0

Kerkgroet zondag 11 april 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. J. van der Sleen, Surhuisterveen Dienst volgende week: 11.00 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier / Steven Akker, Wijnjewoude Fullchurchdienst Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: Mevr Kloosterman Mededelingen: Br. D.P. Kooistra van de Deutechemstrjitte is met spoed gedotterd en heeft een stent gekregen. Hij is weer thuis, maar moet voorlopig rustig aan doen. Fullchurchdienst 18 april a.s. om 11 uur Veel clubleden leveren een bijdrage aan deze dienst, daarom zouden wij het fijn vinden dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren tijdens deze dienst in de kerk zitten. Meld je aan bij je jeugdleider dan wordt er een plek voor jou gereserveerd. Zit je niet op club, maar je wilt toch graag komen, geef dit dan door aan de koster(koster@pknsurhuizum.nl) Mocht er genoeg ruimte zijn, dan kunnen ouderen natuurlijk plaatsnemen in de kerk. Het is op 18 april ook mogelijk om de dienst mee te kijken in It Gebou. Graag vooraf melden bij de koster dat u de dienst wilt bijwonen. De voorbereidingscommissie Bijwonen kerkdiensten Als aanvulling op het Tsjerkefinster: wanneer u of jij een kerkdienst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de fam. Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bij teveel aanmeldingen laten zij weten dat er voor de betreffende dienst geen plaats meer is, maar ze kunnen u dan eventueel voor een volgende dienst noteren. Bouwen doe je niet alleen! Full Church voor jong en oud! Zondag 18 april 2021 11 uur in de Doarpstsjerke in Surhuizum In samenwerking met: Ds. Guda Borger Steven Akker Clubs jeugdwerk PKN Surhuizum Meekijken kan via youtube Meer informatie vind je op: www.pknsurhuizum.nl kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Clubrooster April Datum: Wat: 4-4-2021 11-4-2021 11-4-2021 11-4-2021 11-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 25-4-2021 25-4-2021 i.v.m. Pasen geen club Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 1 Jetze Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Full Church Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Liturgie Welkom en afkondigingen Intochtslied: Ps. 98: 1 en 3 (orgel) Stil Gebed Votum en groet Klein gloria (orgel) We luisteren naar ‘Samen in de naam van Jezus’ https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q Gebed om de leiding van de Heilige Geest Schriftlezing : Luc. 24: 13-35 NBV Zingen: Lied 646 (orgel) Preek We luisteren naar ‘Jezus overwinnaar’ https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU Geloofsbelijdenis We luisteren naar Lied 412: 1 en 2 (orgel) Voorbeden en dankgebed. Collecten We luisteren naar Lied 641: 1, 2 en 4 (orgel) Zegen Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk! Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 11.00 Doarpstsjerke 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou Tijd en Waar:

normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication