30

DAWOOD KOELTECHNIEK D K Een airco van Dawood Koeltechniek. Het hele jaar een perfect klimaat in huis of kantoor. Wij leveren airconditioning tegen betaalbare prijzen met een service die staat als een huis. Een airco om te verwarmen, zuiveren, ventileren en ontvochtigen! Bredaseweg 108 A • 4902 NS Oosterhout • T. 0162 422242 • info@dawood.nl WWW.DAWOOD.NL Je hoeft niet groot te zijn om ruim te denken elshout breda Geen aannemer maar probleemoplosser Sinds 1961 - al 60 jaar op weg! Elshout Breda is een soepele organisa�e met korte communica�elijnen. Mede hierdoor zijn wij in staat om alert en adequaat te reageren op uw wensen. Wij hebben de vakmensen en het materieel in huis om uw opdracht naar wens en uit te voeren. Geen project is voor ons te groot of te klein! PSO-prestatieladder Onlangs hebben wij Trede 2 bereikt op de Presta�eladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde mee�nstrument én keurkmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objec�ef meet en zichtbaar maakt. Uit de ona�ankelijke toetsing door een cer�ficerende instelling blijkt dat Elshout Breda op een kwalita�ef goede wijze werkgelegeheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verhardingen Rioleringen Co2-prestatieladder Elshout vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Daarnaast stellen ook onze opdrachtgevers steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Om onszelf, maar ook de buitenwereld te bewijzen dat we het terugdringen van de CO2-uitstoot serieus aanpakken, hebben we als aanvulling op ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat is gecer�ficeerd op basis van de ISO 9001, ons in maart 2019 laten cer�ficeren voor de CO2-presta�eladder Niveau 3. Dit betekent dat we een goed inzicht hebben van onze CO2-uitstoot en waar dat door wordt veroorzaakt. We laten zien dat we ook concrete stappen nemen om deze uitstoot terug te dringen. We kijken daarbij ook naar de ontwikkelingen in de branche en sluiten ons bij goede ini�a�even aan. Via onze website communiceren we op een transparante manier over onze inspanningen, met betrekking tot het terugdringen van onze CO2-uitstoot. www.elshoutbreda.nl Grondwerk Groen

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication