0

Maart 2023

Z ALGEMEEN HOOFDBESTUUR Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal Tj. de Vries M. vd Weij Afgev.volleyb. S. Kramer-Rienstra Afgev.gym. Afgev.tennis Bij toerbeurt Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl TEL. 571956 571714 571884 605677 571496 571785 0610655254 1

Jaargang 50 nr. 3. NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: Tennis: voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl Volleybal: volleybal@svnok.nl Algemeen: info@svnok.nl Nummer Inleveren Verschijnt voor Mei Juli 3 april 19 juni Oktober 4 september Januari 30 april. 14 juli. 29 september. 27 november 24 december. Maart 2023. INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. 1. Activiteiten/Ledenmutatie................ 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 9. Gymnastiek...................................... 11. Tennis............................................... 13. Inleverdata kopy voor 2023. 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Maart en April 2023. Inleveren kopij: 3 April 2023. SV NOK Email: redactienoknieuws@gmail.com Afdeling Voetbal. Afdeling Volleybal. Afdeling Gymnastiek. Afdeling Tennis Voorjaarsvakantie: 27 februari tot 6 maart. 1 april: Gymnastiek uitvoering Oudemirdum. 6,7,8 en 9 juni: Avondvierdaagse. LEDENMUTATIES. VOETBAL: Aanmeldingen: Geen. Afmeldingen: K. Schouten en T. Leffering. VOLLEYBAL: Aanmeldingen: N. Visser. Afmeldingen: Geen. GYMNASTIEK: Aanmeldingen: Afmeldingen: TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: M. Slikker, T.A. Schipper, W. Rienstra, J. Kop, T. de Kleine, Z. Hoekstra en D. Walinga.. Geen. Geen. Geen. 3

M A A R T V E R J A A R D A G E N A P R I L 01 Mariska de Vries Cassandra Klake Sckraa 02 Emma Wortman 03 Kerst Gijzen Kevin Schouten 05 Wieger Hospes Marten Zoethout Jurjen Hoekstra 06 Ashley de Graaf 07 Mente Hospus 08 Gerald Bos 09 Anouk de Jong 11 Jan Rienstra 12 Esmee Rienstra 13 Julia Tuinstra 14 Patricio Zecchin 15 Marieke Feenstra Jurjen de Kleine 17 Rop Kappe Anneke Stadt Laura Williams Britney de Vries 19 Sietske Swart Elise Hoekstra 20 Jan de Groot Nynke Hielkema Reinder Visser 21 Inne Boersma 22 Sander van der Veen 23 Sjoukje Smink Attie Stoffelsma José Andela 24 Henk Akkerman Klaas Witteveen Ingrid Vellinga Lolke Hotsma 29 Lotte Smink 30 Douwe Wortman Michael vd Weij 31 Johnny Bosma Elvira Veenstra 4 01 Wander Bruinsma Ria Ofringa 03 Sep Rienstra 04 Douwe Jaarsma Sietske Tiemersma Erik Zuyderhoff 05 Jan Oostendorp Else Beuckens Johan Wijnja 06 Fedde Visser Simen Gert Faber Giulia Zecchin 08 Douwe Rienstra 09 Erja Simone Hylkema 11 Pieter Kramer Ellen Schilstra Rik de Jong 15 Noa van der Wey 18 Sjoerd Postma 19 Jan Akkerman Sandra Stegenga 20 Mirthe Bandstra Arjen Faber Djimmer Schra 21 Atte Stegenga Sybrich Beuckens Martina Boltjes 23 Roan de Vries Joke Kop 24 Linde Klompsma Julie Scheffer 26 Ulko Gosma 27 Feikje Draaijer-Rienstra Martine Mulder 28 Gian de Goede 29 Walte Veldman 30 Baukje Swart Hidde Witteveen

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Dance

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries P. Kramer J. Dijkstra R. Klompsma Vrijwilligers coördinatoren: Sen: Baukje Swart secretaris@svnok.nl Jeugd: Douwe Jan Rienstra 06 44220076 Beste sportvrienden, de winterstop is voorbij wat betekend dat voor alle teams de trainingen en competities weer begonnen zijn. De winterstop is voor ons als bestuur ook altijd het moment om bezig te gaan met de bezetting van de staf rond de teams met het oog op het komende seizoen. Hoofdtrainer Pope Leffring verlengt. Dit betekent dat hij ook in het seizoen 2023/2024 verantwoordelijk zal zijn voor de A-selectie. Jelmer Dijkstra heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen als trainer van de B-selectie. Momenteel is Jelmer bezig met herstellen van een blessure. Het is de bedoeling dat hij vanaf komend seizoen als speler aansluit bij de selectie. Bij de senioren zijn er een aantal personen die hebben aangegeven ook komend seizoen de huidige functie te vervullen, dit zijn; Roy, Atte, Marijke, Sasha en Bauke. Super! En alvast bedankt voor jullie inzet. Vanaf de tweede seizoenshelft is Jan Buter bereid gevonden om de functie van verzorger op zich te nemen. Mocht er een behandeling nodig zijn, dan kan dit op zaterdagochtend. Mocht je een afspraak willen maken, informeer dan bij je leider of het bestuur voor de contactinformatie. Samen met Bakhuizen hebben we een keeperstrainer, Andries Zijlstra uit Koudum. Vanaf de winterstop zal hij zowel de junioren als senioren training geven. Afgelopen jaar zijn we samen hard bezig geweest met het opstellen van een Jeugdbeleidsplan voor de combinatie teams in de junioren. Het beleidsplan is te vinden op de website. Voor de combinatieteams zijn we ook bezig met het ontwerpen van een tenue. Inmiddels is van het ontwerp een proefdruk aangevraagd zodat het gekeurd kan worden voor dat de definitieve bestelling geplaatst wordt. Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Oudemirdum 0613732593 Oudemirdum 0630558074 Oudemirdum 0624331879 6

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

De werkgroep toekomstvisie heeft al een aantal prachtige resultaten opgeleverd. Alle pupillen hebben vv NOK trainingspakken en tassen gekregen. Dit hebben we kunnen realiseren door een financiële bijdrage van de Club van Honderd. Onze pupillen kunnen op deze manier netjes in trainingspak, met nog meer trots naar de sportclub komen. Ook is er een clinic met Jente Bootsma georganiseerd. Dit was voor de trainers en leiders. Tijdens deze leerzame avond is onder andere aan bod gekomen hoe je trainingen opbouwt, maar ook hoe je de wedstrijdbespreking aanpakt. Daarnaast was er nog een voorbeeld training. Inmiddels al staan er al heel wat jaren lichtmasten rond het hoofdveld, op 10 december werd NOKBakhuizen gespeeld. Dit was de eerste competitiewedstrijd van NOK 1 die als lichtwedstrijd gespeeld is. Sponsor nieuws Afgelopen periode zijn er geen wijzigingen geweest met betrekking tot de sponsors. Mocht je zelf willen sponsoren of ken je iemand die dat wil, neem dan contact op met de sponsorcommissie of het bestuur. 7

Nieuws van het eerste NOK - Ens 1 - 3 19-11-2022. NOK heeft Ens op bezoek gehad, maar verloor helaas. Het enige doelpunt werd door Frank de Jong gemaakt voor NOK. De wedstrijdsponsor was las bedrijf MO-tallic Emmeloord 06 37446207. De balsponsor was Leeuwenkamp Bloemsierkunst en Wooddecoratie Oudemirdum 0514 745031. NOK - Blokzijl 4 - 1 03-12-2022. NOK heeft met 4-0 gewonnen van Blokzijl, maar kwam weer eerst achter helaas. De doelpunten van NOK kwamen van Wietse de Roos, Hendrik Smink, Rutger Ferdinands en Jurjan Deinum. De wedstrijdsponsor was Jan de Jong Dienst verlening, Oudemirdum. De balsponsor waren Jan en Bauke trouwe supporters van NOK. NOK - Bakhuizen 2 - 1 10-12-2022. Dit was de laatste wedstrijd van NOK dit jaar. Die werd gewonnen met 2-1 door NOK en door 2x te scoren van Rik de Jong. De wedstrijdsponsor was: Blotevoetenpad Gaasterland 06 53797476. De balsponsor was: Wouter Bandstra Tuintotaal Balk 06 15608688. NOK heeft in het nieuwe jaar een oefenwedstrijd gespeeld tegen Zeemacht uit den Helder. De 4e tweede helft werd gewonnen door NOK. Johan de Kroon en Frank de Jong waren de goalgetters. NOK - CVO 4 - 2 28-01-2023. Na een gelijkspel tegen Mulier uit Witmarsum en de 4-2 winst op CVO uit Vrouwenparochie is NOK goed begonnen in het nieuwe jaar. Hed werd 4-2 door doelpunten, twee in eigen goal van CVO en door Rik de Jong en Wietse de Roos. De wedstrijdsponsor was Spar Flapper Bakhuizen 0514 581202. De balsponsor was MFC it Klif het centrum van Oudemirdum 0514 571424. We zijn ook voor het mixzaalvoetbal in Balk geweest met de jeugd en senioren. Bij de senioren was Sparta de beste. Theunis. Programma NOK1 klasser was met 5-2 te sterk voor NOK. De 8

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen E. Hylkema S. Kramer R. Bovee H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Oudemirdum 06-40198529 Nijemirdum 0514-571785 Oudemirdum 06-13112704. Oudemirdum 06-83440240 Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 Geen Kopij ontvangen. 9

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Jaarlijkse Aktie van de gymnastiek In de week van 6 maart hebben we weer onze Aktie, We hopen dat u er allemaal weer aan mee doet, zo kunnen we de contributie laag houden, per lid willen we graag dat er 5 verkocht worden, 10 is het maximale per gezin, u kunt het weer ophalen uit de sporthal voor of tijdens of na de les. Woensdagavond vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur Donderdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 10.30 uur Donderdagmiddag vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur Neem alstublieft gepast geld mee en een tas ZO HOPEN WE METELKAAR WEER EEN GESLAAGDE AKTIE TE HEBBEN. POEISZ AKTIE Ook hier zijn we weer voor ingeloot, deze begint in Februari OUDE GYMPAKJES WIE WIL ER 1 KOPEN VOOR 5 euro?????????????????? Je KUNT ZE KRIJGEN VIA JUF FEIKJE. NIEUWE GYMPAKJES Wat een pracht gezicht al die nieuwe gymkleding en iedereen is er zo blij mee. Op de uitvoering kunt u het allemaal bekijken. Wassen met de hand en direct uithangen, anders krijgen we weer kleur verschil, AVONDVIERDAAGSE 2023 6,7,8,9 juni is de avondvierdaagse weer, noteer het vast in de agenda. Ook zouden we het fijn vinden dat volwassenen of oudere jeugd mee lopen voor een medaille of een gift geven, we willen er eigenlijk ook wel een goed doel mee steunen, hebt u/jij een idee??????????? NIEUWE LEDEN Wauw wat een nieuwe leden hebben wij gekregen ( en nog steeds)bij alle groepen Jeugd, MBVO, Steps, Fit&Fun, er kan meer bij, welkom. Steps 19.15 tot 20.15 uur op woensdagavond. Fit&Fun om 20.30 uur tot 21.30 uur op woensdagavond. 11

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

MBVJO op donderdagmorgen van 09.15 tot 10.15 uur. MBVO op donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur. Peuters van 15.00 tot 15.45 , kleuters en groep 3 15.45 tot 16.45. Groep 4,5,(6) van 16.45 tot 17.45 en groep (6) 7,8 van 17.45 tot 18.45 uur. 10 December 2022 wedstrijd in Bakhuizen 07.30 uur waren we als leiding al in de sporthal te Bakhuizen om alles klaar te zetten voor de wedstrijd, ook bestuursleden kwamen al snel om te helpen. Verenigingen die mee deden: SV.Nok, Beo, SSS Heeg, De Walde, Rutten, Evenwichtsbalk. Onderdelen: Balk, Vloer, Rekstok,Damesbrug, Herenbrug, Sprong 8.30 uur tot 9.30 uur begonnen we met alle jongens die meededen van de verenigingen, daarna medaille uitreiking, en kon deze groep weer naar huis. Aan deze ronde deden 19 jongens mee. Ronde 2 was van 9.45 uur tot 11.15 uur, hier deden 37 meisjes aan mee Op niveau R2 en R3, na de prijs uitreiking kon ook deze groep naar huis Ronde 3 van 11.30 uur tot 13.00 uur en hier deden 42 meisjes mee, op niveau R2 en R2+ en R 1, na de prijsuitreiking kon ook deze groep naar huis. Ronde 4 van 13.30 uur tot 15.00 uur hier deden 36 meisjes aan mee, Op niveau R 1 en R 1+ en F en G, na de prijsuitreiking ook naar huis. Bij alle onderdelen kon je punten halen en deze werden weer bij elkaar opgeteld door de tellers en zo kon worden uitgezocht wie Brons of Zilver of Goud had, alle kinderen kregen dus een medaille. Aan deze dag doen vele vrijwilligers mee: jury leden, bestuursleden, tellers, ladyspeaker, bestuur sporthal, leiding, hulpen bij alle onderdelen, ouders die weken op de les zijn om te kijken hoe alles moet en op de wedstrijd dag met de kinderen mee te lopen. 16.00 uur hadden we alles weer aan kant en konden wij ook naar huis. Het was een super geslaagde dag, bedankt allemaal voor de medewerking. Top voor alle kinderen die mee deden, want je moet de oefenstof allemaal uit je hoofd leren, voorzeggen mag eigenlijk niet. Ik ben super trots op jullie , en op alle vrijwilligers. Gr juf Feikje. Kerstvakantie enz Deze was van 23 december tot 11 januari ( 2x vrij dus). Voorjaarsvakantie is van af 27 februari tot 6 maart. Mei vakantie weten we nog niet helemaal. 12

FUNDAG Januari 2023 En na de vakantie stond de fundag weer voor de deur, deze wordt altijd gehouden in Koudum de Sandobbe Hier konden de kinderen zich voor opgeven en ipv van 4 rondes deden we er nu 3 omdat de opgave vanaf groep 5 zeer slecht was. Ook hier waren wij weer om half 8 om alles klaar te zetten, Op deze dag doen ze 12 onderdelen en hier wordt niet voor geoefend omdat het een fundag is . Onderdelen: Balken, Schuin vlak, grote trampoline, rekstok, dames brug, tumblingbaan, tumblingbaan op schuin vlak, acro gym, dance, pauze, klimparcour, kreablokken, Alle kinderen waren ingedeeld in groepen van 5/6 personen en om de 6 minuten ging de toeter en moest je een plek doordraaien, na 5 onderdelen was er pauze en kreeg iedereen spekjes en limonade, We begonnen met peuters en kleuters daarna groep 3 en 4 en daarna groep 5,6,7,8 en turngroep. Bij elk onderdeel stond 1 van de leiding of de hulp die mee was, en met alle groepen liep er 1 of 2 ouders mee. Ook hier dus weer veel vrijwilligers in het spier, ook deze dag was geweldig, wat een inzet van de kids, kapot waren ze na anderhalf uur. Iedereen weer bedankt voor het helpen en het goed laten draaien van de dag. Feest SVNOK 24 en 25 februari wordt het 50 jarig bestaan gevierd van SVNOK Alle leden krijgen een uitnodiging om mee te doen VLAG GYMNASTIEK We zijn druk bezig met een nieuwe vlag voor de gymnastiek, Verrassing hoe die er uit komt te zien Namens het gym bestuur veel gym plezier en op naar de uitvoering Vragen over gym?? Mail ons of vraag juf Feikje. Want overleg is altijd mogelijk. DANCE-groep treedt op in Stadsschouwburg de Harmonie Zondag 15 januari 2023 was het zover, het grootste dansfestijn van Noord-Nederland in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Een groot aantal groepen deed hier aan mee, waaronder onze DANCE-groep onder leiding van trainster Petra Smids. Vanaf september vorig jaar is door de groep meiden hard getraind. Op het nummer Sofia van Alvar Soler hebben ze een mooie dans aangeleerd. En deze mochten ze dus nu laten zien op het grote podium in een écht theater! Dat was beste wel even spannend. Voor een aantal meiden was het de eerste keer dat ze überhaupt gingen optreden. Gelukkig mocht ze eerst even de vloer verkennen; hoe ziet het podium eruit, waar moeten we staan, etcetera. Dat werd als prettig ervaren. Daarna begon het officiële programma. De grote zaal stroomde vol met enthousiast publiek. Wij konden de optredens van de andere groepen ook volgen in onze zaal. Erg leuk. Maar toen was het onze beurt! Eerst even een groepsfoto laten maken en daarna op naar het podium. De laatste pasjes werden nog even geoefend, maar toen mochten ze, onder luid applaus, het podium op. De muziek startte en de meiden waren los! Met een grote glimlach op hun gezicht hebben ze fantastisch gedanst! 13

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

Ik (trainster Petra) ben ontzettend trots op deze meiden! Ook hebben ze zelf ontzettend genoten! Ze zijn weer een ervaring rijker. En op deze manier krijgen ze steeds meer podiumervaring. Op naar het volgende optreden. Ben je benieuwd naar de dans die ze hebben laten zien? Je kunt deze terug kijken op www.sslleeuwarden.nl. Doe mee! Lijkt DANCE jou ook leuk? Je bent van harte welkom een keer mee te trainen. De training begint met een warming-up, vervolgens wordt een rek-strek of krachtoefening gedaan en daarna gaan we aan de slag met het aanleveren van de dans. Het is de bedoeling dat we elk seizoen blijven meedoen aan een aantal wedstrijden/dansvoorstellingen. De DANCE-trainingen zijn op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in MFC it Klif. Leeftijd: 9 t/m 14 jaar. Meer informatie via Petra Smids, petra_smids@hotmail.com of 06 22 88 98 07. 1 April gymnastiek uitvoering in de sporthal te Oudemirdum. Vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur en vanaf 18.15 uur tot 20.15 uur. Alle gymnastiek jeugd groepen doen mee, Zo ook de Step groep en Fit& Fun groep en Turn groep en de Dance groep Er is een entree, die is verweven in de verloting Lootjes 1 voor 1,00 euro en 6 voor 5,00 euro Komt allen naar deze uitvoering , het thema is: “OP REIS DOOR DE WERELD” Iedereen is welkom om naar dit spektakel te kijken. Zegt het voort zegt het voort zegt het voort Tot Ziens op 1 april in de sporthal bij SV.NOK GYM 14

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. NIEUWJAARSBORREL Op zondag 8 januari 2023 hebben we voor al onze leden eindelijk weer de nieuwjaarsborrel kunnen realiseren. Voorafgaand was er de mogelijkheid om eerst een balletje te slaan. Dit bleek een groot succes te zijn, mede door de prima weersomstandigheden. Uiteindelijk zijn er 14 leden geweest die de eerste zweetdruppels hebben meegemaakt in het nieuwe jaar. Vanaf 4 uur kwamen meer leden naar de kantine en uiteindelijk hebben zo’n 20 leden de nieuwjaarsborrel meegemaakt. Ons ledenaantal bedraagt 35. De opkomst was dus hoger dan 50%. Tijdens de borrel werden we vermaakt met live-muziek welke gestalte werd gegeven door inbreng van onze talenten Niek en Paulien. Het was een plezierig samenzijn in onze verwarmde kantine. Paulien heeft er tevens voor gezorgd dat we niet droog stonden waarbij natuurlijk de warme en koude hapjes niet ontbraken. Het nieuwe jaar is op deze wijze goed ingezet en we hopen met elkaar een gezond en sportief seizoen tegemoet te zien. Iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng. HET BESTUUR 15

Hallo, Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor het NOK nieuws, dus bij deze. Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Bouke Buwalda al heel lang getrouwd met Grytsje, voor velen wel bekend van Kapsalon Grytsje, we hebben 3 kinderen, Alex, Eline en Dennis, die inmiddels zijn uitgevlogen. We hebben nog 2 labradors, momenteel eentje net bevallen van 9 puppy’seen poes en 2 paarden. We wonen aan de Jan Schotanuswei 104, achter het welbekende Bos en Meerzicht, op een prachtige plek tegen het bos aan, sinds 2001. Ik heb mijn eigen Administratiekantoor sinds 2001 en daar verzorg ik diverse administraties voor verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving. Ik ben waarschijnlijk een van de eerste leden geweest die op de tennisbaan te vinden was begin jaren negentig, in het begin speelden we veel potjes tegen elkaar om te wennen aan het spel. We sloegen dan net zolang tot alle ballen over het hek verdwenen waren, volgens mij was dat toen het einde van het spel, inmiddels gaat het wat beter. Ik ben nooit een heel fanatieke speler geweest, het is heel lang een overbrugging geweest van het zomerseizoen, in de winter waren we veel in de zaal te vinden als zaalvoetballer bij VV Balk, waar we altijd een leuk clubje hadden met uitjes en een gezellige nazit. Helaas stopten er te veel leden waardoor we niet verder konden met deze fanatieke club, ik heb toen met één van mijn voetbal maten Willem het tennis weer wat fanatieker opgepakt, met up’ s en downs, een paar keer lessen gevolgd. De laatste tijd vooral op zondag even een heerlijk potje gespeeld, ik werd een tijdje geleden gevraagd om als invaller mee te dubbelen op woensdagavond, ik was er eerst nooit zo enthousiast over, maar na een paar potjes werd het steeds leuker, ietsje minder intensief, dacht ik, tot dat het even misging, Een gescheurde achillespees en het ging net zo lekker, dus op dit moment even geen tennis, hopelijk komt het snel weer goed, ik kan gelukkig mijn werkzaamheden nog uitvoeren en ik hoop binnenkort weer snel op de baan te kunnen staan. Deze blessure kan dus bij iedereen gebeuren, ik heb even gegoogeld en zelfs Frank de Boer is het een keer overkomen, toch een goed sportman, lijkt mij, Het voordeel is dat ik nu wel tijd heb om dit stukje te schrijven, ik weet niet of ik deze manier mensen enthousiast heb gemaakt voor de tennis sport, maar dit overkomt mij pas na 30 jaar gespeeld te hebben, dus kleine kans… Voor de rest hoop dat de tennisbanen er nog heel lang blijven het is een heerlijke sport, je gebruikt al je spieren en je kunt het tot op hoge leeftijd doen en is altijd spannend. 16

Fin ter KOZIJNEN DEUREN SERRES SCHUIFPUIEN RENOVATIE DAKKAPELLEN GEVELBEKLEDING GLAS IN LOOD ZONWERING HORREN RAAMDECORATIE GLAS IN LOOD kunststof • aluminium MAAT WERK IN ELK OPZICHT J. Schotanuswei 40 | 8567 LB Oudemirdum | 06 1477 9499 | finsterfriesland.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication