0

Kerkgroet zondag 25 april 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. J. Glas, Kootstertille Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds Guda Borger-Koetsier Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: Mevr. A. Kloosterman Zangers: Vera Atsma, Albert en Hieke de Haan Mededelingen: Bijwonen kerkdiensten Als aanvulling op het Tsjerkefinster: wanneer u of jij een kerkdienst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de fam. Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bij teveel aanmeldingen laten zij weten dat er voor de betreffende dienst geen plaats meer is, maar ze kunnen u dan eventueel voor een volgende dienst noteren. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Clubrooster April Datum: Wat: 25-4-2021 25-4-2021 Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Liturgie Orgelspel / Woord van welkom Intochtslied: Psalm 98 vs. 1 & 3 (Liedboek) Stil Gebed / Bemoediging en Groet Gebed om vergeving en genade Lied van Lofprijzing: Prijs de Heer met blijde galmen (ELB37) vs. 1 & 8 Gebed van de Zondag Lezing: Johannes 21 vs. 15 – 19 Lied: Psalm 103 vs. 1 & 5 Lezing: Johannes 21 vs. 20 – 24 Lied: Heer ik hoor van rijke zegen (ELB 147) vs. 1, 3 & 4 Preek Lied: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (ELB 275) vs. 1, 3 & 4 Gebeden [Inzameling van de gaven] Slotlied: Zing nu de Heer, stem allen in (Liedboek 654 vs. 1 & 6) Zegen Orgelspel Tijd en Waar: 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk! Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

• Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication