0

Kerkgroet zondag 18 april 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 11.00 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier / Steven Akker, Wijnjewoude Fullchurchdienst Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. J. Glas, Kootstertille Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: Youtube Mededelingen: Bedankje Hartelijk dank voor de kaartjes, bloemen, apps, attenties die wij ontvingen ter ere van ons gouden huwelijksjubileum. Wij hebben het erg op prijs gesteld. Pier en Geertje Dijkstra Rwanda Vandaag is de collecte van de diaconie bestemd voor coronahulp in Rwanda. Al ruim een jaar bepaalt corona ons leven. Allemaal hebben we er in meerdere of mindere mate onder geleden. Gelukkig lijkt in Nederland het einde van de crisis langzaam maar zeker dichterbij te komen. Steeds meer vaccinaties zorgen hopelijk voor steeds meer vrijheid. Maar waar wij straks opgelucht ademhalen, worden in veel andere landen nog steeds mensen ziek, raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Zo heeft de coronacrisis in Rwanda gezorgd voor een toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen. Goede voeding is lastig verkrijgbaar en mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus. Lokale gemeenten zijn al sinds het begin van de pandemie bezig te helpen, onder mee met voedsel en voorlichting. Kerk in actie heeft mede door uw steun in diverse landen al voor 1,5 miljoen euro noodhulp kunnen geven. Maar kerk in actie gaat door met coronahulp. Ze blijven helpen met voedsel, hygiënepakketten, medische zorg, financiële ondersteuning en preventie. Ook nu vragen ze of wij weer mee willen helpen en daarom is deze collecte bestemd voor coronahulp in Rwanda. U kunt ook uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie (zie voor het nummer Tsjerkeinfo) o.v.v. coronahulp Rwanda. Gun anderen de vrijheid die we zelf tegemoet gaan. Uw hulp is dringend nodig. Fullchurchdienst 18 april a.s. om 11 uur Veel clubleden leveren een bijdrage aan deze dienst, daarom zouden wij het fijn vinden dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren tijdens deze dienst in de kerk zitten. Meld je aan bij je jeugdleider dan wordt er een plek voor jou gereserveerd. Zit je niet op club, maar je wilt toch graag komen, geef dit dan door aan de koster(koster@pknsurhuizum.nl) Mocht er genoeg ruimte zijn, dan kunnen ouderen natuurlijk plaatsnemen in de kerk. Het is op 18 april ook mogelijk om de dienst mee te kijken in It Gebou. Graag vooraf melden bij de koster dat u de dienst wilt bijwonen. De voorbereidingscommissie kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Bijwonen kerkdiensten Als aanvulling op het Tsjerkefinster: wanneer u of jij een kerkdienst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de fam. Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bij teveel aanmeldingen laten zij weten dat er voor de betreffende dienst geen plaats meer is, maar ze kunnen u dan eventueel voor een volgende dienst noteren. Bouwen doe je niet alleen! Full Church voor jong en oud! Zondag 18 april 2021 11 uur in de Doarpstsjerke in Surhuizum In samenwerking met: Ds. Guda Borger Steven Akker Clubs jeugdwerk PKN Surhuizum Meekijken kan via youtube Meer informatie vind je op: Clubrooster April Datum: 18-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 25-4-2021 25-4-2021 www.pknsurhuizum.nl Wat: Tijd en Waar: Full Church Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven 11.00 Doarpstsjerke 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou Liturgie Thema: Bouwen doe je niet alleen! M.m.v.: jeugdclubs, kinderwerker, topteam, gemeenteleden, jeugdwerker en dominee Liederen voor de dienst: Bouw je huis De Heer is ons huis Een wijs man Welkom Interview David Huistra Afkondigingen Lied: Hij is de rots Stilte - gebed - genadegroet Lied: Bouw je huis niet op zand Bijbelverhaal Lied: Bouw je leven op de rots Fundering van mijn leven Lied: Together for King & country Bouwen op een fundament Illustratie Lied: Don’t build your house Quiz World Servants kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Bouwen doe je niet alleen! Lied: Samen (Elly & Rikkert) Gebed Lied: Build your kingdom here (Rend collctive) Zegen Na de dienst: Lopen op het water Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk! Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication