0

Januari 2021

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Afgev.volleyb. Afgev.gym. ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal B. Rienstra M. vd Weij Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571795 0610655254 1

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

Jaargang 48 nr. 2 Januari 2021. INHOUDSOPGAVE: NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 7. Gymnastiek....................................... 8. Tennis............................................... 11. Inleverdata kopy voor 2021. Nummer Inleveren Verschijnt voor Maart Mei Juli Oktober 8 Februari 28 Februari. 5 April 21 Juni 30 April. 13 Juli. 6 September 28 september. Januari 29 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Januari, februari 2021. SV NOK Inleveren kopij: 8 Februari 2021. Email: redactienoknieuws@gmail.com Afdeling Voetbal Afdeling Volleybal 19 December: Autopuzzelrit, onlbingoen online quiz. Tel: 0639793317. Afdeling Gymnastiek Afdeling Tennis 9 januari: 16.00 uur nieuwjaarsborrel? LEDENMUTATIES. VOETBAL: Aanmeldingen: N. Tuinman, A. Schotanus, R. de Jong, S. Beuckens, J. Hylkema, J. Laffra. Afmeldingen: D. Fratean, T. van Schaik, R. v/d Berg. VOLLEYBAL: Aanmeldingen: Geen. Afmeldingen: C. Palsma, W. Hoogland, J. de Vries, G. Wortman. GYMNASTIEK: Aanmeldingen: D. Walinga, F. Visser, T. Verkaik, W. Gersjes, I. Eppinga, J. Beukens, G. Beukens, J. Bandstra, E. Beukens, B. Altena, M. Altena, K. v/d Veer, J. de Vries, J. de Vries, A. de Vries, M. Tuinstra, D. Tuinstra, L. Poorte, N. Muizelaar, S. Gijzen, L. Gijzen, E. Brouwers, B. Akkerman, V. Stienstra,S. Smink, S. Postma, R. Beukens, A. Altena. Afmeldingen: K. Beuckens, M. Altena, L. Eppinga, B. v/d Meer, G. v/d Meer, T.J. Pietersma, J. Tuinstra, L. Tuinstra, L. Verkaik, D. Walinga, R. Gebru, M. Roelevinke, R. Smit, E. Walstra, E. Beukens. TENNIS: Aanmeldingen: M. de Goede. Afmeldingen: P. Plantinga, H. Plantinga. 3

VERJAARDAGEN Januari 0101 Hylke de Jong Petrus vd Werf Ulco de Kroon 0201 Jurjan Deinum Ad Rietveld Jharm van der Mark 0301 Willem Jan Bovee Judith Wortman 0401 Erwin Visser 0501 Femke de Kleine 0601 Jacob Brandenburg Daniël de Jong Silke Schilstra Sjan van der Tol 0701 Douwe Schotanus Annemieke Kuipers Ariane van der Meer 0801 Coert Winkel Thijmen Verkaik 1001 Hendrik Postma 1101 R. de Kroon 1201 Anneke vd Meer 1301 Jaap Douwe Bokma Janna Rienstra 1501 Hanneke Westra 1601 Durk Jan de Vries 1701 Johan Rienstra 1801 Jan Peter Rienstra Yde Groenhof 1901 Tineke Wiersma Christy E. Hoek 2001 Lammert de Boer Lobke Anna Westra Sanne de Jong 2201 Maxime Liouville 2401 Arnout Rozema Judith de Vries Sander Hylkema 2501 Wiebe de Jager 2601 Menno Haga Hessel Rienstra Steven Wiendels 2701 Roelof Feenstra Anne Wortman 2801 Wytze Altenburg Roel Feenstra Tieme Schotanus 2901 Leon Veltman Menno Hoekstra 3001 Frans Pieter Deinum 3101 Durkje Gijzen 4 1602 1802 2002 2102 2202 0602 0702 0102 0202 0302 Februari Ruben Bomert L. Visser Jappie (LZ) Stegenga Mart Hylkema Milou Stieding Gert Beukens Tommy Schilstra G. van Lohuizen Yesmee de Jong Gido Brouwer Koen Wesselius Lucas Gijzen Sanne Gijzen 0802 0902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 Sietse de Jong Wieke Tjalina Postma Kuba Cyniak Rutger Ferdinands Ids Smink Astrid Stegenga Jesper Schotanus Theunis Stegenga Tjitte Jan Pietersma Micha van der Wal Piet Rienstra Geert Wiekel N. van der Meer Age Faber J. Kroijenga J. den Hengst Jetske Hoekstra Martijn Feenstra Anita Johanna Smink-Osinga Myrthe Feenstra Mathijs de Goede Johannes Bult Joop de Vries Emma vd Mark Gosse de Jong 2302 Wiebe Haijtema 2402 AgeSmink 2502 2602 2702 2902 Anna Catharina Stegenga Danny Bijlsma Remco Andela Roald Veldman Inte Rienstra Anton Bekedam Berend Altena

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Free running

Kleurplaat Wie de mooiste kleurplaat inlevert krijgt een prijs. Inleveren in Nijemirdum : G. Otter, Wissebuurt 21. Oudemirdum: O. Stegenga, Binnenwei 1. Naam: Adres: Leeftijd:

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975 Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Antonia Eppinga 0645844595 De eerste seizoenshelft begon veel belovend maar toch stak corona er weer een stokje voor. Vanaf 14 oktober is er voor de senioren geen sport in teamverband toegestaan. De jeugd mag onderling wel partijvormen doen maar geen wedstrijden tussen clubs. Het eerste traint door, binnen de mogelijkheden maakt Simon iedere week twee trainingen voor kleine groepjes in circuitvorm. Dit om het team gevoel te behouden, met voetbal techniek bezig te zijn en aan conditie te werken. Op 19 december wordt er een corona-proof NOK feest met autopuzzelrit, online bingo en online quiz. Voor vragen kan je terecht op 0639793317 Ook dit jaar hebben we meegedaan met Rabo club support, dit was een enorm succes. De recordopbrengst was € 845,18. Iedereen die een stem heeft uitgebracht; enorm bedankt! Omrop Fryslân Radio was op 3 oktober bij NOK-Sleat. Arjen de Boer deed radioverslag van de derby die uiteindelijk met 2-1 door NOK werd gewonnen. Normaal gesproken is de winterstop ook altijd het moment dat het mixtoernooi gehouden wordt. Voor De senioren gaat dit niet door. De jeugd gaat wel een mixtoernooi houden, de pupillen en junioren krijgen informatie over hoe het ingevuld gaat worden. Helaas is het, net als afgelopen periode op het veld, ook bij het mixtoernooi niet toegestaan dat ouders aanwezig zijn. Het voetbal bestuur wenst je fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar. 6

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen S. Kramer K. Draaijer H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Nijemirdum Oudemirdum 06-22294463 Oudemirdum Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 Het is rustig in de sporthal… De jeugd heeft de hele tijd wel door kunnen trainen, en twee weken geleden zijn de senioren heel voorzichtig weer begonnen met 2 tegen 2 te trainen. Wedstrijden zitten er nog steeds niet in, we wachten af wat er gaat gebeuren. De Nevobo is aan het kijken hoe ze een eventuele tweede helft van het seizoen in kunnen richten, maar zijn volledig afhankelijk van de plannen van het kabinet. Wordt vervolgd! De kledingactie die in oktober geweest is heeft € 695 opgebracht, een prachtig bedrag! Nog zo’n topper van een actie is de Rabo clubsupport: een opbrengst van € 657! En als laatste ook nog het resultaat van de Grote clubactie: € 660. Al met al prachtige bedragen voor onze club! We hopen natuurlijk dat we in 2021 weer lekker los kunnen met onze hobby, maar we wachten rustig af… Voor eerst fijne feestdagen! Het volleybalbestuur. 7

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. 8

9

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0514-571428 dorpshuisactiviteiten@hotmail.com

Even voorstellen... Hallo allemaal, mijn naam is Jeppe van Straaten en ik geef sinds vorig jaar freerunning bij SV NOK. Wij zijn nu voor het derde seizoen bezig met freerunning en het enthousiasme is groot! We zijn momenteel bezig met kinderen in de leeftijd van 7 tot 12. De lessen duren een uur en zijn op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00. Tijdens de lessen doen we veel met springen, rennen en soms zelfs bijna vliegen! Mocht het jou nou ook leuk lijken om mee te doen aan freerunning dan kun je je opgeven bij Juf Feikje. Groetjes Jeppe Turngroep In 2019 zijn we gestart met een turngroep. Deze turngroep bestaat uit gymnasten van NOK en BEO. De turngroep heeft les op maandag om 18.00 tot 19.00 in de Skeakel te Oudega (Bij de Wâlde). De leiding van deze groep is Wybren de Boer. Bij turnen komen verschillende eigenschappen aanbod zoals: kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, balans en elegantie. Al deze eigenschappen komen elke les weer naar voren. De turnsters worden elke les weer uitgedaagd met nieuwe elementen om het beste uit zichzelf te halen. Het verschil binnen de groep is groot maar dat is geen probleem. Elke turnster heeft een eigen doel waaraan zij werkt in de les. Het uur vliegt altijd voorbij! Op dit moment zijn er een paar turnsters bezig met arabier – flikflak/salto a.o. een andere groep is bezig met radslag op evenwichtsbalk en overslag af. Binnen de les houden we ons bezig met sprong, evenwichtsbalk, damesbrug en langemat. Vind jij gym mega leuk? Maar ben je toe aan wat meer uitdaging? Kom dan gerust een keer langs! Je kunt je aanmelden bij Juf Feikje. 10

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. NOK…. NOK….. Who is there? Paulien de Laat………… Sinds kort ben ik jullie nieuw gekozen bestuurslid. Niet ter vervanging van één van de zittende bestuursleden maar als extraatje. Ik heb met veel plezier het beheer van de kantine overgenomen van Rudolf. Voor diegenen die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben 53 jaar en heb twee prachtige dochters van 23 en 25 jaar. Beiden wonen, samen met hun partners, in Amersfoort. Op afstand dus, en ik mis ze soms enorm. Tja, ben nu eenmaal een moedertje. Gelukkig doen ze het allebei prima en daar kan ik oprecht van genieten. Ik werk bij de provincie Overijssel, momenteel als juridisch adviseur op het gebied van met name de Wet natuurbescherming. Sinds 2019 woon ik, met ontzettend veel plezier, aan de Lege Leane. In 2019 heb ik mijn huis ingrijpend gerenoveerd en dit jaar de tuin aangelegd. Wat vind ik het wonen hier heerlijk! De omgeving is prachtig en de mensen ongelooflijk vriendelijk en hulpvaardig. Als van oorsprong Brabantse boerendochter voel ik mij in Oudemirdum ontzettend op mijn plek. De saamhorigheid en ‘t gevoel om er samen het beste van te maken is enorm. Muziekbandjes die tijdens Koninginnedag op een aanhanger voorbij komen, en een Sint met 4 zwarte pieten op diezelfde aanhanger alleen dan een paar maanden later. Geweldig dat er mensen zijn die dat organiseren. Ook al ben ‘import’, ik wil graag onderdeel zijn van, en iets bijdragen aan die gemeenschapszin van dit prachtige dorp. Daarnaast houd ik als Brabantse, erg van bourgondische gezelligheid dus als er ook maar enige aanleiding is om iets leuks te organiseren ben ik van de partij! Daarom help ik ook als de VOB vrijwilligers nodig heeft en daarom ook mijn inzet voor de tennisclub. Jammer genoeg konden we als bestuur dit jaar, vanwege de corona-beperkingen, weinig organiseren voor jullie. Ondanks dat proberen we de gezelligheid op de club en het gevoel van ‘samen kunnen genieten’ van het leuke tennisspelletje nog verder te vergroten. Voor volgend jaar zijn er dan ook volop plannen: een nieuwjaarsborrel op zaterdag 9 januari, ideeën voor een high-tea toernooi samen met leden van andere clubs, eigen lesmogelijkheden voor leden en een leuke training voor de schooljeugd. Onlangs was er de herintroductie van het ballenkanon waardoor je als clublid, na een korte instructie door Tjeerd, zelfstandig lekker een balletje kunt gaan slaan. En natuurlijk, als jij een idee hebt voor een leuke activiteit of een ander idee of tip hebt voor het bestuur laat het dan vooral weten! Dan gaan we samen kijken hoe we dit kunnen gaan realiseren. 11

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

Omdat ik vond dat we als tennisafdeling toch magertjes ‘aanwezig’ waren in het clubblad NOK Nieuws start ik hierbij dit terugkerend column “NOK NOK …Who is there”. Bedoeling van dit column is dat in elke editie van Nok Nieuws een ander lid van onze tennisclub een stukje schrijft. Hij/zij mag zelf weten waarover, zolang het maar gezellig is: er is al genoeg geklaag in deze wereld toch? Je bent dus geheel vrij als schrijver: er is maar 1 verplichting …..je moet het schrijfstokje “doorgeven” aan een ander lid van de tennisclub. Ik geeft dit keer het stokje door aan Niek Brokx. Sinds kort vormen Niek en ik een muzikaal duo. Ook weer zo gezellig om te doen en bij de eerstvolgende tennisclub-borrel gaan wij een muzikaal intermezzo verzorgen. Nou dat was t wel… De groeten en tot ziens op de tennisbaan of elders in dit prachtige dorp. NIEUWJAARSBORREL We hopen begin volgend jaar als leden weer bij elkaar te komen met een nieuwjaarsborrel. Omdat op dit moment nog niets zeker is door alle coronaregels moeten we afwachten. We kunnen alvast meedelen dat we om 4 uur starten met een kop koffie (er kan dan ook een balletje worden geslagen) en vanaf 5 uur gaan we proosten op het nieuwe jaar. Noteer alvast: zaterdag 9 januari 2021 Jullie krijgen uiteraard nog een bevestiging. Het Bestuur. Tennispromotie Het bestuur is voornemens om volgend voorjaar aan groep 8 van de basisschool een voorlichting te geven over de tennissport. Ze worden daarna ook uitgenodigd om vrijblijvend en zonder kosten kennis te maken met tennis. We hebben al rackets en ballen aangeschaft die passen bij het nivo van deze groep. Het is de bedoeling dat er op een vast tijdstip elke week een training wordt gegeven zodat de kinderen de tijd krijgen om feeling te krijgen en zich kunnen ontwikkelen. Waarschijnlijk zal iedereen tien keer een clinic kunnen bijwonen. Daarna kunnen ze nadenken over stoppen of doorgaan en in overleg met de ouders gaan we dan een vervolgproces opzetten. We hopen bij de kinderen een snaar te raken. HET BESTUUR. 12

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
Home


You need flash player to view this online publication