0

Kerkgroet zondag 28 juni 2020 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger Diensten volgende week: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger Mededelingen: Overstap groep 8 van de kinderkerk naar het jeugdwerk: De overstappers gaan zondag letterlijk overstappen: ze gaan de Miedsjefeart over. Aan de ene kant staan de kinderwerkers met de ouders om hen over te zetten, letterlijk een duwtje in de rug te geven. Dan peddelen zij zelfstandig naar de overkant. Aan de overzijde staan de jeugdwerkers hen op te wachten om hen welkom te heten. Wilt u hier bij zijn? Dan bent u natuurlijk welkom! De kinderen hebben eerst een korte dienst en vanaf ± 11.15 uur vindt de activiteit plaats op Miedwei 38 (bij Sjaak en Tine van der Veen). Let wel op de 1.5 meter afstand Zondag 28 juni God maakt zichzelf bekend Vorige week zondag hoorden we over het herstel van de tempeldienst, na een periode van ernstige afgoderij onder koning Achaz van het tweestammenrijk. De viering van het Pesachfeest werd weer in ere hersteld, ook al ging het niet helemaal volgens de regels. De nieuwe koning Jechizkia bracht in herinnering dat de Heer, de God van Israël, genadig en liefdevol is en bovendien vergeving wil schenken aan ieder van wie het hart gericht is op Hem. Vandaag luisteren we naar het Bijbelgedeelte waarin God verschijnt aan Mozes. Hij maakt zichzelf bekend als degene die trouw is aan zijn verbond met het voorgeslacht. Ook laat God merken dat Hij ziet en hoort wat er op aarde plaats vindt. Dat laat Hem niet onverschillig! Tegelijkertijd wordt duidelijk dat God de problemen niet - als met een toverstokje - oplost. Hij maakt een plan ter bevrijding, dat hier op aarde uitgewerkt en uitgevoerd moet gaan worden. Dus let op: als het jouw verlangen is om meer van God te merken en te voelen in je eigen leven, dan kun je zo maar ingeschakeld worden in zijn plan! We lezen Exodus 2 : 23 - 3 : 12. Liturgie m.m.v. Albert Boersma (trombone), Annet Bouma (cornet), Marijke Brandsma (alt), Anne Spoelstra (trombone) en Krista van der Vinne (bugel) o.l.v. Dineke Spoelstra. Muziek voor de dienst: instrumentaal Woord van welkom Aanvangslied: Lied 868 : 1, 2 en 5 Lof zij de Heer (= Gezang 434 uit ‘oude’ Liedboek) kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com Openingsgebed Leefregel Schriftlezing: Exodus 2 : 23 - 3 : 12 Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ Verkondiging Lied 756 : 1, 2, 4 en 6 Laat komen Heer Uw rijk (= Gezang 294 uit ‘oude’ Liedboek) Dank- en voorbeden Slotlied: Lied 705 : 1, 2 en 3 Ere zij aan God de Vader (= Gezang 255 uit ‘oude’ Liedboek) Zegen Afkondigingen Muziek na de dienst: instrumentaal Meedenken of meewerken? Geef uw of jouw ideeën en gebedspunten door aan dominee Guda Borger, tel. 0512-355485, e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl. Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication