0

Kerkgroet zondag 9 mei 2021 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds Johan, Hoornenborg, Opende Dienst volgende week: Hemelvaartsdag: 9.30 uur: Ds Guda Borger-Koetsier 16 mei: 9.30 uur: Ds Guda Borger-Koetsier Kinderkerk: Geen kinderkerk Organist/Begeleiding: Mevr. A .Kloosterman Zangers: Froukje Brandsma, Siep Folkerts en Roel Vriesema Mededelingen: Br. G.J. Borger van de Mûnefinne heeft gehoord dat hij maagkanker heeft. Onderzoek moet uitwijzen of hij daaraan geopereerd kan worden. Zr. R. Folkerts-Dijkstra van It Noard is twee keer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek heeft nog niet veel duidelijkheid gegeven en ze wacht nu tot er een CT-scan gemaakt kan worden van haar hart. Br. W. de Jong van de Lustenburg heeft een gecompliceerde beenbreuk opgelopen bij een bedrijfsongeval. Na een operatie in Drachten is hij voor verdere behandeling overgeplaatst naar Groningen. Pinkstertak maken en in de tuin zetten Opgave voor 9 mei, tak plaatsen voor het weekend van 22 mei. Hebben jullie al een tak gevonden om te versieren? Als je het briefje in de brievenbus doet op Treaskes 4 of Treaskes 16, dan komen kinderwerkers Chayenny en Geertje langs om je tak Alvast heel veel knutselplezier en een fijn pinksterweekend namens kinderkerk team Surhuizum ------------------------------------------------------------------------------Naam: ………..……………………………………………………… Mijn pinkstertak staat in de voortuin op het adres: ………………………………………………………………………… ------------------------------------------------------------------------------------Jeugd agenda: Datum: Wat: 9-5-2021 9-5-2021 16-5-2021 16-5-2021 23-5-2021 30-5-2021 30-5-2021 30-5-2021 Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Geen club i.v.m. Pinksteren Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole All Stars 1 Thomas Reload 1 Jetze kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl Tijd en Waar: 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke PKN Kerk Surhuizum

Bijwonen kerkdiensten Als aanvulling op het Tsjerkefinster: wanneer u of jij een kerkdienst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de fam. Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Bij teveel aanmeldingen laten zij weten dat er voor de betreffende dienst geen plaats meer is, maar ze kunnen u dan eventueel voor een volgende dienst noteren. Liturgie Thema: Reken met Jezus' komst. Lied voor de dienst: NLB Lied 259:1,2,3,4 Welkom en mededelingen Intochtslied: Vreugdelied (Melodie: De ware kerk des Heren gezang 303) Stil gebed Onze hulp en groet Kyriegebed Lied: NLB Lied 302:1,4 Gebed om opening van de Schrift. Bijbellezing: Lucas 12:35-48 NLB Lied 751:1,2,3,4,5 Preek ELB Lied 411:1,2 en refrein/Opwekking 71/Youtube opname Lied 'Apostolische Geloofsbelijdenis'. NLB Lied 340B Gebed en voorbeden Collecten Slotlied: NLB Lied 425 Zegen NLB Lied 708:1, 6 Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk! Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

• Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication