3

BESTUUR SCHEMA SV NOK Het bestuur van de sportvereniging NOK is in handen van het hoofdbestuur. Dit hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, welke bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 bestuursleden, en ook een afgevaardigde van elke afdeling. Het dagelijks bestuur vergadert 1x per maand, vervolgens vergaderen zij een week later met het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de sportvereniging "in en buiten rechte" aldus de statuten. Voorts zijn zij tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd, doch in bijna alle gevallen zullen zij toestemming moeten vragen bij het hoofdbestuur (welke de leden vertegenwoordigt) alvorens zij tot buitensporige acties over kunnen gaan. De voornaamste taak van het dagelijks bestuur is het voorbereiden van de vergaderingen van het hoofdbestuur en het uitvoeren van de besluiten die in de algemene hoofdbesturen vergadering genomen zijn. Dagelijks bestuur Hoofdbestuur Commissie van beroep Kantine De Skelp Afdeling Voetbal Afdeling Volleybal NOK-Nieuws Afdeling Gymnastiek Vrijwilligers Commissie Het hoofdbestuur maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van een aantal commissies. Buiten de hierna genoemde commissies zijn er nog een aantal afdelingscommissies. Zij worden genoemd bij de informatie van de betreffende afdeling. 3 Financiële Commissie Afdeling Tennis

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication