0

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal B. Rienstra Afgev.volleyb. Y. v/d Wal Afgev.gym. Bij Toerbeurt Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916. Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571795 06-41454046 1

Jaargang 47 nr. 2 Januari 2020. INHOUDSOPGAVE: NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Marianne vd Weij Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-571800 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Vrijwilligers..................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Verjaardagen..................................... 6. Voetbal............................................. 7. Volleybal.......................................... 10. Gymnastiek....................................... 12. Tennis............................................... 15. Inleverdata kopy voor 2020. Nummer Inleveren Verschijnt voor Maart Mei Juli Oktober 10 Februari 28 Februari. 6 April 15 Juni 30 April. 13 Juli. 7 September 28 September. Januari 30 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Januari en Februari 2020. SV NOK Inleveren kopij: 10 Februari 2020. Email: redactienoknieuws@gmail.com 3 Januari: Vrijwillegersavond in de Skelp. Afdeling Voetbal 28 December: Mixtoernooi Afdeling Gymnastiek 24 Januari: Onderlinge wedstrijden. 25 januari: Fundag in Koudum. 2-5 Juni: Avond vierdaagse. Afdeling Volleybal 17 December: Mixtoernooi. 4 Januari: Familievolleybal. 6 Januari: Start trainingen. 8 Februari: CMV Opslag. Afdeling Tennis 11 Januari: Nieuwjaarsborrel. 22 April: Ledenvergadering. LEDENMUTATIES. 3

Vrijwilligers Durkje Gijzen stopt als afgevaardigde HB Tennis. Simon Smink 20 jaar Rinke Baukema 25 jaar Durkje Gijzen 25 jaar Baukje Hoekstra 25 jaar Sietske Stegenga 25 jaar Rinke Baukema, Durkje Gijzen, Baukje Hoekstra en Simon Smink. André Schotanus en Sietske Stegenga waren afwezig. 4

AANMELDINGS FORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon / Mobiel E-mail M / V : : : : : : : : Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK : Vrijwilliger □ Gymnastiek Tennis Voetbal : Lid Steps □ : Vrijwilliger □ : Lid □ : Vrijwilliger □ : Lid □ Ja Legitimatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort/ID kaart/ Rijbewijs Nummer:………………………. Pasfoto, zelf aanmaken in voetbal.nl. : Vrijwilliger □ Volleybal : Wedstrijdlid □ □ Recreatielid □ Alleen wedstrijdspelers digitale pasfoto inleveren. : Vrijwilliger Elke afdeling heeft minimaal 1x in het jaar een actie, waarbij een ieder verplicht is aan mee te doen. Dit formulier inleveren via de website, (www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. Lid Streetdance □ Lid Gymnastiek □ 5

VERJAARDAGEN Januari 0101 Hylke de Jong Petrus vd Werf Ulco de Kroon 0201 Jurjan Deinum Ad Rietveld Jharm van der Mark 0301 Willem Jan Bovee Judith Wortman 0401 Erwin Visser 0501 Femke de Kleine Rina de Vries 0601 Jacob Brandenburg Daniël de Jong Silke Schilstra Sjan van der Tol 0701 Douwe Schotanus Annemieke Kuipers Ariane van der Meer 0801 Coert Winkel 1001 Hendrik Postma 1101 R. de Kroon 1201 Anneke vd Meer 1301 Jaap Douwe Bokma Janna Rienstra 1501 Minke Roosma Hanneke Westra 1601 Durk Jan de Vries 1801 Jan Peter Rienstra Yde Groenhof 1901 Tineke Wiersma Christy E. Hoek 2001 Lammert de Boer Lobke Anna Westra Sanne de Jong 2201 Jilke Kramer 2401 Arnout Rozema Judith de Vries Rymond Klompsma 2501 Wiebe de Jager 2601 Menno Haga Hessel Rienstra Steven Wiendels 2701 Roelof Feenstra Anne Wortman 2801 Wytze Altenburg Roel Feenstra Tieme Schotanus 2901 Leon Veltman Menno Hoekstra 3001 Frans Pieter Deinum 3101 Durkje Gijzen Mick Schouten 6 1602 1802 2002 2102 2202 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 0102 0202 0302 Februari Ruben Bomert L. Visser Jappie (LZ) Stegenga Mart Hylkema Milou Stieding Gert Beukens Rudy de Boer Chantal Palsma Tommy Schilstra G. van Lohuizen Yesmee de Jong Gido Brouwer Maaike van der Meer Sietse de Jong Wieke Tjalina Postma Rutger Ferdinands Ids Smink Astrid Stegenga Jesper Schotanus Theunis Stegenga Tjitte Jan Pietersma Micha van der Wal Piet Rienstra Gea Wijnja-Jagersma Geert Wiekel N. van der Meer Age Faber J. Kroijenga J. den Hengst Jetske Hoekstra Martijn Feenstra Anita Johanna Smink-Osinga Myrthe Feenstra Johannes Bult Rodas Gebru Joop de Vries Emma vd Mark Gosse de Jong 2302 Wiebe Haijtema 2402 AgeSmink 2502 2602 2702 Anna Catharina Stegenga Marijke Kuipers Danny Bijlsma Remco Andela Roald Veldman Inte Rienstra Anton Bekedam

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975 Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Antonia Eppinga 0645844595 De winterstop is reeds begonnen. Voor alle teams zit de eerste seizoenshelft erop daarnaast staan alle zaalactiviteiten op het punt van beginnen. Aan het einde van het seizoen gaan Loet Boot en NOK uit elkaar. Het bestuur vindt het na drie seizoenen tijd voor een frisse wind voor het eerste elftal. Loet, die inmiddels al 45 jaar in het trainersvak zit, had zelf ook al besloten om na het seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. Het jaarlijkse mixtoernooi in de zaal is dit jaar op zaterdag 28 december. In de ochtend zal de jeugd spelen en de middag en de avond is voor de senioren. Bij de senioren zal net als voorgaande jaren de dames gemixt met de heren spelen, de doelpunten die de dames scoren tellen dubbel. De spelende senioren die krijgen bericht. Mocht je als basis lid mee willen doen, dan kan je je opgeven bij Jacob, Jappie of Piet. Sinds een paar maand is Roy Roza trainer van de dames geworden. De trainingen worden op woensdag van 19.45 tot 21.00 door hem verzorgd. Aangezien Erwin Rienstra naar Oostenrijk is verhuisd zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe websitebeheerder. Deze hebben we gevonden in Hendrik Rienstra. Samen met de andere leden van de websitecommissie zal hij ervoor zorgen de site up-to-date blijft. Op 28 oktober was de jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was minder dan voorgaande jaren, vooral actieve leden waren niet aanwezig. Tijdens de vergadering zijn verschillende stellingen behandeld. Ook is bekend gemaakt dat de Rabobank actie dit jaar € 598,06 opgeleverd heeft. Erelid Daarnaast hebben we tijdens de ledenvergadering Lytse Piet benoemd als erelid van afdeling voetbal. Al jaren spant hij zich in voor afdeling voetbal; zaterdags de kantine van open tot sluit. Doordeweeks verschillende hand en spandiensten. Maar ook voor de nieuwe dames kleedkamers zowel de bouw als de financiën. 7

Sponsornieuws Er zijn drie nieuwe borden geplaatst; Jan de Vries heeft aangegeven een nieuw bord te plaatsen. Net als BHP van de gebroeders Postma en Chessa metaalbewerking uit Sneek Ook is er een nieuwe kledingsponsor voor het samenwerkingsteam NOK/Bakhuizen JO 13. Dit is Schotanus beton afwerking & betonwerken uit Hemelum. Nieuws van het eerste NOK - EBC 6 - 0 NOK - Franeker 2 - 4 14-09-2019. De laatste bekerwedstrijd werd door NOK met 6-0 gewonnen. Hendrik Carel Hospes maakte er 4. Remco Andela en Douwe van Netten maakten beide één. Maar NOK mist wel de Knock-out fase. 21-09-2019. Het is misschien nog wat wennen aan elkaar, maar tegen één van de kampioenskandidaten met 2-4 verliezen is dan ook niet erg. De goals aan NOK zijde van 2x Wytze de Roos. De Balsponsor was: Geertsma Assurantiën in Balk. Tel: 0514-603360. De wedstrijsponsor was: Priore Accountants-Belastingadviseurs in Heerenveen 0513-657457. In Workum 0515-542669. NOK - QVC 0 - 1 05-10-2019. NOK heeft het goed gedaan tegen ook een kampioenskandidaat QVC. Het werd maar maar 0-1 in de laatste 10 minuten. De Balsponsor was: Rietdekkerbedrijf Roosma tel: 06-53404630 / 06-53215185. De Wedstrijdsponsor was: Jan de Jong Dienstverling Oudemirdum. NOK -de Wâlde 2 - 0 12-10-2019. Deze thuis overwinning was verdiend, maar als je dat pas in de tweede helft doet, dan mankeert er nog wel wat aan jongens. De doelpunten werden gemaakt door Remco Andela en Jilke Kramer. De Balsponsor was: Camping Zonneheuvel 0514-571233 Oudemirdum. De Wedstrijdsponsor waren: Jan en Bauke “Trouwe NOK supporters”. NOK - WPB 2 - 2 26-10-2019. Tegen de Waterpoort Boys uit Sneek heeft NOK goed gespeeld. Het was tot het eind spannend. Remco Andela maakte in de 88e De Balsponsor was: Chessa Metaalbewerking bv in Sneek. Tel 0515-419744. De Wedstrijdsponsor was: Borduuratelier Gaasterland Oudemirdum. Tel 0514-571694. NOK - HJSC 1 - 1 23-11-2019. NOK heeft met moeite in de laatstye minuten nog gelijk kunnen spelen. Hendrik Ids de Roos maakte het doelpunt, dat was de gevierde man. De Balsponsor was: Slagerij de Vries Oudemirdum Tel 0514-571335. De Wedstrijsponsor was: Spar Flapper Bakhuizen. Tel 0514-851202. Verder wenst Theunis iedereen prettige feestdagen en een sportief 2020 toe. Theunis Stegenga. Stand per 7 december 2019. NOK1 voorjaar 2020 25-01-2020 SV NOK 01-02-2020 SC Franeker 07-03-2020 VV QVC 14-03-2020 SV NOK 21-03-2020 SV NOK 28-03-2020 VV Tollebeek 04-04-2020 SV NOK 18-04-2020 De Wâlde 25-04-2020 SV NOK - VV Tollebeek. - SV NOK. 08-02-2020 Waterpoortboys - SV NOK. 15-02-2020 SV NOK - AVC. - SV NOK. - SSA Creil Bant. - VV Sleat. - SV NOK. - Top’63. - SV NOK. - SC Bolsward. 09-05-2020 VV Delfstrahuizen - SV NOK. 16-05-2020 SV NOK 23-05-2020 HJSC - Foarút. - SV NOK. 8 minuut de gelijkmaker, dat zijn tweede goal in deze wedstrijd was.

op 21 december , 4 januari, 11 januari en 18 januari is er klaverjassen in de clubgebouw "De Skelp". Aanvang: 14:30 PS: Bij algehele afgelasting is er ook klaverjassen in het clubgebouw. Tot zaterdag 21 december Inleg: €3,Info: J. Brandenburg 06-38501491 9

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Y. v/d Wal Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen K. Draaijer Nijemirdum 06-41454046 Nijemirdum 06-57985984 Oudemirdum 06-22294463 Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 Het is al weer december, bijna kerst en dus even pauze van volleybal. In de week voor kerst (week van 16 december) zal er geen trainen zijn. Wel is er het jaarlijkse mixtoernooi op dinsdag 17 december. Dames 1 mag het dit jaar organiseren en we verwachten een hele leuke avond met jong en oud vol volleybal en gezelligheid. De jeugd werkt vanaf dit jaar met een nieuw competitiesysteem. Ze hebben niet 1 maar 2 competitierondes. De eerste is nu bijna afgelopen, de tweede zal starten in januari. Op deze manier worden de teams na de eerste ronde opnieuw ingedeeld, zodat het niveau hopelijk gelijkwaardiger ingedeeld wordt. Hopelijk komt dit het speelplezier van alle teams ten goede. De laatste wedstrijden moeten nu nog gespeeld worden, dus het is nog even afwachten wat de definitieve stand van de verschillende teams is. De CMV teams gaan twee keer per maand naar de toernooien toe in Workum en Sneek. De meiden zijn leuk bezig! Op vrijdag 3 januari zal er weer een vrijwilligersborrel plaatsvinden. Een gezellig samenzijn voor iedereen die vrijwilligerswerk doet voor SV NOK. We nodigen al onze vrijwilligers van harte uit om langs te komen in de Skelp. 1 dag later, op zaterdag 4 januari is het dorpshuis al weer gevuld met volleybal. Alle families trekken hun volleybalkleren weer aan en zullen het tegen elkaar opnemen. Wie zal er dit jaar winnen? Vanaf maandag 6 januari starten de trainingen weer en gaan we vol aan de bak in de tweede helft van de competitie. Alle teams heel veel succes gewenst! 10

De enquête die we ieder jaar naar onze leden sturen om te horen hoe ze denken over het reilen en zeilen van volleybalvereniging NOK valt dit jaar vroeger dan anders in de digitale brievenbus. Zo heeft de TC wat meer tijd om te bedenken hoe ze het komend jaar willen gaan draaien met alle teams. Alvast een oproep aan iedereen: wacht als je de enquête krijgt niet te lang met invullen, dan kan de TC aan de slag. Op zaterdag 8 februari wordt er weer opgeslagen in Oudemirdum. De CMV leden en meisjes C zullen van tevoren zoveel mogelijk sponsoren zoeken en daarna hun best doen om te serveren. Ze krijgen allemaal 20 kansen en elke opslag is geld waard. Daarna gaan ze nog strijden om de Servicebokaal: wie kan er het nauwkeurigst serveren? Er komen steeds minder matten te liggen waar de bal op moet stuiteren, spannend! Wie aan het eind als laatste overblijft, krijgt de wisselbeker mee naar huis. Afgelopen jaar heeft Silke Westra deze gewonnen, nu zullen we zien wie hem dit jaar mee naar huis mag nemen. Het belooft weer een gezellige middag te worden en we hopen met z’n allen op een mooie geldopbrengst voor de jeugdafdeling van onze volleybalclub. Uiteraard is iedereen welkom om de meiden aan te moedigen tijdens het opslaan! De meisjes A en B zullen dit jaar op een alternatieve manier geld inzamelen voor NOK, hier gaat u nog veel meer over horen! Zoals je ziet is er genoeg actie bij de afdeling volleybal. Tot nu toe hebben we een mooi seizoen met z’n allen, en we gaan zo door in 2020! Iedereen hele fijne feestdagen gewenst. Oant sjen, Het volleybalbestuur 11

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Ledenvergadering 14 oktober was onze jaarlijkse jaarvergadering, van de steps en Mbvo waren er mooi wat leden aanwezig van de jeugdleden waren er helaas maar 2 ouders (die zaten ook nog met een dubbele pet, namelijk afdeling voetbal). Soms denk je als bestuur wel eens: moeten wij nog wel een ledenvergadering houden?? Maar ja dat hoort erbij, dus de vergadering wordt 1 maal per jaar gehouden. Gelukkig konden we deze avond een nieuw bestuurslid welkom heten, namelijk Brigitte van Loo , zij komt het bestuur versterken, Geeske Wiendels heeft het bestuur verlaten. Ook is er gesproken over de Aktie die we 1maal per jaar moeten houden, vele van de steps en oudere leden willen graag de suikerbrood Aktie terug, we gaan als bestuur hiermee aan de slag van wat te doen. Financieel staan we er heel goed voor, top. Met een foto reportage werd het jaarverslag gepresenteerd. Met de rondvraag kwamen er wat vragen: Freerunning???? Uitvoering???? Uitvoering proberen we al dit jaar en dan na de pinkster en avondvierdaagse, hoe en wat? daar werken we aan. Freerunning daar leest u verderop iets over. Het hoofdbestuur bedankte het gymnastiek bestuur voor al hun inzet, en wat een ledengroei. Turnen Vanaf 12 september zijn we een turngroep gestart samen met Beo en onder leiding van Wybren de Boer, 6 leden van Nok en 5 leden van Beo trainen elke maandag van half 6 tot half 7 in de Skeakel te Oudega. Prachtige enthousiaste groep, meer uitdaging voor hun. Op de wedstrijd van 25 januari doen zij ook iets andere oefeningen dan de rest. Gymgroepen: Peutergroep: Kleuters en groep 3: 23 kinderen Groep 4,5,6: Groep 6,7,8: Turngroep: Steps: Fit& Fun: Mbvo: Mbvo 2: 11 peuters ( moet nog 1 lid inschrijven) 15 kinderen 17 kinderen 6 kinderen 17 leden 12 leden ( vanaf januari 14) 16 Leden 9 Leden ( nog 2 inschrijven) 12 M. vd Weij B. Van Loo B. Van Loo H. Haytema F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum 0646097965 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer.

Prachtig aantal deelnemers bij elke groep. Maar bij de jeugd gymnastiek zijn de groepen te groot, we zijn druk bezig om er een 3 kwartier bij te doen en zo de groepen iets kleiner maken en weer plek te maken voor nog meer nieuwe leden. 13

14

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. T. Bosma R. De Goede R. Kappé Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. Ledenvergadering afdeling Tennis De ledenvergadering van onze vereniging zal worden gehouden op woensdag 22 april 2020. Zet deze datum alvast in de agenda. Alle leden krijgen via hun mailbox nog nader bericht over de agenda voor deze avond. Bestuur TV NOK. NIEUWJAARSBORREL(TENNIS) Zaterdag 11 januari 2020 vanaf 16.00 uur Beste tennisvrienden, nog nooit vertoond zo lang onze tennisvereniging bestaat maar het is zover. Graag willen we met jullie als clubleden een toast uitbrengen op het nieuwe sportieve tennisjaar 2020. Als het weer het toelaat kunnen de liefhebbers onder ons tevens een balletje slaan deze middag. We gaan er vanuit dat jullie allemaal enthousiast zullen reageren en naast de drankjes zal er ook worden gezorgd voor de nodige warme hapjes. De inloop is vanaf 4 uur in onze (verwarmde) kantine en we hopen dan gezellig met elkaar te kunnen proosten op het nieuwe jaar. Voor de logistiek is het van belang dat iedereen even reageert zodat we weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten i.v.m. drankjes/hapjes. Een goede jaarwisseling toegewenst. Bestuur TV NOK. 15

Verslag slottoernooi tennisvereniging NOK 2019 Op zaterdag 12 oktober hebben we ons slottoernooi weer gehouden voor dit jaar. Er was een goede opkomst van in totaal 14 deelnemers, waarvan 2 deelnemers van de tennisvereniging “Sleat”. We zijn vooral verheugd mee te delen dat er 3 jongere deelnemers waren waardoor de gemiddelde leeftijd van vorig seizoen (73 jaar) nu veel lager is uitgevallen (58). We hebben het met het weer enorm getroffen want tot het laatste moment was het niet zeker of het toernooi wel door kon gaan. Bijna geen wind, een aangename temperatuur en pas vanaf half vijf de eerste regendruppels toen het toernooi vrijwel ten einde was. De meeste partijen in de vorm van dubbels waren spannend omdat de indeling was afgestemd op leeftijd en speelsterkte. Er werd deze middag weer met overgave en fanatiek gespeeld en er is opnieuw geen onvertogen woord over de baan gegaan. Soms zag je een speler wel heel vreemd zwaaien met het racket omdat deze niet deed wat de speler wilde. Al met al veel enthousiasme bij iedereen en omdat de temperatuur redelijk was kon er toch buiten worden genoten van een kop koffie of thee. Iedereen was om vijf uur klaar en daarna werden de punten geteld. Voor de winnaar van deze middag was er weer de wisselbeker. De uitslag was als volgt: Op de 3e wedstrijden), op de 2e plaats is geëindigd Arend van Lohuizen met 18 gamepunten (uit 3 plaats met 20 gamepunten een jongere nl. Giann de Goede en de winnaar van deze middag is geworden met 21 gamepunten Robert Kappé. Gebleken is dat er toch zeer fanatiek is gestreden want de winnaar van vorig jaar had toen in totaal 15 punten. Er werd ook nog een bloemetje uitgereikt aan de enige vrouwelijke deelnemer en dit was Gerrie van Lohuizen. Na afloop hebben we samen nog kunnen genieten van een drankje, hapjes en snacks. Al met al weer een geslaagde middag en we hopen in het voorjaar van 2020 weer zoveel deelnemers te kunnen begroeten op de startdag van het nieuwe seizoen. 16

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication