0

Kerkgroet zondag 14 juni 2020 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. B. van der Boon Diensten volgende week: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger Mededelingen: Vooraankondiging Nu de kerkdiensten nog niet hervat kunnen worden, zal op zondag 21 juni aanstaande het Heilig Avondmaal gevierd worden op de manier waarop dat op Goede Vrijdag is gedaan. Voorafgaand aan de dienst kunt u zelf thuis een stukje brood klaarzetten en een glaasje wijn of sap. Wanneer de aanwezigen in de kerk genodigd worden om het brood te nemen en later de wijn te drinken, kunt u dat thuis ook doen. Zo mogen we in verbondenheid met elkaar gedenken dat Jezus zijn leven ook voor ieder van ons heeft gegeven. Op de website van onze gemeente ( www.pknsurhuizum.nl) staan foto’s van de tafel, zoals die in de kerk voor de Goede Vrijdag was klaargemaakt. Voor iedere aanwezige een eigen schaaltje met brood en een eigen glaasje wijn. Ieder pakt het zelf van de tafel, nadat de nodiging geklonken heeft. Kinderwerk Op 7 juni kwamen er maar liefst 13 kinderen naar It Gebou bij de Doarpstsjerke. En het was hartstikke gezellig! Deze keer hopen we weer op zo’n grote opkomst. Alle kinderen van Surhuizum zijn welkom. Kom om 10.00 uur naar de kinderkerk, Grietje Pool wacht jullie daar op! P.s. noteer alvast de datum van de ‘overstap-activiteit’ van groep 8: dat is zondag 28 juni ! Liturgie Afkondigingen. Intochtslied: Ps. 42: 1, 3 (Evenals een moede hinde) Votum en groet. Gebed. Schriftlezing: Psalm 2 1. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 3. ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’ 4. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. 5. Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: 6. ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ 7. Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. 8. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 9. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’ 10. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 11. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. 12. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Lied: NLB. 1010 of Gez. 285 de verzen 1, 2, 3 (Geef vrede, Heer, geef vrede) Verkondiging. Gebed. Lied: EL. 140: 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon) Zegen. Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication