2

Praktische gang van zaken bij het gebruik van de consistorie  In de consistorie mogen maximaal drie personen gelijktijdig aanwezig zijn  Voor het consistoriegebed voor en na de dienst betekent dit dat de volgende personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn: de dienstdoende predikant en ouderling van dienst en één diaken.  Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafel de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Praktische gang van zaken bij het gebruik van de bovenzaal  In de bovenzaal mogen, mits goed geventileerd (deuren en ramen open), maximaal acht personen gelijktijdig aanwezig zijn  Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafel de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Praktische gang van zaken bij het gebruik van het gebouw  In het gebouw kunnen tijdens de diensten 40 á 50 mensen aanwezig zijn. Dat is op basis van het gegeven dat echtparen en gezinnen bij elkaar kunnen zitten.  In een vergaderopstelling kunnen maximaal 20 mensen gelijktijdig aanwezig zijn.  Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafels de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Namens de kerkenraad, tot ziens in de kerk en alvast bedankt voor uw medewerking.

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication