0

Aan de slag met eHealth: 9 inzichten van PAZIO eHealth voor iedere burger? 23 januari 2017

eHealth en PAZIO eHealth in de zorg en het sociale domein, hoe werkt dat?! PAZIO is expert op het gebied van eHealth voor zorg en welzijn. Maar wat doet PAZIO precies in eHealth, wat zijn opgedane inzichten en wat zijn de cijfers en ervaringen uit de praktijk? Lees het in deze whitepaper. Aanleiding van deze publicatie is de nationale eHealthweek van 2017. Een mooi initiatief om te laten zien wat eHealth is en hoe het werkt. Wij dragen hier graag aan bij door middel van deze whitepaper. We geven hierin een overzicht van onze activiteiten en delen inzichten die we in de loop van de jaren hebben opgedaan. We hopen je met deze whitepaper te inspireren, adviseren en te overtuigen om ook met eHealth aan de slag te gaan, met of zonder PAZIO. Onze missie? Patiënten en cliënten in de regie over hun eigen zorg en welzijn. Onze droom? eHealth voor iedere burger! Veel leesplezier! eHealth en PAZIO | 2

Het portaal, een PGO voor iedereen PAZIO biedt een overkoepelend eHealth portaal dat meerdere eHealth diensten bundelt voor patiënten en cliënten. Zo krijgen zij via één veilige inlog toegang tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Zorgverleners kunnen ervoor kiezen om online diensten aan te bieden via PAZIO. Door gerealiseerde koppelingen kunnen zij blijven werken in hun eigen systeem, wat voor zorgverleners vaak een belangrijke vereiste is. Het grootste voordeel is echter voor de patiënt en cliënt. Geen verschillende inlogaccounts meer voor het ziekenhuis, de huisarts en de fysiotherapeut. Alle zorgverleners en hun online diensten, overzichtelijk in één patiëntenportaal. Zo vormt zich vanzelf een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor iedere burger! Inzicht 1 | André Dekker “PAZIO is een blauwdruk voor toegankelijke eHealth. Het PAZIO concept krijgt nu echt vorm dankzij toenemend volume. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een PGO voor iedere burger in Nederland, terwijl zorgverleners blijven werken in hun eigen systeem. Er bestaat al zoveel goede ehealth, vind niet opnieuw het wiel uit, maar zorg voor goede toegankelijkheid, bereik en gebruik.” Het portaal | 3

Onze gekoppelde partners Gezondheidscentrum, wijkteam, ziekenhuis of diagnostisch centrum? Ons aanbod is voor iedereen! Mist u een partner? Mogelijk zijn we al met hen in gesprek. Zo niet, dan doen we dit op uw verzoek graag. MicroHis Portavita Promedico Psynet Finetic Mental Share Direct Vitalinq Topicus/ZWIP Fysiomanager Zorgdraad Therapieland Vital Health Software Medicom/MGn KSYOS PulseMe Zorgverband Hierhebikpijn.nl Thuisarts.nl Moetiknaardedokter Chipsoft Saltro Wijkconnect Inzicht 2 | Lisa van Blokland “Een platform als PAZIO is niets zonder koppelingen en aangesloten zorgverleners. Maar wie begint? Zonder koppelingen geen zorgverleners en zonder zorgverleners geen prioriteit bij software leveranciers. Deze eerste fase zijn we voorbij dankzij de early innovators, maar nieuwe ontwikkelingen zullen altijd blijven. Wees niet bang om de eerste stap te zetten. Gewoon doen!” Onze gekoppelde partners | 4 Onlineafspraken.nl Centric Pharmacom/MGn

Veilig online EHealth diensten bevatten persoonlijke en medische gegevens. Daarom is veilig en betrouwbaar inloggen van groot belang. Om dit te realiseren maakt PAZIO gebruik van DigiD met sms authenticatie. Gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil. Zo is PAZIO als koploper in authenticatie nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Idensys, een nieuwe inlogmethode. Afgelopen jaar heeft PAZIO Idensys geïmplemeneerd en succesvol een pilot uitgevoerd met Idensys niveau hoog. Lees hier meer over Idensys! In 2017 gaat PAZIO samen met Nictiz verder met de implementatie en doorontwikkeling van Idensys. Daarnaast zal DigiD machtigingen worden opgenomen in het PAZIO platform. Inzicht 3 | Jasper Janssen “Implementatie van eHealth vraagt ook om heldere voorlichting van zorgprofessionals en zorgconsumenten ten aanzien van veilig inloggen en omgang met medische data. De techniek alleen is niet voldoende, maak tijd vrij voor uitleg over de omgang met deze data!” Veilig online | 5

De techniek staat, wat nu? Natuurlijk is de techniek niet eenvoudig, maar als eenmaal alles naar behoren werkt, volgt misschien nog wel de grootste uitdaging. De implementatie en borging van eHealth in de praktijk. Afstemming met de website en de XIS leverancier, maar ook met aanbieders van bijvoorbeeld de Ketenzorg en de GGZ. Ieder heeft hetzelfde einddoel voor ogen (regie voor de patiënt), maar misschien wel met een eigen belang. En hoe zit het met de interne werkprocessen? En met de communicatie richting eindgebruikers? PAZIO weet als geen ander wat er allemaal komt kijken bij de implementatie van eHealth en steekt daarom veel tijd in de implementatie en het vervolg. Denk hierbij aan alle externe afstemmingen, maar ook maandelijkse statistieken, promotie(materiaal), trainingen en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Inzicht 4 | Marieke van Osch “Naast het continue projectmanagement hebben we een helpdesk paraat staan voor patiënten en zorgverleners. Door ons overkoepelende karakter zijn we de spin in het web voor problemen, vragen en ervaringen. Door niet alleen vragen en problemen aan ons door te geven, maar ook gebruikerservaringen en wensen heb je als zorgverlener een belangrijke rol in de doorontwikkeling van eHealth.” De techniek staat, wat nu? | 6

Wat zijn de cijfers? Bereik Utrecht stad: 35% Regio Utrecht: 17% PAZIO verspreidt zich regionaal als olievlek. Is uw regio al begonnen? Aanmeldingen • Gemiddeld aanmeldingspercentage t.o.v. de praktijkpopulatie: 17% (oplopend tot meer dan 30%). • Sinds september 2016 hebben al meer dan 1.000 patiënten gebruik gemaakt van single sign on van de eerste- naar de tweedelijn! • Van alle aangemelde patiënten maakt gemiddeld ongeveer 18% maandelijks gebruik van de online diensten. • 12-19% van alle labuitslagen wordt online bekeken! Gebruik Inzicht 5 | Richard Venema “Doordat we maandelijks statistieken uitdraaien, kunnen we precies zien wat de effecten zijn van bijvoorbeeld vakantieperiodes, nieuwe functionaliteiten of van promotie! Actieve promotie van online diensten in het spreekuur of bijvoorbeeld door middel van flyers vergroot de bekendheid en het gebruik van eHealth. Bekijk je eigen cijfers goed en experimenteer hier eens mee. Meten is weten!” Wat zijn de cijfers? | 7

Aan de slag met eHealth Inspiratiesessie Wilt u ook aan de slag met eHealth maar heeft u behoefte aan meer eHealth inzichten, praktijkvoorbeelden en inspiratie? We komen graag bij u langs voor een eHealth inspiratiesessie, afgestemd op uw situatie en regio. Neem contact met ons op voor meer informatie. Inspiratiesessie | 8

eHealth ook voor studenten Check it! PAZIO zet zich ook in voor het welzijn van studenten. Op Check it kunnen studenten terecht voor betrouwbare informatie en ondersteuning op het gebied van studie- en loopbaanbegeleiding en bij psychosociale problemen. Check it wordt momenteel al ingezet door meerdere ROC’s door het hele land. Lees hier meer over Check it of bekijk de video! heck online it Check it! | 9

Het sociale domein doet ook mee Zorg gaat natuurlijk verder dan huisartsenzorg of zorg geleverd door paramedici en ziekenhuizen. Ook in het sociale domein kan eHealth goed toegepast worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijkportaal waarin de online diensten van zowel medische als maatschappelijke zorg, zoals het buurtteam, worden samengevoegd. Burgers met vragen over bijvoorbeeld wonen, geld of zorg vinden hier meer informatie over deze onderwerpen of komen op laagdrempelige wijze in contact met zorg- of hulpverleners. Overkoepeld aan de wijk kan eHealth toegepast worden door gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de zorg rondom de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Burgers kunnen dan bijvoorbeeld online hun ondersteuning inzien, aanbieders waarderen of een klacht indienen over ontvangen hulp. eHealth voor iedere burger dus! Inzicht 6 | Yvette Piscaer “Wanneer de ambitie bestaat om het eHealth aanbod van verschillende aanbieders van zorg en welzijn te bundelen, focus dan in eerste instantie altijd op bestaande samenwerkingsrelaties in de keten. Aan succesvolle initiatieven voor gezamenlijke online dienstverlening ligt altijd een goede offline samenwerking ten grondslag.” Het sociale domein | 10

De zorg ontzorgd met ICT - ZonMw In de zomer van 2016 heeft PAZIO het ICT doorbraakproject ‘de zorg ontzorgd met ICT’ afgerond. Dit project had het doel om succesvolle eHealth initiatieven op te schalen met de ambitie om hiermee mensen langer gezond en zelfstandig te houden. Met een toename van het bereik met 185%, het aantal aanmeldingen met 177% en een vervijfvoudiging van het aantal unieke gebruikers, heeft PAZIO zich bewezen als landelijk platform. Hiermee is na de innovators en de early adopters, de early majority als klantengroep bereikt. Een belangrijke ontwikkeling in de projectperiode is de uitbreiding van het aanbod met een wijkportaal, het sociale domein en de 2e lijn. Een randvoorwaarde voor verdere opschaling is duurzame financiering door een eenduidig bekostigingsmodel en eigenaarschap van een digitale infrastructuur. Meer lezen? Klik hier! Inzicht 7 | Leone Flikweert “Uit de opschalingsperiode is gebleken dat een succesvolle implementatie gepaard gaat met leiderschap en visie bij zorgorganisaties en professionals. Een gedragen visie draagt bij aan concretisering van een project en inpassing in de bestaande processen. Borging van de visie in alle niveaus van de organisatie draagt bovendien bij aan voldoende draagvlak. Kortom: draag je visie uit!“ Doorbraakproject | 11

Co-creatie in de regio Utrecht Vitale Regio (UVR) is een samenwerkingsplatform, dat is ontstaan op initiatief van PAZIO. Binnen het platform kunnen diverse zorgpartijen uit Utrecht elkaar ontmoeten om zo zelfmanagement voor patiënten in de regio te stimuleren en te faciliteren. Het is een informeel en praktijkgericht platform waar lopende projecten besproken worden en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan middels een bottom-up benadering. UVR heeft een manifest opgesteld met drie pijlers waarop in haar ogen een volwassen zelfmanagement-regio zou moeten worden gebouwd: een digitiale common ground, het nieuwe zorgwerken en duurzame bekostiging en borging. Utrecht Vitale Regio Inzicht 8 | Joyce Mantjes “eHealth is een goed middel voor het vergroten van zelfmanagement voor patiënten, maar zorg wel voor eenvoud en afstemming van het eHealth landschap zodat het gebruik gestimuleerd en succesvol wordt. Co-creatie is hiervoor essentieel. Heb vertrouwen in elkaar en durf je eigen belang even aan de kant te zetten en kies voor de eindgebruiker!” Co-creatie in de regio | 12

eHealth in de opleiding Door de komst van eHealth veranderen de werkzaamheden van de eerstelijns zorg. De ervaring leert dat medewerkers onbekend zijn met eHealth in de werkprocessen, wat vaak tot weerstand kan leiden. Het opnemen van eHealth in het zorgonderwijs is een manier om eHealth effectiever en efficiënter te implementeren. Daarom hebben het ROC Midden Nederland, Gezondheidscentrum Maarssenbroek, ZonMw en PAZIO gezamenlijk een eHealth onderwijsmodule ontwikkeld. In deze module maken assistenten kennis met eHealth, leren ze ermee te werken en leren ze hoe ze patiënten kunnen betrekken bij eHealth. Vraag de onderwijsmodule hier aan! Inzicht 9 | Lisa van BLokland “De onbekendheid en koudwatervrees voor eHealth onder zorgverleners wakkert de weerstand voor innovaties aan bij patiënten en cliënten, waardoor het gebruik van eHealth uit blijft. We kunnen hierop inspelen door in een vroeg stadium de zorgverleners in spe bekend, vaardig en vertrouwd te maken met eHealth. Vertrouw deze nieuwe generatie en maak van eHealth een standaard!” eHealth in de opleiding | 13

Aan de slag met eHealth! www.pazio.nl | info@pazio.nl | 088 755 86 48

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
Home


You need flash player to view this online publication