1

Gebruiksplan kerkelijke gebouwen van de PKN Gemeente van Surhuizum Vanaf 30 Augustus a.s. willen we graag weer aanvangen met de kerkdiensten met u als gemeente in onze eigen “Doarpstsjerke”. De eerste dienst is meteen een bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van een aantal zittende ambtsdragers. Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad heeft een team van een aantal gemeenteleden waaronder de koster en een aantal kerkenraadsleden een gebruiksplan opgesteld. We kunnen in de kerk ongeveer 70 personen kwijt met inachtneming van de Covid19 regels die door het RIVM zijn voorgesteld. Daarnaast is er de mogelijkheid om een live-verbinding te maken met beeld en geluid naar het gebouw. Daar is plaats voor 40 á 50 mensen. Let op: Voor de bevestigingsdienst vragen we u om vooraf kenbaar te maken dat u naar de kerk wilt komen, en met hoeveel personen. Reserveren kan bij de koster via koster@pknsurhuizum.nl of bellen met 06-11195100. Voor de overige diensten achten wij (tot nader) order reserveren niet nodig. Praktische gang van zaken bij het bezoeken van de kerkdiensten  Heeft u 24 uur voorafgaand aan, of op het moment van de kerkdienst één of meerdere van de volgende (milde) klachten: - neusverkoudheid, loopneus, niezen; - keelpijn, lichte hoest, benauwdheid; - verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; dan vragen we u de dienst niet bij te wonen.  Bij de zij-ingang wordt u ontvangen door leden van het coördinatieteam. Zij zijn goed herkenbaar aan de hesjes die ze dragen. De coördinator wijst u uw plek. In het belang van ons aller veiligheid - graag hun aanwijzingen opvolgen!  Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren.  Respecteer de 1,5 meter afstand.  De garderobe is gesloten. Wilt u het toilet zo weinig mogelijk gebruiken?  Tijdens de dienst wordt er niet gezongen. Onze kerk voldoet niet aan de inhoud qua volume die in het landelijk protocol staat beschreven. De muziek wordt op een andere manier ingepast in de dienst, bijvoorbeeld via de beamer.  De collecte wordt gehouden in de Pije. Daar staan collectebussen klaar met daarop aangegeven waar het voor is (Diaconie, kerk en Bouwfonds).  De voordeur wordt niet gebruikt als in- en uitgang! We hanteren éénrichting verkeer door de zij-ingang.  Volg ook bij het uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren op, loop niet door elkaar.

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication