0

Kerkgroet zondag 21 februari 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. B. v/d Boon, Tytjerk/Suwald Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: A. Kloosterman Mededelingen: De zeven werken van barmhartigheid. Op deze zondag is de eerste werk van barmhartigheid voor het project in Moldavië: De zieken bezoeken Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage storten op het bankrek.nr. van de diaconie t.n.v. Moldavië. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd of www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie U kunt hier ook de power-point ‘De zieken bezoeken in Moldavië’ vinden, die we in de kerk op beeld laten zien. De weekactie 40dagentijd voor thuis: Volwassenen: Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die dat nodig heeft. Kids: Ken je iemand die ziek is? Maak een mooie kaart en stuur ‘m op. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Liturgie 40-dagentijd: Zeven keer barmhartigheid. Eerste zondag: De zieken bezoeken. Organist: mw. A Kloosterman Orgelmuziek voor de dienst Welkom en mededelingen Lied 538 : 1 en 4 Stil gebed, bemoediging en groet Passiemuziek - (improvisatie) op orgel Inleiding op de 40-dagentijd Lied: ELB 461 Gebed Eerste Schriftlezing: Psalm 25 : 1 - 10 Psalm 25 : 2 en 4 (uit de nieuwe psalmberijming) Tweede Schriftlezing: Matteüs 9 : 35 - 10 : 1 en 7 - 8 en 11 : 1 - 6 Lied 534 Uitleg en verkondiging Lied: Heer, wijs mij Uw weg Dankzegging en voorbeden Slotlied: Lied 969 (1 t/m 4) Zegen Na de dienst: orgelmuziek Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication