0

Kerkgroet zondag 10 januari 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier Dienst volgende week: 11.00 uur: Ds. G. van Wieren, Oosternijkerk Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: Accordeon door Eeuwe Spinder en Djoeke Postma-de Jong Mededelingen: Overleden Op dinsdag 5 januari is overleden zr. Y.I. van der Meer-Bakker van de Doarpsstrjitte. Zij is 81 jaar geworden. Afgelopen vrijdag is er in besloten kring afscheid van haar genomen in de Dorpskerk. Daarna is zij begeleid naar haar laatste aardse rustplaats in Harkema. Op donderdag 7 januari is overleden br. H. Scheepsma van de Doarpsstrjitte. Hij is 84 jaar geworden. Op dinsdagavond 12 januari is er gelegenheid tot condoleren, van 19.00-21.00 uur in It Gebou. Wanneer de afscheidsdienst in de Dorpskerk precies plaats vindt, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Kerkdiensten As zondag 10 januari is de kerkdienst naast www.kerkdienstgemist.nl ook rechtstreeks met beeld te volgen op Youtube Dat kan via deze link: https://youtu.be/ij--2UyQrLY Mocht u de (test) uitzending van nieuwjaarsdag nog (een keer) willen bekijken dan kan dat via deze link: https://youtu.be/AXiJMz0xF7g Liturgie Liturgie voor de ochtenddienst in Surhuizum, d.d. 10 januari 2021 muzikale begeleiding op accordeon door Eeuwe Spinder en Djoeke Postma-de Jong Liederen voor de dienst Welkom en mededelingen Lied: Joh. de Heer 657 : 1, 3 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland Stil gebed, votum en groet Nagedachtenis Gebed Inleiding Lied: Joh. de Heer 57 : 1 en 2 Er komen stromen van zegen Eerste Schriftlezing: Jesaja 42 : 1 - 9 Lied: Joh. de Heer 17 : 1 en 3 Als ik maar weet Tweede Schriftlezing: Lucas 3 : 21 - 22 en Matteüs 17 : 1 - 8 Lied: Joh. de Heer 33 : 1 en 3 Daar ruist langs de wolken Uitleg en verkondiging Lied: Opwekking 642 Dankzegging en voorbeden Slotlied: Joh. de Heer 13 : 1, 2 en 3 Ik wandel in het licht met Jezus Zegen Lied na de dienst kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication