0

Kerkgroet zondag 4 april 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. G. Borger-Koetsier, Eerste Paasdag Dienst volgende week: Ds. J. van der Sleen, Surhuisterveen Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: mw. M. van der Meulen, mmv Froukje en Marijke Brandsma en Jasper Visser Mededelingen: Pasen Op deze Paaszondag staan we stil bij het laatste werk van barmhartigheid ‘Ik ben er voor jou”. Het laatste project is in Zuid-Afrika. Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou. Het zelfde zegt de organisatie die in Zuid-Afrika kansarme kinderen helpt. Het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn, persoonlijk of als gemeente. Samen zijn we de kerk in actie: in Zuid-Afrika, in Nederland overal. Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. U kunt dit werk steunen via de diaconie collecte in onze kerk. U kunt u gift ook storten op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Zuid-Afrika. Zie voor het rekeningnummer van de diaconie in de Tsjerke-info. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. Bijwonen kerkdiensten Als aanvulling op het Tsjerkefinster: wanneer u of jij een kerkdienst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de fam. Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bij teveel aanmeldingen laten zij weten dat er voor de betreffende dienst geen plaats meer is, maar ze kunnen u dan eventueel voor een volgende dienst noteren. Twee coronaproof-Paaswandelingen Volgende week kan iedereen een coronaproof-Paaswandeling, m.b.v. QR-codes op huizen, maken. Er zijn twee wandelingen: 1. Voor de basisschoolkids en hun gezinnen (28 maart tot 5 april). De kinderen hebben op school de plattegrond met de route gekregen. (de QR-codes op de huizen staan op wit papier) kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

2. Een PaasChallenge voor jongeren(vanaf groep 8) en ouderen(31 maart tot 5 april). De QR-codes voor deze route staan op geel papier op huizen. Zie voor meer informatie in het volgende Tsjerkefinster, de kerkgroet en de website pknsurhuizum.nl Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. Veel wandelplezier! Kinder- en jeugdwerk Surhuizum Bouwen doe je niet alleen! Full Church voor jong en oud! Zondag 18 april 2021 11 uur in de Doarpstsjerke in Surhuizum In samenwerking met: Ds. Guda Borger Steven Akker Clubs jeugdwerk PKN Surhuizum Meekijken kan via youtube Meer informatie vind je op: www.pknsurhuizum.nl Ga je mee op paaswandeling? Het is bijna Pasen. De tijd van paaseieren eten, lammetjes kijken en extra vrije dagen. Maar waarom vieren we eigenlijk Pasen? Ga mee op paaswandeling en beleef het paasverhaal! Maak met je ouders, opa en oma, broer of zusje deze paaswandeling door Surhuizum. Van 28 maart tot 5 april hangen op verschillende plekken in Surhuizum QR-codes voor de ramen. Bij iedere QR-code krijg je een filmpje te zien over Pasen, met een verhaal, muziek of interessante weetjes. Via school ontvangen jullie ten zijner tijd een plattegrond met de route! Maak je onderweg een mooie foto? Je mag hem naar maaike.wijma3@gmail.com sturen. Veel wandelplezier! Clubrooster April Datum: 4-4-2021 11-4-2021 11-4-2021 11-4-2021 11-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 18-4-2021 25-4-2021 25-4-2021 25-4-2021 Wat: Tijd en Waar: i.v.m. Pasen geen club Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 1 Jetze Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Full Church Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 11.00 Doarpstsjerke 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Liturgie Thema: het Licht overwint Lied voor de dienst: Johannes de Heer 836 Op die heuvel daarginds Welkom en afkondigingen Gezang 221 : 1 en 2 (‘oude’ liedboek) Wees gegroet, gij eersteling Stil gebed, bemoediging en groet Lied: ELB 125 : 1, 2 en 3 Geprezen zij de Heer Ontsteken nieuwe Paaskaars Gezang 449 : 1, 3, 4 en 5 (‘oude’ liedboek) God enkel licht Gebed Lied: Weet je dat de lente komt Overdenking met Bijbellezingen en tussenzang Lucas 23 : 44 - 46 Lucas 24 : 1 - 6 a Tussenzang: O licht uit licht uit God geboren 1 Korintiërs 15 : 1 - 8 Lied 637 : 1, 2, 3 en 4 O vlam van Pasen, steek ons aan, Dankzegging en voorbeden Lied 634 : 1 en 2 U zij de glorie Zegen Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk! Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication