0

In verband met de komende zoektocht naar nieuwe ambtsdragers verzoeken wij jullie om namen aan te dragen voor de volgende vacatures: 3 ouderlingen, 1 (ouderling) kerkrentmeester, 1 jeugdouderling, en 1 diaken. Je kunt deze namen in leveren bij je wijkouderling, of bij de scriba het mail adres is scriba@pknsurhuizum.nl Om alle taken op een zo goed mogelijke manier te kunnen uitvoeren is er dringend behoefte aan versterking. .Als er een beroep op jou wordt gedaan willen we je vragen dit serieus te overwegen

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication