25

BREDA DUURZAAMHEIDSWIJZER.NU | 25 Duurzaamheid en veiligheid in een keer goed aanpakken Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Beveiligingsmaatregelen volgens het keurmerk zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen. Het PKVW kent beveiligingseisen voor bestaande woningen en voor nieuwbouwen renovatiewoningen. Met name in deze laatste categorie is veel winst te behalen door zaken als duurzaamheid en veiligheid in één keer goed aan te pakken. Inbreken in een slecht beveiligde woning kost vaak maar 30 seconden. Maatregelen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen dragen aanzienlijk bij aan de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang­en­sluitwerk en goede verlichting, graag over! De kans op inbraak in deze woningen neemt af tot 90%. Energieneutraal bouwen Het is inmiddels meer regelmaat dan uitzondering: energiezuinig of zelfs energieneutraal bouwen en wonen. Bouwers, toeleveranciers, woningcorporaties, gemeentes, financiers en netbeheerders werken steeds intensiever samen om woningen veilig én energieneutraal op te leveren. De duurzame metamorfose van woningen is hét moment om ook de veiligheid aan te pakken. De vereniging Stroomversnelling is daar een goed voorbeeld van. Dit initiatief van netwerkpartners uit de bouwsector wil een groot aantal huizen energieneutraal en veiliger maken. Deze partners delen kosten, kennis en menskracht voor de ontwikkeling van energieneutraal gebouwde omgevingen. Sinds 2016 werken zij aan de oplevering van honderden veilige ‘nul­opde­meter’­woningen. Door te renoveren met goede isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen op het dak, voorziet ieder huis in principe in zijn eigen energie. Bewoners worden hierbij niet vergeten. Simon Verduijn, projectleider bij Stroom versnelling, legt uit: “Zij krijgen te maken met een flinke renovatie, maar ook met de voordelen die ‘nul­op­de­meter’ brengt: hun woning wordt moderner en comfortabeler, maar de woonlasten blijven hetzelfde.” Stroomversnelling lanceerde twee jaar geleden NOM Keur: een integraal keurmerk voor een technisch bouwconcept dat een veilig, aangenaam en gezond binnenklimaat combineert met een zeer laag energiegebruik met prestatiegarantie. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is onderdeel van de eisen die NOM Keur stelt in de Maatlat. Stroomversnelling verwacht in 2019 dat alle renovaties die onder NOM Keur gerealiseerd worden veilige ‘nul­op­de­meter’woningen zijn. Duurzame metamorfose Door renovatie kunnen bestaande woningen weer voldoen aan actuele eisen. Gecertificeerd hang­en­sluitwerk, geschikte buitenverlichting en rookmelders maken het plaatje voor veilig en duurzaam wonen compleet. Door er vroeg bij te zijn is vaak geen enorme investering nodig. Susanne Schat, adviseur woninginbraken/PKVW bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) legt uit waarom: “Veiligheid meenemen als speerpunt in een grootschalige renovatie, zorgt ervoor dat woningcorporaties tegen relatief lage kosten een enorme verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor hun huurders realiseren.” Hoe eerder men in het renovatietraject of bouwproces namelijk nadenkt over het aspect veiligheid, hoe eenvoudiger ze op te nemen zijn in de (ver) bouwplannen. Schat: “Vaak worden er onnodig hoge kosten gemaakt voor het integreren van PKVW in bouwplannen omdat men ze te laat toepast.” Bouwmaterialen ook duurzaam Het Politiekeurmerk Veilig Wonen hanteert een lijst met beveiligingsproducten met bepaalde inbraakwerendheidsklasse kennen. Eén van de Certificerende instellingen, zoals SHR, KIWA en SKG­IKOB, testen deze producten. Deze instellingen testen producten en complete gevelelementen op o.a. inbraakwerendheid. Bijna iedereen kent wel de ‘SKG­sterren’ die op hang­en­sluitwerkproducten staan. “De sterren geven de mate van inbraakwerendheidsklasse van dat product aan”, legt Schat uit. Ook certificeringsinstituut SKG­IKOB houdt rekening met een gezond milieu en duurzaamheid. Charles Wallert, sectormanager bij SKG: “We zijn samen verantwoordelijk voor een sterke reductie van CO2 en het realiseren van energiezuinige gebouwen. Bedrijven die hun producten laten testen op inbraakwerendheid doen dat door voortdurend hun processen te verbeteren en duurzame producten te leveren die bijdragen aan energiebesparing. SKG­IKOB ondersteunt hen daarbij door conform de beoordelingsrichtlijnen metingen en testen te verrichten en processen en producten te certificeren. Zo maakt de industrie voor de eindgebruiker inzichtelijk welke bijdrage hij levert aan een beter milieu. SKG­gecertificeerd hang­en­sluitwerk wordt altijd op twee duurzaamheidsaspecten beoordeeld, namelijk op gebruik/slijtage en hoe het hang­en­sluitwerk bestendig is tegen klimatologische invloeden. Veiligheid vanaf de eerste steen Veiligheid zou volgens Schat naast duurzaamheid centraal moeten staan in toekomstige wijkaanpakken. “Het is belangrijk dat bij de bouw betrokken partijen als opdrachtgever, architect, projectontwikkelaar en aannemer in een zo vroeg mogelijk stadium de PKVW­richtlijnen meenemen in de bouwplannen. Dan kunnen er als dat nodig is nog tijdig bouwkundige aanpassingen worden gedaan. Zij kunnen voor advies desgewenst een PKVW­bouwplanadviseur inschakelen. Zo werk je efficiënt en kostenbesparend bovendien, wat uiteindelijk ook weer de duurzaamheid ten goede komt.” Meer informatie: www.politiekeurmerk.nl

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication