0

nieuws voor onze vrienden 36e jaargang 2e nummer 2020

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 06 Josta Augenbroe interim-voorzitter van de Kinderboerderij 07 Afscheid van Luc van den Brule als voorzitter van de Kinderboerderij 08 Van de beheerder 10 Bijdrage Josta Augenbroe 12 We zoeken nieuwe collega’s 13 Advertenties 14 Voor de kids 16 Uitslag Rabo ClubSupport actie 17 Wij zoeken adoptie-ouders 18 Voor de kids 20 NLdoet actie 21 Kinderboerderij Uden lanceert nieuwe website 22 Rabobankvoorzitter Erik Jansen onthult bordje bij de Kinderboerderij 23 Advertenties 24 Leden Rotary Uden steken handen uit de mouwen 25 Editorial Carrousel Groen 26 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 36e jaargang - nummer 2- 2020 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 400 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden. 375 Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

Van de bestuurstafel Zo aan het eind van het jaar is het gebruikelijk dat we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het volgend jaar. Voor mij is dit mijn laatste rubriek voor de Kinderboerderij. Ruim een jaar geleden heb ik aangekondigd dat 2020 mijn laatste jaar als voorzitter van de Kinderboerderij zou zijn. Negen jaar geleden werd ik gevraagd in het bestuur te komen. Mijn eerste jaar als pensionado had ik toen bijna achter de rug. Veel genoten van de vrije tijd, voelde ik weer ruimte om iets aan te pakken. In de afgelopen negen jaar is gebleken dat het werken voor de Kinderboerderij een mooie klus is. Het is erg dankbaar werk. Zeker als je ziet dat iedereen geniet van het bezoeken van of het werken op de Kinderboerderij. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan, maar merkte ook dat het idee “ik mag naar de Kinderboerderij” veranderde in “ik moet naar de Kinderboerderij”. Tijd daarom om afscheid te nemen. Het afgelopen jaar is best een moeilijk jaar geweest. De Kinderboerderij heeft, net als bijna alle instellingen, best veel hinder gehad van de pandemie. Een paar maanden waren we helemaal gesloten voor het publiek. Hierdoor viel er een behoorlijke inkomstenbron weg voor ons. Maar ook onze bezoekers misten het gezellige uitje op de Kinderboerderij. Onze dieren moesten ook wennen aan het ontbreken van bezoekers. Ze werden wat schuwer. Rond Pinksteren mochten we weer gedeeltelijk open. Hiervoor hadden we een protocol opgesteld en aanpassingen uitgevoerd. De serre moest voor het publiek gesloten blijven en er werd een looproute met linten en pijlen uitgezet. De wei van de dwerggeiten ging voor de bezoekers op slot en er moest toezicht gehouden worden op de naleving van de regels. Wel mochten we via de ramen van de serre voerbekers en dergelijke verkopen. Op deze manier bleven we toch een mooie plek voor kinderen en volwassenen. Onlangs werden de regels weer aangescherpt, maar wij mochten openblijven. Dit kon omdat we geen voor het publiek toegankelijke stallen hebben. Een paar weken geleden moesten we ook nog maatregelen nemen om te voorkomen dat de vogelgriep ook op de Kinderboerderij uit zou breken. Nog meer linten, maar nu om aan te geven dat je afstand tot de vogels moet houden. Gelukkig hebben bij de aanleg van het volièreplein met een mogelijke vogelgriep rekening gehouden. De overblijvende looproute bleek breed genoeg om ook dit deel van de boerderij open te houden. 2

Al onze grote activiteiten hebben we dit jaar helaas moeten schrappen. Het lentefeest, dierendag en de levende kerststal gingen dit jaar niet door. Dat gaat ons aan het hart. Hopelijk zal 2021 het jaar worden waarin dit weer opgepakt kan worden. Met nieuw elan en een nieuwe voorzitter zal dat moeten lukken. Gelukkig heeft Josta Augenbroe toegezegd als interim mijn voorzitterschap over te willen nemen. Josta is al betrokken bij de Kinderboerderij. We kennen haar als manager van Carrousel Groen. We blijven wel zoeken naar een structurele oplossing. Er staan nog een aantal grote klussen op de lijst. Het voerhok moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen van hygiëne en Arbo. Het caviaverblijf moet worden opgeknapt en uitgebreid met een buitenren. Voor beide projecten hebben we dankzij Rabo ClubSupport wel al middelen. Voor het werk dat dit meebrengt kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Heb je wat tijd, of kun je wat tijd vrijmaken, Geef je op als klusser op de Kinderboerderij. Het is gezellig en dankbaar werk. We kunnen trots zijn op onze Kinderboerderij en ik ben blij dat ik daaraan mijn steentje heb kunnen bijdragen. Ik vertrouw erop dat de Kinderboerderij in de toekomst nog mooier en functioneler wordt. Ik wens jullie een mooie kerst, een fijne jaarwisseling en een goed 2021. Luc van den Brule, Voorzitter 3

Van de penningmeester Velen van u hadden zich het jaar 2020 heel anders voorgesteld. Maar het coronavirus heeft ons leven op zijn kop gezet. Hopelijk bent u gespaard gebleven voor de gevolgen van de ziekte, zowel privé als zakelijk. Door de maatregelen van de overheid en het RIVM is de Kinderboerderij Uden ook getroffen. Wij hebben de Kinderboerderij gedeeltelijk moeten sluiten voor bezoekers waardoor wij inkomsten gemist hebben van kantine, verkoop van voerbekers en allerlei evenementen. De kosten van de verzorging van de dieren (voer, hooi, dierenarts) en het onderhoud van gebouwen en stallen liepen echter gewoon door. U zult begrijpen dat wij daarom een beroep op u doen om ons in het komende jaar weer financieel te steunen. Voor de financiële bijdrage die u het afgelopen jaar hebt geleverd met een donatie of sponsoring willen wij u hartelijk danken. Vorig jaar hebben wij u gevraagd om uw e-mailadres aan ons door te geven. Doel is om de communicatie te verbeteren door u sneller op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen. Velen van u hebben hierop positief gereageerd en krijgen nu regelmatig een digitale Nieuwsbrief. U kunt uw e-mailadres per post sturen naar: Kinderboerderij Uden, Artillerieweg 3, 5403 PB Uden of per mail naar secretariaat@kbuden.nl. Aanmelden kan ook via onze website: www.kbuden.nl. Klik in het hoofdmenu op ‘Steun ons’ en vul het formulier ‘Aanmelden donateur’ in en druk op verzenden. De persoonsgegevens worden vanwege de Europese Privacywetgeving (AVG) niet openbaar gemaakt en/of aan derden overhandigd. Sinds 1 januari 2017 hebben wij de ANBIstatus. Dat wil zeggen dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. 4

Uw financiële bijdrage over 2020 is fiscaal aftrekbaar op het aangiftebiljet van de Belastingdienst dat u volgend jaar moet invullen. Dat kan dus een fiscaal voordeel bieden! Het RSIN-nummer is: 8001 23 153. Wij willen u vriendelijk vragen om uw donatie voor 2021 weer over te maken op ING rekeningnummer NL30INGB 0000 5408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Een acceptgirokaart is bijgesloten. Vermeld ook uw naam en adres, zodat u verzekerd bent dat u ook het blad ‘Nieuws voor onze Vrienden’ of de digitale Nieuwsbrief blijft krijgen. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de steeds hogere portokosten. Wij danken u voor uw steun in het afgelopen jaar en wensen u allen een Vrolijk Kerstfeest en vooral een gezond Nieuwjaar! Thom Beuker Penningmeester 5

Josta Augenbroe interim-voorzitter van de Kinderboerderij Josta Augenbroe-Willems is per 1 januari 2021 interim-voorzitter van de Kinderboerderij Uden. Wij zijn heel blij dat Josta deze taak op zich wil nemen. Josta is Manager Carrousel Groen bij BrabantZorg en is al enkele jaren nauw betrokken bij de Kinderboerderij als bestuurslid. Door de samenwerkingsovereenkomst die de Kinderboerderij met BrabantZorg heeft, neemt Josta regelmatig deel aan het werkoverleg en de bestuursvergaderingen van de Kinderboerderij. Wij blijven op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u interesse hebben of weet u een geschikte kandidaat, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar: info@kbuden.nl. Wij zijn altijd bereid om in een gesprek de functie nader toe te lichten. Wij wensen de nieuwe interim-voorzitter veel succes in haar nieuwe job! Het bestuur, Diny Rotteveel, Paula Kuypers en Thom Beuker 6

Afscheid van Luc van den Brule als voorzitter van de Kinderboerderij Luc van den Brule heeft ruim een jaar geleden aan het bestuur te kennen gegeven dat hij eind 2020 wilde stoppen als voorzitter op de Kinderboerderij. Dat vonden wij natuurlijk heel erg jammer, maar we moesten deze beslissing respecteren. Luc is ruim 8 jaar voorzitter geweest van de Kinderboerderij. Hij was niet alleen voorzitter, maar ook meewerkend vrijwilliger. Onder zijn leiding is er veel tot stand gekomen. Het begon eerst met de renovatie van de toiletten, gevolgd door een modernisering van de kantine en tenslotte werd een geheel nieuwe serre gebouwd. In deze verwarmde serre kunnen nu zowel in de winter als in de zomer bezoekers genieten van een heerlijk kopje thee of koffie met appeltaart, terwijl de kinderen of kleinkinderen fijn kunnen spelen in de speeltuin. Met de hulp van een club technische vrijwilligers werd een nieuwe stal gebouwd, waar jaarlijks de levende kerststal valt te bewonderen. Naast het reguliere onderhoud zoals het vervangen van hekwerk is het laatste grote project onder leiding van Luc de nieuwbouw van de volières geweest. Ook is onder zijn leiding het kantoor helemaal aangepast en opnieuw ingericht. Maar nieuwe projecten dienen zich aan: modernisering van het voerhok voor meer veiligheid en een betere hygiëne en het verbouwen van het caviahok met een open buitenren. Door al deze activiteiten heeft de Kinderboerderij een steeds prominentere plaats in de gemeente Uden gekregen. Luc had en heeft een fijn gevoel voor humor. Dat zullen wij ook missen! Hij heeft nu meer tijd voor zijn familie, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn hobby’s. Het is hem van harte gegund. Wij willen hem bedanken voor zijn tomeloze inzet en energie die hij al die jaren aan de Kinderboerderij Uden heeft gegeven. Op een later tijdstip - als de coronabeperkingen voorbij zijn - zullen we nog een keer met een groter gezelschap afscheid van Luc nemen. Luc, we hopen je nog regelmatig terug te zien op de Kinderboerderij. Het ga je goed! Namens het bestuur, Diny, Paula, Josta en Thom 7

Van de beheerder Zie ginds komt de ooievaar Alhoewel de kerst nog moet beginnen, is op de kinderboerderij de ooievaar langzaam alweer in zicht. We moeten allemaal nog heel even geduld hebben, maar dan barst de geboortegolf op de kinderboerderij weer los. Dit jaar verwachten wij weer verschillende lammetjes en veulentjes. Wist je dat de jongen van een ezel een veulen heet? Net zoals bij een paard. De ezel draagt een veulen gemiddeld een jaar in de buik. Is de ezel vroeg in het jaar gedekt, dan is de draagtijd meestal nog iets langer. En wist je dat de jongen van een schaap en een geit allebei een lammetje heet? Er zijn zelfs ooit kruisigen tussen schapen en geiten geboren. Deze heten dan Gaapjes en Scheitjes. Ben je benieuwd vanaf wanneer je welke jonge dieren op de kinderboerderij kunt verwachten? Kijk dan hier: Lammetjes van de dwerggeiten Lammetjes van de Racka schapen – begin maart 2021 – begin maart 2021 Lammetjes van de Ouessant schapen – eind maart 2021 Lammetjes van de Nubische geiten – eind maart 2021 Ezel veulentjes van Saar en Fleur – begin mei 2021 8

Brrr wat is het koud Vind jij het ook zo koud buiten? Gelukkig hebben onze dieren daar niet zoveel last van. Zij hebben namelijk hun eigen trucjes om zichzelf en elkaar warm te houden. Zo kruipen ze ’s avonds allemaal lekker dicht tegen elkaar aan zodat ze elkaar warm kunnen houden. Daarnaast kruipen ze altijd helemaal onder het stro zodat ze een soort dekentje hebben. Ook wij zorgen ervoor dat onze dieren het niet te koud zullen krijgen. Als het ’s nachts gaat vriezen sluiten wij ’s avonds de geiten op in hun stal zodat de koude wind niet zomaar naar binnen kan waaien. Daarnaast creëren wij in de wintertijd potstallen. Dit doen wij door de mest van de dieren in de stal te laten liggen en hier een laag stro overheen te strooien. Op deze manier trekt de warmte van de mest omhoog, maar hebben de dieren wel altijd een schone droge plek om te liggen. De schapen kunnen iets beter tegen het koude weer. Zij hebben namelijk een lekkere dikke vacht die hen warm houdt in de winter. Silvie Theunissen, Beheerder 9

Beste lezers, We gaan op 31 december een bijzonder jaar achter ons laten. De corona pandemie heeft ons de nodige uitdagingen bezorgd. Ten tijde van het verschijnen van dit boekje hoop ik natuurlijk dat u en uw naasten gezond zijn gebleven of, als u te maken hebt gehad met het virus, u het goed doorstaan hebt en weer helemaal beter bent geworden. We mogen blij zijn dat de Kinderboerderij in deze corona periode, met uitzondering van een beperkte periode, open is gebleven en daarmee voor veel kinderen met hun ouders of grootouders een plek van vertier en educatie is geweest en dit natuurlijk ook nu nog steeds is. We beseffen het grote belang daarvan in deze coronatijd. We zien dagelijks de berichten wat het met mensen doet als er door corona een sociaal isolement ontstaat en daarmee ook vaak het ontbreken van een zinvolle activiteit of dag. We zijn blij dat de Kinderboerderij zich hiervan sterk bewust is en steeds een uiterste inspanning doet om de Kinderboerderij open te houden en activiteiten corona-proof blijft organiseren. Het verdient een groot compliment dat dit ook werkelijk lukt. Het maakt ons op voorhand blij dat hiermee de Kinderboerderij ook in de wintermaanden die ontmoetingsplek kan zijn waar veel kinderen en hun familieleden mooie momenten kunnen beleven, of het nu spelen met elkaar is of leren over het dierenleven: het levert de bezoekers altijd een mooie dag op! Voor ons van Carrousel Groen is ook dit jaar de Kinderboerderij een mooie werkplaats geweest waar assistent-medewerkers en medewerkers hun steentje hebben kunnen bijdragen aan het dagelijkse leven met alle voorkomende werkzaamheden op de Kinderboerderij. Voor ons is het steeds een plezierige samenwerking geweest die we graag voortzetten in het nieuwe jaar. Samen zijn we sterker! Vanuit Carrousel Groen willen we een speciaal woord van dank uitspreken naar de scheidend voorzitter van de Kinderboerderij Luc van den Brule. Als zeer betrokken voorzitter heeft hij met zijn mede-bestuursleden en alle vrijwilligers de Kinderboerderij verder uitgebouwd. Zijn langdurige betrokkenheid verdient een groot compliment. Hij heeft de samenwerking met Carrousel Groen mede mogelijk gemaakt. Deze samenwerking verloopt zeer plezierig en verleent hiermee de gehele gemeenschap van Uden een grote dienst met een samenleving waar voor iedereen plaats is. Daarvoor zijn wij hem en het bestuur zeer erkentelijk. 10

Luc, het ga je goed en we hopen je zeker nog eens tegen te komen op de Kinderboerderij! Tot slot wensen wij u allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2021. Wij spreken hierbij de wens uit dat we met elkaar de corona crisis onder de knie krijgen. We hopen dat de Kinderboerderij dan weer volledig en zonder beperkingen open kan zijn en daarmee in haar volle glorie een inspirerende plek voor alle kinderen uit Uden zal zijn. Namens Carrousel Groen, Josta Augenbroe, Manager 11

12

13

14

15

Uitslag Rabo ClubSupport actie De uitslagen van de Rabo ClubSupport actie zijn op maandag 11 november door de Rabobank Uden Veghel aan de deelnemende verenigingen en stichtingen bekend gemaakt. Vanwege coronamaatregelen vond er dit jaar geen officiële prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers hebben een persoonlijke mail van de Rabobank ontvangen met daarin de definitieve uitslag. Vanwege het niet doorgaan van de huldiging van de winnaars heeft de Rabobank voor iedere deelnemer een linkje meegestuurd met daarin een persoonlijk filmpje. Net als vorig jaar eindigde de Stichting Jeugdbelangen uit Zeeland op de eerste plaats. Zij ontvangt een bedrag van € 3.146,08. De Kinderboerderij bezet opnieuw de tweede plaats met een bedrag van € 2.938,38 en het PieterBrueghelHuis uit Veghel neemt de derde plaats in en ontvangt een bedrag van € 2.718,46. Kinderboerderij Uden wint tweede prijs Rabo ClubSupport (foto Peter Noy ©) In de maand oktober konden alle leden van de Rabobank een stem uitbrengen op hun favoriete club. Er is maar liefst 7.530 keer gestemd. In totaal zijn 320 clubs binnen het verspreidingsgebied van de Rabobank Uden Veghel geholpen, waarbij een bedrag van € 230.000,- is verdeeld. Penningmeester Thom Beuker van de Kinderboerderij Uden glundert en is erg blij met het behaalde resultaat. “Wat geweldig! Daar mogen wij ook wel een beetje trots op zijn dat zoveel mensen ons een warm hart toedragen. Met dit bedrag gaan we het bestaande caviahok opknappen en uitbreiden met een overdekte buitenren, die ook toegankelijk is voor kinderen”, aldus Thom Beuker. Videoboodschap Erik Jansen, directievoorzitter van Rabobank Uden Veghel, bedankt in zijn mail alle clubs en verenigingen voor hun deelname aan Rabo ClubSupport. “Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen in de regio Uden Veghel”. In een persoonlijke videoboodschap wenst Jansen alle deelnemers veel succes bij de realisatie van hun bestedingsdoel. 16

17

18

19

NLdoet actie Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart 2021 doet de Kinderboerderij Uden weer mee met de landelijke actie NLdoet van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds stimuleert sociale initiatieven en hoopt daarmee mensen dichter bij elkaar te brengen. Dit jaar heeft de uitvoering van de NLdoet actie niet kunnen plaatsvinden door de coronamaatregelen van de overheid en het RIVM. Het plan was om de kweekbakken in de moestuin in orde te maken en een tegelpad aan te leggen. Dit is recentelijk met de hulp (zowel mankracht als financieel) van de Rotary Club Uden tot stand gekomen. Komend jaar willen wij op zaterdag 13 maart 2021 met vrijwilligers achterstallig onderhoud uitvoeren. Er moeten veel hokken en stallen geschilderd worden om bescherming te bieden tegen weer en wind en het geheel een frisser aanzien te geven. De werkzaamheden vinden buiten plaats. Wij hopen dat er in maart geen beperkingen meer zijn in verband met het coronavirus. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de NLdoet actie natuurlijk afgeblazen. Het is altijd heel gezellig om met een ploeg vrijwilligers zo’n klus te klaren. Er wordt gezorgd voor koffie en thee en tussen de middag is er soep en worden worstenbroodjes aangeboden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden per telefoon: (0413 – 250047) of per e-mail: info@kbuden.nl. Wij hopen op veel aanmeldingen! Vermeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Het bestuur 20

Kinderboerderij Uden lanceert nieuwe website Op 23 oktober heeft de Kinderboerderij Uden een nieuwe website gelanceerd. De oude site voldeed al langere tijd niet meer en was dringend aan vervanging toe. Volgens Peter Noy, pr-medewerker van de Kinderboerderij, was de inhoud gedateerd, onvolledig en de onderliggende software niet up-to-date. “Ik ben er enkele maanden mee bezig geweest, maar dan heb je ook wat”, glundert Peter. “We hopen hier weer jaren mee vooruit te kunnen.” De nieuwe website is ontwikkeld met behulp van WordPress. Dit is gratis open source software om op een eenvoudige manier websites te realiseren. “Het is mijn eerste website, dus het was nog spannend of alles zou lukken. Ik heb mijzelf vooraf goed ingelezen en diverse tutorials bekeken over hoe je het beste een website kunt bouwen. De nieuwe site ziet er overzichtelijk uit, heeft een duidelijke menustructuur en is geschikt voor mobiele apparatuur (responsive). Het kleurengebruik komt overeen met de huiskleuren van de Kinderboerderij”, vertelt Peter. Naast informatie over de openingstijden vindt de bezoeker hier alle informatie over de activiteiten, medewerkers, dieren, dierenverblijven, educatieve filmpjes en het laatste nieuws. Ook is er plaats ingeruimd voor de sponsoren, waarbij men zich kan aanmelden als adoptant of donateur van de Kinderboerderij. Penningmeester Thom Beuker is blij met de nieuwe website. “Het is een enorme verbetering, de site ziet er fris en professioneel uit.” Jeroen Hellemons, webdesigner bij Graphiset uit Uden, heeft in de eindfase meegeholpen om de puntjes op de -i- te zetten en het begeleiden bij het overzetten van de website. De site van de Kinderboerderij is te bekijken op www.kbuden.nl. 21

Rabobankvoorzitter Erik Jansen onthult bordje bij de Kinderboerderij Op zaterdag 28 november heeft Erik Jansen, directievoorzitter Rabobank Uden Veghel, samen met jeugdvrijwilliger Arwen Rijkers, een bordje onthuld op het terrein van de Kinderboerderij. Het initiatief voor het plaatsen van het bordje is afkomstig van het bestuur van de Kinderboerderij en is volgens voorzitter Luc van den Brule een uiting van waardering jegens de Rabobank. Luc gaf in zijn openingswoord aan dat, mede door financiële steun van de Rabobank, enkele geplande projecten konden worden gerealiseerd. “Zo hebben we de afgelopen jaren een mooie serre kunnen bouwen, nieuw hekwerk en een beregeningsinstallatie gekocht, winter- en regenkleding aangeschaft voor de vrijwilligers en medefinanciering ten behoeve van het volièreplein. Voor het komende jaar staan de modernisering van het voerhok en aanpassing van de caviaruimte op de planning”, vertelt Luc. Volgens Erik Jansen is de Rabobank coöperatief en blijft, ondanks het verdwijnen van filialen, regionaal actief. “We zullen jullie een warm hart blijven toedragen. Rabo ClubSupport is dit jaar voor het eerst landelijk opgezet omdat we als Rabobank duidelijker wilden uitstralen wat wij landelijk doen”, zegt Jansen. Hij roept de Kinderboerderij op om duurzame aanpassingen aan het park te doen. “Wij staan open voor alles wat duurzaam is. Naast financiële steun met Rabo ClubSupport bekijken we hoe en op welke manier wij clubs en verenigingen kunnen faciliteren om hun doelen te bereiken”, aldus de directievoorzitter. Erik Jansen (l), Arwen Rijkers en Luc van den Brule (foto Peter Noy ©) Educatie Erik Jansen vindt de kinderboerderijomgeving goed voor de ontwikkeling en educatie van kinderen. “Het maakt de kinderen vrij om anders te doen, anders te denken. Maar vooral ook, denk ik, in het omgaan met de dieren. Ik ben heel erg trots dat wij hier partner van mogen zijn en vind het mooi dat wij met dit naambordje, dat ontworpen is door Bauke van der Krieken, een beetje vereeuwigd zijn. Wij bedanken het bestuur en de vrijwilligers voor het exploiteren en in stand houden van deze mooie Kinderboerderij.” 22

23

Leden Rotary Uden steken handen uit de mouwen Een aantal leden van de Udense Rotary heeft zaterdag 21 november de handen uit de mouwen gestoken en ervoor gezorgd dat bij de Kinderboerderij Uden een stoepje naast de aanwezige kweekbakken werd aangelegd. De Rotary is van alle markten thuis: naast het geven van financiële steun biedt Rotary Uden ook praktische ondersteuning aan bedrijven of instellingen, waarbij met name het maatschappelijk aspect een belangrijke rol speelt. De kweekbakken en het tegelpad zijn met financiële hulp van Rotary Uden gerealiseerd en voegen een educatief element toe aan de Kinderboerderij. Aangezien de Rotary ook graag de handen uit de mouwen steekt, hebben ze zand gekruid en stoeptegels gelegd. Direct na aanvang kreeg ieder zijn eigen taken toebedeeld. Het is goed voor de teamspirit en het bevordert de directe contacten met de doelgroep. Veel kinderen kunnen komend jaar genieten en leren van de kweekbakken. Luc van den Brule, voorzitter van de Kinderboerderij, kijkt tevreden toe en constateert dat het werk voortvarend gaat. “Wij zijn blij met elke steun, zowel financieel als materieel.” Rotary in Nederland telt circa vijfhonderd clubs met in totaal 16.000 leden. De Udense afdeling heeft ongeveer 45 leden en is in 1972 opgericht. Ruud Sanders, voorzitter Youth Service van de Rotaryclub, is deze ochtend ook van de partij. “De Kinderboerderij had alles perfect voorbereid, de ontvangst was geweldig en we konden meteen aan de slag. Het is mooi om te zien dat we als Rotary zo een steentje hebben kunnen bijdragen.” Indien uw organisatie ook support kan gebruiken, kijk dan voor meer informatie op: www.rotary.nl/uden. Leden van Rotary Uden actief bij de Kinderboerderij (foto Peter Noy©) 24

CARROUSEL GROEN RICHT ZICH OP DE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN VAN VERSCILLENDE MENSEN Carrousel Groen, onderdeel van Brabantzorg, heeft (werk)plaatsen waar mensen met een ondersteuningsvraag, op basis van talenten en mogelijkheden, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben, in de rol van assistent-medewerker en zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven hiervan. Hier werkt een team assistent-medewerkers, vakvrijwilligers en professionele krachten samen aan een maatschappelijk doel. Wilt U meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Tel. 0486-461751 carrousel.groen@brabantzorg.eu www.carrouselgroen.nl 25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: info@kbuden.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden p/a: Orgellaan 51, 5402 PE Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Bestuurslid: Beheerder: Website: Luc van den Brule - telefoon 06 – 27 01 31 62 Diny Rotteveel Penningmeester: Thom Beuker Bestuurslid: Paula Kuypers Josta Augenbroe Silvie Theunissen www.kbuden.nl PR, website en webhosting wordt verzorgd door Peter Noy. Volg ons op FaceBook! Openingstijden Kinderboerderij Uden: * Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag - zomertijd: 10.00 tot 17.00 uur wintertijd: 10.00 tot 16.30 uur - zomertijd: 13.00 tot 17.00 uur wintertijd: 13.00 tot 16.30 uur *Als gevolg van corona kunnen onze openingstijden wijzigen – houd daarom onze website in de gaten! Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.00 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 27 april (Koningsdag) 1e Paasdag 25 december (1e Kerstdag) 28 - telefoon 06 – 17 13 45 69 - telefoon 06 – 42 09 12 60 - telefoon 06 – 46 46 17 55 - telefoon 06 – 22 31 95 78

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication