en gesprekspartners. Heeft u belangstelling bel dan met Heddy Bodewes, telefoon 0413-26 26 62 of mail naar Mieke van Es: vanes-groenendijk@kpnmail.nl Mieke van Es 10

Even voorstellen: Leo Weekers Hallo allemaal, Er werd mij gevraagd om me even voor te stellen in dit mooie blad. En natuurlijk wil ik dit na ruim een jaar stage lopen op de kinderboerderij heel graag doen. Mijn naam is Leo Weekers, ik ben vorig jaar dus begonnen als stagiaire op de kinderboerderij. Tot op heden was dit alleen op de maandag. Dit wordt vanaf 1 augustus op maandag en vrijdag. Hier kijk ik erg naar uit: samenwerken met alle vrijwilligers, assistentmedewerkers, collega’s en de mensen in het bestuur. Ik ben tot 31 juli 2019 werkzaam geweest bij Defensie. En om helemaal stil te gaan zitten achter de geraniums, daar had ik geen zin in. Zodoende dat mijn tijd, mede op de kinderboerderij, gevuld gaat worden. Ik ben getrouwd met Maria (al 37 jaar) en wij zijn gezegend met 3 kinderen. 2 meiden en 1 jongen. En verder ben ik inmiddels opa van kleinzoon Bram. En binnenkort mogen wij nog 2 kleinkinderen verwachten. Dus druk genoeg. Ik hoop jullie snel te ontmoeten op de kinderboerderij en mocht u nog vragen hebben, ik hoor ze graag! Met vriendelijke groet, Leo 11

12

13

14

Dierendag op de Kinderboerderij 2.0 Ook als een activiteit lekker loopt, is het goed om het eens anders te proberen. Iets nieuws maakt dat routine plaats maakt voor enthousiasme. Daarom willen we dit jaar naar een andere opzet van “Dierendag op de Kinderboerderij”. Dierendag moet een dag zijn waar de dieren en het verwennen van de dieren centraal staat. Dat vinden wij ook. Dierendag valt elk jaar op 4 oktober. Dat is zo. Daarom vieren we vanaf dit jaar ook dierendag op 4 oktober. Omdat dat niet altijd in het weekend valt hebben we besloten op dierendag wat langer open te zijn. Wat gaan we doen? Vanaf één uur gaan jullie onze dieren verwennen. Omdat niet iedereen al om één uur vrij is, blijven we tot zeven uur open. Jullie mogen voor onze dieren een snoepketting maken. Niet van marshmallows of spekjes, maar van appel, wortel en andere dingen die onze dieren lekker vinden. Als het nodig is helpen onze vrijwilligers natuurlijk mee. In de loop van de dag kunnen we de kettingen dan aan de dieren geven om op te peuzelen. Ook kunnen jullie onze dieren verwennen door ze extra aandacht te geven, bijvoorbeeld door ze te aaien of te borstelen. Voor de vogels thuis mogen jullie een pindasnoer maken. Met hulp van onze vrijwilligers maken jullie een snoer om thuis in de tuin of op het balkon op te hangen. Je zult zien dat de koolmeesjes en de roodborstjes hier erg van genieten. Als jullie de dieren zien eten, krijg je misschien ook trek. Dat snappen we. Daarom zullen we ook zorgen dat je een kom soep, een broodje knak of pannenkoeken kunt kopen. Dan geldt het verwennen ook een beetje voor jou. 15

Bezoek aan Sint Jan In het afgelopen jaar hebben (jeugd)vrijwilligers van de Kinderboerderij een bezoek gebracht aan Sint Jan, waar de bewoners eens lekker konden knuffelen met de meegebrachte cavia;s en konijnen. Dat dit door de bewoners zeer werd gewaardeerd is wel te zien op de foto’s! 16

Pronkstuk van de Kinderboerderij De blauwe pauw (Pavo cristatus) is een vogel uit de orde van de hoendervogels. Net als de andere pauwensoort, is de blauwe pauw een kleurrijke vogel. Het verschil tussen de geslachten is erg duidelijk: de mannelijke dieren hebben pronkveren (sleep), die ze uitzetten tijdens de balts. Daarnaast is hun voorlichaam felblauw van kleur. De vrouwtjes zijn bruinachtig. De veren van pauwen worden gebruikt voor waaiers, hoeden en damesaccessoires. 17

18

In memoriam Jan van Gennip Op 3 juni 2019 is onze vrijwilliger Jan van Gennip op 66-jarige leeftijd overleden. Begin mei bereikte ons de boodschap dat Jan behoorlijk ziek was. Zijn broer Gerrit vertelde dat Jan wegens ziekte niet meer in staat was om zijn werkzaamheden op het dierenparkje uit te voeren. Drie weken later overleed Jan thuis, te midden van familie en vrienden. Veel te snel, maar zeker veel te jong. Met zijn broer Gerrit vormde Jan een vast duo bij het verzorgen van de dieren op het dierenparkje aan de Boekelsedijk. Op de ochtenden van dinsdag, woensdag en donderdag waren zij paraat om samen de dieren te voeren en andere werkzaamheden te verrichten. Zijn liefde voor de dieren was groot. Daarnaast had Jan nog een andere passie. Van Ajax was hij een trouwe supporter en het moest al gek zijn wilde hij een wedstrijd overslaan. De afscheidsviering op 7 juni stond in het teken van Ajax. In de toespraken kwam dit aan de orde, maar ook de kist was met de Ajaxkleuren en logo versierd. In onze gedachten zullen we ons Jan blijven herinneren als een toegewijd vrijwilliger met het hart op de juiste plaats. Het bestuur 19

Wollige dames Kinderboerderij Uden doen jas uit Schaapscheerder Peter Jansen uit Wanroij heeft donderdagmiddag 23 mei dertien wollige dames van hun warme winterjas ontdaan. Volgens Silvie Theunissen, beheerder van de Kinderboerderij Uden, was dit nodig omdat ze het anders in het zomerseizoen te warm krijgen. “We laten onze schapen een keer per jaar scheren. Dit doen we meestal in de maand mei, net voordat het zomerseizoen begint. Dit mag je niet te vroeg doen omdat ze het anders tijdens een voorjaarsvorst weer te koud kunnen krijgen”, weet Silvie. Ieder jaar wordt Peter Jansen gevraagd om de schapen te komen scheren. Silvie vertelt: “Dit jaar kon hij helaas niet op woensdagmiddag, dat scheelt een hoop publiek. De schapen worden van te voren binnen gezet, zodat we ze snel aan de schaapscheerder kunnen overdragen. De vacht mag niet nat worden, anders kunnen ze niet geschoren worden.” Drie keer per jaar worden de schapen ontwormd. “We spuiten ze daarvoor vandaag een vloeistof in de mond. Aan het einde van de zomer en tegen de tijd dat ze gedekt worden krijgen ze nog een spuitje tegen wormen. Dat moet afdoende zijn”, aldus Silvie. “Als een beest gewond of ziek is proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. De kennis en expertise daarvoor is aanwezig op de Kinderboerderij. Wanneer we moeten opschalen, schakelen we een gespecialiseerde dierenarts in”. Er zijn op de Kinderboerderij vier schapenrassen: Bonte-, Jacob-, Racka- en Ouessantschapen. Voordat de scheerder met zijn werk begint kapt hij eerst de hoeven van de schapen. De aanwezige kinderen met hun (groot)ouders keken tijdens de werkzaamheden hun ogen uit. Aan het einde van de middag zien de dames er weer picobello uit en lopen weer mekkerend door de wei. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Kinderboerderij Uden, telefoon 0413-250 047, per e-mail kbuden@kpnmail.nl of website www.kbuden.nl. 20 Schaapscheerder Peter Jansen aan het werk

Wollige dames Kinderboerderij Uden doen jas uit - vervolg Peter Noy 21

CARROUSEL GROEN RICHT ZICH OP DE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN VAN VERSCILLENDE MENSEN Carrousel Groen, onderdeel van Brabantzorg, heeft (werk)plaatsen waar mensen met een ondersteuningsvraag, op basis van talenten en mogelijkheden, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben, in de rol van assistent-medewerker en zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven hiervan. Hier werkt een team assistent-medewerkers, vakvrijwilligers en professionele krachten samen aan een maatschappelijk doel. Wilt U meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Tel. 0486-461751 carrousel.groen@brabantzorg.eu www.carrouselgroen.nl 22

Kinderboerderij Uden zoekt assistent-beheerder Vanwege het vertrek van de huidige assistent-beheerder is Kinderboerderij Uden naarstig op zoek naar een vervanger (m/v). De laatste jaren wordt het steeds drukker op de Kinderboerderij. Er is flink uitgebreid in dierenverblijven zodat men er zich geen moment hoeft te vervelen. Wekelijks komen honderden bezoekers naar de Kinderboerderij om te genieten van de geiten, schapen, ezels, vogels, kippen en konijnen. Beheerder Silvie Theunissen zegt dat deze extra ondersteuning noodzakelijk is om de Kinderboerderij draaiende te kunnen houden. Samen met de beheerder moeten er veel taken worden uitgevoerd, zoals het opstellen van de taakverdeling, enten en ontwormen van de dieren, hoeven kappen en het houden van toezicht. Ook beantwoorden van vragen en informatie geven aan het publiek behoort tot het takenpakket van de assistentbeheerder. Silvie vertelt: “Je hoeft niet persé een dierenopleiding te hebben gevolgd. Het is wel een pré dat je affiniteit met dieren hebt en minimaal 20 uur per week als vrijwilliger inzetbaar bent. Dat kunnen eventueel ook uren in het weekend zijn. Alles in goed overleg natuurlijk. Ook dierengezondheid en het welzijn van de dieren houd je in de gaten. Het is een erg leuke en afwisselende job waarbij geen dag hetzelfde is”, lacht Silvie. “Je smelt weg wanneer de kinderen naar je toe komen om een konijn te mogen aaien. Dat geeft erg veel voldoening”. Kinderboerderij Uden zoekt assistentbeheerder Aanmelden Geïnteresseerden voor de functie van assistent-beheerder of als algemeen vrijwilliger kunnen zich aanmelden bij de Kinderboerderij Uden, telefoon 0413-250047, per e-mail kbuden@kpnmail.nl of website www.kbuden.nl. Een dag vrijblijvend meedraaien om te kijken of het iets voor jou is kan natuurlijk ook. Neem daarvoor tijdens kantooruren telefonisch contact op met beheerder Silvie Theunissen, telefoon 06-13476393. 23

Peter Noy 24

Voor al uw aan- en verbouwingen Klussenbedrijf BiBu Barry Kuypers Sterappel 39 5401 LV Uden 06-22512000 25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: kbuden@kpnmail.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden p/a: Orgellaan 51, 5402 PE Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Bestuurslid: Beheerder: Website: Luc van den Brule - telefoon 0413-261 872 Diny Rotteveel Penningmeester: Thom Beuker Bestuurslid: Paula Kuypers Josta Augenbroe Silvie Theunissen www.kinderboerderij-uden.nl Domeinnaam, website en webhosting wordt verzorgd door Ronald Bevers. PR wordt mede verzorgd door Peter Noy. Volg ons op FaceBook Openingstijden Kinderboerderij Uden: Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.00 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 27 april (Koningsdag) 1e Paasdag 25 december (1e Kerstdag) 28 - zomertijd: 10.00 tot 17.00 uur wintertijd: 10.00 tot 16.30 uur - zomertijd: 13.00 tot 17.00 uur wintertijd: 13.00 tot 16.30 uur - telefoon 0413-269 227 - telefoon 0413-331 410 - telefoon 06 – 46 46 17 55 - telefoon 06 – 22 31 95 78

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication