2

Jaargang 47 nr. 2 Januari 2020. INHOUDSOPGAVE: NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Marianne vd Weij Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-571800 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Vrijwilligers..................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Verjaardagen..................................... 6. Voetbal............................................. 7. Volleybal.......................................... 10. Gymnastiek....................................... 12. Tennis............................................... 15. Inleverdata kopy voor 2020. Nummer Inleveren Verschijnt voor Maart Mei Juli Oktober 10 Februari 28 Februari. 6 April 15 Juni 30 April. 13 Juli. 7 September 28 September. Januari 30 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication