0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum September 2019 12

TSJERKEFINSTER 2019 - 20e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http://augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant Ruurd Boonstra Sietie Dijkstra Ouderling: Annie IJlstra gobean@telfort.nl, 0512-351912 pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga annieijlstra@gmail.com, 0512-352356 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http://www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Oeds Holthuis Gryt Wijma Elisabeth Lei Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra Kerkelijk bureau: Koster : J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Imke Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga tel 0512-352185 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum, 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Doarpsstrj. 8, 0512-352334, famoholthuis@hetnet.nl It Noard 20, 9283 TB Surhuizum, 0512-352510, scribapknsurhuizum@gmail.com P/a Royal Mission, De Knobben 3, 9202 XH Drachten elisabeth@royalmission.nl Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Feike & Henny vd Veen Doarpsstrjitte 38, Surhuizum, 0512-351934 feike_henny@hotmail.com Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmail.com Uiterlijke datum van inleveren: zie „Agenda‟, achterin dit Tsjerkefinster Om fouten te voorkomen graag ook op print inleveren op onderstaande adressen: - bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - bij Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum (in een envelop met opschrift „kopij Tsjerkefinster‟ en o.v.v. contactgegevens afzender) Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: d.miedema5@chello.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Kopij kerkgroet Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20, Sh Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Een goed verhaal Het is alweer september, traditioneel de start van het „winterseizoen‟ van de kerk, de startzondag is daarvan het officiële startsein. De landelijke kerk helpt gemeenten aan ideeën, dit jaar is het thema „Een goed verhaal‟. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook bij bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen. Eén van die inspirerende verhalen gaat over de eerste gemeente, een verhaal dat nog steeds zeggingskracht heeft ook voor hier en voor nu. 'De eerste gemeente' (Handelingen 2: 41-47) Degenen die zijn (Petrus) woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 3 overdenking

Dit Bijbelgedeelte geeft een inkijk in de praktijk van de eerste gemeente. Mensen leerden, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Deze dingen zijn ook nu onderdeel van het leven van de kerkelijke gemeente, het ene soms wat meer dan het andere. Ook laat dit Bijbelgedeelte iets van het werk van diakenen zien. Maar zijn dit taken van een diaken alleen, of horen ze bij alle leden van de gemeente? Centraal in dit stuk staat dat deze gemeente al deze dingen volhield, al staat dat woord er zelf niet in. Volhouden is een woord dat we in onze kerk ook tegenkomen. De kerk wordt kleiner, voor sommige taken is het moeilijk mensen te vinden. Maar veel mensen houden vol! Omdat ze het belangrijk vinden dat de gemeente er is, omdat ze de boodschap en de inspiratie van hun geloof in God willen delen. Delen van geloof, hoop en liefde, dat mogen we blijven doen! Ook hier en nu in onze gemeenten. Ruurd Boonstra 4

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 1-9 8-9 15-9 22-9 10.00uur 9.30 uur 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Heilig Avondmaal Ds. A. Langhout, Oldeberkoop Ds. Guda Borger-Koetsier Ds. Guda Borger-Koetsier 9.00-9.45 uur: 29-9 9.30 uur STARTZONDAG m.m.v. de begeleidingsband Foar Jo Ontbijtbuffet in It Gebou Drs. A. Fraanje, Drachten 5

Rooster kinderwerk Kinderkerk Surhuizum Datum 1 september 8 september 15 september 22 september 29 september Namen leiding Grietje Pool Heilig avondmaal Bart en Ellis Veenhuizen Anita vd Schors en Gerrie van der Schors Geen kinderkerk ivm startzondag Geertje de Jong-Tuakora 6

Algemeen Thuisreis 't Leven is als een vakantie op een dag ga je naar huis. Naar je vrienden en familie naar je eigen veilig thuis. Sta jij klaar om thuis te komen, zelfs al is 't na korte tijd? Ben jij voor de grote thuisreis als het moet goed voorbereid? Kun jij elk moment vertrekken, ook al is het middernacht? Is je thuiskomst goed geregeld, zodat jij daar wordt verwacht? Kun jij alles achter laten, je vakantie overschot? Dan is 't heerlijk thuis te komen, na een reis weer thuis bij God. Een ontvangst met open armen, er wacht jou een warm onthaal. Al de mensen die je miste zie je dan weer allemaal. En God zal je zelf ontvangen in een sfeer vol feestgedruis De vakantie van het leven eindigt in een 'Welkom thuis'. 't Leven is als een vakantie voel je vrolijk, voel je blij. Op een dag moet je naar huis toe, is vakantiepret voorbij. 'Maar het mooiste van vakantie is de thuiskomst' zo wordt gezegd. En wanneer je dit gedicht leest, zul je zeggen: 'Da's terecht! ' Prettige vakantie en een behouden thuiskomst gewenst 7 Hans Cieremans gedicht

Algemeen Geloof en zingeving: boeiend…? “Nou en of!” Cursus Theologische Vorming en Verdieping Geloof en zingeving zijn van alle tijden. Denk je er wel eens over na, of heb je vragen en ben je geïnteresseerd in ideeën en inzichten van anderen? Of zou je meer willen leren over de Bijbel, andere godsdiensten of religie in het algemeen? Dan is de cursus Theologische Vorming en Verdieping iets voor jou! Op 10 middagen krijg je een gevarieerd lesprogramma. De lessen zijn oriënterend, verbredend en verdiepend van opzet. De cursus geeft je nieuwe inzichten,die je helpen bij het nadenken over vragen rond geloof en zingeving. Voor wie? Iedereen die geïnteresseerd is in religie; leeftijd, achtergrond, gezindte zijn niet belangrijk. Docenten Diverse theologen en predikanten, die elk hun eigen specialisme hebben. Vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsvragen, Ethiek, Jodendom, Liturgiek, Bijbelse theologie, Wereldgodsdiensten. Wanneer en waar? De lesperiode loopt van dinsdag 17 september tot en met dinsdag 26 november 2019. Locatie: Kerkelijk gebouw De Schakel te Buitenpost. Aanvang 13.30 uur Kosten 80 euro voor 10 middagen van twee lessen van elk 75 minuten. 8

Algemeen Wil je meer weten? Dr. E. van der Veer (tel. 0518-750906) geeft graag meer informatie. Mailen kan ook: e.vanderveer@solcon.nl of tgvvvbtp@gmail.com Direct aanmelden? Ook daarvoor kun je telefonisch of per mail contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. De cursus wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk van Fryslân 9

Gemeentenieuws - Surhuizum . Geboorte Op 14 juli is Janne Marije geboren. Zij is de dochter van Bauke Hoogsteen en Ynke Veenstra, wonend aan de Skoalikkers in Stynsgea. We feliciteren de ouders van harte met de komst van dit leaf lyts famke in hun gezin. Als gemeente van Christus bidden we jullie de zegen van God toe over het leven van jullie dochter. Dat jullie haar met vreugde mogen zien opgroeien en met elkaar de weg mogen gaan die God wijst. Zieken(t)huis Zr. A. Alma-Hansma van Koartwâld verblijft nog steeds in de Talma Hoeve (k. 140, Johanneswâld 1, 9269 VS Feanwâlden). Zij blijft met veel doorzettingsvermogen werken aan haar revalidatie. Br. F. Geertsma van De Iennen heeft gehoord dat de tumorgroei niet is gestopt en dat behandeling niet meer mogelijk is. De tijd van leven die hem nog gegeven zal worden, hoopt hij samen met zijn dierbaren zo goed mogelijk in te vullen. Br. J. de Jong van It Súd heeft een nieuwe heup gekregen. De revalidatie komt goed op gang. Zr. G. de Jong-Tuakora van de Treaskes is opgenomen in Nij Smellinghe vanwege koorts en problemen met de nieren. Juist bij moeite en zorg kunnen we veel behoefte hebben aan een bemoedigend woord dat nieuwe kracht geeft. Zo schreef de profeet Jesaja woorden die hij namens God mocht doorgeven aan het volk Israël terwijl ze in ballingschap waren (hoofdstuk 40): 28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 29Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 10 meeleven

Gemeentenieuws - Surhuizum 30Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, 31maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Bijbel-lees-kringen Bij het verschijnen van dit nummer van het Tsjerkefinster zijn de eerste bijeenkomsten al weer geweest, maar op het moment van schrijven nog niet. De avondgroep, die leest in het boek Openbaring, gaat verder op de maandagen: 23 september, 28 oktober en 25 november, aanvang 20.00 uur. Het vervolg van de ochtendgroep is nog niet bekend. Landelijke Registratie bij Protestantse Kerk in Nederland Per 1 juni is er een ingrijpende wijziging doorgevoerd in het landelijke registratiebeleid van de Protestantse Kerk. Wie niet gedoopt was, maar ooit was ingeschreven als lid van een gezin, bleef tot dan toe ingeschreven staan als „niet - gedoopt‟. Bij verhuizing naar een andere gemeente werd de niet-gedoopte automatisch via de burgerlijke stand en het landelijke registratiesysteem overgeschreven naar de betreffende kerk in de nieuwe woonplaats. Inmiddels was in de landelijke administratie het aantal niet - gedoopte personen opgelopen tot boven de 100.000. Omdat velen van hen geen belang hechten aan registratie in het kerkelijk systeem, is besloten om niet -gedoopte personen van 18 jaar en ouder voortaan te benoemen als „meegeregistreerd‟. Met deze term wordt aangeduid dat de betreffende persoon niet zelf de keuze heeft gemaakt om betrokken te willen zijn bij de kerkelijke gemeente. Hij of zij is alleen geregistreerd vanwege de betrokkenheid van de ouders of partner. Bij verhuizing van een „mee-geregistreerde‟ apart van de ouders of partner wordt de inschrijving niet meer doorgegeven aan de kerk van de nieuwe woonplaats. 11

Gemeentenieuws - Surhuizum Wanneer een „mee-geregistreerde‟ geen lid wil worden door zich te laten dopen, maar wel ingeschreven wil blijven bij de Protestantse Kerk in Nederland, dan kan hij of zij „vriend‟ worden van de kerkelijke gemeente. Deze inschrijving blijft van kracht, ook wanneer er een verhuizing naar elders plaatsvindt. Volgens het Tsjerke-Ynfo 2018-2019 telt onze gemeente ruim 150 geboorteleden. Degenen daarvan die 18 jaar of ouder zijn, hebben inmiddels de aanduiding „mee-geregistreerd‟ gekregen. Een heel aantal daarvan woont echter niet samen met iemand die lid is van de kerk. De basis voor „mee-registreren‟ is daarbij dus niet aanwezig. In de komende tijd zullen zij worden bezocht met de vraag of zij belang hechten aan hun registratie in onze administratie. Zo ja, dan is er de mogelijkheid om te worden ingeschreven als „vriend‟ van de gemeente, maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om lid te worden door alsnog gedoopt te worden. Als iemand geen belang hecht aan verdere registratie, dan kan hij of zij zich laten verwijderen uit de administratie. Het is de bedoeling dat op termijn aan alle „mee-geregistreerden‟ van 18 jaar en ouder die eerder als niet - gedoopt te boek stonden, gevraagd zal worden óf, en zo ja, op welke manier zij betrokken willen zijn bij de kerkelijke gemeente. ds. Guda Borger Wordt u ook vriend/maatje van een gemeentelid? Binnen onze gemeente is het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om regelmatig bezoek te krijgen. Er zijn gemeenteleden die iemand missen om mee te praten, een spelletje te doen, een wandeling te maken of i.d. We zijn nu op zoek naar u/jou! ! Want bij wijze van spreken kan iedereen vanaf een jaar of 6 tot zolang je nog in staat bent om iets voor iemand te betekenen, waardevol zijn voor een ander gemeentelid! Afhankelijk van wat jij kunt en wilt doen, kunnen wij kijken bij wie dat het beste past. Bij een nadere kennismaking kan dan gekeken worden of jullie het contact willen voortzetten. De opzet van dit 1-op-1 contact is om voor een wat langere periode iets voor elkaar te betekenen. Lijkt dit iets voor u/jou of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Annie Hiemstra (0512-352448) of Ankje Hofstede (0512-352750). 12

Gemeentenieuws - Surhuizum 21 en 22 september STARTWEEKEND! „Een goed verhaal’ Zaterdagmiddag 21 september om 13.30 uur Een leuke kindermiddag Voor ALLE kinderen van 4 t/m 12 jaar! Thema: „Een goed verhaal’ Met een beeldend verteller: dorpsgenoot Theo Theunissen én met creatieve activiteiten Je bent van HARTe welkom! Leiding kinderkerk 13 bij de diensten

Gemeentenieuws - Surhuizum Startdienst 22 september Op zondag 22 september is er een startdienst in de Doarpstsjerke. Thema van deze dienst is „Een goed verhaal’. Deze dienst is vóór en dóór jong en oud; ‘jong en oud’ verlenen hun medewerking aan deze dienst. Eerst is er een ontbijtbuffet van 9.00 tot 9.45 uur in „It Gebou‟. Iedereen is van harte welkom! In het kader van het thema willen we een tentoonstelling met goede verhalen in „It Gebou‟ houden. Iedereen kan hier aan meedoen! We doen een beroep op u/jou! Wat is de bedoeling? Het wordt een tentoonstelling van bijvoorbeeld een voorwerp, een gedicht, een beeldje, een bord met spreuk etc. De bedoeling is dat het iets is wat inspireert, tot steun is, iets betekent, iets uitdrukt van uw/jouw geloof. Het mag dus van alles zijn. U kunt de spullen brengen op zaterdag 21 september 18.00 tot 19.30u in „It Gebou‟. Graag met een verhaaltje (mag getypt) en de naam erbij. We hopen hiermee dat uw/jouw verhaal ook anderen weer tot inspiratie kan zijn, tot steun of ter bemoediging! We hopen op een grote deelname! Schroom niet!! Tijdens het ontbijtbuffet en na de startdienst kunt u de tentoonstelling bekijken. U kunt de spullen zondag 22 september vanaf 13.00 uur weer ophalen. 14

Gemeentenieuws - Surhuizum Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 juni 2019 Oeds Holthuis opent de vergadering met het lezen van Math.11:25-30 met een uitleg “Uitnodigend pastoraat” en gaat daarna voor in gebed. We bespreken o.a. de volgende punten:  Op 13 mei heeft het wijkwerkersoverleg plaatsgevonden. Deze avond werd positief en zinvol ervaren.  In het Tsjerkefinster van september wordt een brief bijgevoegd over het ophalen van de contributie voor het tsjerkefinster. opgehaald. In deze maand wordt het geld ook  De kerkenraad is bezig om de Plaatselijke Regeling aan te passen. In de Plaatselijke Regeling is vastgelegd hoe de kerkenraad vergadert, hoe de besluiten worden genomen, hoe de gemeenteleden hierover worden geïnformeerd, hoe de gemeente haar mening kenbaar kan maken en/of wordt gehoord. Nadat alles is aangepast wordt deze regeling ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd.  Er wordt nog gezocht naar een nieuwe diaken, omdat Dina Jager van ambt heeft gewisseld (eerst diaken, nu jeugdouderling) draait de diaconie met een diaken minder. Ds. Borger sluit de vergadering met gebed. 15 van de kerkenraad

Gemeentenieuws - Surhuizum Gedoopt op 9 juni 2019: Riemer Jan en Gerard Douwe Hendrikus van Schepen , Uterwei 4 D Belijdenis gedaan op 9 juni 2019: Alie Bosma, Uterwei 4 D Fenna Bouma, It Súd 33 Pieter de Haan, It Mienskar 6 Voorkeurskerk Surhuizum: Mevr. H. Kats-Menger, Eringalaan 8 9285 TR Buitenpost Interne verhuizing: Van Lustenburg naar Doarpsstrjitte 34: Ieneke de Vries Vertrokken: Dhr. J.R. Bouma en mevr. R. Bouma-Buruma, It Súd 39 naar Surhuisterveen Lieve mensen, Dankbaar mochten we gedenken dat we op 10 juli jl. 55 jaar getrouwd waren. Mede door uw aandacht via kaartjes en telefoontjes ( het was geweldig! ) zijn de afgelopen weken onvergetelijk geworden. Heel hartelijk bedankt. Kea en Sikke Weening, It Noard 16 Bedankt mutaties

Gemeentenieuws - Surhuizum Zaterdag 14 september startactiviteit voor alle jeugd! Jeugdleiders Wat zijn gezegend met zo‟n groot aantal jongeren! Maar we hebben leiders nodig om ze een luisterend oor te bieden en te begeleiden in hun zoek tocht en in hun geloofsleven.Door middel van materiaal wat aangereikt wordt (je hoeft het niet zelf uit te vogelen ;-) ) mogen we ze toerusten in de 3 eenheid & de bijbel. Dit in een ontspannen jasje! Ook kom je in een prachtig team waar je zelf ook opgebouwd gaat worden! Spreekt dit je aan? Meld je dan aan via: elisabeth@royalmission.nl Topteam Vanaf volgend seizoen hebben we een nieuw team binnen het jeugdwerk namelijk TopTeam! Dit team gaan de activiteiten en diensten verzorgen. Lijkt het je leuk om betrokken zijn met de jeugd om samen een geweldig seizoen neer te zetten? Dan zoeken we jou! Of je nu tiener, volwassen of 65+ bent.. Van harte welkom! Opgeven via: elisabeth@royalmission.nl Jeugdwerker Elisabeth Lei 17 elisabeth@royalmission.nl jeugdwerk

Verjaardagen Verjaardagen Surhuizum 06-09-2019 09-09-2019 12-09-2019 30-09-2019 zr. A. Pool-Poelman, Lustenburg 11 78 jaar zr. E. van Minnen-Zijlstra, Eringalaan 8 kamer 142, 9285 TR Buitenpost br. M. Verbeek, H.J. van der Veenstrjitte 10 br. G.J. Borger, Munefinne 3 91 jaar 87 jaar 77 jaar Huwelijksjubileum Surhuizum 04-09-2019 08-09-2019 br. B. Kinderman en zr. T. Zandstra Deutechemstrjitte 8 55 jaar br. K. de Jong en zr. P. Alma H.J. van der Veenstrjitte 32 64 jaar Fijne dag en Gods zegen toegewenst! Wilt u uw huwelijksjubileum of verjaardag hier niet vermeld zien? Dan dit graag doorgeven aan mevr. Rommie Miedema (voor Augustinusga), tel. 0511-543102 of aan dhr. Jelle de Vries (voor Surhuizum), 0512-351854. 18

Agenda Inleveren kopij in lettertype Arial 14: uiterlijk 21 september Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand Datum 1e maandag van de oneven maanden 3e maandag van de maand 1e dinsdag van de maand 19:00 - 19:30 uur Vergaderingen Voltallige kerkenraad Breed moderamen collectemunten zitting It Gebou bij de Doarpstsjerke Kaarten, postzegels e.d. inleveren in de Pije bij de Doarpstsjerke of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Locatie 19 PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijzigi ng automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication