4

DE DONATEUR Wat houdt eigenlijk het begrip donateur in voor een sportvereniging als de SV NOK Een donateur is begunstiger van de sportvereniging. Dit houdt in dat hij zich verplicht, weliswaar uit vrijgevigheid, tot het (periodiek) betalen van een geldbedrag of "donatie", welke ten goede komen aan de algemene geldmiddelen van de vereniging. Bij de SV NOK is voor donateurs een minimumbedrag gesteld van € 10,-. Hiervoor krijgt de donateur dan elke uitgave van het NOK-Nieuws in zijn of haar brievenbus. Een gedeelte van dit bedrag is nodig om de kosten van het NOK-Nieuws, de administratie en een consumptie voor het bijwonen van een vergadering te dekken. Een donateurschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Het donatiebedrag zal door een van de leden van de sportvereniging jaarlijks bij u thuis worden opgehaald, waarbij u dan een donateurkaart krijgt. Als donateur heeft u een bepaalde mate van betrokkenheid bij onze vereniging en mag u dus ook de jaarlijkse vergaderingen bijwonen. U kunt hier rechtstreeks mee praten over de gang van zaken in de vereniging en daarbij uw mening laten horen. Een donateur heeft echter geen stemrecht volgens de statuten. Momenteel heeft onze vereniging 65 donateurs. DE FINANCIËLE COMMISSIE De financiële commissie controleert één keer per jaar de boeken van de penningmeester van het hoofdbestuur, en de boeken van de penningmeester van elke afdeling. Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende personen: De heren: W. de Jong, D. Rienstra, B. Sijbesma. CLUBREGELS Als vereniging hebben wij een protocol ongewenst gedrag. Hierin staat centraal dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Het beleid ongewenst gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van seksuele Intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Het protocol is aangevuld met een huishoudelijk regelement waarin meer de algemene gedragsregels worden omschreven. Daarnaast is er nog informatie over de, in een uiterste geval, inzet van de vertrouwenspersoon. De informatie kunt u uitgebreid omschreven vinden op de website. 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication