0

Kerkgroet zondag 22 november 2020 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier, laatste zondag vh kerkelijk jaar. Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. A. Elverdink, Eastermar, Eerste Advent Kinderkerk: Kinderkerk 22 november: 9.30 uur Vandaag is er Kinderkerk. We starten al om 9.30 uur, tegelijk met de kerkdienst. De kinderen hoeven niet eerst bij de ouders in de kerk te gaan zitten, maar gaan rechtstreeks met de kinderwerker mee. Ditmaal kan dat niet in de kerkgebouwen, omdat die nodig zijn voor de kerkgangers. We gaan naar het schoolgebouw. We verzamelen voor It Gebou. Als je komt staat Chayenny je op te wachten en om 9.30 uur vertrekken jullie samen naar de JLS. Voor meer info kijk op de site bij nieuws !!!!! Organist/Begeleiding: A v/d Veen Mededelingen: Maandag 23 november - inloop gemeenteavond! Van 20.00 tot 22.00 uur in het Gebouw Onderwerp: nieuw beleidsplan PKN Surhuizum Zie voor meer informatie de Tsjerkefinster van november. Agenda 22 november. 19.00 spelavond sirkelslag. It Gebou. 23 november. Tussen 20.00 en 22.00 inloop gemeente avond. It Gebou. 25 november. 20.00 Bijbelleeskring. Bovenzaal Liturgie Orgelspel afkondigingen Stil gebed, bemoediging en groet -Int.lied: Ps.121 : 1, 2 en 4 Ik sla mijn… Klein Gloria Ere zij de Vader [orgel / tekst op beamer] Uitleg .liturgische bloemschikking Gebed Video elb 452 Jezus is de goede Herder Schriftlezingen Jesaja 65 : 17 - 19 en 2 Korintiërs 1 : 3 - 7 Orgel Lied: Hemelhoog 738 : 1 en 2 Zijn Gods wegen, donker, … Overdenking Video Lied: ELB 226 Heer, ik kom tot U Gedicht Inleiding op de gedachtenis Orgel Lied: Fryske Geloofsbelidenis kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

In Gedachtenis Video Lied: Zo mooi, zo mooi (Blof) MP3 Muziek: Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt) Nieuw leven Video Lied: Ik zal er zijn (Sela) Dankgebed en Onze Vader Orgel Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3 en 4 Ga met God Zegen Kerkbezoek vanaf 25 oktober 2020 De huidige richtlijn qua aantal bezoekers is niet gewijzigd. Naast de 30 personen in de kerk van Surhuizum kunnen er ook 30 kerkgangers plaatsnemen in het Gebouw. Daar is de dienst via een beelden geluidsverbinding te volgen. Het is alleen een interne verbinding, dus helaas niet via het internet te volgen. Afgelopen zondag is voor het eerst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het Gebouw de dienst bij te wonen. De aanwezigen hebben de beeldverbinding ervaren als een duidelijke meerwaarde ten opzichte van het alleen ‘luisteren’ naar kerkdienstgemist.nl. We nodigen u en jou dus van harte uit om ook de komende zondagen naar de kerkdienst te komen. Wel vragen we en jou om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk! Zodra u heeft plaats genomen, kan het mondkapje weer af. Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication