7

Tot slot nog even een actie die niet t.b.v. de eigen kas gaat. De sportvereniging organiseert eens per jaar de collecte voor het fonds verstandelijk gehandicapten. Ieder jaar verzorgt een van de afdelingen dit bijzonder belangrijke werk. Een goed gebaar van solidariteit t.o.v. deze sporters. AFD. NOK-NIEUWS De afdeling NOK-Nieuws, die ons clubblad drukt, bestaat uit ongeveer 30 medewerkers en heeft geen leden. Deze medewerkers verzorgen de redactie, het drukken, het vouwen en nieten, en ook het rond brengen van het clubblad. Het NOK-Nieuws verzorgt niet alleen het clubblad maar werkt ook voor derden. Dit zijn voornamelijk kerkblad het programmaboekje voetbal en drukwerk voor de afdelingen. Tarieven voor stencilwerk en kopieerwerk worden op aanvraag door penningmeester Piet Rienstra verstrekt. Ons clubblad verschijnt eens in de twee maanden (oplage ongeveer 500 boekjes). Niet alleen de leden ontvangen dit, maar ook de sponsors, adverteerders en donateurs ontvangen het clubblad, en ook enkele oud leden die naar elders verhuisd zijn, maar wel van het wel en wee binnen de vereniging op de hoogte gehouden willen worden. Het NOK-Nieuws beschikt over een mooie copy printer, er kan ook digitaal aangeleverd worden. Mailadres is (nokprinter@hotmail.com) We hebben zes vaste drukkers. Voor verdere info over drukwerk bel of mail Feike Stegenga tel.: 605677 (Feike_stegenga@hotmail.com) VRIJWILLIGERS BINNEN SV NOK Sinds een aantal jaren zijn wij binnen SV NOK met vrijwilligers beleid gestart. Hier kwam uit naar voren dat de SV NOK ruim 200 vrijwilligers functies heeft o.a. trainers, coaches, scheidsrechters, bestuursleden en nog vele andere functies. Deze functies worden door ongeveer 136 vrijwilligers gedaan. Bij de SV NOK worden actieve vrijwilligers die structureel dagelijks, wekelijks en/of maandelijks actief zijn voor de club gehuldigd. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication