0

Inhoudsopgave ● Over ons - pagina 3 ● Wat houd Energieneutraal in? - pagina 4 ● Thermodynamica - pagina 5 t/m 11 ● Nano-infrarood verwarming - pagina 12 t/m 19 ● CPC heatpipes - pagina 22 t/m 27 ● Zonnepanelen - pagina 28 t/m 32 ● Pelletketels - pagina 33 t/m 35 ● Nano-boilers en doorstromers - pagina 36 t/m 39 ● Energie opslagsystemen - pagina 40 t/m 42 2

Over ons Energieneutraal valt onder de paraplu van Ecoheat Holland BV, ons moederbedrijf. Ecoheat Holland is enkele jaren geleden begonnen met het importeren en leveren van nano-infrarood panelen in Nederland. Door de jaren kregen we steeds vaker de vraag of wij advies konden geven voor andere duurzame installatie oplossingen en/of wij die ook konden leveren om woningen / gebouwen energieneutraal te maken. Met deze vraag in ons achterhoofd zijn wij de wijde wereld ingetrokken en hebben gekeken of wij producten konden vinden die aansluiten bij de gevraagde duurzaamheids behoefte, wij kunnen stellen dat deze missie goed gelukt is. Nu leveren wij naast nano-infrarood verwarmingen ook nano boilers, doorstromers, thermodynamica, CPC heatpipes, pelletketels en -kachels, led, zonnepanelen en energie opslagsystemen. Om alle producten en diensten tot hun recht te laten komen hebben wij onze handelsnaam per 01 januari 2017 verandert naar Energieneutraal. Vanuit Energieneutraal kunnen wij u op maat adviseren over welk duurzame oplossing het beste bij u past, kunnen wij u duurzame installatieproducten leveren en kunnen wij deze producten installeren. Energieneutraal is van advies op maat t/m oplevering uw duurzame partner 3

Wat houdt Energieneutraal in? Energieneutraal wonen of werken houdt in dat u net zoveel energie verbruikt voor het verwarmen als energie opwekt voor uw woning of bedrijfspand. Dit word weergegeven in een CO2 footprint als deze NUL is bent u energieneutraal Het energieneutraal maken van uw woning hangt af van een groot aantal verschillende factoren zoals beschikbaar budget, bouwontwerp of huidige staat van de woning en uw persoonlijke wensen. Wat kan Energieneutraal voor u betekenen? Wij, Energieneutraal, kunnen u hierbij helpen met advies op maat, leveren van de verschillende duurzame installatietechnieken en eventueel gewenst installatie en/of montage. De meest logische volgorde om te verduurzamen is; Eerst goed isoleren, de juiste duurzame warmte-opwekker kiezen voor uw CV en warm water en als laatste zonne-energie. Dit in combinatie met de beschikbare subsidies. Uitgangspunt van Energieneutraal is? Ons uitgangspunt is om uw woning of bedrijfspand van het gasnet te halen, hierbij kijken wij naar verschillende factoren en geven u een advies op maat. Hierbij wordt in acht genomen welke investering u nodig bent, welke energiebesparing u kunt realiseren met als uitkomst een lage Co2 footprint en gasvrij pand. Als wij uw woning gasvrij hebben kunnen wij gezamenlijk gaan kijken naar het energie onafhankelijkheid voor uw woning of pand door middel van zonnepanelen icm energie opslag. Innovatief van plan tot oplevering 4

5

Thermodynamica Thermodynamica is het meest soepele en renderende werkingsmiddel van deze eeuw, waarmee warmte aan het ene lichaam wordt onttrokken en aan een ander lichaam kan worden overgedragen. Daarbij wordt bijna vijf maal minder energie verbruikt dan er is teruggewonnen. Geschiedenis Thermodynamica werd voor het eerst toegepast op het einde van de XIXe eeuw. In die periode vestigden de eerste proeven van Sadi Carnot en zijn memoires 'Beschouwingen over het bewegingsvermogen van het vuur en over de machines geschikt om van deze kracht gebruik te maken' de aandacht op het beheer van warmte-energie. Door zijn onderzoek van stoommachines stelde hij de fundamentele grondwetten op van de thermodynamica. De Carnotcyclus laat toe via een omkeerbare cyclus de verschillende stappen van een installatie te doorlopen: Werking Het begrip 'koud' is relatief: elk lichaam met een temperatuur hoger dan -273°C (het absolute nulpunt) bevat warmte. Een thermodynamische installatie werkt volgens het principe van de verhouding druk/temperatuur. Indien men een koudemiddel onder een bepaalde druk doet circuleren, zal dit noodzakelijkerwijze een temperatuur aannemen die afhangt van zijn fysische eigenschappen. Indien een warm lichaam zich in de buurt van een kouder lichaam bevindt, zal er altijd warmte worden uitgewisseld van het warmste naar het koudste lichaam. 1. Compressie / 2-3 Condensatie 4. Ontspanning / 5. Verdamping Bij gebruik van het Energypanel-systeem is het warme lichaam de omgevingslucht en is het koude lichaam het paneel. Hierdoor gaat het paneel de omgevende warmte opnemen. De andere stap van het proces is het uitvoeren van de omgekeerde bewerking teneinde deze warmte terug te winnen. Hiertoe volstaat het om het gas geladen met calorieën samen te drukken, zodat de druk/ temperatuur-verhouding ervan verandert. Op deze manier is het mogelijk de warmte-inhoud van onze panelen te beheren om die door te zenden naar het warm water- of het verwarmingssysteem VOORDELEN VAN ENERGYPANEL SYSTEMEN Het voornaamste voordeel van de Energypanel-systemen is een veel constanter rendement in vergelijking met een standaard thermodynamisch warmteproductie systeem. Door 6

gebruik te maken van verschillende media (wind, zon, regen), laat het systeem toe optimaal te presteren bij elk type weer, zowel overdag als 's nachts. VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN THERMISCHE ZONNEPANELEN Klassieke zonnepanelen hebben de volgende nadelen: § Panelen met grote afmetingen, zodat hun integratie in de architectuur moeilijk is. § Groot gewicht. Tussen 45 en 300 kg per paneel. § Nemen slechts aan één zijde warmte op. § Werken slechts bij zonlicht. § Maken een alternatieve energiebron noodzakelijk. § Permanent onderhoud. § Kwetsbaar. § Risico op bevriezen. § Risico op oververhitting. VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN WARMTEPOMPEN § Een ontdooiing systeem verbruikt tot 15% van de geproduceerde energie. § Een permanent werkend en luidruchtig mechanisch ventilatiesysteem, met een groot energieverbruik. § De omkering van de koelcyclus, die de betrouwbaarheid van deze producten schaadt. § Elektrische weerstand, die het rendement van het systeem verlaagt. § De systemen zijn beperkt tot één enkel opvang medium (lucht, zon, water) waardoor de prestaties afnemen bij lage temperaturen. § Geothermische systemen reageren op een voortdurende relatief lage temperatuur (ong. 15° C) waardoor ze niet in optimale omstandigheden kunnen werken. § De gemiddelde kostprijs van een geothermische boring ligt in de buurt van € 150 per meter. Meerdere boringen van verschillende tientallen meter zijn noodzakelijk voor een voldoende groot uitwisselingsoppervlak. Gegarandeerde prestaties en energiebesparing 7

De weersomstandigheden in Nederland zijn veranderlijk en instabiel. Bovendien is er in de winter gemiddeld zeven uren daglicht en slechts drie uur zonnewarmte. Thermische zonnecollectoren zijn beperkt in hun werking: hun gebruik hangt nauw samen aan blootstelling met zonlicht. De thermodynamische panelen van ENERGIENEUTRAAL hebben deze beperking overwonnen door het gebruik van de omgevingsenergie die een belangrijke energiebesparing mogelijk te maken, en dat bij elk weertype, en ook tijdens de nacht. Thermodynamische warmtepompen maken gebruik van de thermodynamische technologie, die een groot energie rendement oplevert, steunend op het principe van de Franse natuurkundige Sadi Carnot. Dankzij deze technologie zijn thermodynamische panelen in staat de omgevingsenergie (warmte van de zon, de circulatielucht of de regen op te vangen), 24 uren per dag, 365 dagen per jaar. Het milieuvriendelijke fluïdum (chloorvrij) dat door een gesloten circuit stroomt bij negatieve temperaturen, neemt de warmte op van de panelen en geeft deze vervolgens via een warmtewisselaar af aan het water. INSTALLATIE Thermodynamische panelen zijn eenvoudig te installeren omdat ze slechts 8 kg wegen. Ze zijn 2,00 m lang en 80 cm breed, en 2 cm dik. Omdat ze aan beide zijden warmte absorberen hebben ze een absorptieoppervlak van 3,60 m2. Ze zijn samengesteld uit aluminium en bevatten een circuit waardoor een koelgas stroomt. Ze worden beschermd door een zwarte anodisatielaag met een dikte van 30 micron, waardoor bescherming tegen corrosie en een groot opnamevermogen van de omgevingswarmte, samen met een natuurlijke reiniging, verzekerd zijn. De verbinding tussen de panelen en het thermodynamisch blok gebeurt via gelaste koperen buizen, afgedekt met een isolerende mantel. De afstand tussen het thermodynamisch blok en het meetkundig middelpunt van de panelen indeling kan tussen 1 en 25 meter liggen, afhankelijk van het model van het thermodynamische blok. In tegenstelling tot tot de traditionele zonnepanelen of warmtepompen gebruiken thermodynamische systemen de omgevingsenergie op de meest doeltreffende manier - of het nu gaat om zonnestraling, de warmte van de wind, of deze van de regen. 8

Thermodynamisch paneel De taak van een thermodynamisch paneel bestaat erin de energie op te vangen van de verschillende natuurverschijnselen zoals de warmte van de zon, wind etc….. De voordelen van een paneel ten opzichte van een blok zijn talrijk: - het koelt de omgevingsruimte,waarin het geïnstalleerd is, niet af - De verschillende natuurbronnen produceert 365 dagen per jaar warm water - De installatie is mogelijk op het dak, gevel of binnen op zolder / installatieruimte (verticaal of horizontaal) Enkele cijfers - Afmeting : 2000 x 800 x 20 mm - Gewicht : 8 kg - Oppervlakte : 3,6 m2 - COP = 5 - Gem. jaarverbruik : 2500 kWh 9

TOEPASSINGEN ENERGYPANEL-SYSTEMEN Sanitair huishoudelijk warm water Onze reservoirs zijn beschikbaar in 6 groottes: 100 liter, 150 liter, 200 liter, 300 liter, 400 liter, 500 liter en 1000 liter Groot volume warm water De thermodynamische systemen van ENERGIENEUTRAAL kunnen voorzien in sanitair warm water voor woningen of gebouwen, hotels, campings of sportinstallaties. Ze zijn de ideale oplossing voor het verwarmen van water met een groot energierendement en zonder uitstoot van CO2 naar de atmosfeer. Dankzij hun bijzondere eigenschappen kunnen thermodynamische panelen worden geïntegreerd op/onder elk type dakbedekking, ongeacht de oriëntatie, de helling of de bouwmaterialen. Verwarming De Energypanel warmtepomp is een nieuw energiebesparend verwarmingssysteem, gebaseerd op het systeem van een warmtepomp. Het maakt gebruik van het thermodynamisch paneel om de omgevingsenergie te absorberen. Daarenboven kan het systeem worden voorzien van een ventilatie, waardoor een constant vermogen kan worden behouden bij lage temperaturen. VEREENVOUDIGD WERKINGSSCHEMA 10

HET KOELMIDDEL Het koelmiddel, gebruikt in onze installaties, is R134a voor sanitair warm water (100 tot 500 liter) en R407c voor verwarmingsinstallaties en voor grote volumes warm water. Het koelmiddel R134a is een fluorkoolwaterstof ‘HFK’ van de ethaan familie. De organische formule is CH2FCF3. Eigenschappen van R134a Kookpunt : Kritisch temperatuur: Kritische druk : Molmassa: GWP : ODP: - 26,07° C +101,06° C 40,59 bar abs 102 g/mol 1300 0 Ook R407 is een HFK, het is geen azeotroop middel, m.a.w. het is samengesteld uit meerdere koelvloeistoffen: 52% R134a, 25% R125 en 23% R32. Het is een Europees fabricaat en wordt hoofdzakelijk gebruikt in totaal oplossingen voor woningen. Eigenschappen van R407 Kookpunt : Kritisch temperatuur: Kritische druk : Molmasse: GWP : ODP: - 43,81° C + 86,20° C 46,34 bar abs 86,2 g/mol 1600 0 11

12

Nano-Infrarood verwarming De zon is de natuurlijke warmtebron van onze aarde en daarom de basis van verwarmen. Bijv. skiërs bevriezen niet, zelfs niet in extreem koude lucht. Dit komt omdat zij omringd worden door de infrarood stralen van de zon. Daarom zie je mensen zonnen op wintersport ondanks de lage temperaturen Geschiedenis William Herschel ontdekte in 1800 infrarood. Hij deed dat door met een thermometer de temperatuur te meten van het spectrum van licht dat door een prisma viel. Hij stelde vast, dat de temperatuur in het rode deel van het spectrum hoger was dan in het blauwe deel. In het deel van het spectrum dat voorbij het rood lag meette hij een nog hogere temperatuur en hij concludeerde dat er in dit deel van het spectrum licht bestaat dat niet voor het menselijk oog waarneembaar is en warmte afgeeft. Werking Natuurlijk infrarood verwarming gebruikt hetzelfde principe als de zon. In plaats van het verwarmen van de lucht die ons omringt - zoals CV verwarmingssystemen dat doen - straalt infrarood verwarming door de lucht heen, direct op muren, vloeren, plafonds, mensen, dieren en voorwerpen. Wanneer de infraroodgolven een oppervlakte raken, komt er warmte energie vrij die wordt ervaren als warmte. Dit zorgt ervoor dat de energie efficiënter wordt gebruikt waardoor het een unieke en aangename warmte creëert. 13

Wat is nano-infrarood verwarming? Nano-infrarood is een verbeterde versie van huidige infrarood verwarmingen. Nano-infrarood geeft een lange straling golf af van 10.000 nanometer terwijl infrarood een straling golf van 5.000 - 7.000 nm afgeeft. 10.000 nanometer valt in het zogenaamde ‘zwarte gebied’ van het infrarood spectrum, dat wil zeggen dat het geen zichtbaar licht geeft wat bij normaal infrarood wel zichtbaar is (zgn. rode lamp of halogeen terrasheater). Omdat nano-infrarood werkt met een lange straling golf bent u minder energie nodig om een ruimte te verwarmen dan bij een CV ketel, elektrische- of infrarood verwarming. Ook garandeert nano-infrarood een comfortabele warmte, lange levensduur en onderhoudsvrije werking. Voordelen Met ons verwarmingssysteem wordt de ruimte verwarmt door stralingswarmte. Eerst worden alle elementen / objecten opgewarmd, denk aan muren, vloeren, plafonds. Nadat de elementen / objecten de warmte energie hebben opgenomen gaan zij de warmte weer afgeven aan de ruimte. Dit heeft als voordeel dat de warmte gelijkmatig wordt afgegeven en er bijna geen temperatuurverschil is tussen vloer en plafond met als resultaat een behaaglijke en comfortabele warmte. Omdat er geen luchtcirculatie is heeft u geen last van tocht, stofverplaatsing, condensatie en schimmel- en bacterievorming - wat ideaal is vochtige ruimtes zoals badkamers. 14

Productoverzicht PE Serie PE serie is de eerste keus voor de meeste klanten. Dit basis paneel is wit van kleur met een frame in dezelfde kleur. Alle panelen zijn van een hoge kwaliteit en worden geleverd met een makkelijk te monteren ophangsysteem. Verkrijgbaar in: Model PE 270 PE 350 PE 540 PE 700 PE 1000 Wattage 270 W 350 W 540 W 700 W 1000W Afmeting Ophanging 30*90 cm muur/plafond 60*60 cm muur/plafond 60*90 cm muur/plafond 60*120 cm muur/plafond 80*115 cm muur/plafond 15

GD Serie Luxe nano-infrarood glaspaneel, zijn gemaakt van hoge kwaliteit veiligheidsglas in combinatie met een luxe design. Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en rood. Verkrijgbaar in: Model GD 350 GD 500 GD 700 Wattage 350 W 500 W 700 W Afmeting Ophanging 66*66 cm muur 60*100 cm muur 70*130 cm muur 16

MD Serie Spiegelverwarming om uw ruimte te verwarmen of te gebruiken als spiegel. De spiegel beslaat niet in vochtige ruimtes vanwege de specifieke eigenschappen van nano-infrarood. Daarom zijn onze spiegels ideaal op te plaatsen in badkamers maar misstaan ook niet in elke andere ruimte. Verkrijgbaar in: Model MD 350 MD 500 MD 700 Wattage 350 W 500 W 700 W Afmeting Ophanging 66*66 cm muur 60*100 cm muur 70*130 cm muur 17

RC Serie Wilt u een ander model dan vierkant of rechthoekig, dan kunt u kiezen voor de ronde RC panelen van ons. Het strakke en moderne design past perfect in elke leefomgeving. Deze ronde panelen zijn uitgevoerd in staal of spiegel. Verkrijgbaar in: Model RC 350 RC 500 Wattage 350 W 500 W Afmeting Ophanging 70 cm 70 cm muur muur spiegel 18

IC Serie IC panelen worden gekenmerkend door hun frameloze witte en strakke design. Deze luxe paneel zijn simpel en elegant van vorm. Een aanwinst in iedere woning of kantoor. Verkrijgbaar in: Model IC 350 IC 300 IC 600 IC 800 Wattage 150 W 300 W 600 W 800 W Afmeting Ophanging 32*62 cm muur 60*60 cm muur/plafond 65*100cm muur/plafond 70*125cm muur/plafond Toepassing Buromodel 19

FO Serie FO serie zijn foliepanelen, wandverwarming waarbij de verwarming verwerkt wordt achter het stucwerk of tegels. Door de grote oppervlakte van 1,2 m2 heeft deze variant een zeer goede warmteafgifte. Verkrijgbaar in: Model FO 630 Wattage 630 W Afmeting Ophanging 200*65cm onder stuc- of tegelwerk 20

21

CPC HEATPIPES Zonnecollector ofwel CPC heatpipes zijn vacuümbuizen die met daglicht warmte opwekken, door de opgewekte warmte op te vangen in een buffervat kun je deze warmte gebruiken voor CV en/of sanitair water. Van zonlicht naar warmte Thermische zonne-energie is een verzamelnaam voor oplossingen die gebruik maken van warmtewinning uit bestraling door de zon. Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren licht. Elke kleur licht heeft een eigen golflengte en stralingsintensiteit. Zonlicht is voor een deel zichtbaar, denk aan de kleuren van de regenboog. Een ander deel van zonlicht is niet zichtbaar, zoals infrarood licht. Infraroodlicht is wel voelbaar in de vorm van warmte. Waar zichtbaar licht met een hoge intensiteit gebruikt wordt door fotovoltaïsche toepassingen (zonnepanelen), wordt het onzichtbare licht aan de rechterzijde van het infraroodspectrum door CPC heatpipes aangesproken. Het warmte-absorptieproces van een CPC heatpipes kan daarom onder meer worden verbeterd door de vacuümbuizen te voorzien van een nano coating waardoor voornamelijk warmtestraling wordt doorgelaten icm CPC spiegels waardoor het licht 360° rond wordt opgevangen door de vacuümbuis. Met als resultaat een veel hogere opbrengst. 22

Van zonlicht naar diffuus licht Het diffuse deel van zonlicht (ook wel daglicht genoemd) is dat deel van het licht dat verstrooid is door wolken en deeltjes in de atmosfeer maar niet te bundelen is waardoor normale thermische zonne-energiesystemen diffuus licht niet gebruiken. Door de vacuümbuizen van binnen te voorzien van een nano coating kunnen wij het diffuus licht wel bundelen en gebruiken om warmte te genereren. In Nederland bereikt gemiddeld zo'n 70% van de zonnestraling het aardoppervlakte. Echter hiervan is 55-60% diffuus licht en maar 40-45% direct licht. De hoeveelheid diffuus licht in Nederland is hoger dan direct licht. Met onze CPC heatpipe kunnen wij diffus licht omzetten naar warmte om warmte te produceren ook op dagen dat de zon zich niet laat zien Om in Nederland voldoende systeemrendement te halen uit een thermisch systeem, is het dan ook zaak een oplossing te kiezen waarbij de extra warmte goed wordt opgeslagen om de minder rendabele dagen ook te kunnen voorzien in de warmtebehoefte Werking Eerst kijken we naar de vijf fysica wetten: 1. Zwart vlak heeft hoge warmte absorptie (opname) 2. Wanneer een metalen voorwerp een tijd in de zon ligt, wordt het warm 3. Isolerend vermogen van het vacuüm (zoals een thermoskan) 4. Warmtetransport door alcohol te verdampen en te condenseren (condensor) 5. Verhoogd kookpunt van een gas onder druk (zoals een snelkookpan). Een vacuümbuis systeem maakt gebruik van zogeheten heatpipes (afkorting HP). Van dit systeem zijn er twee varianten. Een variant met een open heatpipe waar het water doorheen loopt, genaamd direct flow (DF) en een gesloten heatpipe variant (afkorting HP). Onze CPC heatpipes zijn een gesloten variant voor een betere werking en een hoger rendement op minder zonnige dagen. CPC heatpipe systeem werkt als volgt: 23

1. Het zonlicht valt op de buis van dubbelwandig glas 2. Het licht gaat door een eerste glaslaag die doorschijnend is 3. Het licht wordt geabsorbeerd door een tweede laag glas, die bedekt is met een zwarte warmte absorberende nano coating 4. De warmte kan niet meer naar buiten door de isolerende vacuüm laag tussen de twee glazen wanden (thermoskan principe) 5. De warmte wordt binnen aan de heatpipe (koperen buis) afgegeven met alcohol, die al kookt bij 25°C (hoe warmer, hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt) 6. Alcohol verdampt en stijgt naar boven in de (schuinstaande) heatpipe, boven aangekomen geeft het zijn warmte af aan een koperen reservoir (condensator), alcohol condenseert en druppelt naar beneden, waardoor de cyclus opnieuw kan beginnen 7. Ook de warmte van de heatpipe zelf wordt naar boven geleid en geeft ook zijn warmte af aan het koperen reservoir (manifold). Dit reservoir kan een temperatuur 250°C bereiken 8. Het koperen reservoir geeft zijn warmte af aan een antivriesmiddel (glycol). 9. Het opgewarmde glycol wordt bovenlangs door geïsoleerde buizen naar de warmtepomp gepompt 10. Het glycol geeft via een spiraal in een buffervat zijn warmte af aan kraanwater en/of CV-water. De dubbelwandige vacuüm buis zorgt voor goede thermische isolatie. Een heatpipe is beveiligd tegen bevriezing doordat er metaalpoeder aan toegevoegd is. Een vacuümbuis collector moet onder een hoek van minimaal 15° worden geplaatst zodat de gecondenseerde vloeistof, door de zwaartekracht, terug naar beneden kan stromen. De CPC heatpipes worden voorzien met spiegels aan de achterzijde van de vacuümbuis die 360° rond diffuus licht opgevangen kan worden om daarmee het rendement te verhogen. VOORDELEN VAN CPC HEATPIPES Het voornaamste voordeel van de CPC heatpipes is een veel constanter rendement in vergelijking met een standaard zonnecollectoren of PVT systemen. Door gebruik te maken 24

van diffuus licht, laat het systeem toe optimaal te presteren over het gehele jaar, ook bij bewolkt weer. VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN WARMTEPOMPEN § Een ontdooiing systeem verbruikt tot 15% van de geproduceerde energie. § Een permanent werkend en luidruchtig mechanisch ventilatiesysteem, met een groot energieverbruik. § De omkering van de koelcyclus, die de betrouwbaarheid van deze producten schaadt. § Elektrische weerstand, die het rendement van het systeem verlaagt. § De systemen zijn beperkt tot één enkel opvang medium (lucht of water) waardoor de prestaties afnemen bij lage temperaturen. § Geothermische systemen reageren op een voortdurende relatief lage temperatuur (ong. 15° C) waardoor ze niet in optimale omstandigheden kunnen werken. § De gemiddelde kostprijs van een geothermische boring ligt in de buurt van 150 € per meter. Meerdere boringen van verschillende tientallen meter zijn noodzakelijk voor een voldoende groot uitwisselingsoppervlak. Gegarandeerde prestaties en energiebesparing De weersomstandigheden in Nederland zijn veranderlijk en instabiel. Bovendien is er in de winter gemiddeld zeven uren daglicht en slechts drie uur zonnewarmte. Zonnecollectoren zijn daardoor beperkt in hun werking: hun gebruik hangt nauw samen aan blootstelling met zonlicht. De CPC heatpipes van ENERGIENEUTRAAL hebben deze beperking overwonnen door het gebruik van nano coating en cpc spiegels die een belangrijke 25

energiebesparing mogelijk te maken, ook wanneer de zon eens niet laat zien. CPC heatpipes maken gebruik van diffuus licht, die gemiddeld door het jaar meer rendement leveren. Dankzij deze technologie zijn CPC heatpipes in staat om bijna 365 dagen per jaar in warmte te voorzien. Het milieuvriendelijke glycol dat door een gesloten circuit stroomt bij negatieve temperaturen, neemt de warmte op van de vacuümbuizen en geeft deze vervolgens via een condensator en warmtewisselaar af aan waterbuffer. INSTALLATIE CPC heatpipes zijn eenvoudig te installeren. Ze zijn 2,00 m lang en 2,00 cm breed. Door de spiegels kan de heatpipe aan beide zijden warmte absorberen en hebben ze een absorptieoppervlak van 8 m2. De vacuümbuizen zijn samengesteld uit dubbelwandig veiligheidsglas en koper. De vacuüm buizen bevatten een circuit waardoor alcohol stroomt waardoor glycol wordt opgewarmt. Aluminium wordt beschermd door een zwarte anodisatielaag, waardoor bescherming tegen corrosie verzekerd zijn. De verbinding tussen de panelen en het condensator gebeurt via gelaste koperen buizen, afgedekt met een isolerende mantel. In tegenstelling tot andere zonnecollectoren en PVT boilers werken CPC heatpipes op diffuus licht waardoor er het gehele jaar door dekking is op de warmtebehoefte CPC Heatpipe De taak van een CPC heatpipe bestaat erin het diffuus licht op te vangen en het licht om te zetten in warmte 26

De voordelen van een CPC heatpipe zijn: - Het neemt weinig dak oppervlakte in - Het werkt met diffuus licht - Groot absorptievermogen door nano coating - Gehele jaar door opbrengst - Kan bij platgelegd worden, hoek van minimaal 15° Enkele cijfers - Aantal buizen: 20 - Diameter buis: 58 mm - Afmeting : 1980 x 2000 x 133 - Oppervlakte : 4 m2 - Vloeistof : Alcohol / Glycol - Gewicht: 82 kg - Collector: koper - Inhoud collector: 2,3 liter TOEPASSINGEN CPC HEATPIPES Sanitair huishoudelijk warm water Onze reservoirs zijn beschikbaar van 100 liter tot 1.000 liter Groot volume warm water De CPC heatpipes van ENERGIENEUTRAAL kunnen voorzien in sanitair warm water voor woningen of gebouwen, hotels, campings of sportinstallaties. Ze zijn de ideale oplossing voor het verwarmen van water met een groot energierendement en zonder uitstoot van 27

CO2 naar de atmosfeer. Dankzij hun bijzondere eigenschappen kunnen CPC heatpipes worden geïntegreerd op elk type dakbedekking, ongeacht de helling of bouwmaterialen. Verwarming De condensator en warmtewisselaar verwarmen energiebesparend water die opgeslagen wordt in een buffervat. Het systeem maakt gebruik van diffuus licht om de licht om te zetten naar warmte. Het systeem is standaard uitgevoerd met CPC spiegels om het hoge rendement nog meer te verbeteren. VEREENVOUDIGD WERKINGSSCHEMA 28

Daglichtpaneel (Cigs) Daglichtpanelen ofwel Cigs panelen van Hulk Energy Tech zijn zonnepanelen die met daglicht (diffuus) energie opwekken. De unieke eigenschap van een daglichtpaneel is dat het gebruikt kan worden in schaduwrijke omgevingen, je niet afhankelijk bent van de ligging van je dak de panelen kunnen zowel op het zuiden, westen, oosten en in sommige gevallen op het noorden liggen. Deze PV panelen zijn ook ideaal voor platte daken omdat zij onder een minimale hoek van minimaal 15° kunnen liggen Van daglicht naar energie Zonne-energie is bij veel mensen bekend als duurzame energie opwekker, maar in de verschillende PV systemen zijn natuurlijk verschillen. Onze panelen zijn cadmium vrij en duurzaam geproduceerd. Onze panelen zijn vervaardigd uit C opper- In dium- G allium- S elenide met een cadmiumvrije halfgeleider. Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren licht. Elke kleur licht heeft een eigen golflengte en stralingsintensiteit. Zonlicht heeft een hoge stralingsintensiteit waarop de mono- en polykristallijne zonnepanelen werken. Diffuus licht hebben een vrij lage stralingsintensiteit waarop onze daglichtpanelen eveneens werken. Waar zonlicht (groen) met een hoge intensiteit aangesproken wordt door monoen polykristallijne zonnepanelen, wordt het daglicht (blauw) door Cigs daglichtpanelen 29

aangesproken bovenop het groene gebied. (bijlage) Daglichtpanelen wekken in tegenstelling tot zonnepanelen eerder energie op door gebruik te maken van diffuus (dag-) licht. Hierdoor hebben daglicht panelen gemiddeld een hogere opbrengst dan zonnepanelen. Omdat daglichtpanelen energie opwekken met diffuus licht kunnen deze panelen ook onder een andere hoek (15 graden- praktisch plat) of op een ongunstig dak voor zonnepanelen geplaatst worden zonder in te leveren op rendement. Daglichtpanelen zijn uitermate geschikt voor energieopslagsystemen omdat zij veel eerder energie opwekken op winterse dagen en een gelijkmatige energie opwekking hebben over het gehele jaar. Power Optimizers niet meer nodig! 100% op zuid maar uitermate geschikt voor oost en west daken! HULK daglichtpanelen zijn minder afhankelijk van de zon en presteren bij gewoon daglicht veel beter. Daarom noemen we dit ook wel daglichtpanelen i.p.v. zonnepanelen. HULK daglichtpanelen hebben door de CIGS techniek een veel hogere efficiëntie dan kristallijn panelen (reguliere zonnepanelen). Schaduw heeft alleen nog invloed op het deel wat in de schaduw ligt, beïnvloed de rest van het systeem niet en verlies door hoge temperaturen is beperkt. Hierdoor zijn power-optimizers voor een beter rendement overbodig en direct kostenbesparend. HULK daglichtpanelen zijn uitermate geschikt voor Oost-West daken en behaalt hiermee hoge opbrengsten. Standaard op zuid hebben HULK daglichtpanelen 15% meer opbrengst dan “gewone zonnepanelen” die bij afwijkende 30

oriëntaties, schaduw en verhoogde temperaturen door genoemde voordelen alleen maar oplopen. Productoverzicht Nrg 1000 - 115 Wp - 1234*654 mm - Dunnefilm Cigs paneel 31

Nrg 3000 - 345 Wp - 1234*1900 mm - Dunnefilm Cigs paneel 32

33

34

Pelletketel Pelletketels van Nibe zijn van hoogwaardige Zweedse kwaliteit. Nibe is al jaren toonaangevend in de Scandinavische landen op het gebied van pelletketels. Vanaf nu beginnen ze met de uitrol van hun pelletketels, PELLUX, in Europa. Co2 neutraal stoken Een neutrale CO2 balans met houtpellets, dat kan. De energie die bij de verbranding van hout vrijkomt, stemt overeen met het aantal bomen die herplant worden. Omdat de CO2 uitstoot bij verbranding niet groter is dan de vooraf opgeslagen hoeveelheid, heeft de verbranding van hout geen effect op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer De as die bij verbranding van pellets vrijkomt geeft minder fijn stof, geeft een hoger rendement en de weinig resterende assen kan men als meststof op de tuin gebruiken Houtpellets zijn geperste houtkorrels, gemaakt van reststromen zoals snoeihout, zaagsel, houtspaanders en sloophout. Deze grondstoffen worden onder hoge druk, door een matrijs met agten geperst. Door de hoge druk in de pers wordt er zoveel warmte ontwikkeld dat de cellulose (aanwezig in hout) ervoor zorgt dat de pellet kan geproduceerd worden zonder bindmiddel. Waarom kiezen voor een pelletketel? De pelletketels zijn ontworpen om betrouwbaar en zelfstandig te kunnen functioneren. De ketel start zelfstandig op zodra er een warmtevraag is. De ketel heeft een automatisch reinigingssysteem voor de pelletbrander en de warmtewisselaar. Economisch worden onze pelletketels door de lage aanschafprijs met eenvoudige installatie en weinig eigen onderhoud, daarna geeft de overheid een hoge subsidie af op pelletketels. Hierdoor wordt de keuze voor een Nibe pelletketel een stuk aantrekkelijker voor u gemaakt. Duurzaam zijn de Nibe pelletketels doordat zij een hoog rendement geven en daardoor een lage uitstoot hebben van koolstofdioxide en stikstofmonoxide hebben. Hierdoor voldoet onze pelletketel ruimschoots aan de Europese classificatie (Klasse A volgens norm EN303-5) 35

MODELLEN Pellux 100 - 20/60/300-500 Vermogen 6-20 kW CV buffer 60 liter 300 / 500 kg pellet buffer 1 x 230 v - 50 Hz Temp: 95 graden Afmeting :H:966 B:526 D:805 mm Gewicht : 200 kg EU norm: EN - 303 - klasse 5 Pellux 100 - 20/190/300-500 Vermogen 6-20 kW CV buffer 190 liter 300 / 500 kg pellet buffer 1 x 230 v - 50 Hz Temp: 95 graden Afmeting :H:1597 B:595 D:805 mm Gewicht : 245 kg EU norm: EN - 303 - klasse 5 Pellux 200 - 30/70/500 Vermogen 9-30 kW CV buffer 70 liter 500 kg pellet buffer 1 x 230 v - 50 Hz Temp: 95 graden Afmeting :H:966 B:597 D:805 mm Gewicht : 230 kg EU norm: EN - 303 - klasse 5 36

37

NANO BOILER EN DOORSTROMER Iedereen is bekend met de voor- en nadelen van een elektrische boiler, neem de nadelen weg en je kiest voor de nano-boiler. Toch nog geen goed gevoel bij de nano-boiler dan kunt u ook kiezen voor een doorstromer. Hoog rendement zonder hoge energierekening Werking Nano-boiler ziet eruit als een normale boiler maar het elektrische boiler element is vervangen door een nano-infrarood folie die aan de buitenzijde van het boilervat bevestigd is. Dit heeft als voordeel dat de het warmte oppervlakte (1,2 m2) veel groter is waardoor de nano-boiler binnen een kwartier weer op temperatuur is. Hierdoor is de boiler veel vriendelijker in zijn energieverbruik. Doorstromer is een directe warm water opwekker, nooit meer lange waterleidingen en dure centrale opslag van warm water! Doorstroomwaterverwarmers verwarmen slechts zoveel doorstromend water als u werkelijk nodig heeft. Lang voorverwarmen en hinderlijk energieverlies zijn daarmee verleden tijd. Energieneutraal biedt voor iedere toepassing een apparaat dat precies op de behoefte is afgestemd. Daardoor bespaart u stroom en water met tegelijkertijd alle comfort van warm water. Waar, wanneer en hoe lang u maar wilt… Wilt u ook direct warm water zonder voorverwarmen en energieverlies? Dan zijn onze doorstromers precies wat u zoekt. Waarom kiezen voor een nano-boiler of doorstromer? Indien u de eerste of volgende stap wilt zetten om uw woning of bedrijfspand gasvrij te maken dan is 1 van deze duurzame oplossingen een keuze om te overwegen. Hoogwaardige materialen en afwerking garanderen jarenlang plezier en weinig onderhoud tegen een lage investering met een snelle terugverdientijd. 38

Modellen Nano-boiler Model Enta 50 Capaciteit Vermogen Max. temp. Netto gewicht Afmeting Lengte Breedte Hoogte Verwarmd water liter liter watt ° C kg 50 250/710 90 21 Enta 75 75 470/1220 90 29 Enta 100 100 470/1630 90 33 mm 460 460 460 90 460 720 910 135 460 960 1150 245 39

Doorstromer Model DBX Vermogen Voltage Gebruikstemp. Afgifte water Te gebruiken kW Volt °C Liter p/min voor 18/21/24/27 400 35-55 6-10 Douche/bad DCX 11/18/21/24/27 400 35-55 6-10 Douche/bad DSX 18/21/24/27 400 35-55 6-10 Douche/bad CEX 11 400 35-50 5 Douche/keuken 40

41

ENERGIEOPSLAG Energieopslag is de laatste stap om uw woning of pand energie onafhankelijk te maken. Bij energieopslag kijken we naar hoe lang u energie wilt opslaan, normaal gesproken slaan wij voor 1 dag gebruik op. In eerste instantie maken wij een inventarisatie van uw dagelijks energieverbruik en welke grootverbruikers u heeft staan. Zodra wij uw energiebehoefte in beeld hebben kunnen wij aangeven welk batterijpakket u nodig heeft voor uw energiehuishouding. ON- / OFF GRID SYSTEEM Indien u kiest voor PV panelen rijst ook de vraag of u wilt salderen of dat u zelf uw energie wilt opslaan. In Nederland is beide mogelijk of een combinatie Bij energieopslag kunt u kiezen voor 2 systemen, on grid of off grid. Beide systemen hebben wij in ons assortiment opgenomen. ON GRID Een systeem die energie kan opslaan en kan terugleveren aan het net noemen wij een ON GRID systeem. Met Victron hebben wij een Nederlandse fabrikant gevonden die hiervoor een kwalitatief hoogwaardig systeem bouwt. Ook als u al PV panelen heeft liggen op uw woning of pand kunnen wij vrij gemakkelijk en met een relatief lage investering uw zonnesysteem ombouwen tot een opslag systeem. Na de ombouw kan uw systeem opslaan als terugleveren aan het elektranet. OFF GRID Een systeem die energie kan opslaan en managen maar niet kan terugleveren aan het elektranet noemen wij een OFF GRID systeem. Een OFF GRID systeem wekt zijn eigen energie op met zon of wind en slaat deze energie op in een batterijpakket om te gebruiken wanneer er geen zon of wind meer is. Dit systeem heeft een back up module wanneer de batterij te weinig capaciteit heeft om de hele periode te dekken met energie, deze back up kan bestaan uit een generator of het elektranet. Wij werken samen met Exeron is een 3 in 1 systeem bestaande uit een omvormer, batterijlader en managementsysteem. Dit systeem is modulair uit te breiden van 2 Kw t/m 65 Mw. 42

Waarom kiezen voor energieopslag? Op dit moment kunt u met uw PV panelen systeem uw energie salderen wat betekent wat u opwekt terug kunt leveren aan het energienet en wat u nodig bent weer gratis van het energienet kunt afhalen tot en met de hoeveelheid dat u geleverd heeft. De overheid wil per 2020 deze regeling herzien waarbij vanuit gegaan moet worden dat de salderingsregeling afgebouwd zal worden tot 0. Het voordeel vervalt hiermee en u zult meer gaan betalen voor uw energienota. Indien u een deel of geheel de energie gaat opslaan dan hoeft u geen gebruik te maken van het publiekelijk energienet waardoor u ook geen vraag heeft vanaf dit net. Dit betekend dat u geen extra kosten in rekening gebracht krijgt omdat u geheel of gedeeltelijk zelfvoorzienend bent in uw energiebehoefte. 43

SHOWROOM: (op afspraak) Baileystraat 2e 8013 RV Zwolle Telefoon: 085-4018435 Email: info@nrgneutraal..nl 44

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication