0

MAART 2020

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal B. Rienstra Afgev.volleyb. Y. v/d Wal Afgev.gym. M. vd Weij Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571795 0641454046 0610655254 Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 1

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

Jaargang 47 nr. 3 NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Marianne vd Weij Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-571800 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Maart 2020. INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Bestelbon stekjes.............................. 6. Voetbal............................................. 7. Volleybal.......................................... 9. Gymnastiek....................................... 10. Tennis............................................... 12. Inleverdata kopy voor 2020. Nummer Inleveren Verschijnt voor Mei 6 April Juli Oktober 15 Juni 30 April. 13 Juli. 7 September 28 September. Januari 30 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Maart en april 2020. SV NOK Inleveren kopij: 6 april 2020. Email: redactienoknieuws@gmail.com Zaterdag 7 maart 09.30 u - 15.30 u Stand NOK in Balk in de Poesz. Afdeling Voetbal 14 maart; NOK1 - Creil Bant SSA. 21 maart: NOK1 - Sleat. 4 april: NOK1 - Top’63. 25 april: NOK1 - Bolsward. Afdeling Gymnastiek 2-5 Juni: Avond vierdaagse. Afdeling Volleybal April: Kledingactie. Afdeling Tennis 22 April: Ledenvergadering. LEDENMUTATIES. 3

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

M A A R T V E R J A A R D A G E N A P R I L 02 Emma Wortman 03 Kerst Gijzen Kevin Schouten 05 Wieger Hospes Marten Zoethout 08 Gerald Bos Lis Stieding 09 Willem Tiede Hospes 10 Christina de Jong 11 Jan Rienstra 12 Esmee Rienstra G M T Beenen - vd Wal 13 Robert Betsema 14 Patricio Zecchin 15 Marieke Feenstra Marieke Andela 17 Britney de Vries Rop Kappe Anneke Stadt Laura Williams 19 Sietske Swart Colinda van der Meer 20 Jan de Groot Nynke Hielkema Jens Bandstra Reinder Visser Fedde Visser 21 Anthony Z Hoek 22 Sander van der Veen 23 Sjoukje Smink Wietze Prins Attie Stoffelsma José Andela 24 Henk Akkerman Klaas Witteveen Ingrid Vellinga Lolke Hotsma 26 Wiebe Schotanus 27 Fenna Rienstra 29 Annie Veldman Remco van der Berg 30 Douwe Wortman Michael vd Weij 31 Johnny Bosma 4 01 Wander Bruinsma 02 Geeske Wortman Stefan Veldman Dewi van der Wal 03 Sep Rienstra 04 Douwe Jaarsma Sietske Tiemersma 05 Jan Oostendorp Hielke Bandstra Else Beuckens Johan Wijnja 06 Fedde Visser Giulia Zecchin 08 Douwe Rienstra 09 Erwin Rienstra Erja Simone Hylkema 11 Klaas Rienstra Pieter Kramer 12 Thirza Walstra 15 Noa van der Wey 19 Jan Akkerman Sandra Stegenga 20 Mirthe Bandstra Arjen Faber Djimmer Schra Iris Bosma 21 Atte Stegenga Sybrich Beuckens Martina Boltjes 23 Roan de Vries 24 Linde Klompsma 26 Ulko Gosma 27 Feikje Draaijer-Rienstra 28 Gian de Goede 29 Walte Veldman Rika Draayer Deborah Rienstra 30 Baukje Swart

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon / Mobiel E-mail M / V : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… SV NOK Gymnastiek Tennis Voetbal Wordt lid en/of vrijwilliger van de afdeling : :Vrijwilliger □ : lid steps □ lid gymnastiek □ : lid □ : vrijwilliger □ :lid □ Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort/ ID kaart/ Rijbewijs Nummer:………………………. Pasfoto inleveren vanaf 11 jaar. :Vrijwilliger □ Volleybal : wedstrijd lid □ recreatie lid □ Alleen wedstrijdspelers digitale pasfoto inleveren. : Vrijwilliger □ Dit formulier inleveren via de website, (www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. lid streetdance □ vrijwilliger□ 5

Geranium Fuchsia 6

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975 Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Antonia Eppinga 0645844595 De zachte winter is bijna voor bij en alle competities zijn weer begonnen. Maar ondanks dat in deze periode de competitie stilligt, zijn er diverse ontwikkeling bij de club. Simon Smink zal komend seizoen trainer van NOK 1 worden. Op dit moment is hij nog trainer/coach van NOK 2. Nadat hij in november is geslaagd voor oefenmeester 2 beschikt hij over de juiste papieren. Nog meer trainers nieuws. Sybrand de Vries zal komend seizoen trainer van onze damesteams worden. Hij traint al jaren damesteams en heeft dit bij meerdere clubs gedaan. Een brok ervaring dus. Dit houdt ook in dat Bennie qua coaching op zaterdag het stokje zal overdragen. Hierdoor heeft Bennie meer tijd om op wedstrijd dagen ook andere teams aan het werk te zien. In de najaar reeks is de JO-10 kampioen in hun competitie geworden. In de winter zijn er zaaltoernooien georganiseerd door de ZWH-commissie. De JO-13 is in hun leeftijdscategorie kampioen geworden. Al een poos hebben we een webshop www.svnok.muta.nl. Aan het begin van het seizoen was de levertijd op de bestelling helaas veel te lang. Gelukkig is dit inmiddels opgelost en kan de toegezegde levertijd nagekomen worden. Met betrekking tot de kleding kregen we vaak vragen over de maten en het passen, mede omdat bedrukte kleding niet retour kan. Daarom hebben we in de kantine paspakketten. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit via Bennie, Jacob of Ulco op zaterdagen. In januari is er een vv NOK pubquiz georganiseerd. Diverse groepen hebben de strijd tegen elkaar op genomen om te laten zien wie het meeste wist over onze vereniging. Het was een geslaagde avond met “Simon en de vedettes” als winnaar. 7

Sponsornieuws 1 2 3 Afgelopen periode is er een bord geplaatst voor administratie en belastingadvieskantoor Jelly Winkel uit Oudemirdum. Ook is er een bord langs het veld geplaatst door Bouwhuis Horeca & Grootverbruik uit Sint Nicolaasga. Hoekstra Shipping bv van Douwe Jan Hoekstra uit Oudemirdum heeft aangegeven kledingsponsor te worden. Bedankt voor het vertrouwen in de club Nieuws van het eerste Het is weer begonnen, het veld voetbal. Maar eerst even een ogenblik in de zaal, want die was 28 december voor de NOK-leden afgehuurd. Bij de senioren was er een verrassende winnaar: 1. Willem 2 met 2. Ajax met 3. Vitesse met 4. Feyenoord met 5. PSV met 6. AZ met 16 punten. 11 pinten. 10 punten. 9 punten. 7 punten. 6 punten. 7. Utrecht met helaas 0 punten. NOK - Tollebeek 2 - 2 25-01-2020. De wedstrijd tegen Tollebeek was de eerste wedstrijd in 2020. Het werd een 2-2 gelijk spel, nou dat was de verhouding ook wel. De doelpunten van NOK werden gemaakt door Gido Brouwer. De wedstrijdsponsor was Strandpaviljoen De Hege Gerzen tel 0514 571214/06-53797476 Oudemirdum. De balsponsor was Hotel Restaurant Lust Oudemirdum 0514-571270. Theunis Stegenga. Speelschema NOK 1 Stand per 15 februari 2020. 8

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Y. v/d Wal G. Van der Veen K. Draaijer Nijemirdum 06-41454046 Nijemirdum 06-57985984 Oudemirdum 06-22294463 Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 Februari, de tweede helft van het seizoen is volop in gang. Alle teams zijn weer lekker aan het spelen met wisselend resultaat. Doen dames 1 en alle 3 de jeugdteams mee in de top 3 van hun poules, dames 2 en beide herenteams bevinden zich helaas in de tweede helft van de ranglijst. Maar er is nog nest wat mogelijk, de competitie duurt nog bijna 2 maanden. We zullen zien hoe het eindigt. De jeugdteams hebben in december hun eerste competitiehelft afgerond en de resultaten zijn als volgt: Meisjes A zijn als 5e geëindigd van de 7 teams, meisjes B zijn met 1 punt verschil 2e geworden van de 7 teams en meisjes C eindigde op de vierde plaats van de 6. Nu vol frisse moed allemaal bezig met de tweede competitiehelft! Op 8 februari is de jaarlijkse sponsoropslagactie van de jongste jeugd geweest. De CMV teams en de meisjes C deden hier aan mee. Het was een prachtig gezicht om 20 meiden hun best te zien doen om zoveel mogelijk goede opslagen over het net te krijgen. Ze mochten allemaal 20 keer opslaan. Deze actie heeft dit jaar een geweldig resultaat als gevolg: meer dan € 1100 voor de jeugdafdeling van onze volleybalclub. Alle jeugd en uiteraard alle sponsoren Tige Tank! Daarna werd gestreden om de servicebokaal: Wie kan er het beste richten met opslaan? Ook dit jaar was het weer spannend, maar uiteindelijk zijn we tot de volgende top 3 gekomen: 1.-Mirthe Bandstra 2-Margriet Hoekstra 3-Ammarins vd Wal Dames van harte gefeliciteerd met jullie medailles en Mirthe met de wisselbeker. Al met al hebben we met onze jeugd weer een prachtige middag beleefd met enthousiaste kinderen en een volle tribune. Het volleybal groeit en bloeit bij de jeugd in Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel! In april komen de vrijwillgers van NOK weer langs om kleding op te halen voor de kledingactie. De datum is nog niet bekend, maar sparen kan natuurlijk al wel vast. Je steunt onze club er geweldig mee als je de kleding die je weg wil doen bewaart voor onze kledingactie. De enqueteformulieren worden dit jaar weer digitaal verstuurd. Houd de mail en de whatsapp in de gaten, we willen graag van iedereen reactie zodat we weten hoeveel leden we komend jaar kunnen verwachten en wat jullie bezighoudt binnen de volleybalvereniging. Op 5 maart is de jaarlijkse bestuurs-team vergadering. We verwachten van elk team weer een aantal afgevaardigden voor deze vergadering, zodat we met elkaar kunnen werken naar een nog mooiere vereniging, we moeten het samen doen! Oant sjen, het volleybalbestuur. 9

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid M. vd Weij B. Van Loo B. Van Loo H. Haytema F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0646330383 Oudemirdum 0646330383 Oudemirdum 0646097965 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. 10

Dit jaar hebben we wederom de toestelwedstrijden weer mogen organiseren in MFC it Klif. Dit jaar deden de volgende gymverenigingen mee: Beo, SSSHeeg, Evenwicht Balk, Creil, De Walde en wijzelf als NOK. Een prachtige dag om op terug te kijken, met veel enthousiasme werden de oefeningen aan de jury’s getoond. Na afloop was er voor iedere deelnemer ook weer een medaille. De totaalscores van deelnemer bepaalde in welke prijzencategorie hij/zij kwam; brons, zilver of goud. Poeisz sponsor spaaractie Ook dit jaar zijn we weer blij dat we zijn ingeloot voor de Poeisz sponsor actie. Iedere winkelende klant kan tussen 10 februari en 5 april, bij de kassa bij iedere bestede 10 euro één sponsormunt krijgen. Wij zouden het zéér op prijs stellen, dat u deze in de spaarpot van SV NOK werpt, zodat wij met dit verdiende bedrag weer mooie activiteiten kunnen realiseren binnen onze vereniging. Op zaterdag 7 maart hebben we een speciale actiedag. Een aantal van onze SV NOK jeugdleden (gym, volleybal en voetbal) zijn dan zelf in de Poeisz in Balk aanwezig, om extra munten te verdienen. Misschien moet u héél toevallig ook wel even boodschappen doen tussen 9.30 en 15.30 uur.... Steps is ook weer groeiende In de afgelopen periode hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen o.a. bij de Stepsgroep. Deze groep bestaat uit een aantal enthousiaste en gezellige mensen, die het vooral heerlijk vinden om te bewegen op de ritmes van de muziek. De leeftijden variëren van 25 tot 75 jaar en daar zijn we trots op. Mocht het je/u nieuwsgierig zijn? Kom gerust eens een keertje proberen en ervaar het gewoon! 11

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0514-571428 dorpshuisactiviteiten@hotmail.com

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. T. Bosma R. De Goede R. Kappé Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. MEDEDELING Noteer onderstaande datum alvast in agenda: De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 22 april. Verslag nieuwjaarsborrel TV NOK Op zaterdag 11 januari hebben we voor het eerst in de historie van ons bestaan een nieuwjaarsborrel gehouden in onze kantine. De opkomst was met 14 leden heel goed te noemen en het was prettig toeven in onze verwarmde kantine. De geluiden die ons als bestuur bereikten gaven aan dat iedereen het zeer op prijs heeft gesteld dat we deze actie hebben ondernomen. Men kon zich naar harte lust uitleven in het houden van een gezellig babbeltje, een kleine discussie uitlokken, een greep doen uit de oude doos van vroeger of een leuke anekdote. Al met al weer een geslaagde expeditie van onze tennisvereniging. De laatste deelnemers waren pas om half zeven uitgebabbeld en de kantine was om half acht weer schoon. We gaan er dan ook vanuit dat de nieuwjaarsborrel een vaste traditie van onze vereniging gaat worden. Wij wensen al onze leden weer een leuk tennisseizoen, veel plezier en vooral een goede gezondheid toe. HET BESTUUR 12

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
Home


You need flash player to view this online publication