3

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 06 Van de beheerder 09 Vervolg pag. 6 / Lofzang 10 In Memoriam Ton Timmers 11 Kinderboerderij omarmt biologische groenten 13 Advertenties 14 Voor de kids 16 De Kinderboerderij en mijn hobby 17 Kinderboerderij trotse bezitter van een bestelauto 18 De andere zomer van 2020 19 Matthew Hudson stelt zich (weer) voor 20 Gebouw De Groenhoeve bestaat 30 jaar 22 Damhertje geboren op de Kinderboerderij 24 Advertenties 25 Editorial Carrousel Groen 26 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 36e jaargang - nummer 1 - 2020 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 350 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication