8

ALGEMENE LEDEN VERGADERING SV NOK Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering van de SV NOK. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 25 november 2021 in ons clubgebouw DE SKELP. ( i.v.m coronamaatregelen vol is vol ) AANVANG 20.00 UUR. AGENDA 1 2 3 6 7 8 9 Opening / Vaststellen agenda. Notulen van de algemene leden vergadering van 27 november 2019. Ingekomen stukken en uitgaande stukken. 4 Mededelingen. 5 Jaarverslag algemene secretaris 2019 – 2020/ 2021 Jaarverslag ledenbestand. Verslag financiële commissie. Pauze. 10 Bestuursverkiezing: Voorzitter : Sluiting. Jaarverslag penningmeester 2019 – 2020/2021 J. de Vries Bestuurslid: S. Swart 11 Rondvraag. 12 Huldiging vrijwilligers. 13 aftredend en herkiesbaar aftredend BESTE OUDERS, VRIJWILLIGERS, DONATEURS EN SPORTERS VAN DE SV NOK. Als u het NOK nieuws leest, en uiteraard deze agenda, dan noteert u deze belangrijke datum in uw agenda. Deze vergadering is voor u, als ouder, vrijwilliger, donateur en sporter van zeer groot belang. Door uw aanwezigheid, mening en inbreng voelen wij ons gesteund om NOK weer verder te besturen. Ouders van leden onder de 18 jaar en donateurs worden bij deze van harte uitgenodigd. Donateurs hebben geen stemrecht. WIJ ALS HOOFDBESTUUR REKENEN OP UW KOMST Namens het hoofdbestuur SV NOK Secretaris; B.J. Stegenga - Klijnstra 6

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication