0

LEDENVOORDELEN 2023

INBEGREPEN BIJ HET LIDMAATSCHAP Licentie basiscontract branche erkende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met vrijstelling voor toetsing voor bedrijven met max. 25 medewerkers incl. inhuur (normaal RI&E € 500,- p/jr. voor bedrijven < 25 fte en € 1.000,- voor bedrijven > 25 fte, normaal toetsing vanaf € 1000- en bepaald door grootte bedrijf) Licentie Milieulabel Schilderproject (niet-leden € 495,-) Abonnement Online Loonkompas (niet-leden: € 99,-) Eerstelijns juridische hulp/zaaksbehandeling/advies (normaal € 150,- p/u) Juridische contractencheck (normaal € 150,- p/u) Incassohulp/aanmaningsbrieven Halfjaarlijkse benchmark/conjuctuuronderzoek Wekelijkse digitale nieuwsbrief en aparte sectorale ledenmail OnderhoudNL magazine (4x per jaar) Speciale nieuwsbrief voor Leermeersters Gebruik van algemene voorwaarden consumentenmarkt, algemene voorwaarden zakelijke markt en algemene inkoopvoorwaarden Gebruik OnderhoudNL logo incl. autostickers, ledenbordje en vlaggen voor op/aan de gevel om je te onderscheiden van de niet-leden Deelname platforms, netwerken, activiteiten, bijeenkomsten en events Gebruik vele tools inzake bedrijfsvoering Speciale pagina met allerhande informatie en tools voor leermeesters om een succes te maken van de leerling Rapport ‘Niet destructief onderzoek naar houtrot’ 2

TEGEN GEREDUCEERD TARIEF Trainingen: 25% lagere prijs dan niet-leden (= gemiddeld € 75,- per trainingsdag) 50% of 100% subsidie en verletkostenvergoeding via Stichting Mijn Carrière op trainingen Onderscheidingen jubilea medewerkers (bronzen/zilveren/gouden legpenningen + draagspelden en oorkondes) tegen kostprijs VOORDELEN VAN PARTNERS Gratis drie jaar complete reparatieservice en vervanging slijtage onderdelen bij Festool. Tevens bij diefstal een vervangende machine voor € 100,30% korting containers vlakglasrecycling via VRN 30% korting bij Boels Rental op productgroep hoogwerkers, Biobox, klimmaterieel, schaftwagens en producten schilderen & decoratie, 20% korting Boels materieel 10% extra korting op brandstofprijs via de Brandstofpas Gratis eerste adviesgesprek en 10% korting op dagdeeltarief bij organisatie-advies en interim management door Olde Hartman Advies 30 dagen lang gratis gebruik digitale werkbonnen en formulieren bij Bartels Datastore 5% korting op software personeels- en salarisadministratie Persmaster/Paymaster bij Centric Gratis geheel verzorgde vergaderfaciliteit met inspirerend programma Scherpe aanbiedingen van ASC Group zoals een AGS Pro Rolsteiger 1,35 m x 2,50 m x 7 m werkhoogte met dubbelzijdige AGS Pro 10% korting bij ASC op advies, onderzoek en opleidingen van Repair Care 3

Korting op standaardtarief eerste inleen, W&S-fee en gratis adviesgesprek bij Randstad Bouw Gratis opleidingsprogramma t.w.v. € 295,- voor 1 persoon bij aanschaf van het Gilde systeem 15% korting op de eendaagse training licentiehouder Infinity Repair € 250,- korting per aangemelde werknemer bij Faber Personeel 2 gratis rollen Deltec Unitack bij bestelling van 1 doos (54 rollen) van Wiltec 50% korting op inwerkgesprek salarisadministratie CBBS 10% korting op dagdeeltarief adviseurs Insector Gratis ‘Goed-verzekerd-check’ en Overstapservice van OnderhoudNL Verzekeringen 10% korting op basispakketten calculeren, factureren, werkbonnen of easybooks van Softstar of een gratis opleidingsdag op locatie Gratis drie maanden verzuiminterventie bij Remplooi Verzuiminterventie Korting op uurtarief van juristen en advocaten bij juridische dossiers via Fyner Juristen Kosteloze risico-analyse en advies rondom inzet ZZP-ers bij Meestergilde MEER INFO/ AANBIEDINGEN VAN PARTNERS? ONDERHOUDNL.NL/ PARTNERS 4

WAT HEBBEN WIJ VERDER VOOR U OP HET GEBIED VAN ARBO/MILIEU/GEZONDHEID? Gratis basislicentie RI&E t.w.v. € 500,- per jaar. Training RI&E (1 dag, incl. preventiemedewerker) € 275,- via Stichting Mijn Carrière voor medewerkers Toetsing RI&E: er is vrijstelling door gebruik branche erkende RI&E voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Let op: volledig uitbesteden, invullen en toetsen basis RI&E kost normaal € 750,- voor bedrijven met max. 25 medewerkers en vanaf € 1.500,- voor 25+ bedrijven (afhankelijk van grootte en extra benodigde modules) Arbocatalogi Schilderen, Glaszetten en Metaalconservering WERKEN OP HOOGTE Webinar ‘Gevaarlijk werken op hoogte, hoe doe je dat veilig?’ Laatste Minuut Risico Analyse kamersteigers Laatste Minuut Risico Analyse rolsteigers Toolbox ‘Trappen en rolsteigers’ A-bladen ‘Ladders en trappen’, ‘Rolsteigers’ en ‘Glaszetten en -montage’ TRA A-blad ‘Glaszetten en -montage’ Beslisboom ‘Handmatig tillen’ Toolboxen ‘Valbeveiliging’, ‘Hoogwerkers’, ‘Ladders en trappen’ en ‘Vaste steigers’ Flyers ‘Werken met gevelonderhoudsinstallaties’, ‘Werken met hangbruginstallaties’, ‘Veilig werken met de hoogwerker’, ‘Veilig werken met hefsteiger’ en ‘Veilig werken met de bouwlift’. Vele e-learnings en toolboxen op www.mijnvakmijnontwikkeling.nl zoals o.a. voor rolsteigers en veilig glaszetten 5

GEVAARLIJKE STOFFEN MET HANDOUT Toolbox ‘Gevaarlijke stoffen’ Toolbox ‘Gevaarlijke stoffen Onderhoudswerk’ Toolbox ‘Huid’ met Handleiding ‘Huidbelasting Schilders’ en Factsheet Toolbox ‘Brand- en explosiegevaar’ Toolbox ‘Handschoenen’ met Factsheet Toolbox en handleiding ‘Afbranden en föhnen’ A-blad ‘Epoxy-producten Handleiding voor opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15) Factsheet ‘Zwangerschap’ Webinar ‘Veilig werken met leerlingen’ Vele e-learnings en toolboxen op www.mijnvakmijnontwikkeling.nl 6

ASBEST Infographic ‘Werken met asbest’ Handleiding ‘Schilderen van asbestcementenbeplating’ Protocol ‘Saneren asbesthoudende vensterbanken’ Protocol, Factsheet, VGM-projectplan en Training ‘Saneren asbesthoudende beglazingskit’ CHROOM-6 Beheersregime 2.0 Chroom-6 RIVM Checklist ‘Chroom-6’ RIVM Tabel ‘Technische beheersmaatregelen Chroom-6’ RIVM Handleiding ‘Werken met Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen’ Toolbox ‘Werken met Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen’ Brochure RIVM ‘Wat is Chroom-6?’ Factsheet Arboportaal ‘Chroom-6’ Logboekformulier ‘Werken met Chroom-6 ALGEMENE TOOLBOXEN Werken in de kou Werken in de warmte Persoonlijke beschermingsmiddelen Corona en onderhoudswerk Verzuimreglement en PAGO Gezondheids- en Bodycheck (GBC) met Factsheet Machineveiligheid Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) Milieu Lawaai Afbranden en föhnen Toolbox ‘Onveilige situaties en (bijna)-ongevallen’ Vele e-learnings en toolboxen op www.mijnvakmijnontwikkeling.nl 7

WAT HEBBEN WIJ VOOR U OP HET GEBIED VAN CAO/ ARBEIDSVERHOUDINGEN? Cao’s SAVG en USAVG Loonkompas Webinar ‘Uitleg RVU en Regeling Generatiepact’ Loon- en materiaalkostenindex Basismodel Personeelsreglement Richtlijnen gebruik social media Checklist uitzendkrachten Checklist ‘Onboarden’ t.b.v. de leerling in het Leerbedrijf Brochure ‘Registreren van bouwplaatspersoneel’ Handboek ‘P&O’ en ‘Ziekte en Re-integratie’ Modelovereenkomsten zzp’ers en webinar ‘Werken met zzp’ers, wat mag wel en niet?’ 8

Modelarbeidsovereenkomsten (AOV) - Bepaalde tijd - AOV bepaalde tijd-algemeen (BT), bepaalde tijd-UTA personeel (BT UTA) en bepaalde tijd-nul uren (BT nul) - Onbepaalde tijd - AOV onbepaalde tijd-algemeen (OT), AOV onbepaalde tijd -UTA personeel (OT UTA) en onbepaalde tijd-nul uren (OT nul) - Leerling-werknemer bepaalde tijd - AOV 1 maand, max. 6 maanden en volledige opleidingsduur - Vakantiewerker/stagiair - Vakantiewerker korter dan 6 weken - Stageovereenkomst - Aanvullingen arbeidsovereenkomst - Aanvulling aov gebruik bedrijfsauto - Aanvullend beding modernisering ziektewet - Aanvulling op de arbeidsovereenkomst ivm deelname generatiepact. - Modelbijlage wijziging arbeidsovereenkomst - Modelbrieven ‘ter beschikking stellen werkkleding’, ‘overeengekomen studiekostenbeding’ en ‘wijziging functie’ - Richtlijnen gebruik social media - Voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto (Belastingdienst) - Beëindiging arbeidsovereenkomst - Beëindigingsovereenkomst - algemeen (VSO-Alg) - bedrijfseconomisch (VSO-BE) - langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken) (VSO-AO) - RVU-regeling (VSO-RVU) - Bevestiging opzegging werknemer 9

Modellen AVG-verklaring bij indiensttreding, bij wijziging functie en bij waarschuwingen Modellen Waarschuwingsbrieven ‘schriftelijke waarschuwing niet voldoen aan functie-eisen’, ‘schending van de regels’ en ‘werkweigering’ en ‘bevestiging non-actiefstelling’ Model Aanzeggingsbrieven verlenging/einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, Einde leer-arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (Schildersvakopleiding en einde leer-arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (Leerbedrijf) Checklist ‘Inhoud personeelsdossier’ Checklist ‘Functioneringsgesprek voeren’ en voorbeeld ‘Verslag functioneringsgesprek’ Ledenadvies heeft nog veel meer. Neem vooral contact op! 10

Leidraad ‘Beoordelen’ en voorbeeld ‘Beoordelingsformulier’ Rekenmodel Transitievergoeding Functie- en loonstructuur, functiebeschrijvingen, functiematrix en leidraad beoordelingen Handleiding ‘Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor een loontrede?’ Overzicht ‘Leerling-medewerkers en loon’ Webinar ‘Help mijn leerling heeft een smartphone’ en ‘Tips & Tricks voor de leermeester’ Overzicht ‘Vastgestelde vrije dagen cao SAVG’ en ‘Regeling vervroegd uittreden en Generatiepact’ Training ‘Leidinggeven en motiveren van personeel’ 11

WAT HEBBEN WIJ VOOR U OP HET GEBIED VAN VERSTERKEN MARKTPOSITIE/STRATEGIE BIJ LIDMAATSCHAP SECTOR SCHILDERS INBEGREPEN Webinar ‘De klant betaalt niet, wat nu?’ Kwaliteitstraject om deelnemer te worden van OnderhoudNL Garantie met gratis audit traject t.w.v. € 295,- en gereduceerd tarief Quickscan Klantfocus (‘strategie-scan en -advies’) t.w.v. € 500,Duurzaamheidscan en -advies t.w.v. € 500,Downloadbare Marktspecials: BEDRIJFSOVERDRACHT DE SPECIFIEKE BEHOEFTES VAN VvE’s Lees alles over de behoeftes van een VvE als het om vastgoedonderhoud gaat. HET BENADEREN VAN DE VvE-MARKT Verhoog de score van uw offertes met de beste tips om de huidige VvE markt te benaderen. ‘Kansen voor schilders- en onderhoudsbedrijven’ Speciaal voor bedrijven die zich op de VvE-markt willen begeven, heeft OnderhoudNL de VvE-markt verkend. “Werken voor zorginstellingen: wat vraagt dat van uw bedrijf?” De markt voor schilderwerk en onderhoud voor zorginstellingen is groot en divers. In de ‘Special Zorg’ leest u hoe deze markt te bereiken is. Foto: trainingscentrum universitair ziekenhuis Groningen ‘Voor een succesvolle overdracht is het vooral essentieel om tijdig te beginnen met de voorbereidingen’ Succesvol werken voor scholen: tips en adviezen Onderwijsinstellingen zijn er in vele soorten en maten. De markt voor schilderwerk en onderhoud in deze sector is dan ook divers. In deze special leest u hoe deze markt in elkaar steekt en op welke wijze u deze het beste kunt benaderen. “Faalkosten: UW BEDRIJF KLAAR MAKEN VOOR VERKOOP Leg afspraken en procedures goed vast ‘WEES NIET BANG OM EXPERTS IN TE SCHAKELEN’ Johan Noom, directeur Noom Schilderwerken hoe voorkomt u ze?” Speciaal voor OnderhoudNL-bedrijven zijn methoden en instrumenten ontwikkeld om faalkosten binnen het bedrijf te voorkomen. KETENSAMENWERKING LEERBEDRIJF DUURZAAMHEID ONDERDEEL VAN PROGRAMMA KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE ‘Duurzaam schilderwerk hoeft niet duurder te zijn.’ De kracht van samenwerken ‘KANS OP EEN SAMENWERKING? ALTIJD DOEN!’ Ben Eickhoff, directeur/eigenaar bij Schildersbedrijf Ben ALLE MARKTSPECIALS OP EEN RIJTJE ‘Hoe u bouwt aan een ijzersterk imago als leerbedrijf én werkgever’ MAAK HET VERSCHIL ALS LEERBEDRIJF Het draait allemaal om ervaring ‘HOE ENTHOUSIASTER JE BENT OVER JE VAK HOE BETER’ Aliki Boef, adviseur praktijkleren SBB HOE MAAK IK HET RENDABEL? Laat zien dat u het zelf belangrijk vindt om aan duurzaamheid te werken ‘JE MOET HET BELANGRIJK EN LEUK VINDEN’ Bob Voermans, EcoPro Duurzame Schilders ONDERSCHEIDEND VERMOGEN Wat maakt uw bedrijf anders? VERTROUWEN KRIJGEN DOOR ADVISEREND VERKOPEN Streven naar langdurige klantrelaties ALLE MARKTSPECIALS OP EEN RIJTJE 12 SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL

Toolbox ‘kwaliteit’ (ca. 20 modellen voor acquisitie, offreren, werkvoorbereiding, oplevering en nazorg) - Voorbeeld offerte - Checklist offerte - Werkopnameformulier - Vragenlijst nabellen offerte - Opdrachtbevestiging - Burenmailing - Checklist werkvoorbereiding - Kleur- en afwerkstaat - Meerwerkformulier - Modelbrief aanbod meerjarenonderhoud MJOP - Schema meerjarenonderhoud - Bepaling uurtarief - Checklist samenwerken Basisverf- en glasbestek (t.w.v. € 14,95) Beoordeling schilder-, glaswerk en wandbekleding (t.w.v. € 12,50) Promotiematerialen campagne ‘Winterschilder’ met bedrijfsvermelding campagnepagina Rapport ‘Innovaties in de schildersbranche’ Rapport ‘Niet destructief onderzoek naar houtrot’ Sectorspecifieke events, bijeenkomsten, webinars en beurzen SPECIAAL VOOR ZELFSTANDIGEN Het gehele aanbod genoemd onder Sector Schilders en: Factsheet ‘Zelfstandigen en de arbowet’ Checklist ‘Zzp en veilig werken’ Algemene Ongevallen Verzekering Zelfstandigen (via OnderhoudNL Verzekeringen) Pensioenverzekering (via BPF Schilders) RI&E zelfstandigen (t.w.v. € 500,-) 13

BIJ LIDMAATSCHAP SECTOR VASTGOED INBEGREPEN QuickScan ‘Strategie’ met coaching Vastgoed ‘Leiderschap of Meesterschap’ Event (20 juni) Vastgoed Intervisiesessies BIJ LIDMAATSCHAP SECTOR TOTAAL INBEGREPEN Innoveren RGS (Ontwikkelagenda Stichting RGS) RGS-publicaties (als download gratis): - Leidraad RGS 2021 - Kwaliteit in Balans 2022 - RGS CO2 monitor 2018 - Gedragscode mededinging 2021 - Model Vraagspecificatie RGS 2019 - Beginnen met RGS (2023) - Onderzoeksrapport naar de meerwaarde van RGS (2023) - Notitie aandachtspunten aanbesteden van RGS (2023) Diverse RGS-opleidingen met vergoeding “mijn carriere” Doorontwikkelen ‘Milieukosten Indicator Onderhoud’: MKI Onderhoud Excel-rekentool MKI-Onderhoud Stimuleren ICT-ontwikkeling informatie-uitwisseling, data-sturing en ondersteuningsprogramma voor uw cybersecurity Groot vijfjaarlijks opdrachtgeverssymposium, exclusief voor leden en hun relaties Totaal-bijeenkomsten (digitaal en fysiek) 6x per jaar 14

BIJ LIDMAATSCHAP SECTOR RESTAURATIESCHILDERS INBEGREPEN ERM Certificeringswerkboek Restauratieschilders Kenniskringen URL 4009 BRL 4000 Kennissessies MONUMENT BIJ LIDMAATSCHAP SECTOR GLAS INBEGREPEN Diverse specifieke factsheets, beoordelingskaartjes e.d. Campagne De Waarde van Glas Serie Consumentenfolders over ‘veiligheidsglas’, ‘geluidsisolerende beglazing’ en ‘isolerende beglazing’ incl subsidieflyer ‘Alles wat u wilt weten over subsidie op isolatieglas’ Glasvraagbaak met meest gestelde glastechnische vragen 30% korting op Vlakglascontainerhuur (via VRN) ‘Handmatig tillen’ Campagne ‘Word Glaszetter’ Campagne Veiligheidsglas Glas Events Technische advisering in combinatie met glasvraagbaak 15

BIJ LIDMAATSCHAP SECTOR INDUSTRIEEL INBEGREPEN Arbocatalogus Metaalconservering Praktijkrichtlijn ‘Poeder & Natlak’ op verzinkte ondergronden 2021 Checklist ‘praktijkrichtlijn poeder & natlak’ op verzinkte ondergronden Checklist ‘Afspraken voor keuze van coatingsysteem’ Beheersregime Chroom-6 Campagne ‘Industrieel Schilder’ Strategiescan en coaching (t.w.v. € 2.000,-) Industrieel Events Algemene voorwaarden Industrieel BIJ LIDMAATSCHAP ONDERHOUDNL GARANTIE* INBEGREPEN Gebruik algemene voorwaarden met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis Gebruik geschillenbeslechting door Geschillencommissie voor Consumentenzaken Speciale pagina waar opdrachtgevers u direct kunnen vinden en een offerte kunnen aanvragen Deelname samenwerking VvE belang label (extra kosten € 301,35 p/jr) Nakomingsgarantie *EXTRA DEELNAMEKOSTEN 16

WAT HEBBEN WIJ VOOR U OP HET GEBIED VAN KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE? BEDRIJFSVOERING Duurzaamheidsscan Duurzaamheidsspecial Brochure Uw Hulp bij de keuze van een elektrische bestelbus Brochure Op weg naar de emissieloze projectlocatie en emissieloos transport CO2-calculator Transport Ondersteunen ‘vergroening’ van uw bedrijfsvoering MARKTBENADERING Milieulabel Schilderproject MKI Onderhoud CO2-reductiekaarten ROUTEKAART CO2 2050 2022 Er komen steeds meer elektrische bestelbussen op de markt, die wat TCO betreft kunnen concurreren met verbrandingsmotoren. Dieselvrachtauto’s met emissieklasse 4 en 5 hebben vanaf 1 januari 2022 geen toegang meer tot de milieuzones in 14 Nederlandse steden. Rijkswaterstaat en ProRail stemmen met brancheorganisaties een ‘roadmap’ af, waarin ze afspreken in aanbestedingen steeds vaker emissieloos bouwmaterieel uit te vragen. Duurzaamheid in aanbestedingen moet dan beter worden gewaardeerd. Er komen steeds meer milieuzones in binnensteden waar met oudere dieselmotoren niet meer mag worden gereden. Er worden in steeds meer steden ‘bouwhubs’ ingericht om de bouwlogistiek in binnensteden te optimaliseren en vervoersbewegingen te beperken. Corporaties hebben steeds meer aandacht voor bouw en onderhoud waarbij emissiereducerende maatregelen worden genomen. Gemeenten en provincies geven uitvoering aan de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. -NEUTRAAL 17

TRAININGEN BENG in de praktijk Bouwkunde voor EP-adviseurs Installatietechniek voor EP-adviseurs Energieprestatieadviseur woningen basismethode (EP-W/B) Energiecoach Nieuwe bouwfysica Masterclass MKI-Onderhoud; werken aan een duurzame onderhoudsaanpak BOUWKUNDE VOOR EP-ADVISEURS BENG IN DE PRAKTIJK WEET WAT BENG INHOUDT EN HOE BENG IN DE PRAKTIJK WERKT Nederland gaat duurzaam op de schop. De overheid heeft bepaald dat ons land per 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor zowel nieuwe en bestaande gebouwen. Zo dienen alle overheidsgebouwen al sinds januari 2019 te voldoen aan de BENG normen. Voor andere nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, zijn deze normen gaan gelden per 1 januari 2021. BENG staat voor bijnaenergieneutraal gebouw. Voor bestaande gebouwen is de uitdaging nog veel groter. Zo zullen op termijn alle 6,5 miljoen bestaande gebouwen verduurzaamd moeten gaan worden. Per 1 januari 2021 heeft BENG de oude EPC norm vervangen. BENG is nu in combinatie met het Bouwbesluit de norm om bestaande gebouwen op een goede manier te verduurzamen. Het is als professional in het onderhoud belangrijk om je kennis en vaardigheden inzake BENG goed op orde te brengen en te houden. Want… er zijn grote verschillen in de oude EPC norm en de nieuwe BENG norm waar je in jouw werk rekening mee moet houden. Wat BENG precies inhoudt en hoe BENG in de praktijk werkt legt de trainer u uit tijdens de 1-daagse cursus BENG in de praktijk. Deze cursus is opgezet voor iedere professional die zich bezighoudt met gebouwonderhoud en die zich volledig wil scholen inzake het verduurzamen van gebouwen op basis van BENG en Bouwbesluit. De cursus wordt afgerond (niet verplicht) met een eindtoets waarmee u het BENG basis certificaat kunt behalen. Dit certificaat wordt uitgegeven door het Centrum Energie Transitie in Gebouwde Omgeving (CETIGO). U krijgt hiervoor een digitaal certificaat en een inschrijving in het register. 120 1 DAG NA DEZE TRAINING... Tijdens deze cursus brengt de trainer je alle principes bij die je nodig hebt om een verantwoord en onderbouwd plan te maken inzake het verduurzamen van een gebouw. Dit gebeurt aan de hand van de BENGladder. Met deze BENGladder ben je na afloop van de cursus in staat om indicatieve beoordeling te geven over de mate van energiezuinigheid van een gebouw. A B C HOE WERKT DE NIEUWE BOUWFYSICA EN VOORKOM JE GEVOLGSCHADE NA HET VERDUURZAMEN VAN EEN WONING. 1 DAG In de loop der jaren is er veel veranderd als we kijken naar de bouw van onz huizen. We zijn gaandeweg onze woningen meer en beter gaan isoleren. Ventileerden we vroeger onze woningen via de kieren, tegenwoordig is de trend om iedere kier te dichten. En wat te denken van het verwarmen van onze gebouwen. Vroeger verwarmden we de woning zonder koelen, tegenwoordig wisselen het verwarmen en het koelen de woning elkaar continue af. Om nog maar te zwijgen van de toekomstige ontwikkelingen zoals de gasloze woning en de toenemende trend van domotica in huis. NIEUWE BOUWFYSICA KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE Mist u naast bouwkundige ook installatietechnische kennis? Kies dan ook voor de training Installatietechniek voor EP-adviseurs. KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE IN ÉÉN DAG DE BENODIGDE KENNIS OM EP-ADVISEUR TE WORDEN 1 DAG Als energieprestatieadviseur neemt u diverse bouwkundige en installatietechnische elementen op voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw. Daarvoor heeft u bouwkundige kennis nodig. Beschikt u niet over deze kennis? Dan is deze training geschikt voor u! U leert bijvoorbeeld bouwkundige tekeningen lezen. Ook het berekenen van (gebruiks) oppervlaktes wordt uitgebreid behandeld. DEZE TRAINING... an de cursus Nieuwe Bouwfysica (beter) in staat om op de duurzaam gebouw te ontwerpen, e onderhouden, weet je de ermijden en ben je een inzake dit onderwerp ers en andere betrokkenen. Bouwfysica betekent letterlijk de fysica van de gebouwde omgeving. De bouwfysica zelf ver de invloed van de bouwfysica op de verduurzaamde gebouwde omgeving (gebouwconstructies en installaties) is wel degelijk anders. Om een echt duurzame woning te op de juist te verduurzamen en te onderhouden dien je t weten hoe deze ‘nieuwe’ bouwfysica werkt. Ook om vervelende gevolgschade te voorkomen als geolg bijvoorbeeld foutief isoleren. Je leert de werking van nieuwe bouwfysica tijdens deze 1-daagse training. 122 Tijdens de training worden verschillende case studies behandelen en er is tijd om uw eigen ervaringen te bespreken. heeft u uw kennis binnen dit vakgebied verder verbreed, zodat u kunt starten aan de vijfdaagse training Energieprestatieadviseur Woningen (EP-W/B). NA DEZE TRAINING… 132 18 TRAINING TRAINING TRAINING

WELKE NETWERKEN/ PLATFORM ZIJN ER VOOR U BESCHIKBAAR? BIJ PLATFORM DIGITALISERING & INFORMATISERING INBEGREPEN Bijeenkomsten over actualiteiten zoals cybersecurity, planning, cloudmanagement enz. Rapport ‘Drones in de onderhoudsbranche’ Rapport ‘Gebruik bedrijfsvoeringsoftware’ Downloads ‘Top 10 veiligheidstips mobieltjes’, ‘Beslisboom naar the Cloud’ en ‘Cloudtermen en -definities’ NETWERK JONG MANAGEMENT * (TOT 40 JAAR) LEF-sessies (uitwisseling bedrijfsvoeringskennisen ervaring met jonge collega-ondernemers) Jong Management Master Class (jaarlijkse cyclus van 4 colleges) voor directieleden èn voor middenkader *EXTRA DEELNAMEKOSTEN 19

BIJ P&O NETWERK INBEGREPEN (Digitale) bijeenkomsten over actualiteiten uit de HRM-praktijk, zoals pensioen, lerende organisatie, fysieke belasting, duurzame inzetbaarheid, employer branding enz. BIJ STUDIE CLUB SCHILDERS INBEGREPEN Regionale bijeenkomsten over actualiteiten uit het schilders- en onderhoudsvak zoals biobased verven, aromaatvrije verven, wandbekleding, veelal in de vorm van demo-doe avonden, excursie of training Landelijke Dag* met prijsuitreikingen van de Vakwedstrijd *EXTRA DEELNAMEKOSTEN Koninklijke OnderhoudNL, ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering Coenecoop 5 - 2741 PG Waddinxveen - Postbus 30 - 2740 AA Waddinxveen - Telefoon 0182-571444 Kamer van Koophandel 40409386 - IBAN NL03INGB0669010421 - Btw-nummer NL003254653B01 E-mail info@OnderhoudNL.nl, Internet www.OnderhoudNL.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. V16032023

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication