0

Kerkgroet zondag 2 mei 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds Guda Borger-Koetsier Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds Johan, Hoornenborg, Opende Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: mw. M. van der Meulen Mededelingen: Kerk op Schoot De ark van Noach Kom jij ook op vrijdag 7 mei het verhaal van Noach beleven? De inloop is van 9.30-10.00 uur bij het hek van de Doarpstsjerke. Het duurt ongeveer een half uur. Er is een tocht door de kerk en het gebouw voor kinderen van 0-5 jaar en hun ouders (ook broers en zussen zijn welkom). Per gezin wordt de route gelopen, waarin je kunt voelen, luisteren, zingen en bewegen. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben mail dan naar kerkopschoot@gmail.com Jeugd agenda: Datum: 2-5-2021 2-5-2021 2-5-2021 9-5-2021 9-5-2021 16-5-2021 16-5-2021 23-5-2021 30-5-2021 30-5-2021 30-5-2021 Wat: Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole All Stars 1 Thomas Reload 1 Jetze Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Geen club i.v.m. Pinksteren Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole All Stars 1 Thomas Reload 1 Jetze Tijd en Waar: 19.00 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke Bijwonen kerkdiensten Als aanvulling op het Tsjerkefinster: wanneer u of jij een kerkdienst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de fam. Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bij teveel aanmeldingen laten zij weten dat er voor de betreffende dienst geen plaats meer is, maar ze kunnen u dan eventueel voor een volgende dienst noteren. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Liturgie Thema: Is herleving mogelijk? Orgelmuziek Welkom en afkondigingen Aanvangslied: Lied 978 : 1, 2 en 3 Aan U behoort, o Heer der heren Openingstekst: Psalm 104 : 24, 27 - 30 Stil gebed - bemoediging - groet Loflied: Opwekking 277 Machtig God, sterke rots Gebed Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 17 : 17 - 24 Lied 834 : 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht Tweede Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 - 14 Lied 610 : 1, 2, 4 en 5 Zo dor en doods Uitleg en verkondiging Lied 645 : 1, 2, 5 en 6 Zingt ten hemel toe Dankgebed en voorbeden Slotlied: Lied 657 : 1, 2 en 4 Zolang wij ademhalen Zegen Het Wilhelmus Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk! Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

• Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication