0

Kerkgroet zondag 15 september 2019 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier Kinderkerk: Anita van der Schors en Gerrie van der Schors Kinderoppas: Hennie de Vries Bezorging bloemengroet Mevr. J. Veenstra Collecte: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk 3e collecte: Orgelfonds Diensten volgende week: 10.00 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier, STARTZONDAG mmv de begeleidingsband Foar Jo 9.00 – 9.45 uur ontbijtbuffet in It Gebou Mededelingen: Wijziging voorganger 29 september a.s. Op 29 september a.s. om 9.30 uur gaat mevr. Froukje Wesseling-Schilstra uit de Tike voor en niet drs. A. Fraanje zoals in het Tsjerkefinster staat vermeld. Zieken Br. P.J. v.d. Heide van de C. Schuurmanwei is in de afgelopen week geopereerd en is vrijdag weer thuis gekomen. Zr. T. de Jong van Lustenburg 29 is weer thuis en is voorzichtig met de revalidatie begonnen. Br. J. Rijpma van It Súd heeft een slecht bericht gekregen. Hij heeft uitzaaiingen in rug en schouder. Agenda - Liturgie Voorzang: ELB 357 : 1, 4 en 5 Vreugde, vreugde, louter vreugde Welkom en afkondigingen Intochtslied: Psalm 100 : 1, 2 en 3 Juich Gode toe Stil gebed - votum - groet Zingen: Klein Gloria Gebed Zingen: Kinderlied via beamer Gesprekje met de kinderen Tijdens zingen: Wij zijn verbonden in Gods werk gaan de kinderen naar de kinderkerk Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 17 : 23 - 25 a , 32 - 33, 36 - 38 a , 39 b - 47 Zingen: Psalm 78 : 1 en 2 Mijn volk, ik ga Tweede Schriftlezing: Marcus 4 : 35 - 41 Zingen: Lied 904 : 3 en 5 Laat Hem besturen, waken Verkondiging Zingen: Lied 675 : 1 en 2 Geest van hierboven Dankgebed en voorbeden Collecten De kinderen komen uit de kinderkerk en kunnen opgehaald uit de oppas Slotlied: Lied 864 : 2, 4 en 5 God heeft u uitverkoren Zegen Zingen: Amen, amen, amen Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication