0

BEELDKWALITEIT STIJLELEMENTEN VELUWSE ONTVANGSTLOCATIES VERSIE 1.0 — 2021 In een herkenbare Veluwestijl

BEELDKWALITEIT STIJLELEMENTEN VELUWSE ONTVANGSTLOCATIES VERSIE 1.0 — 2021 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 3/78

VOORWOORD INHOUD 05 Voorwoord 06 Visie 10 Straatmeubilair 38 Bestrating en bestratingselementen 46 Verlichting 50 Afsluitings- / toegangselementen 54 Beplanting 64 Kleine gebouwen 68 Toolboxen 74 Overige informatie 75 Nawoord 76 Colofon VOORWOORD Beste lezer, Totaspidignit etum hilitiore, sinus, sum ipsunt omniasimodit reprerent eum consequid ut quam facea cor serit qui oditas ratuscitatem labor maio dolupta soluptat maiorum fuga. Nemporum iusciumquia nes dolupturecum dene nos dolorib uscidel lautatur, optat delibusciis ide volorep elecabo riorionsequo voluptatem licia sitate quodi aut voloris dipsapidis velignam quam sed magnis nimporpore, temolorro illitatis qui quo quia dolor sanienest qui con net verum hariae velibus dandae is di cus re preicia vollis enimagnatur saestiu mquist, quodicium quiscienda nusam re modit ium, ad quatia qui sequod quia verciis ius, aut laut moluptus alis vendesequi ulliquis et et voluptati nitatem alicidu cillaturem sandia dolorerest experuptas qui imaiore rempossime venis am nonseque nos coreperitia aut pelesequam quam, nulparum volest pos pa saepe maio. Diatat restrum dusam velectis suntia veriatio et voluptur aut volum renienti te voluptatur? Qui doluptur mo invelis doluptat. Rem harchil ea debit, quam aborit eat fugit magnia dolor molupta simint unt quodi vendam cupta pedi tet lacipsa conet mos dus atem ditas con culpa nis utempor poribus in rendi corunt officia nonse escipsuntis quam faceaquatum aborporrum suntus volores equamusa doluptatet apiet exernatur ad millaut dition porum vendia soluptae omnihic illuptatias et a quist ratis re dolor millectum, odi aut ea vellautem re quibus, et fuga. Is mostotatem faccaborum re voloreseri voluptur sum ulpa dolut autae eum qui cusae mosapid excercitate cus aut voluptibeat verio. beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 5/78

VISIE Een eigen Veluwestijl De Veluwe blinkt uit als aantrekkelijke regio voor bezoekers en bewoners. Er is veel te beleven en de voorzieningen hebben de kwaliteit en duurzaamheid die past bij deze tijd. Natuur, landschap en erfgoed worden gekoesterd en versterkt omdat zij de Veluwe maken wat het is. Op de Veluwe wordt gewerkt aan de beste Veluwebeleving voor inwoners en bezoekers zodat zij een prettig verblijf hebben in de regio. Deze ambitie wordt omschreven in de VeluweAgenda 2030: De Veluwe is in 2030 een voorbeeldregio als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit en het verduurzamen van toerisme. Belangrijkste afspraak is samenwerking op en rond de Veluwe tot stand brengen en bevorderen door partijen bij elkaar te brengen, gezamenlijke initiatieven te starten, te ondersteunen en te begeleiden. Voor de uitvoering van de VeluweAgenda zijn diverse projecten gestart. Sommige projecten betreffen natuur en natuurbehoud, andere recreatie en het bieden van de beste Veluwebeleving. Zo is er ook aandacht voor de Veluwse Ontvangstlocaties. Hieronder worden verstaan de locaties waar je start (P-Veluwe, Veluwe Transferium en Veluwestation / -halte), locaties bij (eind)bestemmingen / recreatieondernemers en locaties langs routes (rustpunten). De locaties zijn gekoppeld aan routes voor fietsers / mountainbikers, wandelaars en ruiters. Er worden diverse faciliteiten aangeboden en er wordt informatie gegeven. Er worden nieuwe locaties ingericht of bestaande heringericht. De ambitie is om voor de Veluwse Ontvangstlocaties een herkenbare Veluwestijl met een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit stijlboek is opgesteld om alle Veluwse Ontvangstlocaties op eenduidige wijze te kunnen inrichten en dient als inspiratiestuk en handboek voor gemeenten en terreinbeherende organisaties. In dit stijlboek vindt u alle producten die nodig (kunnen) zijn bij de inrichting van de Veluwse Ontvangstlocaties en langs de Veluwse routes. Door al tijdens het ontwerp- en selectieproces te werken aan een zorgvuldige afstemming wat betreft materiaal, kleur en vorm ontstaat op de ontvangstlocatie een eenduidig en rustig beeld dat voelt als een familie. Het stijlboek ‘Beeldkwaliteit Stijlelementen Veluwse Ontvangstlocaties’ vormt één van de bouwstenen om te komen tot een herkenbare Veluwestijl met een eigen identiteit. Zo dragen wij bij aan die unieke Veluwebeleving. Productgroepen Het stijlboek bevat 6 verschillende productgroepen; straatmeubilair, bestrating en bestratingselementen, verlichting, afsluitings- / toegangselementen, beplanting en kleine gebouwen. De productgroepen bestaan uit Tailor-made producten en Standaard producten. De Tailor-made producten zijn maatwerk producten die de eigen identiteit van de Veluwe uitstralen. De Standaard producten zijn reeds bestaande producten die qua functionaliteit, uitstraling en materiaalgebruik neutraal zijn maar wel goed passen bij de beoogde Veluwestijl. Wij hebben daar de zogenaamde Standaard Plus producten aan toegevoegd. Dit zijn Standaard 6/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

VISIE Terug naar de eigenheid van de Veluwe Om te komen tot die gewenste Veluwestijl is gekeken naar de volgende aspecten: welke karakteristieken, geschiedenis en inspiratie uit de natuur kunnen wij gebruiken voor een nieuwe Veluwestijl? En, waar staat het merk Veluwe vooral om bekend? Het merk Veluwe wordt in de Merkanalyse Veluwe (Merkanalyse Veluwe door Hendrik Beerda in opdracht van Visit Veluwe, 2017), omschreven als een uniek merk en getypeerd als sympathiek, zachtmoedig, actief en ruig. Samen met de aanbeveling van Beerda om aandacht te besteden aan sfeerbeleving en een opgewektere en creatievere uitstraling, is dat mede onze inspiratie geweest voor de unieke en stoere stijl die qua vormentaal aansluit bij het ontwerp van de panelenfamilie (Handboek Panelenfamilie Veluwe versie 1.0 2020). Binnen deze huisstijl is een bord voorzien specifiek voor de Veluwse Ontvangstlocatie. Dit leverde het volgende Pakket van Eisen op: Het paneel Veluwse Ontvangstlocatie (uit: Handboek Panelenfamilie Veluwe versie 1.0 2020) producten die gecustomized worden door aanpassing van de kleur en/of toevoeging van een logo. De producten in het stijlboek zijn voorzien van een icoontje zodat duidelijk is om wat voor type product het gaat. Het laatste icoontje ‘Ls standaard product maar dient vanwege locatiespecifieke omstandigheden apart bepaald te worden.  S+ Tailor-made Standaard Plus S Ls Standaard Locatiespecifiek ’ staat voor locatiespecifiek. Dit is wel een Voor de ontwikkeling van de Tailor-made producten in de beoogde Veluwestijl is eerst gekeken naar de huidige situatie. Na een uitgebreide inventarisatie onder de reeds bestaande P-Veluwe’s, Veluwestations, gebieden bij bezoekerscentra ed. werd de conclusie getrokken dat - op een enkele uitzondering na - het niveau van inrichting vrij laag is. Deze is weinig prikkelend en aansprekend te noemen. Ook is de stijl divers en de uitstraling grauw, grijs, versleten en rommelig. Het komt er op neer dat telkens verschillende keuzes zijn gemaakt. Het onderhoudsniveau is laag te noemen. Kortom, er zijn weinig aanknopingspunten en er is dus veel te winnen! Uitstraling: • zichtbare identiteit over de hele Veluwe (kernwaarden van het merk Veluwe); • herkenbaarheid op afstand (niet wegvallen in het landschap); • passend in zowel stedelijke als landelijke omgeving; • passen bij een hoogwaardig inrichtingsniveau dat met zorg en aandacht wordt onderhouden; • aansluiting zoeken bij de vormentaal van de panelenfamilie en dan met name het paneel voor de Veluwse Ontvangstlocatie. Dit bord komt op elke ontvangstlocatie te staan en vormt een inspiratie en een familielid van de Veluwsestijl > recht in combinatie met ronde hoeken, de beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 7/78

druppelvorm uit de Pointer terug laten komen én gebruik maken van (vergrijsd) eikenhout; • combineren met staal als verwijzing naar ijzer; dit is historisch een belangrijk industrieel product van de Veluwe; • de basisvorm moet geschikt zijn om er een familie van meubels en producten van te maken; • recht doen aan het merk Veluwe (uniek, sympathiek, ruig). Functioneel • zitelementen moeten ruimte geven voor ontmoeten; uitnodigend en comfortabel zijn; • zitvlakken moeten snel droog en schoon zijn; • bruikbaar zijn voor mindervaliden. Levensduur / plaatsing / onderhoud • ontwerpen voor een technische levensduur van 25 jaar; • uitvoerbaarheid en plaatsing moet eenvoudig zijn; • verplaatsbaarheid moet mogelijk zijn; • het onderhoud moet beperkt zijn; • onderdelen na te bestellen. Veluwekleur Naast vormentaal is het gebruik van kleur een belangrijk middel om zichtbaarheid en herkenbaarheid te genereren. Er is gekozen voor een ‘eigen’ Veluwekleur. In eerste instantie hebben we gekeken naar het kleurgebruik van de diverse betrokken partijen (terreinbeheerders, gemeentes). Kunnen we hier een gemene deler vinden? Dat bleek lastig. Uiteindelijk vonden we een kleur die past bij de plek het belangrijkst. Daarom hebben we ons laten inspireren door de plek. Op de shortlist van thema’s stonden heide – bos – zand / aarde. De bijbehorende kleurschakeringen zijn bekeken. Om tot een uiteindelijke kleurkeuze te komen hebben we de volgende criteria gebruikt. De Veluwekleur moet: • goed passen bij de gebruikte kleur groen die op alle panelen terug komt; • contrast geven met het vergrijsde hout; • zichtbaarheid en herkenbaarheid geven in het gebied (meubilair mag niet wegvallen in de omgeving, voldoende contrast); • passen bij de typering uit de Merkanalyse Veluwe (uniek, sympathiek, zachtmoedig, actief en ruig met een toevoeging van een opgewektere en creatievere uitstraling). Hieruit volgde een oranje tint in het warme spectrum. Volgens de betekenis van kleur is deze kleur een vertaling van typeringen als sympathiek, zachtmoedig, opgewekt en creatief. Hij past goed bij de kleurstelling die gebruikt is op de panelen en geeft voldoende contrast met de (landelijke) omgeving. Deze kleur is vertaald naar een RAL-kleur die geschikt is voor poedercoating, te weten RAL 2010. Deze kleur is voorbehouden aan de Tailor-made producten en bij de producten waar dit specifiek staat aangegeven. Het is niet de bedoeling dat deze kleur op eigen initiatief op andere producten - dan hier voorgeschreven - wordt toegepast. Wanneer logo’s op de Standaard Plus producten worden aangebracht gebeurt dit in in RAL 9010. Voor de Standaard producten wordt een neutrale antracietgrijs gebruikt; RAL 7016. Uniek, sympathiek en stoer Het resultaat van de zoektocht naar de nieuwe Veluwestijl vertaalt zich in een unieke, sympathieke en stoere stijl die comfortabel, uitnodigend en duurzaam is qua gebruik en levensloop. Het is een combinatie van eikenhout en staal in een warm oranje tint. Op het staal wordt in enkele gevallen het woord ‘veluwe’ opgenomen. Ook wordt de druppelvorm uit de ‘pointer’ van de panelenfamilie gebruikt bij de banken en stoelen om aansluiting te zoeken bij deze huisstijl en tevens werkt het ook letterlijk als een pointer: hier moet je zijn! Het duurzaam verbouwde hout wordt onbehandeld toegepast. Hierdoor zal het vergrijzen en vergt het geen onderhoud. Eikenhout heeft een duurzaamheidsklasse van 2 dat resulteert in een levensduur van 15 - 25 jaar. Als alternatief kan er ook Cumaru worden toegepast. Dit heeft duurzaamheidsklasse 1 en levensduur tussen 25 en 40 jaar. De dichtere structuur van Cumaru maakt het minder gevoelig voor aanhechting van vuil. RAL 2010 vergrijsd hout RAL 7016 RAL 9010 kleurenpalet Veluwse Ontvangstlocaties 8/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 9/78

Het straatmeubilair voor de Veluwse Ontvangstlocaties vormt een belangrijk onderdeel van de huisstijl. Het grootste deel van het meubilair is speciaal ontworpen en heeft de herkenbare Veluwestijl. Dit zijn de tailor-made producten aangeduid met een ster. De Veluwestijl kenmerkt zich door stoere meubels van gietijzer en eikenhout dat op termijn vergrijsd. Het gietijzer krijgt een coating in een warm oranje tint. De overige producten binnen de categorie ‘straatmeubiliar’ zijn zogenaamde ‘Standaard Plus’ producten. Deze producten worden gecustomized door de ‘Veluwekleur’ te gebruiken en/of het woord ‘veluwe’ aan te brengen. Dit wordt aangegeven bij de betreffende producten. 10/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

HUISSTIJL STRAATMEUBILAIR beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 11/78

PICKNICKSET STRAATMEUBILAIR Picknickset Zeer ruime picknickset. De lengte van 3330 mm biedt plek aan 10-12 personen. Een ideale plek om te verblijven en te ontmoeten.  Specificaties: • afmeting tafel 3300 x 910 x 740 mm • afmeting bank 2730 x 494 x 460 mm • gietijzeren steunen, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • bevestiging op thermisch verzinkt frame onder maaiveld • optionele Solar unit voor het opladen van telefoons, draadloos en via USB Wireless en USB charger optioneel in te bouwen. 12/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

STRAATMEUBILAIR PICKNICKSET 2730 2100 3330 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 13/78 740 910 460

PICKNICKSET STRAATMEUBILAIR Picknickset met plaats voor rolstoel Zeer ruime picknickset. De lengte van 3330 mm biedt plek aan 8-9 personen en 1 rolstoel. Een ideale plek om te verblijven en te ontmoeten. Specificaties: • afmeting tafel 3300 x 910 x 740 mm • afmeting bank 2730 x 494 x 460 mm • afmeting bank 1970 x 494 x 460 mm (bij rolstoel gebruik) • gietijzeren steunen, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • bevestiging op thermisch verzinkt frame onder maaiveld • optionele Solar unit voor het opladen van telefoons, draadloos en via USB • optionele marker Ø 100 mm in alu brons om roelstoelplaats aan te duiden  14/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

STRAATMEUBILAIR PICKNICKSET 2730 punaise in druppelvorm om rolstoelplaats aan te duiden in de verharding, Ø 100 mm in alu brons. 1970 1000 3330 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 15/78 740 910

BANKEN STRAATMEUBILAIR Vlakke bank De vlakke bank is in 3 maten verkrijgbaar. De gietijzeren steunen zijn aan de voorzijde recht en aan de achterzijde schuin.  Specificaties: • afmeting: 730 / 1630 / 2330 x 494 x 460 mm • gietijzeren steunen, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • bevestiging middels 4 stuks grondankers 2330 494 1630 494 16/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 460 460

STRAATMEUBILAIR BANKEN vlakke bank 2330 mm vlakke bank 1630 mm vlakke bank / hocker 730 mm 730 494 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 17/78 460

BANKEN STRAATMEUBILAIR Bank met rugleuning Comfortabele bank met rugleuning. In 2 maten verkrijgbaar.  Specificaties: • afmeting: 1630 / 2330 x 568 x 842 mm • gietijzeren steunen, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • bevestiging middels 4 stuks grondankers bank 1630 mm 1630 568 18/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 842

STRAATMEUBILAIR BANKEN bank 2330 mm 2330 568 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 19/78 842

STOELEN STRAATMEUBILAIR Stoel, vast Comfortabele, ruime stoel.  Specificaties: • afmeting: 730 x 568 x 842 mm • gietijzeren steunen, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • bevestiging middels 4 stuks grondankers 730 568 20/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 842 842

STRAATMEUBILAIR STOELEN Stoel, draaibaar Draaibare eenzitter, geschikt om in groepen te gebruiken in steeds wisselende oriëntatie.  Specificaties: • afmeting: 470 x 600 x 844 mm • 360 graden draaibaar • gegoten aluminium en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • betonfundering onder maaiveld 470 600 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 21/78 844

LOUNGER STRAATMEUBILAIR Lounger Luie bank met een diepe zit.  Specificaties: • afmeting: 1630 x 931 x 1038 mm • gietijzeren steunen, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • houtbevestiging middels inserts en RVS antidiefstal bevestigingsmaterialen • betonfundering onder maaiveld 1630 931 22/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 1038

STRAATMEUBILAIR LOUNGER beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 23/78

AFVALBAKKEN STRAATMEUBILAIR Afvalbak, middenformaat Afvalbak met 2 compartimenten; één voor plastic en blik en één voor restafval. De bovenzijde van de bak is gesloten zodat vogels of andere dieren geen vuil uit de bak kunnen halen. De afvalbak is aan de bovenzijde voorzien van twee kleppen; deze zijn te bedienen met een voetpedaal.  Specificaties: • afmeting: 730 x 570 x 950 mm • inhoud 2x 120 liter liter, voorzien van 2 zakhouders • aanduiding restafval en plastic en blik • voorzien van RVS driehoekslot 8 mm • bediening klep middels voetpedaal, thermisch verzinkt • gietijzeren zijkanten, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • betonfundering gelijk aan maaiveld • optionele poepzakdispenser 2 compartimenten voetpedaal voor bediening kleppen zakjesdispenser optioneel in te bouwen. 730 570 24/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 950

STRAATMEUBILAIR AFVALBAKKEN beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 25/78

AFVALBAKKEN STRAATMEUBILAIR Afvalbak, containerformaat Afvalbak met ruimte voor 2 containers; één voor plastic en blik en één voor restafval. De bovenzijde van de bak is gesloten zodat vogels of andere dieren geen vuil uit de bak kunnen halen. De afvalbak is aan de bovenzijde voorzien van twee kleppen; deze zijn te bedienen met een voetpedaal. Specificaties: • afmeting: 1350 x 800 x 1150 mm • ruimte voor 2 rolcontainers van 240 liter • aanduiding restafval en plastic en blik • voorzien van RVS driehoekslot 8 mm • bediening klep middels voetpedaal, thermisch verzinkt • gietijzeren zijkanten, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • betonfundering gelijk aan maaiveld • optionele poepzakdispenser  2 compartimenten voetpedaal voor bediening kleppen zakjesdispenser optioneel in te bouwen. 1350 800 26/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 1150

STRAATMEUBILAIR AFVALBAKKEN beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 27/78

PLANTENBAK STRAATMEUBILAIR Plantenbakken Robuuste plantenbak die tevens als afzetelement gebruikt kan worden. Voor het plantassortiment zie voorstel bij het onderdeel ‘beplanting’.  Specificaties: • inhoud 500 liter • afmeting: 1066 x 916 x 740 mm • voorzien van standpijp • gietijzeren zijkanten, thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • stabiel door eigen gewicht, geen bevestiging 916 1066 28/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 740

LANDMARK STRAATMEUBILAIR Landmark Om de Veluwse Ontvangstlocaties te kenmerken zullen deze worden voorzien van een landmark op een prominente plek. Ook op andere Veluwse Points of Interest kan dit landmark worden geplaatst.  Ø2 Ø6 Ø4 Het landmark bestaat uit een eikenhouten zuil met de naam Veluwe en de dierfiguren die ook op de staanders van de panelenfamilie worden gebruikt. Tevens wordt de locatie aangeduid. Dit is vanzelfsprekend een wisselende tekst. Hierdoor ontstaat een herkenbaar beeld en draagt het bij aan de oriëntatie; waar bevind ik mij op de Veluwe? De zuil is voorzien van een insectenhotel. Specificaties zuil: • afmeting: 300 x 300 x 4700 mm; 3500 mm boven maaiveld en 1200 mm onder maaiveld (aanstorten met meegeleverd beton) • onbehandeld duurzaam verbouwd Eiken hardhout • insectenhotel geïntegreerd Specificaties borden: • borden van aluminium voorzien van 2-laags poedercoating | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • veluwebord in Yellow Green RAL 6018 • locatiebord in Orange RAL 2010 • opdruk d.m.v. stickers, kleur wit • opmaak naamplaat inbegrepen • maatvoering borden (in zicht): veluwebord 1136 x 270 mm locatiebord 1663 x 270 mm. 300 D Ø9 insectenhotel in achterzijde landmark; de openingen hebben 4 verschillende maten 2 - 4 - 6 - 9 mm zodat verschillende insecten een plek kunnen vinden. 270 300 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 29/78 490 1663 3500 1136

AFZETPALEN STRAATMEUBILAIR Afzetpaal, vast en wegneembaar Luxe afzetpaal. Te gebruiken in combinatie met de ronde afzetpaal.  Specificaties: • afmeting: 100 x 80 x 850 mm • thermisch verzinkt staal en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • bevestiging middels ankerpen onder maaiveld Wegneembare variant: • ontgrendeling middels driehoekssleutel 8 mm • betonfundering onder maaiveld • optioneel: fundering t.b.v. tijdelijke opslag afzetpaal vast afzetpaal wegneembaar 100 80 30/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 850

STRAATMEUBILAIR AFZETPALEN Afzetpaal rond, vast en wegneembaar Afzetpaal voor standaard wegbegeleiding. S+ Specificaties: • Ø 114mm, hoogte: 850 mm vanaf maaiveld. • thermisch verzinkt staal en 2-laags gepoedercoat in RAL 7016 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • bevestiging middels ankerpen onder maaiveld Wegneembare variant: • ontgrendeling middels driehoekssleutel 8 mm • betonfundering onder maaiveld • optioneel: fundering t.b.v. tijdelijke opslag Ø114 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 31/78 850

FIETSBEUGEL STRAATMEUBILAIR Fietsbeugel, vast en wegneembaar Beugel om de fiets tegen aan te laten leunen.  Specificaties: • afmeting: 500 x 80 x 850 mm • thermisch verzinkt staal en 2-laags gepoedercoat in Orange RAL 2010 | 80% | PE | SFJ10G | Akzo Nobel • onbehandeld duurzaam verbouwd hardhout; keuze uit Eiken (duurzaamheidsklasse 2) of Cumaru (duurzaamheidsklasse 1) • bevestiging middels ankerpen onder maaiveld • plaatsing h.o.h. 800 mm • optioneel te voorzien van 2 laadpunten per beugel; per set van 5 beugels voorzien van een aardlekschakelaar optioneel laadpunt fietsbeugel zonder laadpunt 800 (h.o.h.) 80 500 32/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 850

STRAATMEUBILAIR WATERTAPPUNT Watertappunt S+ Het tappunt is in samenwerking met Nederlandse watermaatschappijen ontwikkeld en voorziet de gebruikers van duurzaam en gezond kraanwater. Het tappunt is vandaalbestendig en kan 365 dagen per jaar worden gebruikt. De aansluiting van het tappunt kan in eigen beheer worden gerealiseerd of in samenwerking met het waterbedrijf. De tappunten werken middels het indrukken van een knop of met een sensor (indoor) en stoppen automatisch om waterverspilling tegen te gaan. Specificaties: • type: Street Tap • afmetingen: 410 x 500 x 1228 mm • materiaal: gietijzer, stalen buis, verzinkt en gepoedercoat, messing, roestvrijstaal (RVS 316) en EPDM rubber. • kleur: RAL 2010 incl. Veluwe-aanduiding in wit • bevestiging: grondbevestiging Keurmerken: Alle onderdelen die in aanraking komen met water zijn WRAS, KIWA en DVGW gekeurd. Street Tap, Join the Pipe in RAL 2010 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 33/78

FIETSPOMP STRAATMEUBILAIR Fietspomp De Velopump Air fietspomp is een degelijke pomp die ontwikkeld is voor intensief gebruik. De fietspomp vergt nauwelijks onderhoud. S+ Om nog meer service te bieden kan gekozen worden voor een onderhoudsstation. Het Velopump RepAir onderhoudsstation is ideaal voor het uitvoeren van basic reparaties, zoals het repareren van een lekke band en het afstellen van remmen en versnellingen. Het gereedschap is stevig aan het station bevestigd met roestvaststalen kabels voorzien van PVC-coating en vandalismebestendige bevestigingsmiddelen. Specificaties: • constructie en geleidestang: RVS, gecoat • Slang: rubber, versterkt met meerlaags gevlochten staal, geschikt voor type fietsventiel: Schrader Presta en Dunlop • kleur: RAL 7016 • voor de ‘standaard-plus’ uitvoering wordt het woord ‘veluwe’ aangebracht op de pomp middels een sticker. De sticker wordt in eigen beheer aangebracht. • losse onderdelen zijn te allen tijde leverbaar; de rubberen ring in de pompkop moet na circa 1.000 keer gebruik, vervangen worden. Montage: In stallingen met (beton)vloer, met bouten vast te zetten. In overige verhardingen eveneens met betonvoet te monteren. Bekijk de montage instructie. Velopump Air fietspomp Velopump AirRepair onderhoudsstation 34/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 veluwe veluwe

LAADPAAL AUTO STRAATMEUBILAIR Laadpaal auto Door een steeds toenemende vraag naar laadpalen voor auto’s heeft Veluweop1 het project ‘Laadpalen op de Veluwe’ gestart. S De laadpalen van PARKnCHARGE zijn ‘Ecotap duo’ laadzuilen. Deze laadpalen zijn standaard voorzien van twee sockets (laadpunten) en voldoen aan alle geldende richtlijnen en voorschriften. Specificaties: De laadpalen zijn standaard uitgevoerd in een witgrijze kleurstelling. Dit oogt fris maar heeft ook een functionele reden. Door de lichte kleur blijft de temperatuur in de laadpaal op hete zomerdagen ruim 10 graden lager dan een donkere laadpaal. Dit verhoogt de beschikbaarheid in de zomer in hoge mate. Binnen het project wordt een groepsaankoop van laadpalen georganiseerd voor recreatieondernemers zoals vakantieparken, horeca, attracties, hotels, musea, campings en dagrecreatie. Op deze manier kan Veluweop1 samen de bezoekers van de Veluwe hoogstaande service blijven bieden. PARKnCHARGE zal deze palen gaan leveren. Door een klantgerichte aanpak waarbij de ondernemers zoveel mogelijk worden ontzorgd in zowel de realisatiefase van de laadpalen als de exploitatiefase die daarop volgt. Daarnaast zijn de oplossingen die zij bieden voor ‘slim laden’ aan te passen op de wensen van verschillende ondernemers, waardoor het in veel gevallen mogelijk is om alsnog laadpalen te realiseren, zonder dat er een grote investering nodig is van de ondernemer voor het vergroten van de netaansluiting. Bent u ook geinteresseerd in dit project? Neem dan contact op met Nadine Folkertsma van PARKnCHARGE via mailadres laadpalenveluwe@ parkncharge.nl. Bron: veluweop1.nl/project/laadpalen ‘Ecotap duo’ met ‘laadpalen Veluwe’ logo. beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 35/78 De laadpalen bieden optimaal gebruiksgemak door: • ergonomische vormgeving; • duidelijke aanwijzingen op de paal zelf, in het Nederlands en Engels. Waaronder het storingsnummer en middels een QR code kunnen gebruikers snel de laadtarieven zien en aanvullende informatie online inzien • Goed vindbare RFID kaartreaders; • Duidelijke LED-indicatoren om de status van de laadsessie weer te geven. Alle laadpalen worden gepubliceerd in de database van oplaadpalen.nl. Daarmee zijn ze online en in de gebruikelijke laadpalen-apps vindbaar. Ad-hoc betalingen (betalen zonder laadpas) maken wij mogelijk middels de ‘Last Mile Solutions app’. Nadat de app is geïnstalleerd kunnen gebruikers betalen via PayPal of credit card. Op de laadpaal zal een Engelse tekst geplaatst worden waarin wordt verwezen naar de app.

WATERELEMENT STRAATMEUBILAIR Waterelement Op plaatsen waar een langer verblijf mogelijk is, is de aanwezigheid van water op de ontvangstlocatie optioneel. Ls Water heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mensen. Water kan op allerlei manieren voorkomen; denk aan grote nevelfonteinen, spiegelvijvers, watergootjes, kleine onvoorspelbare spuitfonteintjes (bedriegertjes) etc. De meest succesvolle waterelementen in de openbare ruimte zijn interactief. Je kunt het water aanraken, er doorheen lopen of zelfs pootjebaden. Maar water kan ook juist rust brengen in een drukke omgeving of juist geluid camoufleren. Stille plekken tot leven wekken. Kortom, water is een mooie ontwerptool die je specifiek voor een plek kunt inzetten. Wij doen hier dus vooral suggesties en geven inspiratie. Het is aan de ontwerper het waterelement definitief vorm te geven. 36/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

STRAATMEUBILAIR WATERELEMENT bron: Rots Maatwerk bron: Aqua Hedra bron: Indebuurt Nijmegen beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 37/78

De Veluwse Ontvangstlocaties die worden ingericht met de nieuwe huisstijl zijn locaties waar je start (P-Veluwe, Veluwe Transferium en Veluwestation / -halte), locaties bij (eind)bestemmingen / recreatieondernemers en locaties langs routes (rustpunten). Alle locaties dienen te allen tijde comfortabel, uitnodigend en duurzaam te zijn qua gebruik en levensloop. Een juiste verharding speelt hierbij een belangrijke rol. Geen hobbelige, zompige of modderige plekken meer wanneer het hard geregend heeft ... Omdat de Ontvangstlocaties verschillend van aard zijn vraagt elke type om een bijpassend materiaal dat tevens past binnen een beschikbaar budget. We onderscheiden de volgende soorten: halfverharding - elementenverharding gebakken en beton - natuursteen De verharding vormt een neutrale basis voor het meubilair en sluit qua kleurstelling aan bij het kleurenpalet op de Veluwe. Verder doen wij voorstellen voor de uiterlijke verschijningsvorm van banden, putten, kolken en goten. 38/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

HUISSTIJL BESTRATING EN BESTRATINGSELEMENTEN beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 39/78

HALFVERHARDING BESTRATING Halfverharding Halfverharding is een uitstekend alternatief voor het ‘verharden’ van grotere oppervlakken zoals de (Veluwe)parkeerplaatsen. Tegen een lagere aanschafwaarde kan een duurzame verharding worden aangebracht die tevens watervoerend is. Het product is tevens geschikt voor pleinen, wandelen fietspaden en boomspiegels. S Voor de Veluwse Ontvangstlocaties kiezen wij voor Stabilizer IJssel mix. Deze mix is bovendien CO2 neutral+. Dit betekent dat deze producten niet alleen de bij productie veroorzaakte CO2 compenseren, maar ook voldoende capaciteit hebben om elders veroorzaakte CO2 verontreiniging te binden. Toepassing: Parkeerplaatsen en voetgangersgebieden. Inrichtingsniveau middelhoog. Specificaties: • 100% natuurlijk • herbruikbaar, dus volledig circulair • kleurecht, géén inloop van fijne deeltjes • watervoerend (0,025mm/min) en luchtdoorlatend • koelend effect in de zomermaanden • geen wortelopdruk • stabiel (ook bij grote en frequente mate van belasting) • geen verweking bij langdurige regenval • eenvoudig te repareren, lage onderhoudskosten • geringe onkruidgroei EcoDynamic heeft ook mogelijkheden met het product StabUp om een oud en/of versleten asfaltpad te overlagen, waardoor deze beter past in een’groene’ omgeving. Voorbeeld Stabilizer in de parkeervakken, begraafplaats De Rusthof Amersfoort. Ontwerp Debie & Verkuijl. 40/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

BESTRATING ELEMENTENVERHARDING GEBAKKEN Elementenverharding, gebakken Uitgangspunt is een neutrale verharding die niet gevoelig is voor vuil en waar het straatmeubilair goed op uit komt. Er is gekozen voor onbezande vormbak straatbakstenen in een mix van kleuren. Onbezande vormbakstenen zijn qua vorm wat minder recht dan bezande vormbakstenen, omdat ze door het ontbreken van het zand net wat minder makkelijk uit de vormbak komen. Dit en het onbezand oppervlak geven de bestrating direct een meer nostalgisch en rustiek uiterlijk. S De mix is opgebouwd uit 3 stenen; zwart i.c.m. 2 genuanceerde stenen (paars-bruin en rood-bruin). Toepassing: Voetgangersgebieden / pleinen, goten en wegen. Inrichtingsniveau hoog. Specificaties: • assortiment: Malaga (zwart), Cadiz (paars-bruin) en Aragon (rood-bruin); de stenen zijn in gelijke hoeveelheden gemengd (1/3-1/3-1/3). Voor kleine oppervlakken kunnen de afzonderlijke kleuren evt. ook apart toegepast worden. • type: vormbaksteen • afwerking: onbezand • formaten: WF (206 mm x 51 mm) voor voetgangersgebieden / pleinen en goten en DF (206 mm x 67 mm) voor wegen. Straatverbanden: • keperverband voor pleinen en wegen • halfsteensverband voor wandelpaden. • stroomverband voor goten. Foto: mix van 3 stenen; Malaga, Cadiz en Aragon. NB. de mix op de foto is van een proefvlak dat er al wat langer ligt. De kleur van nieuwe stenen zal intenser zijn. De gele vlekken die hier en daar zichtbaar zijn kunnen ook voorkomen in de Cadiz; dit heeft met de zetwijze te maken en het bakproces. Malaga Cadiz Aragon beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 41/78

ELEMENTENVERHARDING BETON EN BANDEN BESTRATING Elementenverharding, beton De betonnen elementenverharding is een goedkoper alternatief voor de gebakken elementenverharding. Ook hier is het uitgangspunt een neutrale verharding die niet gevoelig is voor vuil en het straatmeubilair goed laat uitkomen. S De kleurstelling sluit aan bij de kleurkeuze voor de gebakken elementenverharding. De mix is opgebouwd uit 3 stenen; bruin i.c.m. 2 genuanceerde stenen (rood-bruin en rood-zwart). Toepassing: Voetgangersgebieden / pleinen, goten en wegen. Inrichtingsniveau middelhoog. Specificaties: • assortiment: Lavaro bruin 300, Lavaro rood/bruin 260 en Lavaro rood/zwart 250; de stenen zijn in gelijke hoeveelheden gemengd (1/3-1/3-1/3). Voor kleine oppervlakken kunnen de afzonderlijke kleuren evt. ook apart toegepast worden. • type: betonstraatsteen • afwerking: Lavaro* • formaten: WF (200 mm x 50 mm) voor voetgangersgebieden / pleinen en goten en DF (210 mm x 69 mm) voor wegen. Lavaro bruin 300 Straatverbanden: • keperverband voor pleinen en wegen • halfsteensverband voor wandelpaden. • stroomverband voor goten. Mix van 3 stenen; Lavaro bruin - rood/bruin en rood/zwart. * De deklaag is een uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. Lavaro rood/bruin 260 Lavaro rood/zwart 250 Banden S Daar waar banden gewenst zijn om bestrating op te sluiten, hoogteverschillen op te vangen danwel voor verkeersgeleiding te zorgen worden standaard betonbanden gebruikt in antracietkleurig beton. Op plaatsen waar natuursteen verhardingen worden toegepast kan ook gekozen worden voor banden in natuursteen (Belgisch hardsteen in een gladde uitvoering). 42/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

BESTRATING NATUURSTEEN Natuursteen Voor locaties waar een hoogwaardige inrichting gewenst is, kan gekozen worden voor natuursteen als verharding van voetgangersgebieden. S In het kader van duurzaamheid bij voorkeur hergebruik toepassen. Ook is het mogelijk om oude kasseien te zagen. Dit geeft ze een oppervlak dat vlak en goed beloopbaar is. Door bekapte en gezaagde stenen in verschillende vlakken naast elkaar toe te passen ontstaat door het textuurverschil een subtiele zonering. Toepassing: Voetgangersgebieden / pleinen. Inrichtingsniveau hoog. Specificaties: • Zweeds graniet, gemengd • bewerking: bekapt of gezaagd • stenen ‘onder de hamer’ straten • voegen: om onkruidgroei te voorkomen de stenen voegen met een vaste, waterdoorlatende voeg. Zweeds graniet, bekapt Zweeds graniet, gezaagd. beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 43/78

INSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN BESTRATINGSELEMENTEN Kolken Voor de afwatering van grotere bestratingsoppervlakken zoals wegen en parkeerplaatsen, stellen wij voor te werken met een straatkolk met een gietijzeren sleufrooster. S De kolk wordt opgenomen in een goot langs de band. De goot is - afhankelijk van de steenmaat - 3 of 4 rijen breed. Specificaties: • smalle straatkolk K20F, 20 x 45 cm. • materiaal in het zicht: gietijzer Smalle kolken van 20 cm breed zijn goed te combineren met goten die opgebouwd zijn met 2 strekken keiformaat, 3 strekken dikformaat en zelfs 4 strekken waalformaat klinkers. Smalle straatkolk K20F, 20 x 45 cm. Technische specificatie: De uitvoering van de onderbouw-constructie is afhankelijk van de situatie ter plaatse, belasting, gewenste onderhoud ed. De definitieve keuze hiervoor is aan de technisch werkvoorbereider / aannemer. Inspectieputten Voor rioleringsonderhoud. Specificaties: • materiaal in het zicht: gietijzer Technische specificatie: De uitvoering van de onderbouw-constructie is afhankelijk van de situatie ter plaatse, belasting, gewenste onderhoud ed. De definitieve keuze hiervoor is aan de technisch werkvoorbereider / aannemer. S Referentiebeeld gietijzeren putdeksels. 44/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

BESTRATINGSELEMENTEN GOTEN Goten Voor de afwatering van grotere bestratingsoppervlakken waar een hoogwaardig inrichtingsniveau gewenst is stellen wij voor te werken met lijngoten met een gietijzeren (zwart) afwerking in het zicht of een sleufgoot van cortenstaal. S Roostergoot BGU-Z G met sleufrooster, specificaties: • gietijzeren randbescherming t/m klasse E600 • beschikbaar in breedtes 100,150,200 & 300 mm. • sleufrooster, NW 100, gietijzer. • materiaal in het zicht: gietijzer Roostergoot met gietijzeren randbescherming t/m klasse E600. Beschikbaar in breedtes 100,150,200 & 300 mm. Sleufgoot, specificaties: • Metal Steelline 3, cortenstaal. • standaard sleufbreedte 15 mm t/m verkeersklasse D400. • materiaal in het zicht: cortenstaal Technische specificatie: De uitvoering van de onderbouw-constructie is afhankelijk van de situatie ter plaatse, belasting, gewenst onderhoud ed. De definitieve keuze hiervoor is aan de technisch werkvoorbereider / aannemer. Sleufgoot Metal Steelline 3, cortenstaal. Sleufrooster, NW100, gietijzer SW 16/120, C250 L= 500mm, art.nr. 22050 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 45/78

Het beleid op het gebied van natuur & licht is al langere tijd een aandachtspunt. Donkerte en stilte horen bij de natuur en zijn ook van belang voor flora en fauna. Die staan nog dichter bij het dag- en nachtritme dan wij mensen. Het is dus sowieso van belang terughoudend te zijn met verlichting op de ontvangstlocaties. Bovendien is het zo dat de Veluwe na zonsondergang gesloten is en licht dus niet of nauwelijks een rol speelt. Wanneer verlichting toch wenselijk is, is het belangrijk te kiezen voor ‘gerichte verlichting’. Door gebruik te maken van armaturen die zeer gericht de weg verlichten en niet de omgeving kan het nadelige effect van verlichting verkleind worden. Ook het gebruik maken van een donker wegdek heeft als voordeel dat er minder licht naar de omgeving weerkaatst wordt. Tevens kan ‘dynamische verlichting’ een bijdrage leveren aan de beperking van effecten. Het is zeer waarschijnlijk dat een verminderde hoeveelheid verlichting - door het dimmen van de verlichtingssterkte als er geen weggebruikers zijn - de impact van de verlichting vermindert. Als laatste kan het aanpassen van de lichtkleur de verlichting minder natuuronvriendelijk maken. Dit kan overigens wel verschillen per diersoort. 46/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

HUISSTIJL VERLICHTING beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 47/78

LICHTMASTEN VERLICHTING Verlichting t.b.v. wegen, pleinen en fietspaden Lichtmast Stelle. S Stelle is verkrijgbaar in eiken. Eiken valt in klasse 2 en kent een levensduur van zo’n 20 tot 25 jaar. Het hout vergrijst na verloop van tijd. Het armatuur wordt zo onderdeel van de natuurlijke omgeving. Specificaties: • verkrijgbaar met een enkele en een dubbele uithouder • eikenhouten mast • lichtpunthoogte 3 en 4 meter mogelijk • Opties lichtkleur 2.700, 4.000K en Amber (vleermuisvriendelijk) • energie-efficiënt, 18 watt • optionele mogelijkheden: - dimbaar - schemerschakelaar - bewegingsmelder • ook te voorzien van metalen paalhouder, RAL 7016 referentiebeeld: Hotel de Sterrenberg, nabij ingang van het Nationale Park de Hoge Veluwe, 491 839 145 / 150 48/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 1000 L1 = 3284 LPH = 3034 1200 4546 L2 = 4307 LPH = 4096 5546

VERLICHTING PADVERLICHTING Verlichting looppaden Lichtmast Punto. S De speciale led module zorgt ervoor dat het licht extra breed wordt verdeeld. Doordat de led module verdiept is aangebracht geeft het armatuur, ook van grote afstand, een minimale verblinding. Specificaties: • Ideaal voor aanlichten voor paden zonder lichtvervuiling • Accoya • Opties lichtkleur 2.700, 4.000K en Amber (vleermuisvriendelijk) • Verkrijgbaar in drie hoogtematen: 90cm – 70cm – 40cm • energie-efficiënt, 2 watt • optioneel: schemerschakelaar Objectverlichting Ls Het aanlichten van objecten dient met zorg te gebeuren, wij willen ten slotte de Veluwe zo donker mogelijk houden. Indien er toch moet worden gekozen voor objectverlichting, is de doelmatigheid van een armatuur erg van belang. Er mag geen licht naast het object vallen. De omliggende natuur kan tevens specifieke eisen aan de lichtkleur stellen. Objectverlichting is daarom een locatie specifieke oplossing. 173 70 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 49/78 600 L1 = 500 120 LPH= 400 L2 = 800 LPH= 700 L3 = 1000 LPH= 900

De afsluit- en toegangselementen die hier behandeld worden betreffen producten die hun toepassing vinden in het buitengebied van de Veluwe. We beogen een natuurlijke, landelijke en authentieke uitstraling door gebruik te maken van onbehandeld hout dat haar eigen karakter behouden heeft. 50/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

HUISSTIJL AFSLUITINGS- / TOEGANGSELEMENTEN beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 51/78

HEKWERKEN AFSLUITINGS- / TOEGANGSELEMENTEN Hekwerken Wanneer op locaties, gelegen in het buitengebied, afrasteringen en klaphekken nodig zijn dan is het uitgangspunt te werken met onbehandeld hout voor een natuurlijke, landelijke en authentieke uitstraling. S Hekwerken, omheining, 2 opties: ‘Post & rail’ afrastering van kastanje hout; ronde staanders en gekloofde en geschilde liggers. Engels schapenhek; gekloofde kastanje latten die aan elkaar zijn bevestigd door gevlochten ijzerdraad. Hekwerken, klaphek Eiken veldhek. Alle veldhekken worden compleet geleverd met bijbehorende origineel Engels gegalvaniseerd hangen sluitwerk, maar zonder palen. Een combinatie van twee poorten wordt geleverd met een bijbehorende sluiting en grondpinset, maar zonder palen. Er zijn verschillende sluitingen mogelijk, zowel origineel Engelse makelij als eigen creatieve oplossingen. Eiken veldhek. Engels schapenhek van gekloofd kastanjehout. ‘Post & rail’ afrastering. 52/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

AFSLUITINGS- / TOEGANGSELEMENTEN DIVERSE Slagbomen Kastanje afsluitboom ten behoeve van afsluiting voor de auto van paden in natuuren stiltegebieden. S De afsluitboom set is met een ketting aan de staander bevestigd. Deze afsluitbomen worden geproduceerd van onbehandelde kastanje palen en hebben een bijzonder lange levensduur. Bij de kastanje afsluitboom hoort een slagboomsluiting set (gegalvaniseerd), die wordt geleverd met een ketting, sleutel, bouten en een sluiting. Kastanje afsluitboom. Keien Natuursteen keien als afsluitelement voor auto’s. Bijvoorbeeld Grauwacke. Boomstammen Boomstammen afkomstig uit het natuurgebied van de Veluwe kunnen prima dienen als afsluiting van paden / wegen voor autoverkeer of als antiparkeervoorziening. Voor toepassing buiten de bebouwde kom. Ketting Kunststof ketting in rood-wit. Boomstammen als antiparkeervoorziening. Grauwacke keien als afsluitelement voor auto’s. Kunststof ketting in rood-wit. beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 53/78

Duurzaamheid staat bij Veluweop1 hoog in het vaandel. Het meest duurzame om ons heen is toch wel de natuur zelf. Natuur die zichzelf in stand houdt en verder ontwikkelt. Voor de plantkeuze betekent dit, dat onder andere rekening wordt gehouden met natuurlijke groei en groeiplaatsomstandigheden voor optimale ontwikkeling nu en in de toekomst. Inheemse gebiedseigen soorten van de Veluwe leidend. Daarnaast worden combinaties gemaakt met soorten die een bijdrage leveren aan biodiversiteit. U treft hier soortenlijsten aan voor mogelijke bomen, heesters / struweel en hagen. Tevens geven wij opties voor het inzaaien van bloemenweides, de aanplant van sierbeplanting (vaste planten en plantenbak assortiment) en inspiratie voor gevelgroen. 54/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

HUISSTIJL BEPLANTING beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 55/78

BEPLANTING Op de Veluwe hebben we te maken met verschillende groeiplaatomstandigheden. Er komen zowel lichtere zandgronden voor als zwaardere klei gronden. Met deze omstandigheden zal rekening moeten worden gehouden bij nieuwe aanplant. Welk assortiment exact zal worden gebruikt is aan de ontwerper van de Ontvangstlocatie. Uit de genoemde soorten kan een keuze gemaakt worden. In overleg met Stichting Landschapsbeheer Gelderland is het volgende assortiment samengesteld: S Bomen - zandgronden: Grove Den (Pinus sylvestris) Ruwe berk (Betula pendula) Zomereik (Quercus robur) Beuk (Fagus sylvatica) Bomen - (natte) kleigronden: Zomereik (Quercus robur) Zachte berk (Betula pubescens) Zwarte els (Alnus glutinosa) Gewone es (Fraxinus excelsior) Lijsterbes (Sorbus aucuparia) Lage beplanting heidegronden: Droge heide: Struikheide (Calluna vulgaris) Brem (Cytisus scoparius) Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) Natte heide: Dopheide (Erica tetralix) Pijpenstrootje (Molinea Caerulea) Gagel (Myrica gale) Voor de aanleg van streekeigen beplantingen kan mogelijk gebruik worden gemaakt van subsidies. Raadpleeg hiervoor uw gemeente. Grove den Ruwe berk Zomereik Beuk Zwarte els Lijsterbes Struikheide Brem Bochtige smele 56/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 Dopheide Pijpenstrootje Gagel

BEPLANTING Hagen / ‘bijenhagen’ Door de aanplant van een gemengde haag / struweel kun je iets extra´s doen voor je omgeving. Door te kiezen voor struiken die samen gedurende een lange periode in bloei staan, kun je de wilde bijen helpen. Op die manier is er altijd voldoende voedsel voor ze. Niet alleen de bijen hebben daar baat bij, ook andere insecten en vogels worden geholpen door vrucht- en besdragende, en nectarproducerende soorten aan te planten. S Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft speciaal voor wilde bijen verschillende hagen samengesteld: ‘wilde rozen bijenhagen’ en ‘doornloze bijenhagen’. Een bijenhaag is een vrij uitgroeiende struweelhaag. Bij beiden typen is rekening gehouden met een langdurig voedselaanbod voor wilde bijen en andere bestuivers. Voor klei- en zandgrond is een passend assortiment geselecteerd door SLG. Wilde rozen bijenhaag - zandgrond: 40% Egelantier (Rosa rubiginosa) 20% Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 20% 5% 5% 5% 5% Meidoorn (Cragaegus monogyna) Mispel (Mespilus germanica) Bottelroos (Rosa villosa) Viltroos (Rosa tomentosa) Braam (inheems, niet woekerend) Doornloze bijenhaag - zandgrond: 30% Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 30% Boswilg (Salix caprea) 20% 10% 5% 5% 5% Krent (Amelanchier lamarckii) Mispel (Mespilus germanica) Bottelroos (Rosa villosa) Brem (Cytisus scoparius) Kamperfoelie (Lonicera periclymenum) Wilde rozen bijenhaag - kleigrond: 30% Hondsroos (Rosa canina) 20% Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 20% (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland) 5% 5% 5% 5% Meidoorn ( Cragaegus monogyna) Kale struweelroos (Rosa dumalis) Bosroos (Rosa arvensis) Kleinbloemige roos (Rosa micrantha) Mispel (Mespilus germanica) 5% 5% Wegendoorn (Rhamnus cathartica) Braam (inheems, niet woekerend) Doornloze bijenhaag - kleigrond: 30% Grauwe wilg (Salix cinerea) 10% Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 10% 10% 10% 10% 10% 10% Spaanse aak (Acer campestre) Katwilg (salix viminalis) Amandelwilg (Salix triandra) Voornoemde hagen zijn lossere en grotere hagen. Wanneer juist een strakke, smalle haag gewenst is als begrenzing van bijvoorbeeld parkeerplaatsen of de begeleiding van een pad dan is een geschoren haag van één soort geschikter voor dat doel. Geschoren haag in één soort: Haagbeuk (Carpinus betulus) Meidoorn (Cragaegus monogyna) Wilde liguster (Ligustrum vulgare) Door middel van snoeien wordt de haag in toom gehouden en de breedte beperkt tot bijvoorbeeld maximaal 1 meter. Gelderse roos (Viburnum opulus) Rode kornoelje (Cornus sanguinea) Vlier (Sambucus nigra) beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 57/78

BLOEMENWEIDE BEPLANTING Bloemenweide S G1 - bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden Geschikt om grotere oppervlakten mee in te zaaien. Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle gronden (behalve zware en natte gronden). Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien. Specificaties: • planttype: eenjarige plant, tweejarige plant, vaste plant • inheems/uitheems: inheems mengsel, inheems in Nederland • licht: zonnige plek • vocht: droog, vochtig • grondvoorkeur: lichte grond, algemene gemiddelde grond • grondsoort: zand, leemhoudend zand, kalkhoudende grond • voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond • natuurlijke groeiplaatsen: grasland In het mengsel worden minimaal 21 soorten geleverd. Voor zaai instructies en beheermaatregelen, zie Cruydthoeck.nl Inhoud van het mengsel: Achillea millefolium - Duizendblad Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid Centaurea jacea - Knoopkruid Crepis biennis - Groot streepzaad Crepis capillaris - Klein streepzaad Daucus carota - PeenEchium vulgare - Slangenkruid Erodium cicutarium - Gewone reigersbek Galium mollugo subsp. erectum (syn. Galium mollugo) - Glad walstro Hieracium sectie Hieracioides (syn. Hieracium umbellatum) - Schermhavikskruid Hieracium sectie Tridentata (syn. Hieracium laevigatum) - Stijf havikskruid Hypericum perforatum - Sint Janskruid Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid Jasione montana - Zandblauwtje Leucanthemum vulgare - Gewone margriet Lotus corniculatus var. corniculatus (syn. Lotus corniculatus) - Gewone rolklaver Luzula campestris - Gewone veldbies Malva moschata - Muskuskaasjeskruid Oenothera biennis - Middelste teunisbloem Plantago lanceolata - Smalle weegbree Prunella vulgaris - Gewone brunel Ranunculus acris - Scherpe boterbloemRhinanthus minor - Kleine ratelaar Scorzoneroides autumnalis (syn. Leontodon autumnalis) - Vertakte leeuwentand Silene dioica - Dagkoekoeksbloem Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster Trifolium arvense - Hazenpootje Bron: cruydthoeck.nl 58/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

BEPLANTING BLOEMENWEIDE Bloemenweide S G2 - bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden Geschikt om grotere oppervlakten mee in te zaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op voedselrijke en kleigronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Kleine ratelaar is toegevoegd aan G2 om grassen te helpen onderdrukken, waardoor de kruiden een betere kans hebben. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien. Specificaties: • planttype: tweejarige plant, vaste plant • inheems/uitheems: inheems mengsel, inheems in Nederland • licht: zonnige plek • vocht: droog, vochtig • grondvoorkeur: algemeen gemiddelde grond, zware grond • grondsoort: zand, klei, leem, zandig veen, zandige klei, leemhoudend zand • voedselrijkheid: niet te arme grond, voedselrijke grond • natuurlijke groeiplaatsen: grasland, helling In het mengsel worden minimaal 15 soorten geleverd. Voor zaai instructies en beheermaatregelen, zie Cruydthoeck.nl Inhoud van het mengsel: Achillea millefolium - Duizendblad Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid Centaurea jacea - Knoopkruid Crepis capillaris - Klein streepzaad Daucus carota - Peen Heracleum sphondylium subsp. sphondylium - Gewone berenklauw Leucanthemum vulgare - Gewone margriet Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak Plantago lanceolata - Smalle weegbree Prunella vulgaris - Gewone brunel Ranunculus acris - Scherpe boterbloem Rhinanthus minor - Kleine ratelaar Scorzoneroides autumnalis (syn. Leontodon autumnalis) - Vertakte leeuwentand Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster Trifolium pratense - Rode klaver Vicia cracca - Vogelwikke Vicia sativa subsp. angustifolia (syn. Vicia sativa subsp. nigra) - Smalle wikke Bron: cruydthoeck.nl beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 59/78

BLOEMENWEIDE BEPLANTING Bloemenweide S N1 - bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten. Geschikt om kleine plekken (de zogenaamde ‘over-hoekjes’) mee in te zaaien. Bloemenmengsel met een- en tweejarige soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Jaarlijks maaien (en het maaisel grondig afvoeren) in het najaar of vlak voor het voorjaar en dan de grond licht verstoren zodat de soorten zich weer kunnen uitzaaien. Eventueel licht bijzaaien. Geen grassen meezaaien!! Specificaties: • planttype: eenjarige plant, tweejarige plant, vaste plant • inheems/uitheems: inheems mengsel, inheems in Nederland • licht: zonnige plek • vocht: droog, vochtig • grondvoorkeur: lichte grond, algemene gemiddelde grond • grondsoort: zand, leemhoudend zand, kalkhoudende grond • voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond • natuurlijke groeiplaatsen: grasland In het mengsel worden minimaal 31 soorten geleverd. Voor zaai instructies en beheermaatregelen, zie Cruydthoeck.nl Inhoud van het mengsel: Achillea millefolium - Duizendblad Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie Anthemis tinctoria - Gele kamille Betonica officinalis (syn. Stachys officinalis) - Betonie Campanula trachelium - Ruig klokje Cardamine pratensis - Pinksterbloem Centaurea jacea - Knoopkruid Chamaenerion angustifolium (syn. Chamerion angustifolium) - Wilgenroosje Daucus carota - Peen Filipendula ulmaria - Moerasspirea Geranium pyrenaicum - Bermooievaarsbek Hieracium sectie Hieracioides (syn. Hieracium umbellatum) - Schermhavikskruid Hylotelephium telephium (syn. Sedum telephium) - Hemelsleutel Hypericum perforatum - Sint Janskruid Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid Knautia arvensis - Beemdkroon Lathyrus pratensis - Veldlathyrus Leucanthemum vulgare - Gewone margriet Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver Lythrum salicaria - Grote kattenstaart Malva moschata - Muskuskaasjeskruid Nepeta cataria - Wild kattenkruid Origanum vulgare - Wilde marjolein Plantago lanceolata - Smalle weegbree Poterium sanguisorba (syn. Sanguisorba minor subsp. minor) - Kleine pimpernel Prunella vulgaris - Gewone brunel Ranunculus acris - Scherpe boterbloem Salvia pratensis - Veldsalie Scabiosa columbaria - Duifkruid Scorzoneroides autumnalis (syn. Leontodon autumnalis) - Vertakte leeuwentand Solidago virgaurea - Echte guldenroede Stachys sylvatica - Bosandoorn Succisa pratensis - Blauwe knoop Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid Veronica longifolia - Lange ereprijs Bron: cruydthoeck.nl 60/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

BEPLANTING VASTE PLANTEN Vaste planten Met name bij de Ontvangstlocaties waar een langer verblijf te verwachten is (museum, bezoekerscentrum ed.) zal sierbeplanting een bijdrage kunnen geven aan een aangename beleving en versterking van de biodiverstiteit.. S Uitgangspunt is een kant-en-klaar combinatie. Prairie Garden - Copper Eén combinatie is van het concept Prairie Garden®. Een onderhoudsvriendelijke beplanting met een hoge belevingswaarde vanwege haar natuurlijke schoonheid en de afwisseling in kleur en structuur door de jaargetijden heen. De planten worden geplant in een laag van lavagranulaat. Het lavagranulaat houdt kiemend onkruid grotendeels tegen en zorgt voor een goede waterhuishouding voor de planten. Het heeft een waterbergend vermogen waardoor een Prairie Garden® goed bestand is tegen extreme hoosbuien en overvloedig water. In droge periodes voorkomt de lava juist uitdroging van de grond en de prairieplanten. Fleur Dansante - Waltz De andere combinatie is van het concept Fleur Dansante®. Een uitgekiende combinatie van stevige bodembedekkende vaste planten en solitaire planten. Mochten de locale omstandigheden specifiek anders zijn dan kan een maatwerk assortiment worden samengesteld. Uitgangspunt hierbij is een natuurlijk ogende beplanting met zoveel mogelijk warme tinten zoveel mogelijk in wit-geel-oranje-rood-bruin. Bron: Lageschaar.nl beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 61/78 Copper Warme oranje en rode kleuren met bruine tonen. Prairie Garden® Waltz Rustieke grassen, zeer fraai in de winter Fleur Dansante® Grond: droog - normaal Standplaats: zon Hoogte: van 25 cm tot 70 cm Accentplanten: circa 110 cm Enkele plantensoorten in dit mengsel: Euphorbia polychroma, Trollius, Geum, Achillea, Monarda, Crocosmia, Penstemon, Helenium, Kniphofia en diverse siergrassen. Grond: droog - normaal Standplaats: zon - halfschaduw Hoogte: van 20 cm tot 60 cm Accentplanten: circa 100 cm Enkele plantensoorten in dit mengsel: Sesleria, Sporobolus heterolepsis, Molinia, Pennisetum en Hakonechloa.

PLANTENBAK ASSORTIMENT BEPLANTING Plantenbak assortiment S+ Het plantenbakassortiment bestaat uit een mix van vaste planten, grassen en kleine heesters. Het is afgestemd op de Veluwe-plantenbak met een afmeting van ca. 1 x 0.9 m. De kleurstelling is wit-geel-oranje-rood. Het beplantingsplan is ‘jaarrond’. Dit betekent dat er het hele jaar sierwaarde aanwezig is. Dit kan zijn door: bloei, herfstkleur, bladstructuur en wintergroen beeld. Gras als vaste basis: • 5x Carex oshimensis ‘Evergold’ (Zegge) | brons | bloeitijd 5-7 | hoogte 25 cm | wintergroen Solitaire heesters: • 1x Cytisus ‘Golden Tears’ (Brem) | geel | bloeitijd 5 | afhangend | geurige bloem, trekt bijen en vlinders aan • 1x Leucothoe axillaris ‘Zeblid’ (Druifheide) | wit | bloeitijd 4-5 | hoogte 40-60 cm | groenblijvende struik met bordeaux rode bladeren in de winter. Vaste planten: • 1x Aster divaricatus ‘Beth Chatto’ (Sneeuwaster) | wit | bloeitijd 8-10 | hoogte 60 cm | trekt insecten aan • 3x Helenium ‘Moerheim Beauty’ (Zonnekruid) | bruin-rood | bloeitijd 6-9 | hoogte 80-100 cm Carex oshimensis ‘Evergold’ Cytisus ‘Golden Tears’ Leucothoe axillaris ‘Zeblid’ Aster divaricatus ‘Beth Chatto’ Helenium ‘Moerheim Beauty’ 62/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

BEPLANTING GEVELGROEN Gevelgroen Groene gevels geven gebouwen een aantrekkelijk groen accent. Net als groene daken helpen groene gevels om het leefklimaat te verbeteren: • verlagen van de temperatuur; • verbeteren van de luchtkwaliteit (absorberen CO2 en afvangen van luchtvervuiling zoals fijnstof); • geluidsdemping (isolerende werking); • verhogen van welzijn door uitzicht op groen; • een begroeide muur biedt schuil- en nestelgelegenheid en voedsel aan vogels en insecten. Manieren om groene gevels te realiseren: • aanplant in de volle grond met zelfhechters; • slingeraars / rankplanten tegen een klimsteun (de steun kan ook los van de muur staan); • toepassing van gevelpanelen; de planten staan in een substraat dat op potgrond of daktuinsubstraat lijkt, maar het substraat kan ook volledig bestaan uit steenwol of kunststofmatten. De systemen hebben gemeen, dat ze altijd voorzien zijn van een watergeefsysteem (met uitzondering van mospanelen). Voor het stijlboek doen wij alleen enkele suggesties voor gevelgroen. De uitwerking van een goed plan voor gevelgroen is erg locatiespecifiek en zeker bij de toepassing van gevelpanelen komt er veel techniek en een beheerplan bij kijken. Ook de gewenste sfeer speelt een rol bij de plantkeuze. Het uitwerken van het gevelgroen wordt dan ook gezien als een aanvullende ontwerpopgave. Voorbeeld van een wand met gevelpanelen en vaste planten Ls Zelfhechters voor de volle grond: • Wilde Wingerd (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’). Vormt een dicht bladerdek met prachtige roodverkleuring in de herfst. Daarna vallen de bladeren af. • Klimop (Hedera helix). Wintergroene klimplant. Snelle groeier. De bloei van de klimop vindt plaats in de periode september - december, een tijd dat er in het jaar steeds minder in bloei staat, het is daarom een magneet voor hommels en bijen. Wilde Wingerd Rankplanten en slingeraars in de volle grond met behulp van klimsteun: • Wilde Kamperfoelie (Lonicera periclymenum) Waardplant voor vlinders en drachtplant voor hommels en honingbijen. Bloei juli-sept. Rode bessen na de bloei. Bladverliezend. • Blauwe regen (Wisteria sinensis). Hoge sierwaarde, zeer krachtig groeiende plant, alleen voor extra stevige klimsteunen. Drachtplant voor hommels en bijen. Wilde Kamperfoelie Gevelpanelen: • Vaste planten voor een zonwand: grassoorten als Koeleria, Pennisetum en Festucha, Liriope, sedum soorten, Nepeta, Prunella, Stachys ed. • Vaste planten voor een schaduwwand: varens, Asarum, Epimedium, Heuchera, Lamium, Pachysandra, Tiarella en dergelijke. Blauwe regen Klimop beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 63/78

Met name de grotere Veluwse Ontvangstlocaties kunnen worden uitgerust met kleine gebouwde voorzieningen zodat een comfortabel bezoek mogelijk is. Denk aan een schuilplek voor de regen, een toiletgebouw en eventueel een kiosk of toegangsgebouw. Op de Veluwestations horen daar ook bushaltes bij. De voorzieningen zijn standaard producten die qua kleur en materiaalgebruik passend worden gemaakt zodat ze matchen met de Veluwestijl. 64/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

HUISSTIJL KLEINE GEBOUWEN beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 65/78

INSPIRATIE KLEINE GEBOUWEN Kleine gebouwen Uitgangspunt voor de kleine gebouwen is een basismodule die desgewenst uitgebreid en aangepast kan worden. Het ontwerp ‘Snake’ past qua uitstraling en vormentaal goed bij de voorgestelde Veluwestijl. Het ontwerp is tijdloos en past in elke omgeving zonder opdringerig te zijn. Ls ‘Snake’ is gebaseerd op een zichtbare metalen structuur met behuizingen in panelen van verschillende materialen en afwerkingen. De Veluwekleur RAL 2010 kan hierin opgenomen worden. De structuur leent zich voor het maken van verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld als overdekte schuilplek die uitnodigt tot rust en reflectie, of juist leven en gezelligheid brengt door ruimte te bieden voor samenkomst. Of als kiosk / ontvangsgebouw. Het openen van deuren en luiken plus het materiaalgebruik maken een transformatie mogelijk van een compact, gesloten en vandalismebestendig beeld naar een vriendelijk en gastvrij uiterlijk wanneer geopend. Toiletvoorzieningen kunnen worden geïntegreerd. Ook de bushalte is een modulair, aanpasbaar en demonteerbaar systeem. De hoofdstructuur is gemaakt van thermisch verzinkt staal waar modules aan kunnen worden toegevoegd. Op deze modules kunnen zijpanelen, achterpanelen, banken, vitrinekasten, uitsparingen of kappen naar believen worden toegevoegd om de gewenste uitrusting te bereiken. 66/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

KLEINE GEBOUWEN INSPIRATIE beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 67/78

Als toevoeging op de productenlijst zijn een 3-tal ‘toolboxen’ samengesteld die het uitgangspunt vormen voor de inrichting van de diverse locaties. U kunt het zien als een ‘boodschappenlijstje’. Welke producten heb je functioneel gezien minimaal nodig op een locatie? Het is aan de locatiebeheerder om eventueel meer producten toe te voegen aan dit lijstje om zodoende perfect aan te sluiten op de specifieke behoefte ter plaatse en/of een eventueel hoger / luxer ambitieniveau. 68/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

DE TOOLBOXEN beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 69/78

TYPE ONTVANGST TOOLBOX Toolbox type ‘Ontvangst’ Voor de ontvangstlocatie waar je start (P-Veluwe, Veluwe Transferium, Veluwestation / -haltes) en van waaruit je uitwaaiert het gebied in. De verblijfsduur is kort tot middellang. Wij adviseren u voor deze plekken in ieder geval het volgende toe te passen: straatmeubilair • landmark • zitelementen; keuze uit of combinatie van: - picknickset, optioneel met USB aansluiting - vlakke bank - bank met rugleuning - stoel, vast of draaibaar • afvalbak, containerformaat • fietsbeugel, optioneel met laadmogelijkheid • fietspomp • laadpaal auto • paneel ‘Ontvangstlocatie’, zie Panelenfamilie bestrating • halfverharding voor de parkeerplaatsen / voetgangersgebieden • optioneel elementenverharding beton verlichting • optioneel bij parkeren kleine gebouwen • toiletgebouw • schuilplek • kiosk annex ontvangstgebouw • bushalte (bij Veluwe Transferium, Veluwestations en -haltes) 70/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

TOOLBOX TYPE BESTEMMING Toolbox type ‘Bestemming’ Voor de locaties die gelegen zijn bij een plek waar langer verbleven wordt; een schaapskooi, een museum, een bezoekerscentrum, een horecabestemming etc. Wij adviseren u voor deze plekken in ieder geval het volgende toe te passen: straatmeubilair • landmark • zitelementen; keuze uit of combinatie van: - picknickset, optioneel met USB aansluiting - vlakke bank - bank met rugleuning - stoel, vast of draaibaar • afvalbak, middenformaat en/of containerformaat optioneel incl. dispenser voor hondenpoepzakjes • plantenbak • fietsbeugel, optioneel met laadmogelijkheid • afzetpaal • fietspomp • laadpaal auto • watertappunt • paneel ‘Ontvangstlocatie’, zie Panelenfamilie bestrating Afhankelijk van het gewenste inrichtingsniveau, kiezen uit halfverharding, gebakken elementenverharding en/of natuursteen. verlichting Geen. kleine gebouwen • toiletgebouw • schuilplek • kiosk annex ontvangstgebouw beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 71/78

TYPE RUSTPUNT TOOLBOX Toolbox type ‘Rustpunt’ Voor de kleinere locaties die je onderweg langs routes tegenkomt en waar je even tot rust kunt komen. De verblijfsduur is kort. Wij adviseren u voor deze plekken in ieder geval het volgende toe te passen: straatmeubilair • zitelementen; keuze uit of combinatie van: - picknick set - enkele bank - lounger - stoel, vast of draaibaar • afvalbak, middenformaat • fietsbeugel (langs fiets- en mountainbikeroutes) bestrating Geen. verlichting Geen. kleine gebouwen Geen. 72/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

TOOLBOX SUGGESTIES beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 73/78

OVERIGE INFORMATIE Veluwse Ontvangstlocaties in Veluwse huisstijl Naast dit stijlboek ‘beeldkwaliteit stijlelementen Veluwse Ontvangstlocaties’ zijn er tevens huisstijlen opgesteld voor de verschillende soorten recreatieve bebording en bebording van de routenetwerken. Van beiden is een handboek beschikbaar. Gedrieën vormen deze handboeken daarmee de bouwstenen voor de ontwikkeling van de Veluwse Ontvangstlocaties en routesystemen, voor het wijzen van de weg naar interessante plekken en het heten van welkom. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, neem dan contact op met Routebureau Veluwe. Vergunning Let op dat u, alvorens een locatie in te richten, bekijkt of hiervoor een vergunning nodig is. Dit is afhankelijk van de lokale instantie. Informeer hiervoor bij de desbetreffende gemeente, grondeigenaar of wegbeheerder. Subsidie Neem voor eventuele subsidiemogelijkheden voor beplanting contact op met de betreffende gemeente en/of de provincie. Mist u producten? Mocht u specifieke wensen hebben met betrekking tot een product dat niet in dit stijlboek is opgenomen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. We gaan tezamen met u kijken of we het gewenste product in de Veluwestijl kunnen maken en indien relevant zullen we het stijlboek vervolgens uitbreiden met dit specifieke product. 74/78 | beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021

NAWOORD Beste lezer, ‘Voor ons persoonlijk is de Veluwe een bekende en vertrouwde plek waar al vele kilometers zijn afgelegd en menig foto en herinnering is gemaakt. Meewerken en meedenken aan het ‘op 1’ zetten van de Veluwe zien wij als een prachtige opgave en mooie uitdaging die wij graag met u aangaan.’ Zo begon onze aanbieding toen wij door Lout van der Hoeven, coördinator Veluwse Ontvangstlocaties, werden benaderd voor het opstellen van een stijlboek / beeldkwaliteitplan ‘overige inrichtingselementen’ voor de Veluwse Ontvangstlocaties. Heel blij waren wij dan ook dat de opdracht ons werd gegund en we aan de slag konden met deze uitdagende opgave. Het mogen vormgeven van een complete Veluwestijl zien wij als een eer en een prachtige kans iets moois neer te zetten. Wij hebben dan ook ons uiterste best gedaan om een uniek en stoer product neer te zetten dat recht doet aan de Veluwe. Wij hopen van harte dat u net zo enthousiast bent als wij en dat veel Veluwse Ontvangstlocaties met deze nieuwe stijl zullen worden ingericht en zodoende een herkenbaar beeld worden op de Veluwe. Wij wensen u een fijn verblijf op de Veluwe! John van Vilsteren en Paulien Varkevisser, april 2021 beeldkwaliteit stijlelementen veluwse ontvangstlocaties — Versie 1.0 2021 | 75/78

COLOFON CONTACT Floris Gerritsen Programmamanager VeluweTeam / Veluweop1 floris.gerritsen@ede.nl Lout van der Hoeven Coördinator Veluwse Ontvangstlocaties lout.van.der.hoeven@ede.nl Routebureau Veluwe info@routesopdeveluwe.nl 085 013 1811 Kijk voor meer informatie over Veluweop1 op veluweop1.nl OPDRACHTNEMER Van Vilsteren Urban Inclusive John van Vilsteren, john@urbaninclusive.nl SAMENSTELLING EN ONTWERP Van Vilsteren Urban Inclusive, urbaninclusive.nl Paulien Varkevisser | fotografie & vormgeving, paulienvarkevisser.com status: DEFINITIEF CONCEPT versie 1 fotoverantwoording: Alle beelden zijn afkomstig van de productleveranciers tenzij anders vermeld en met uitzondering van: Gemeente Ede: p. 5 en 6 en Paulien Varkevisser: achtergrondfoto p. 9 en verder p. 35, 36, 37, 40, 41 (rechts boven), 53 (links midden) en 75. © april 2021. Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Wijzigingen of aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd voorbehouden. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
Home


You need flash player to view this online publication