4

Jaargang 49 nr. 3 NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: Tennis: voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl Volleybal: volleybal@svnok.nl Algemeen: info@svnok.nl Nummer Inleveren Verschijnt voor . Mei Juli 04 april 20 juni 30 april. 13 juli. Oktober 05 september 28 september. Januari 28 november 24 december. Maart 2022. INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. 1. Activiteiten/Ledenmutatie................ 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 8. Gymnastiek...................................... 9. Tennis............................................... 11. Inleverdata kopy voor 2022. 2

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication