0

MAART 2024 ieuws OK .

Jaargang 51 nr. 3 maart 2024 INHOUDSOPGAVE: blz 1 Van de voorzitter 3 Activiteiten en / ledenadministratie 5 Verjaardagen 7 Nieuws van de redactie: prijswinnaars 9 Afdeling Voetbal NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redactie: Feike Stegenga Marianne vd Weij Telefoon: 0514-605677 0514-571800 mail: redactienoknieuws@gmail.com Adverteren in NOK Nieuws? Feike Stegenga 0514-605677 mail: feike_stegenga@hotmail.com 12 Afdeling Volleybal 15 Afdeling Gymnastiek 19 Afdeling Tennis Inleverdata kopij voor 2024 Nummer inleveren mei juli 15 april 24 juni verschijnt voor 30 april 13 juli oktober 9 september 30 september januari 2 december 24 december Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677 Contactgegevens van SV NOK Het Hoofdbestuur: hoofdbestuursvnok@gmail.com De SV NOK Afdelingen: Gymnastiek: Druk en/of print werk nodig? mail naar: nokprinter@hotmail.com Voor al het lokale druk en/of print werk bij SV NOK Volleybal: Website: Voetbal: Tennis: gymnastiek@svnok.nl voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl volleybal@svnok.nl www.svnok.nl STEEGENGA Beleef de mode

Voorzitter ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries Penningmeester Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Afgev. voetbal Afgev. Volleybal Afgev. Gymnastiek Afgev. Tennis Vrijwilliger coördinator: P. Rienstra A. Witteveen F. Stegenga S. Gijzen-Deinum bij toerbeurt S. Kramer-Rienstra M. v/d Weij bij toerbeurt J. de Vries email van SV NOK: hoofdbestuursvnok@gmail.com Na een winter die wederom nooit een winter werd doet binnenkort het voorjaar zijn intrede weer, wordt het ’s avonds weer steeds langer licht en gaan we met z’n weer richting een relatief korte periode waarin voor iedereen bij NOK nog heel veel staat te gebeuren. Eigenlijk alle afdelingen zitten ruim in de leden en staan er financieel goed voor en hebben mede hierdoor plannen voor in de nabije toekomst. Daarnaast hebben we natuurlijk de afrondingen van de competities voor de Volleybal en Voetbal, de mixtoernooien, de diverse acties van verschillende afdelingen, de Tennis die begin dit jaar weer met een nieuw seizoen is gestart en richting de ledenvergadering gaat, de gymnastiekuitvoering, avondvierdaagse, enz. Daarnaast moeten ook de afdelingen weer volop bereidingen voor het volgende seizoen. Al met al, iedereen die bij NOK betrokken is hoeft zich de komende maanden niet te vervelen. Iedereen heel veel succes Van de Bestuurstafel Vrijdag 5 januari hebben we in de Skelp de nieuwjaarsborrel gehad met een groot aantal vrijwilligers. Hier hebben we onder het genot van een hapje en een drankje iedereen bedankt en hebben we stilgestaan over de inzet van vrijwilligers in de huidige tijd, een periode waarin we iedereen meer dan nodig hebben. Er is geen lift naar succes. Je moet de trap nemen In navolging van het “Protocol ongewenst gedrag” vragen we vanaf 2022 voor elke bestuurslid, iedere leider en trainer en voor het kantinepersoneel een VOG aan. Voor alle nieuwe mensen op dit gebied en voor enkele personen waarvoor het om welke reden dan ook niet gelukt was het afgelopen jaar zijn deze ook begin dit jaar weer aangevraagd. De Jeugdsponsoractie van de POIESZ staat weer voor de deur. Ook dit jaar is NOK weer geselecteerd om met de gehele vereniging mee te doen bij het filiaal te Balk. Bij uw boodschappen krijgt u sponsormunten die vervolgens in één van de kokers kunnen worden gedeponeerd. Deze actie zal duren t/m zaterdag 7 april. Door met z’n allen zoveel mogelijk munten in de koker van SV NOK te stoppen, kunnen we hier een aanzienlijk bedrag mee winnen. Namens het hoofdbestuur, J. de Vries ` 1 Balk Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum tel de Skelp Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum 0514-571956 0514-571714 0514-605677 0514-571496 0514-571785 0610655254 0514-571916

SV NOK Activiteitenkalender maart-april 2024 SV NOK Inleveren kopij: 15 april 2024 email: redactienoknieuws@gmail.com 12 feb – 7 april Zaterdag 2 maart Poeisz Jeugd Sponsor spaaractie Jeugd SV NOK actiedag in de Poeisz van Balk tussen 10.00 en 15.00ur Afdeling Gymnastiek 23 maart 29 april Toestelwedstrijden 26-27-28 maart SV NOK Sponsoractie; Suikerbrood verkoop Start meivakantie. Afdeling Tennis 17 april Ledenvergadering om 20.00 uur in de Oester Afdeling Voetbal LEDENMUTATIES VOETBAL: Aanmeldingen: Afmeldingen: VOLLEYBAL: Aanmeldingen: Afmeldingen: GYMNASTIEK: Aanmeldingen: Afmeldingen: TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: L. Smid, W. Wester, L. Williams, A. Witteveen N. Kruiswijk Geen. Geen. J. v/d Schaaf, D. Kuipers, D. Harskamp, J. Brandenburg H. de Vries, H. Sterk, L. Tuinstra, S. Smink, F. Draaijer J. Laffra, I. Bles. Geen. 3 Afdeling Volleybal 24 februari: Sponsoropslag voor de CMV Jeugd in de sporthal. Met als afsluiting een leuke bingo in de Skelp/Nok kantine. 23 maart Pink Party in de Skelp vanaf 17.00 uur: 15 -19 april Laatste trainingsweek 19 april: Eind/Mix toernooi/Afsluiting van het seizoen.

Hotel Restaurant Boschlust Roy & Leonie en hun enthousiaste team heten u van harte welkom Graag tot snel! De Brink 3, 8667 JD Oudemirdum 0514 57 12 70 www.hotelboschlust.nl info@hotelboschlust.nl

VERJAARDAGEN maart 1. Cassandra Klaske Schraa Mariska de Vries 2. Emma Wortman 3. Kerst Gijzen Kevin Schouten 4. 5. 6. 8. * Jurjen Hoekstra Marten Zoethout Ashley de Graaf 7. Niek Bovee Nynke Haantjes Gerald Bos Liz Stieding 9. Anouk de Jong 10. Lisa Draaijer 11. Jan Rienstra 12. Esmee Rienstra 13. Julia Tuinstra 14. Patricio Zecchin 15. Marieke Feenstra Jurjen de Kleine 16. * 17. Rob Kappé Anneke Stadt Britney de Vries 18. * 19. Elise Hoekstra 20. Jan de Groot Nynke Hielkema Reinder Visser 21. * 22. Harry de Jong Sander van der Veen 23. José Andela 24. Henk Akkerman Lolke Hotsma Ingrid Vellinga Klaas Witteveen 25. * 26. * 27. Fenna Rienstra 28. Irene Veldman 29. Daniel Smink 30. Marrit Eppinga Douwe Wortman 31. Johny Bosma Elvira Veenstra 5 april 1. Wander Bruinsma Ria Offringa 2. Marten Hospes Stefan Veldman Devi Wal 3. 5. 6. 7. * 4. Douwe Jaarsma Erik Zuyderhoff Else Beuckens Jan Oostendorp Johan Wijnja Simen Gert Faber Fedde Visser Giulia Zecchin * 8. Douwe Rienstra 9. * 10. * 11. Rik de Jong Pieter Kramer 12. * 13. * 14. * 15. Noa van der Weij 16. Ypie Gijzen 17. * 18. Sjoerd Postma 19. J. Akkerman Sandra Stegenga-Bosma 20. Arjen Faber Djimmer Schra 21. Sybrich Beuckens 22. * 23. Joke Kop Roan de Vries 24. Linde Klompsma 25. * 26. Ulko Gosma 27. Feikje Draaijer Martine Mulder 28. Gian de Goede 29. Walte Veldman 30. Baukje Swart Frederik Veltman Hidde Witteveen

NIEUWS VAN DE REDACTIE: prijswinnaars In het december nummer hadden we een prijzenpuzzel en een wedstrijdkleurplaat geplaats. We hebben vele inzendingen mogen ontvangen en hebben daarom een loting gedaan onder de inzenders.. De oplossing van de prijzenpuzzel was: een gelukkig en gezond nieuwjaar De winnaar van de prijzenpuzzel is geworden: Mvr. Lies Paques De wedstrijdkleurplaat heeft drie prijs winnaars opgeleverd: Karst Zoethout, Jelko Zoethout Jorrit Gijzen. Alle prijswinnaars krijgen zeer binnenkort hun prijs thuisbezorgd! 7

Wilt u ook graag adverteren in het Nok Nieuws? Informeer naar de mogelijkheden via; redactienoknieuws@gmail.com 0514-605677

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris B. Rienstra B. Swart Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid S. Sijtsma R. Postma P. Kramer J. Dijkstra Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum 0610129205 0639789323 0610543137 0613732593 0630558074 Vrijwilligers coördinatoren Baukje Swart secretaris@svnok.nl (senioren) Douwe Jan Rienstra 06 44220076 (jeugd) Van de bestuurstafel.. Er zijn na de winterstop alweer verschillende wedstrijden gespeeld door zowel de senioren als de jeugd. NOK 1 is Herbstmeister! Het eerste elftal heeft de knappe prestatie neergezet om in de competitie als nummer 1 de winter in te gaan. En er zijn verschillende teams die kampioen in de najaar reeks zijn geworden. Dames 18+ zijn met 34 punten uit 13 wedstrijden kampioen van de vrijdagavond competitie geworden. De JO15-1 heeft 13 punten uit 5 wedstrijden weten te halen, ze zijn hiermee eerste in hun tweede fase van de competitie geworden. De JO11-1 is met 11 punten uit 7 wedstrijden kampioen geworden in de tweede fase van de competitie. Wat een fantastische resultaten, klasse gedaan! Nieuwe hoofdtrainer Johan Faber wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal. Johan heeft ruime ervaring als hoofdtrainer bij Blauwhuis, Tzummarum en IJVC. We gaan er vanuit dat Johan samen met de rest van de staf en onze spelersgroep de ambitie en doelstellingen van onze vereniging kan realiseren. Wisselingen bij trainers, bij de senioren is in de winterstop een wisseling onder trainers geweest Roy gaat op donderdag de b-selectie training geven. De dames krijgen op maandag training van Freddy, op woensdag gaan Kevin en Youri de training van de dames verzorgen. 9

Nieuw trainingsveld Tussen kerst en oud en nieuw is het trainingsveld (de voormalige tennisbaan) aangepakt. Een gedeelte van de boomwal is verwijderd, een stuk van het hekwerk is verplaatst ook zijn de tennisbanen afgegraven, nieuwe drainage gelegd en opgevuld met grond. Dit is mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers, maar ook door onze sponsoren Faber uit Sondel, Hoekstra uit Nijemirdum en Tinus Muizelaar uit Oudemirdum Nieuw materiaal Er is een nieuwe ballenpomp in gebruik genomen, deze pomp kan vooraf ingesteld worden op de gewenste pompdruk. In het ballenhok hangt een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Sponsoren nieuws Afgelopen periode zijn er een aantal sponsorborden geplaatst. Sponsors, bedankt voor jullie vertrouwen in de club. De geplaatste borden zijn:  L&B-klimaattechniek uit Workum,  a2z Reclame uit Heerenveen,  Laffra Techniek uit Oudemirdum,  De Fryske uit Lemmer,  ’t Mar uit Mirns,  Van Campen en Dijkstra Gaasterland uit Balk. Poeisz Jeugdsponsorspaaractie Met trots mogen we jullie mededelen dat we met SVNOK weer zijn ingeloot voor de Jeugd sponsorspaaractie van de Poeisz supermarkt. We hopen dat iedereen ons helpt om een mooi geldbedrag bij elkaar te sparen! Op zaterdag 2 maart hebben we onze actiedag en zijn we in de Poeisz van Balk aanwezig om extra spaarmunten te verdienen. De sponsorcommissie De sponsorcommissie is bezig met het upgraden van het aanbod om zichtbaarheid op sportpark De Skelp te krijgen. Er gaan vlaggen langs het hoofdveld geplaatst worden. Wil je hier meer informatie over, informeer dan bij de sponsorcommissie. (Jelmer Dijkstra 06 30 55 80 74 of Rients Postma 06 10 54 31 37) Het jaarlijkse zaalvoetbal-mixtoernooi Het jaarlijkse zaalvoetbal-mixtoernooi werd op 29 december gehouden in Balk. V oor de senioren werd het een sportief toernooi. De eindstand was als volgt: Sparta. AZ. PSV. NEC. 15 punten 14 punten 13 punten FC Twente. 11 punten Go Ahead. 10 punten 7 punten Feijenoord. 4 punten -12 Ajax. 4 punten -14 10

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Secretaris G. v/d Veen C. Rienstra Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Vrijwilligers coördinator: E. Hylkema R. Bovee S. Kramer A. de Vries Scheidsrechter contactpersoon: R. Bovee Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum Nijemirdum 0657985984 0613112704 0634147539 0629576297 0613112704 Van de bestuurstafel.. Het jaar 2024 zijn we gestart met een succesvol familievolleybal toernooi. We hebben enthousiaste verhalen gehoord. De organisatie was geweldig geregeld! Afdeling Volleybal Activiteiten agenda Op zoek naar nieuwe trainers en vrijwilligers Het bestuur is bezig om de trainers te regelen voor het nieuwe seizoen, dit is elke keer weer een uitdaging. Naast de trainers zijn er vele vrijwilligers nodig om onze volleybalclub draaiende te houden. Helaas lukt het niet altijd om voor elke functie een vaste vrijwilliger te vinden. Daarom vragen we iedereen om mee te denken waar je iets bij kunt dragen. Een coachende functie kan bijvoorbeeld goed gedeeld worden met meerdere ouders etc. maart-april  Poeisz Jeugd Sponsor acties (12 feb – 7 april)  23 maart vanaf 17.00 uur: Pink Party in de Skelp  15 april tot 19 april: Laatste trainingsweek Enquêteformulieren De enquêteformulieren voor het komende seizoen zijn weer gedeeld in de app’s. We willen iedereen oproepen om de formulieren in te vullen en wensen aan te geven. We hopen dat de TC er dan weer een mooie indeling van kan maken. Zij zullen hun best doen om het iedereen naar de zin te maken. 12  19 april: Eind/ Mix toernooi/ Afsluiting van het seizoen.

Onze teams We mogen enorm trots zijn op onze teams!  De CMV jeugd gaat steeds verder voor uit. Er worden leuke wedstrijdjes gespeeld tijdens de competities in Workum.  De meisjes A staat nu op de 5e plek. Zet ‘m op dames.  Het nieuwe jeugdteam/ Meisjes C hebben hun eerste trainingen gehad. We zijn erg blij met deze nieuwe enthousiaste volleybalsters. En natuurlijk ook met Tryntsje Schotanus als nieuwe trainster!  Dames 1 staat op de 7e plek. Er worden spannende wedstrijden gespeeld, maar helaas blijven de punten een beetje uit. Tot onze schrik is Judith uitgevallen door een voetbreuk. We hopen op een spoedig herstel voor Judith. Maar ook voor het team.  Dames 2 staat op de 2e plek. We zijn erg trots op deze dames die als jeugdspelers sterk binnenstromen bij de dames competitie. En wat hebben ze een mooi nieuw tenue met de hemdjes van Trots op de Boer en de truien van Bakkerij Twijnstra.  Dames 3 staat op de 7e plek, in de middenmoot. Helaas zijn er een aantal blessures waardoor er zo nu en dan ondersteuning vanuit de andere teams nodig is.  Dames 4 doet het super goed! Ze staan op het moment op de 2e plek maar hebben één puntje minder dan de koploper, maar ook een wedstrijd minder. Dit kan dus nog alle kanten op. Ga zo door dames!  Heren 1 heeft helaas wat meer tegenslagen gehad en staat met 14 punten onderaan op de ranglijst. Pink Party in de Skelp Dit Nokfeest wordt door dames 1 georganiseerd voor alle leden van Nok! Dus trek jouw roze outfit uit de kast en kom naar dit superfeest! Poeisz Jeugdsponsor actie Met trots mogen we jullie mededelen dat we met SVNOK weer zijn ingeloot voor de Jeugd sponsorspaaractie van de Poeisz supermarkt. We hopen dat iedereen ons helpt om een mooi geldbedrag bij elkaar te sparen! Op zaterdag 2 maart hebben we onze actiedag en zijn we in de Poeisz van Balk aanwezig om extra spaarmunten te verdienen. 13

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris M. v/d Weij T. Muizelaar Penningm. E. Jagersma Van de bestuurstafel.. We zijn alweer halverwege het sportseizoen. In januari is iedereen dan ook weer met veel enthousiasme begonnen. De dance in het bijzonder, zij hebben op 14 januari gedanst op het podium in Harmonie van Leeuwarden. Lees verderop, wat Juf Petra hier beleefd heeft met haar dancemeiden. Ook kijken we met een goed gevoel terug op de springwedstrijden bij de gym en turngroepen. We hebben de jeugd voorbij zien springen en zijn trots op de behaalde resultaten die er met de vele jonge talenten is behaald. Juf Feikje verteld jullie welke winsten er zijn behaald. Poeisz Jeugdsponsor spaaractie Met trots mogen we jullie mededelen dat we met SVNOK weer zijn ingeloot voor de Jeugd sponsorspaaractie van de Poeisz supermarkt. We hopen dat iedereen ons helpt om een mooi geldbedrag bij elkaar te sparen! Op zaterdag 2 maart hebben we onze actiedag en zijn we in de Poeisz van Balk aanwezig, om extra spaarmunten te verdienen. Suikerbroden sponsoractie In de week van 25 – 27 maart houden we onze sponsoractie. We gaan weer overheerlijke suikerbroden verkopen, die gemaakt zijn door Bakkerij Twijnstra uit Oudemirdum. Ieder lid van de afdeling krijgt vier suikerbroden om te verkopen voor 5 euro per stuk. Houdt jullie mails en what’s app groepen in de gaten, want via deze kanalen zullen wij jullie verder op de hoogte houden. Tot zover het nieuws vanuit het bestuur, wij wensen iedereen veel sportplezier! Groeten, het bestuur 15 Afdeling Gymnastiek Activiteiten agenda Oudemirdum Oudemirdum Nijemirdum 0610655254 0618349977 0614976360 maart-april  Poeisz Jeugd Sponsor acties (12 feb – 7 april)  Voorjaarsvakantie 19-23 februari  GEEN lessen turn/dance/gym  Sponsoractie Afdeling Gymnastiek Suikerbroden verkopen door alle leden op 25-26-27maart.  Turn/Gym Toestel wedstrijden 23 maart in Bakhuizen  Meivakantie 29 april – 10 mei

Nieuws uit de Gymgroepen Groepspringwedstrijden 16 december 2023 te Oudemirdum. Sommigen zullen wel denken: Wat is groepspringen? De jeugd oefent in groepjes van 3 minimaal tot 6 maximaal, en dan zijn er nog 4 verschillende niveaus, er moet veel geoefend worden en heel veel samen werken. Er zijn 3 onderdelen: 1) springen op verhoogd vlak, 2) Kast trampoline 3) trampoline springen Het tempo mag lekker snel, maar moet wel allemaal gelijk. Voor ons als leiding, is het dus goed uitzoeken wie er bij elkaar passen en hetzelfde niveau aankunnen. Het kan dus zijn dat iemand van 8 jaar bij iemand van 10 jaar in het groepje zit. Vervolgens bedenkt elke groep zelf een groepsnaam. Op de wedstrijd wordt je als gehele groepje beoordeeld en krijg je een medaille Op 16 december was het eindelijk zover, springen voor de mooiste resultaten! We deden deze wedstrijd samen met de volgende verenigingen: SSS Heeg, De Walde, Evenwichtsbalk ,Oeverzwaluwen, Beo en NOK. Per onderdeel zijn er 2 juryleden die de sprong beoordelen. Wanneer iedereen de 3 onderdelen gedaan heeft wordt alles bij elkaar opgeteld en zo word de nummer 1 enz bekend gemaakt. In totaal deden er 107 kinderen mee, ongeveer 25 kinderen per ronde, we hadden daarom wel 4 wedstrijdrondes. Het is altijd heel spannend welke prijs je gewonnen hebt, maar iedereen krijgt gelukkig een medaille. Het was weer een prachtige dag, waar we met tevredenheid op terug kunnen kijken. Volgende wedstrijden Op 23 maart doen we mee aan de Toestelwedstrijden Bakhuizen. Hier wordt iedereen weer individueel beoordeeld. De onderdelen: Vloer, Rekstok/ Spanbrug, Balk/Herenbrug, Verhoogd vlak springen. Fundag in Koudum op 26 januari 2024, Een gezellige dag die NOK samen organiseert met SSS Heeg, De Walde, Evenwichtsbalk ,Oeverzwaluwen, Beo en NOK. Op deze dag kon je dit keer bij 11 onderdelen langs: 01) Spel 02) Balk 03) Grote trampoline, 04) Airtrack, 05) Dans, 06) acro gym 07) rekstok 08) Tumblingbaan, 09) trampoline (kleine) springen 10) ringen, 11) Judo. Elk onderdeel duurt 7 minuten, daarna wordt het omgeroepen en gaat de groep naar het volgende onderdeel. Normaal beginnen we om 9 uur tot 3 uur, maar doordat er nu veel minder kinderen kwamen waren we om 12 uur al klaar, het is altijd weer een spektakel en veel gezelligheid. Het is volop genieten hoe de kinderen bezig zijn en de hulpen allemaal genieten. De leiding deelt de groepen in, en ouders wordt gevraagd om mee te lopen met de kinderen per groepje, zonder ouders en hulpen kunnen wij ook niks. Hartelijk bedankt weer iedereen voor de hulp! Trainster Feikje Draaijer 16

Nieuws uit de DANCE-groepen Dansgroepen SV NOK schitteren in het theater Zondag 14 januari, een leuke, maar toch ook een spannende dag voor de dansgroepen van SV NOK. Beide groepen deden mee aan het jazzdansfestijn, het grootste dansspektakel van Noord-Nederland, in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Als eerst was het de beurt aan DANCE 2. Deze groep bestaat uit vijf enthousiaste meiden tussen de 13 en 15 jaar. Ze mochten een dans laten zien op het nummer When Love Takes Over van The Saturdays. En wat heeft deze groep het fantastisch gedaan. Het harde trainen voor deze dans werd beloond met een dans die keurig op de muziek en gelijk werd gedanst. Foto: DANCE 2 voorste rij van links naar rechts: Anna Tiemersma, Julie Tuinstra achterste rij van links naar rechts: Femke Schotanus, Eline Muizelaar en Marieke Veenstra Na een paar dansen van andere verenigingen, mochten de jongste dansmeiden van SV NOK het grote podium betreden. De koppies stonden wat op spanning, maar toen de muziek eenmaal begon, kwamen de brede glimlachen tevoorschijn. Op het nummer van Better When I’m Dancing van Meghan Trainor liet ook deze groep een prachtige dans zien. En voor de meesten meiden was dit het eerste optreden ooit. Foto: DANCE 1 voorste rij van links naar rechts: Mirthe Slikker, Jildou Jagersma, Ashley de Graaf, Femke Akkerman achterste rij van links naar rechts: Giulia Zecchin, Femke Slikker, Lize Tuinstra, Julia Tuinstra, Elbrich Hospes en We kijken met z’n allen met trots terug naar het jazzdansfestijn. Nu op naar het IFKD op zaterdag 25 mei. Het IFKD is de grootste dansfestival-wedstrijd van Noord-Nederland. Hiervoor wordt inmiddels hard getraind. 17

trainster Petra Smids

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris T. Bosma Penningm. R. de Goede R. Kappé Bestuurslid Vrijwilligers coordinator D. Gijzen Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum 0514571804 0615005238 0514856292 Oudemirdum 0514571254 Van de bestuurstafel We hebben inmiddels een gezellige groep leden, die geregeld met elkaar een balletje willen slaan. Het jaar 2024 zijn we gestart met een gezellige nieuwjaarsborrel. Waar meer dan de helft van de leden aanwezig was. Super! Ledenvergadering De ledenvergadering 2024 - Afdeling Tennis zal plaatsvinden op woensdag 17 april om 20.00uur in “De Oester”. Het is misschien nog wat vroeg in het nieuwe jaar. Maar we willen alle leden vragen deze datum te noteren voor de ledenvergadering. Jullie krijgen voor 17 april nog een agenda toegezonden met alle aandachtspunten. En zo heb je voldoende tijd om vragen te bedenken welke je kunt voorleggen aan het bestuur. Groeten, Bestuur TV NOK 19

AANMELDINGS FORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam: ………………………………………………………. Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon/mobiel: E-mail: M / V: SV NOK : Gymnastiek: ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. Wordt lid en/of vrijwilliger van de afdeling: □ Vrijwilliger □ Steps □ Gymnastiek □ Dance Tennis: Voetbal: □ Lid □ Vrijwilliger □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort/ID kaart/ Rijbewijs Nummer:………………………. □ Vrijwilliger Volleybal: □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid Alleen wedstrijdspelers digitale pasfoto inleveren □Vrijwilliger □ Fit en Fun □ M.B.V.O. □ Vrijwilliger N.B. Voor alle afdelingen van onze vereniging geldt: één keer per jaar is er een sponsoractie waarbij ieder lid deelneemt aan de actie. Het inschrijfformulier is ook te vinden op onze website: www.svnok.nl of via de secretaris van de betreffende afdeling binnen de SV NOK vereniging.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
Home


You need flash player to view this online publication