0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum oktober 2020 2

TSJERKEFINSTER 2020 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Gryt Wijma Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Imke Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga tel 0512-352185 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-352510, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema It Langpaed 8, 9283 TD Surhuizum, 06-36356271, koster@pknsurhuizum.nl Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkef inster@gmail .com Uiterlijke datum van inleveren: zie „Agenda‟, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren op één van onderstaande adressen: - Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmai l .nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Het Goede Leven – Bloeien in Gods licht. “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33 Het jaarthema vanuit de PKN is „Het Goede Leven – Bloeien in Gods licht.‟ Een bijzonder thema welke ook voor de startzondagen wordt gebruikt, zo ook bij ons in Augustinusga. Vaak is de startzondag een feestelijke dienst waarin we ook vieren dat alles weer van start gaat. Dit jaar ging dat met gemengde gevoelens. Niet alleen met het oog op de coronacrisis, maar met name door het plotselinge verlies van onze geliefde voorzitter en broeder Ruurd. Bij gebeurtenissen zoals deze, maar ook als er gekeken wordt naar al het andere leed in de wereld: bosbranden, verwoeste vluchtelingenkampen, armoede en geweld, dan vragen wij ons af wat we met zo‟n thema moeten. Er is zoveel leed waar we ons zorgen over kunnen maken. Het leven is zo vaak helemaal niet „goed‟. Hoe kunnen we dan toch spreken over „het Goede Leven‟? Dit is de vraag die centraal stond tijdens de startzondag in Augustinusga. “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Een mooie en hoopvolle boodschap van Jezus. Wat nou als Hij van ons vraagt niet in de eerste instantie naar het lijden in de wereld te kijken, maar allereerst naar Hem te kijken en Zijn Koninkrijk te zoeken. Met het „Koninkrijk‟ (Grieks: Basileia) wordt bedoeld: „Gods heerschappij‟, „waar God Koning is‟. Kortom: het Koninkrijk is dáár waar Zijn heerschappij zichtbaar wordt, in zowel de wereld als in de harten van mensen. Jezus leert ons dus dat als wij God de heerschappij over onze harten, huizen, gemeenten en dorpen geven, dat Híj dan wel voor ons zorgt. Immers, onze Vader wil niet dat we ook maar enkel gebrek lijden. Jezus maakt ons duidelijk dat de dief (de tegenstander) komt om te stelen te moorden en te vernietigen, “maar Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed” (Johannes 10:10). 3 overdenking

Het lijden komt niet van God, maar van de tegenstander. Daarom mogen wij er steeds op blijven vertrouwen dat Hij goed is. En wanneer wij Hem de heerschappij geven over onze harten, huizen, gemeenten en dorpen, zullen wij overweldigd worden door Zijn goedheid en zullen wij zelf een zegen zijn voor anderen. Jezus geeft ons het tegenovergestelde van wat de dief ons brengt: geven in plaats van stelen, leven geven in plaats van moorden en Hij wil dingen met ons opbouwen in plaats van vernietigen. En wij, als Zijn medewerkers, mogen daarin delen. Betekent dit dat wij geen moeilijkheden of ellende meer zullen meemaken als wij Hem de heerschappij geven over onze levens? Zeker niet. Moeilijkheden, lijden en beproevingen zullen helaas blijven komen. Maar wij weten wel hoe we hiermee moeten omgaan: door éérst het Koninkrijk van God te zoeken. Voor wie daarin volhardt geldt dat je zult groeien en bloeien in Gods licht. Wij zijn geen wezen, wij hebben een Vader die weet wat wij nodig hebben. “Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.” Mattheus 6:32 Erwin Kooistra Noot van de redactie In verband met ziekte kan het zijn dat niet alle kopij geplaatst is 4

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga 4 oktober 11 oktober 18 oktober 25 oktober 1 november 9.30 uur Da. L. Muilwijk-van Huis 10.00 uur KKW dienst (KinderKerkeWerk) 9.30 uur Dhr. A.W. Kampen 9.30 uur 9.30 uur Da. A. Verbaan Ds. J. Glas 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 4-10 11-10 18-10 25-10 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Israëlzondag) 9.30 uur Ds. B.v.d. Boon, Suwâld/Tytsjerk 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier 9.30 uur 11:00 uur 1-11 Mevr. R. v.d. Wal-van Akker, Morra (Bijbelzondag) Fullhousedienst in It Gebou 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Heilig Avondmaal) 6

Rooster Kinderwerk Kinderkerkewerk Augustinusga Er is momenteel geen kinderkerkewerk . Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. Kinderkerk Surhuizum Datum 4 oktober 11 oktober 18 oktober 25 oktober 1 november Namen leiding Bart en Ellis Veenhuizen Chayenny van der Linde Geertje Tuakora Maaike Wijma Grietje Pool 7

Gemeentenieuws - Augustinusga Als het leven soms pijn doet (gedicht van Elisa Krijgman / Marcel Zimmer) Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat U werkelijk bestaat. Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk dat U mij gedragen heeft. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pi jn, met mijn angst en onveiligheid, lijkt de hemel soms van koper. Geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Heer wilt U mij helpen, als ik moe ben en verward, dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart ! En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk , dat U mij gedragen heeft . met een hartelijke groet van Annie IJlstra ( ouderling ) 8

Gemeentenieuws - Augustinusga Voor we vooruit gaan kijken naar de diensten in oktober, blik ik even met u terug op de startdienst van 13 september, waarin Erwin Kooistra voor ging. In verband met het plotselinge overlijden van Ruurd hadden we besloten deze dienst iets aan te passen. Het afscheid van de kinderen van groep 8 verplaatsten we naar 11 oktober. Al met al werd het een mooie dienst op een bijzondere plek. Het thema van de dienst was „Het goede leven‟. Een lastig thema, als een gemeente net is getroffen door groot verlies. Immers, alles wat wij associëren met het goede leven wordt dan ernstig verstoord. Toch is het goede leven ook je weten te verhouden tot de gebrokenheid van het leven. En inzien dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Het was fijn om in de buitenlucht toch weer met elkaar te kunnen zingen. Dit alles onder de muzikale begeleiding van enkele leden van De Bazuin. Waarvoor nogmaals dank. In oktober staan er 4 diensten op de agenda. Op 4 oktober hoopt ds. Muilwijk uit St. Annaparochie voor te gaan. Op 11 oktober is er een jeugddienst. Het thema van deze dienst is „Tijd‟. Voor Klaas Jan en Tiemen is de tijd van afscheid nemen gekomen. Hieraan besteden we aandacht in deze dienst. Ondanks alle maatregelen gaan we proberen er weer een interactieve dienst van te maken. U komt toch zeker ook? Op 18 oktober gaat dhr. Auke Willem Kampen uit Buitenpost voor. En op 25 oktober komt ds. Anne Verbaan uit Ermelo de eredienst begeleiden. Juist in deze tijden is het fijn om elkaar te zien, te spreken en te steunen. We zijn dankbaar dat we tot dusver toch iedere zondag de diensten in een aangepaste vorm kunnen organiseren. We hopen u dan ook weer te mogen ontmoeten in de erediensten. 9 bij de diensten

Gemeentenieuws - Augustinusga Jeugdwerk Wanneer u/je dit leest hopen wij zondagavond 20 september onze eerste tienerclub te hebben gehad voor de jeugd vanaf 12 jaar, in het Jeugdhonk. Deze avond was vooral bedoeld voor een eerste ontmoeting en kennismaking met tienerclub en plannen voor maken voor het vervolg. Wij hopen elke 14 dagen een tienerclubavond te houden. Heb je hier vragen over, of lijkt het je leuk hieraan mee te doen, neem dan even contact op met mij door te bellen of via WhatsApp: 06-42428824. Verder zijn we bezig met het opzetten van een kinderclub voor groep 7 en 8 op een doordeweekse middag. Hier binnenkort meer over. Daarnaast is er natuurlijk een Kinderkerkenwerkdienst op zondag 11 oktober om 9.30 in de kerk. Hierin wordt aandacht besteed aan het afscheid van de kindernevendienst van afgelopen seizoen. We hopen hier een hele mooie en leuke dienst van te maken! Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker 10 jeugdwerk

Algemeen 11

Gemeentenieuws - Surhuizum Aanmelden voor de dienst op zondag 1 november Vanaf eind augustus is het gelukkig weer mogelijk om in de kerk de diensten bij te wonen. Voor de „gewone‟ diensten is aanmelding op dit moment niet nodig. Maar voor een paar diensten in november is dat anders. Dat geldt als eerste voor zondag 1 november. Dan hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Om dat volgens de coronamaatregelen voor te bereiden en klaar te kunnen zetten, vragen we u en jou om zich voor deze dienst aan te melden. Dit kan tot zaterdagavond 31 oktober 18.00 uur bij de koster, Cor en Joke Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bijbel-lees-kring Op woensdag 16 september zijn we weer begonnen en hebben de draad van het Bijbelboek Openbaring weer opgepakt. De volgende keer zullen we lezen Openbaring 12, het centrale hoofdstuk uit dit boek. De data voor de volgende bijeenkomsten zijn gepland op woensdag 21 okt., 25 nov., 6 jan., 27 jan., 24 febr., 24 mrt., 21 apr., 26 mei en 23 juni. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ds. Guda Borger 12

Gemeentenieuws - Surhuizum Tsjerke ynfo Deze maand heeft u het jaarlijk tsjerke ynfo ontvangen, het informatieboekje waarin u allerhande adressen en wetenswaardigheden kunt vinden omtrent kerk en gemeente. Ten opzichte van de vorige editie is er dit keer veel veranderd. Wij vragen u dan ook om de oude editie weg te doen en de nieuwe tsjerke ynfo te gaan gebruiken. De belangrijkste wijziging is dat veel emailadressen zijn aangepast. Voorheen hanteerden we de privéemailadressen, maar sinds begin dit jaar zijn de meeste emailadressen gekoppeld aan de functie binnen de kerk. Als uw emailadres gewijzigd is, heeft u hiervan bericht gekregen via KRM. Mocht u uw nieuwe emailadres nog niet gebruiken, dan graag hierbij het verzoek dit wél te gaan doen. Vriendelijke groet, Fré van der Veen, scriba 13 van de kerkenraad

Gemeentenieuws - Surhuizum Kerkdiensten in coronatijd – een terugblik en een bedankje Maar liefst 5,5 maanden konden we niet met z‟n allen bij elkaar in de kerk komen om onze zondagse kerkdienst samen te vieren. Wat zijn we blij dat we in Surhuizum wel de kerkuitzendingen hadden, die je live -of op een later momentop internet kon beluisteren. En na een sobere start, was er later iedere keer weer een andere muzikale omlijsting. Dat dit mogelijk was, is aan een aantal mensen te danken. Het initiatief voor muzikale medewerking kwam van Eeuwe Spinder. Daarna kwamen er ideeën van Cees Hoogstins. Soms waren er liedjes vanaf YouTube te horen, soms was er een organist en met regelmaat waren er live muzikanten en zangers. Het waren onder andere een aantal zangers van onze eigen begeleidingsband „Foar Jo‟. Ondanks dat zij niet gewend zijn in een kleine formatie te zingen, hebben ze het toch aangedurfd. Knap! Daarnaast hebben de comboleden van de begeleidingsband beurtelings meegewerkt. Maar ook andere zangers en muzikanten waren bereid een bijdrage te leveren. Allemaal unieke combinaties. Zo waren er de accordeonisten Eeuwe Spinder en Djoeke Postma, speelde Margriet Gjaltema dwarsfluit en was er een groepje koperblazers waaraan Anne Spoelstra, Annet Bouma, Marijke Brandsma, Krista van der Vinne (Drogeham) en Albert Boersma meewerkten o.l.v. Dineke Spoelstra. Naast de zangers van „Foar Jo‟ hebben ook Marijke Brandsma en Roel Vriezema hun medewerking verleend. Iedereen hartelijk bedankt dat jullie dit zo mooi hebben verzorgd. Dominee Borger bedankt voor uw initiatief hierin, Cees Hoogstins voor het coördineren van alle muzikale bijdragen, Mark Storm voor een stukje ondersteuning bij de YouTube video‟s, André Barwegen voor het geluid, de kosters voor het telkens weer klaarzetten dan wel afspelen, en natuurlijk Siep en Rinske Folkerts. Allen hartelijk dank voor jullie inzet. Misschien zijn we iemand vergeten te noemen, maar weet dan dat ook voor diegene dit bedankje is bedoeld! Namens de begeleidingsband „Foar Jo‟,Tine van der Veen 14

Gemeentenieuws - Surhuizum Terugblik op de startzondag van 20 september Het was een prachtige zonnige dag op de 20e september. En het goede gevoel dat je soms zo sterk kunt ervaren op een mooie dag als dit, paste goed bij het thema van deze startzondag: „Het goede leven, Bloeien in Gods licht ! ‟. Er kwamen maar liefst 100 personen deze startzondag bijwonen. Bij het betreden van het terrein bij het dorpshuis was de muziek en de zang van de begeleidingsband ´Foar Jo´ al te horen. Dominee Guda Borger heette iedereen van harte welkom en legde het thema van deze dag uit. Hiervoor gebruikte dominee het bekende tekstgedeelte 1 Korintiërs 13, met daarin o.a. de tekst: Geloof, hoop en liefde, daar gaat het om in het leven. Maar de grootste van die drie Is de liefde. Met daarbij de aanvulling dat het gaat om de liefde die je zel f in je leven mag krijgen, maar vooral ging het ook over de liefde die je een ander mag geven. 15

Gemeentenieuws - Surhuizum Met dit thema werden de mensen „het bos ingestuurd‟, om daar onderweg nog eens over na te denken. Aan het begin van de wandeling liet een jeugdlid het lied ´Tsientûzen reednen´ horen waarbij je over de tekst kon gaan nadenken. Iemand schreef hierover: „Uit dit lied spreekt vertrouwen. Vooral het eerste couplet en het refrein. Het leven is goed ondanks de „ups en downs‟, wij krijgen het van God. Genoten van de wandeling!‟ Bijna aan het eind van de route werd je de vraag gesteld „Wat is voor jou „Het goede leven‟? De uitkomsten werden op een „boom‟ geprikt. Deze boom met alle mooie over Leven‟ krijgt een plekje in gedachten „Het Goede de Doarpstsjerke of in It Gebou. Er is heel veel ingevuld, te veel om hier te noemen, maar wij willen bemoediging ter de reacties van „jong en oud(er)‟ hieronder met u/jou delen:  Samen met God een mooi leven leiden met veel liefde, gezondheid en oog voor een ander.  Samen met elkaar!! Veel liefde voor elkaar. Daar worden we rijk van. Dat God altijd bij ons is. Dankbaar!!  Samen! Er voor elkaar zijn in goede en sterke tijden. Proberen positief te blijven.  Mei elkoar, By elkoar.  Vrijheid, familie, vrienden. Heel dicht bij de Vader.  Genieten/wandelen in Gods schepping. Weten dat God van ons houdt. Lekker zingen met elkaar in de zon. God zijn liefde ervaren.  Zo wandelen als vandaag, prachtig vrij in de natuur! Maar volmaakt goed zal het zijn als iedereen over de hele wereld dit kan beleven en ervaren. 16

Gemeentenieuws - Surhuizum De Kinderkerk had haar eigen programma, met als thema ‘Ik ben vandaag zo gelukkig!’ als afgeleide van het Jaarthema over Het Goede Leven. Er werd hard nagedacht over waar ze gelukkig van worden, dit mochten ze op kaartjes in de vorm van „klavertjes vier‟ schrijven om daarna op de boom te prikken. Ze leerden dat je anderen ook geluk kunt toewensen. Daarbij maakten ze een kaartje om iemand geluk toe te wensen, omdat ze van hem of haar houden. Natuurlijk werd er ook gedanst op vrolijke muziek en tijdens een spel met een tikker was het rennen geblazen (tussen het vak ´word ik gelukkig en het vak ´word ik niet gelukkig van‟). Het was superleuk! Ook de kinderen hebben in een „klavertje vier‟ getekend en geschreven waar zij gelukkig van worden:  Knutselen, paarden, winkelen, tekenen  Hynders  Gamen  Vlinders  Voetbal, met Mirte spelen  Voetbal met Frederika en Grytje spelen  Hannah,Roelien,paarden, vrienden,familie  Voetbal, paarden  Knutselen De gedachte dat we allemaal mogen en kunnen bloeien in Gods Licht, betekende een mooie start van het nieuwe seizoen. Foto’s zijn te zien op de website van de kerk www.pknsurhuizum.nl. 17

Gemeentenieuws - Surhuizum Kerk in Actie PKN collecte op zondag 18 oktober 2020 Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden. Op 18 oktober collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” 18 diaconie

Gemeentenieuws - Surhuizum Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika‟s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt . De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor met deze actie. Dank u wel. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda en de folder in uw kerkblad. Uw diaconie 19

Gemeentenieuws - Surhuizum Opbrengst collecte openlucht dienst De opbrengst van de collecte bij openlucht dienst van 16 augustus 2020 heeft het mooie bedrag opgebracht van € 278,23. Bedankt namens de evangelisatie commissie de 20 evangelisatie cie

Gemeentenieuws - Surhuizum Start jeugdwerk De eerste vergaderingen van de jeugdleiders en het TOPteam zijn geweest. Als het goed is, zijn alle jongeren vanaf groep 8 uitgenodigd voor de clubavonden. Als je geen uitnodiging hebt gekregen, geef dit dan door aan onze jeugdwerker Steven Akker: telefoon 06-12357806, email: steven@royalmission.nl . In het volgende Tsjerkefinster komt een agenda met data van alle clubavonden, omdat we dan weten op welke avond elke club bij elkaar komt. De clubleiding heeft de groepen als volgt verdeeld: Young Stars (groep 8): All Stars 1 (1st e jaars): All Stars 2 (2de jaars): All Stars 3 (3de jaars): Steven Akker Reload 1 (16 en 17 jarigen): Jetze v.d. Veen Reload 2 (18+): De eetclub (19+): Klaas Wijma Steven Akker Zoals je kunt lezen, hebben we er vier nieuwe jeugdleiders bij: Nicole en Jolanda Rijpma, Thomas Zijlstra en Sven Hiemstra. Heel fijn dat jullie ons jeugdleidersteam komen versterken. Maar we kunnen nog meer hulp gebruiken, met name voor All Stars 2 en 3! Lijkt het jou of u ook leuk om jeugdleider te worden, geef dit dan door aan onze jeugdwerker. Hinke Arrighi, Nicole en Jolanda Rijpma Thomas Zijlstra,Sven Hiemstra Bauwina of Jan v.d. Kooi 21 jeugdwerk

Gemeentenieuws - Surhuizum Het jeugdwerk heeft een eigen logo gemaakt: Full house diensten 27 september en 25 oktober Wanneer jullie dit lezen, is de eerste Fullhouse dienst alweer geweest, nl. op 27 september. De volgende is op 25 oktober om 11 uur in It Gebou. Actie jeugdwerk: sipelaksje + aardappelen op 23 oktober Op vrijdag 23 oktober hebben we weer de jaarlijkse „sipelaksje‟ om de kas van het jeugdwerk te spekken. Nieuw: We gaan dit jaar ook aardappelen verkopen!! Jeugddienst 8 november Datum om alvast te noteren: zondag 8 november a.s. jeugddienst om 11 uur in de Doarpstsjerke. Voorganger Steven Akker. Samen gaan we er mooie clubavonden van maken. En we hopen jullie te ontmoeten tijdens de Fullhouse diensten en de jeugddienst. Jeugdwerk PKN Surhuizum 22 jeugdwerk

Gemeentenieuws - Surhuizum Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun ouders en/of verzorgers. Plaats: It Gebou Datum: Woensdag 7 oktober 2020 Aanvang: 9.30 uur Kijk voor meer informatie op kerkopschoot.nl Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 hebben een flyer gekregen en zijn samen met hun ouders en/of verzorgers van harte welkom. Ken je iemand die mogelijk ook belangstelling heeft, geef dit door via onderstaand mailadres. I.v.m. het corona-virus is het nodig om je voor vrijdag 2 oktober a.s. aan te melden kerkopschootsurhuizum@gmail.com Tot ziens op 7 oktober! Ds. Guda Borger, Hinke Arrighi en Gryt Wijma 23

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Datum Activiteit Di 22 september Kerkenraadsvergadering Di 13 oktober Kerkenraadsvergadering Protestantse gemeente Surhuizum Datum Activiteit Locatie Locatie - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 16 oktober 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 24

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 25

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication