2

ALGEMEEN HOOFDBESTUUR Telefoon Voorzitter: Penningm.: Secretaris: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: Afgev.voetbal: Afgev.volleyb.: Afgev.gym.: Afgev.tennis: J. de Vries P. Rienstra B. StegengaKlijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum B. Rienstra Bij toerbeurt M. v/d Weij Bij toerbeurt Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Vrijwilligers coördinator: Joop de Vries Tel.nr. Clubgebouw De Skelp 0514-571916 571956 571714 571884 605677 593347 571496 06-10129205 06-10655254 ALGEMEEN De sportvereniging NOK is opgericht op 1 februari 1973. Per die datum gingen de afdelingen volleybal, voetbal en gymnastiek samen op in deze sportvereniging. De naam NOK staat voor Nijemirdum, Oudemirdum Kombinatie en is eigenlijk een beetje achterhaald. Veel van de tegenwoordige leden komen ook uit omliggende dorpen. Ooit heeft er ook een afdeling wandelsport tot de vereniging behoord, doch deze is in 1984 helaas opgeheven bij gebrek aan leden. Wel is de sportvereniging in 1992 uitgebreid met een afdeling tennis. Hiervoor is een prachtig tenniscomplex aan de Fonteinwei gerealiseerd. De sportvereniging NOK telt momenteel 542 leden. 2

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication